Приказ ФТС России от 24.08.2018г. № 1329 «Об апробации администрирования единого ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России, с применением комплекса программных средств «Лицевые счета – ЕЛС» (далее – приказ ФТС России от 24.08.2018 № 1329). Указанный приказ содержит ряд положений, ранее закрепленные в приказе ФТС России от 22 августа 2016 г. № 1617, который с 13 сентября 2018 года утрачивает силу.

Обращаем внимание на новые положения приказа ФТС России от 24.08.2018 № 1329 для юридических лиц, которым открыт единый лицевой счет.

Aurki itzazu zure erakundea irekita dagoen Kontu pertsonal bakarra Esteka hau jarrai dezakezu, TIN prestatu.

 1. Информация о дате начала администрирования единого лицевого счета юридического лица с 13.09.2018  доводится до данного лица исключительно путем ее размещения в сервисе «Лицевой счет» Atzerriko jarduera ekonomikoko parte-hartzaile baten kontu pertsonala   Errusiako FCS webgune ofizialean.
 2. Изменяется перечень таможенных органов, осуществляющих  администрирование единых лицевых счетов плательщиков. Администрирование единых лицевых счетов плательщиков осуществляется региональными таможенными управлениями и Калининградской областной таможней в соответствии с местом налогового учета плательщика исходя из кода причины постановки на учет, содержащегося в отношении данного лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (первые два символа КПП (ХХ**01***)), за исключением Центральной энергетической таможни, которая осуществляет администрирование плательщиков таможенных пошлин, налогов, сумма уплаченных таможенных платежей при экспорте энергоносителей, классифицируемых в отдельных позициях и подсубпозициях группы 27 ТН FEA EAEE eta 29. kapituluko zenbait azpitaldeak CN FEA EAEU, 100 milioi errublo baino gehiago dira, ELS baliabidean ordaintzaile horien kontu pertsonalak administratzen hasi baino lehen.
Erakutsi ELS administrazio-taula zerga-hartzaileen izen-ematearen lekuaren arabera Itxi ELS administrazio taula
Erakunde juridikoak zeinen kontrolguneak hasten diren ELSren administrazioa egiten da
31, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 46, 48, 50, 57, 62, 67, 68, 69, 71, 76, 77 Aduanaren Bulego Zentrala
10, 11, 29, 35, 47, 51, 53, 60, 78, 83 Ipar-mendebaldeko aduana
01, 08, 23, 30, 34, 61, 91, 92 Hegoaldeko aduana
02, 12, 13, 16, 18, 21, 43, 52, 56, 58, 59, 63, 64, 73, 81 Volga Aduana Administrazioa
45, 66, 72, 74, 86, 89 Ural Aduanaren Administrazioa
03, 04, 17, 19, 22, 24, 38, 42, 54, 55, 70, 75, 80, 84, 85, 88 Siberiako Aduana Administrazioa
14, 25, 27, 28, 41, 49, 65, 79, 82, 87 Ekialdeko Ekialdeko Aduana Administrazioa
05,: 06, 07, 09, 15, 20, 26 Ipar Kaukasoko Aduanen Administrazioa
39 Kaliningrad eskualdeko aduana

 

horiek aduana agintariek 13.09.2018ekin, zergadunaren zerga kontabilitatearen tokiarekin bat etorriz, kontu pertsonal bakarra erabiliz diru-sarrerak aldez aurretik ordainduko dizkiete pertsona juridikoei kontu pertsonal bakarra erabiliz, aduanako agintariei aurkeztutako aurrerakinak itzultzeko eskaerak oinarri hartuta, eta egindako diru-gastuen gaineko txostenak emango dituzte. aurrerakinak eta aduana-zergak eta zergak ordaintzea berrestea.

Aduanetako agintariek 13.09.2018 baino lehen jasotako dirua itzultzeko eskaerak, kontu pertsonal bateratuak erabiltzen dituzten 22.08.2016 zenbakidun Errusiako aduana zerbitzu federaleko aginduak xedatutakoaren arabera, baita aurretiazko ordainketak eta berrespen gisa egindako funtsen gastuari buruzko txostenak ere. aduana-zergak eta zergak ordaintzea, adierazitako data baino lehenago iritsi diren aduana-agintariek aztertu beharko dute.

 1. Aduanako ordainketen gehiegizko ordaindutako edo gehiegizko biltutako zenbatekoak itzultzeko prozedura sinplifikatu da. Adierazitako fondoen itzulera aurrerakuntzaren aurka konpentsatzeko moduan egingo da, ordaintzaileak dagokion eskaera aurkeztu gabe.
 2. Aduanak eta gainerako ordainketak egiteko prozedura sinplifikatu egiten da merkantzia kontu pertsonal bakarra erabiliz deklaratzean. Ordaindzailearen kontu pertsonal bakarraren gaineko kutxen kontua eta aduanako eragiketak egitean eta diruarekin beste eragiketa batzuk egiterakoan aduanako ordainketak egiteko prozedura zentralizatuaren baitan egiten dira, beste ordainketa batzuk, diru-bilketa aduanako agintarien esku dagoena, aduanako agintariek ordaintzen dituzten akordioak amaitu gabe. aduana-zergak eta zergak ordaintzeko prozedura zentralizatua aplikatzeari buruzkoa.

С учетом подпункта 46 пункта 15 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 положения приказа ФТС России от 24.08.2018 № 1329 предоставляют возможность осуществлять уплату таможенных и иных платежей при декларировании товаров в объеме общего остатка денежных средств по кодам бюджетной классификации в соответствии с ИНН организации без детализации до платежных документов.

Aukera horri esker, atzerriko jarduera ekonomikoko parte-hartzaileek diruaren saldoak modu eraginkorrenean kudeatu ahal izango dituzte eta ondasunen aitorpenaren "B" zutabea osatzean pertsona horien akatsak gutxienekoak izango dira (hemendik aurrera - DT), eta horrek merkantziak askatzeari uko egitea ekar dezake, aduanak eta gainerako ordainketa agiri jakin batean ordaintzeko funts nahikorik ez izateagatik.

Kasu honetan, Errusiako Federazioaren nazioarteko ituna indarrean sartu aurretik, Eurasiako Ekonomia Batasuneko Itunaren 5 eta 8 eranskinetan zuzenketak egiteko xedearekin, inportazioen aduana-zergak ordaintzeko erabiltzen da KBK dagokion kontu pertsonaleko fondoen saldoa.

Aduanak eta bestelako ordainketak ordaindu ahal izateko, merkantzia saldoaren zenbateko osoaren aurrekontuen zenbatekoan aurrekontuen sailkapen kodearen arabera, ordainketa agiriak zehaztu gabe, DT 14 zutabean adierazitako pertsonak kontu pertsonal bakarra erabiltzen badu, hasita. 13.09.2018etik aurrera DTko "B" zutabean, ordainketa agirien xehetasunak eta aduana ordaintzeko modua, beste ordainketa bat, aduanaren agintariei esleitzen zaien diruaren bilketa ("B" DT zutabearen 4 - 6 elementuak) ez dira betetzen.

Aldi berean, "B" DT zutabean, ordainketa motaren kodea (1 elementua), ordaindutako aduanaren ordainketaren zenbatekoa, aduanako agintariek kobratutako beste ordainketa (2 elementua), ordainketaren monetaren kode digitala (3 elementua) bete behar da.

Zergak "B" zutabean DT aurkezterakoan deklaratutako zenbatekoan salgaiak aurrez ordaintzeko erabili ahal izateko, aduanako agintariek 2 laukian eskabidea kontuan hartuko dute ordaintzailearen TIN "B" zutabean edo aduana-ordezkariaren TIN (aduanak eta beste batzuk badira). Aduanaren ordezkariak ordaintzen dituen ordainketak). Aduanak ordaintzeaz gain, deklaratzaileak (ordaintzaileak) aduanako ordezkariak "B" zutabearen 7 elementuan egindako aduanaren eta beste ordainketa batzuen ordainketa egiten badu, lerro bereizietan adieraziko da ordaintzailearen TIN eta aduanaren ordezkariaren TIN, pertsona horietako bakoitzak ordaindutako zenbatekoak adieraziz. .

Adibidea: вид платежа 1010,  сумма 375,00,   код валюты 643, ИНН 7777777777 / вид платежа 5010,  сумма 3333,33, код валюты 643, ИНН 5555555555

При этом уплата таможенных и иных платежей одновременно с единого лицевого счета и с лицевого счета, открытого на уровне таможни, по одной ДТ  не допускается, соответственно графа «В» ДТ не может одновременно содержать несколько строк, с указанием и без указания в данных строках реквизитов платежных документов.

DTaren "B" zutabea betetzeko prozeduran adierazitako aldaketak ez dira DT betetzean aduana eta bestelako ordainketak ordaintzen badira, aduanaren agintaritzari (aduanaren ordezkaria) ordaindutako kontu pertsonaletik (aduanaren ordezkaria). Kasu honetan, DTko "B" zutabea betetzeko egungo prozedura mantentzen da, ordainketa-agirien xehetasunak eta aduana ordaintzeko modua zehazteko, beste ordainketa bat, aduanako agintariei dagozkien bilketa.

 1. Kontu pertsonal bateratuak irekitzea aduanako ordezkariei Errusiako FCSri eskaera garrantzitsuak aurkeztu gabe. C 13.09.2018 kontu pertsonalak irekitzen dira aduana-ordezkarien erregistroan sartutako pertsona juridiko guztiei, eta, horri esker, aduanako ordezkariei aduana eta bestelako ordainketak egin ahal izango zaizkie kontu pertsonal bakarra ireki duten deklaratzaileei dagokienez. Aukera honek ez du uzten aduanako ordezkariek aduanako agintariekin irekitako kontu pertsonalak erabiltzeko aduana eta bestelako ordainketak kontu pertsonal bakarra ireki ez duten aitorlei dagokienez.

Aduanak eta bestelako ordainketak aduanako ordezkariak jada kontu pertsonal bateratu bat ireki duten deklaratzaileen kasuan egiten badira, aduana-ordezkariaren kontu pertsonal bateratua erabiltzen da eta ordainketa-agirien xehetasunak, baita aduana ordaintzeko modua ere, beste ordainketa batzuk ez dira Aduanen Zergen Kodearen "B" zutabean adierazten; bilduma aduana-agintariei dagozkienak.

Aduanak eta bestelako ordainketak aduanako ordezkariak oraindik kontu pertsonal bakarra ireki ez duten deklaratzaileen kasuan egiten badu, aduanako ordezkariaren kontu pertsonala aduana-agintari zehatz batekin ireki zen eta ordainketa-agirien xehetasunak, baita aduana ordaintzeko modua ere, beste ordainketa batzuk erabiltzen dira. aduana-agintariei esleitzen zaiena, "B" DT zutabean adierazten da.

 1. Kontu pertsonal bateratuak irekitzeko aukera Errusiako FCSri eskaera garrantzitsuak aurkeztu gabe. 2018ko irailaren amaieratik hasita, ordainpekoen transferentzia faszial bat kontu pertsonal bateratuetara jo behar da, ordaintzailearen zerga erregistroaren lekuan oinarrituta, zergadunaren identifikazio zenbakian (hemendik aurrera - TIN) erregistroan dagoen pertsona honi dagokionez (TINeko lehen bi karaktereak (ХХ **** ****)) ****).

Lehenik eta behin, ordaintzen duten kontuen kontu pertsonal bateratuetara transferitzea aurreikusten da, XINUMX, 02, 12, 13, 16, 18, 21, 43, 52, 56, 58, 59, 63, 64, 73.

Ordaintzaileen kontu pertsonal bakarrei buruzko informazioa Errusiako FCSren webgune ofizialean argitaratuko da.

Aldi berean, zerga-erregistroaren tokian ordaindutakoaren arabera, kontu pertsonal bateratuak irekitzeko nahia agertu duten ordaintzaileek kontu pertsonal bateratuetara zerga-erregistroa egiteko tokiaren arabera, horiek irekitzeko prozedura deklaratzailea posible da.

Lehenik eta behin, ezaugarri hau garrantzitsua da ondoren Volga aduana elektronikoak, Uralen aduana elektronikoak eta Ipar Kaukasoko aduana elektronikoak funtzionatzen duten eskualdeetan aduana-eragiketak hartzen dituzten entitate juridikoentzat.

Buletin honetan zehaztutakoa ez zaie aplikatzen Errusiako FCS mailan irekitako kontu pertsonal bateratuak erabiltzen ez dituzten pertsona juridikoei.

Aduanaren ordainketa ondoren zehazten diren datuen arabera egiten da.

Kontuaren xehetasunak:
Hartzaile Bankua - OPERU-1 Errusiako Bankua, Mosku 701,
Bik xnumx
Kontuaren №40101810800000002901,
Hartzailea - Eskualde arteko operaziorako UFK (Errusiako FCS),
TIN 7730176610,
773001001 kaxa,
OKTМО 45328000.
Likidazio-dokumentuak betez, ondorengo eremuak bete behar dira:
(101) bi digituko estatuko adierazlea da:
"06" - atzerriko jarduera ekonomikoan parte hartzen duen pertsona - pertsona juridikoa
"07" - aduanako agintaritza
"16" - atzerriko jarduera ekonomikoan parte hartzen duen pertsona bat - pertsona bat.
"17" - atzerriko jarduera ekonomikoan parte hartzen duen enpresari bat,
"18" - aduana-ordainketen ordaintzailea, nork ez du deklarazio bat, Errusiar Federazioko legediak aduanako ordainketak egiteko behartuta baitu.
"19" dirua zordunaren diru-sarreren funtsen dirua transferitzeko diru-zorroari atxikitako funtsen dirua transferitzeko likidazio dokumentu bat igorri dutenak (aurrerantzean erakundeek izendatutakoa). erakundeari dagokionean,
"20" kreditu-erakundea da (bere bulegoa), pertsona fisikoen ordainketa bakoitzerako ordainketa-dokumentua igorri duenean, pertsona fisikoek aduana-ordainketak transferitzeko banku-kontu bat ireki gabe
(61) - "ИНН" получателя"  7730176610,
(103) - "КПП" получателя  773001001,
(16) - "Получатель"  Межрегиональное операционное УФК (ФТС России); 
(104) - показатель кода бюджетной классификации в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации для Ввозной таможенной пошлины 15311011010011000180 / для Авансовых платежей  15311009000010000180.
(105) - значение кода ОКТМО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) или иного платежа в бюджетную систему Российской Федерации - 45328000,
(106) - в поле указывается показатель основания платежа, который имеет 2 знака, в нашем случае он должен быть 00. 
(107) - zortzi digituko aduana agintaritza 10000010 kodea (для организаций у которых он открыт ЕЛС).

Momentuz guztira, aduanetara fondoak gordetzeko, ELS irekia badago, ordainketa-aginduan eremuan dagoen balioa aldatu behar da. 107 - zortzi digituko aduana agintaritza kodea 10000010.

В назначении платежа необходимо  указывать:

 • Inportatu ohiturak betebeharra для единого лицевого счета открытый в ФТС России (10000010)  или 
 • Beherapenak для единого лицевого счета открытый в ФТС России (10000010) или 
 • Antidumping Duty Errusiako FCSrekin (10000010) irekitako kontu pertsonal bakar baterako.
Arreta, 1 urtarrilaren 2019 urtez geroztik BSC aldaketak izan dira
 • KBK "Inportatu aduanako betebeharra» 153 110 11010 011000 izan behar du 110  ordez 153 1 10 11010 01 1000 180, 3 azken digituak aldatu dira - KOSGU.
 • KBK "Aurrerakinak" 153 110 09000 010000 izan behar du 110  ordez 153 1 10 09000 01 0000 180, 3 azken digituak aldatu dira - KOSGU.
 • CSC Antidumping betebeharra 153 110 11160 011000 izan behar du 110  ordez 153 1 10 11160 01 1000 180, 3 azken digituak aldatu dira - KOSGU.

BSC-n egindako aldaketa guztiak ikus ditzakezu taula hau.

Gainerako xehetasun guztiak geratzen dira gauza bera

 

Jaitsi ELS aduanaren gaineko zerga ordaintzeko lagina urteko 2020 KBK-rekin

Ia fitxategia duzu

Idatzi zure helbide elektronikoa. Fitxategia deskargatzeko esteka bat etorriko da.

Download ×
Deskargatu aduanaren ELS-en * tasak eta BEZa ordaintzeko lagina urteko 2020 KBK-rekin

Ia fitxategia duzu

Idatzi zure helbide elektronikoa. Fitxategia deskargatzeko esteka bat etorriko da.

Download ×

Денежные средства, зачисленные на КБК 153 1 10 09000 01 0000 110 «Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей» могут быть использованы участниками внешнеэкономической деятельности при проведении таможенных операций в счет уплаты:

 • balio erantsiaren gaineko zerga Errusiako Federazioaren lurraldean inportatutako ondasunen gaineko zerga;
 • Errusiako Federazioaren lurraldean inportatutako ondasunen gaineko zergak;
 • esportatu aduana-tasak petrolio gordinean
 • esportatu aduana-gasak gas naturalarekin;
 • esportatu aduana-tasak petrolioaren eratorritako ondasunen gainean;
 • esportazioko beste aduana-tasak;
 • aduana tasak;
 • aduana-tasak, gizabanakoek ordaindutako zergak, aduana-tasen tasa uniformeak, zergak edo aduanako ordainketa agregatuaren moduan;
 • kutxako dirua, aduana eta bestelako ordainketak bermatzeko.
Koloniarako hegaldiak abenduaren 26tik aurrera berrabiatuko dira, Berlinera - abenduaren 27tik aurrera.
22:42 27-11-2020 Xehetasun gehiago ...
23.11.2020 zk. 375-FZ legearen legeria federala Interneteko informazioaren atari ofizialean argitaratzen da.
22:25 27-11-2020 Xehetasun gehiago ...