МЕНЮ

EAEUren araudi teknikoa "Produktu elektriko eta elektronikoetan substantzia arriskutsuen erabilera mugatzeari buruz" (TR EAEU 037/2016)

-

I. Esparrua

 1. Real araudi teknikoa Eurasiako Ekonomia Batasunari buruzko Itunaren arabera garatua, 29.05. 2014an, gizakiaren bizitza eta osasuna, ingurumena babestea bermatzeko, baita produktu elektriko eta irrati elektronikoen kontsumitzaileak (erabiltzaileak) haietan dauden substantzia arriskutsuen edukiari buruz engainatzen dituzten ekintzak ekiditeko.
  Araudi tekniko honek Eurasiako Ekonomia Batasuneko (aurrerantzean - Batasuna) lurraldean aplikatu eta ezartzeko derrigorrezko baldintzak ezartzen ditu Batasuneko lurraldean zirkulazioan jarritako produktu elektriko eta elektronikoetan substantzia arriskutsuen erabilera mugatzeko, haien zirkulazio askea bermatzeko. .
  Batasuneko beste arau tekniko batzuk (Aduana Batasuna) elektriko eta irrati elektronikako produktuekin lotuta hartzen badira, produktu horien eskakizunak ezarriz, orduan elektriko eta irrati elektronikako produktu horiek Batasuneko araudi tekniko guztietako eskakizunak bete beharko dituzte (Aduana Batasuna) ), haiei aplikatzen zaizkienak.
 2. Araudi tekniko honen eragina Batasuneko lurraldean zirkulazioan jarritako produktu elektriko eta irrati elektronikoei aplikatuko zaie, 1. eranskinaren arabera zerrendaren arabera.
 3. Araudi tekniko honen eragina ez da aplikatzen:
  • a) 1000 V CA eta 1500 V DC baino gehiagoko tentsio nominalean erabiltzeko pentsatuta dauden produktu elektriko eta irrati elektronikoen produktuak, araudi tekniko honen 1. zenbakiko eranskinean bestelakorik xedatu ezean;
  • b) araudi tekniko honen 1. eranskinean jasotako zerrendan sartzen ez diren ekipo elektrikoen osagai gisa soilik erabiltzeko pentsatutako produktu elektrikoak eta irrati elektronikoak;
  • c) jostailu elektrikoak;
  • d) panel fotovoltaikoak (eguzki bateriak), produktu elektriko eta irrati elektronikoen produktuen parte direnak;
  • e) lurreko eta orbita espazioko objektuen zati gisa erabiltzeko produktu elektrikoak eta elektronikoak;
  • f) aire, ur, lurreko eta lurpeko garraioan soilik erabiltzeko diseinatutako ekipamendu elektrikoa;
  • g) bateria eta metagailu elektrikoak, Batasuneko lurraldean zirkulazioan jarritakoak barne, elektriko eta irrati elektronikako produktuen barruan;
  • h) erabilitako (erabilitako) produktu elektrikoak eta erradioelektronikoak;
  • i) neurtzeko tresnak;
  • j) gailu medikoak.

II. Oinarrizko kontzeptuak

 1. Araudi tekniko hau aplikatzeko, honako hauek esan nahi duten kontzeptuak erabiltzen dira:
  • "Jostailua" - 14 urtetik beherako haur batek (haurrek) jolasteko pentsatutako produktua edo materiala;
  • "Jostailu elektrikoa" - gutxienez funtzio bat energia elektrikoak betetzen duen jostailua;
  • "Produktu elektrikoak eta erradioelektronikoak" - produktuak, horien funtzionamendua aurreikusitako erabilerarengatik, korronte elektrikoen eta (edo) eremu elektromagnetikoen presentzia, erabilera, sorrera, eraldaketa, transmisioa eta banaketa direla eta zuzenean erabiltzeko edo makina, mekanismo, aparatu, gailu eta bestelako ekipoetan sartuta;
  • "Inportatzailea" - Batasuneko estatu kide bateko bizilaguna, Batasuneko estatu bateko ez-egoiliar batekin atzerriko merkataritza hitzarmena egin duena produktu elektrikoak eta irrati elektronikoak transferitzeko, produktu horiek saltzen ditu eta horien erantzule da. araudi tekniko honen eskakizunak betetzea;
  • "Material homogeneoa (homogeneoa)" - bere bolumen osoan konposizio konstantea duen materiala, substantzia batek edo substantzia eta (edo) konbinazio batek osatua, mekanikoki bereiztu ezin direnak (desmuntatu, ebaki, birrindu, arteztu edo beste mekaniko batzuekin) ekintza).

III. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuak Batasuneko merkatuan zirkulatzeko arauak

 1. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuak Batasuneko lurraldean kaleratzen dira araudi tekniko hau betetzen badute, baita Batasuneko beste araudi tekniko batzuk ere (Aduana Batasuna), aplikatzen zaizkionak, eta betiere arau tekniko honen VII. Atalarekin bat etortzea baieztatzea, baita horri aplikatzen zaizkion Batasuneko (Aduana Batasuna) beste arau tekniko batzuen arabera.
 2. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktu bat, araudi tekniko honetako eskakizunak eta Batasuneko beste arau tekniko batzuen betekizunak (Aduana Batasuna) betetzen ez direnak ez direla baieztatu behar, ez da produktuaren marka bakar batekin markatu behar. zirkulazioa Batasuneko merkatuan.

IV. Substantzia arriskutsuen erabilera murrizteko baldintzak

 1. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuak eduki ez dezaten diseinatu eta fabrikatu behar da:
  • a) zerrendaren araberako substantzia arriskutsuak, 2. eranskinaren arabera;
  • b) substantzia arriskutsuak dituzten material homogeneoak (homogeneoak) erregelamendu tekniko honen 2. eranskinean jasotako zerrendan zehaztutako maila onargarria gainditzen duen kontzentrazioan.
 2. Produktu elektriko eta elektronikoei dagokienez, substantzia arriskutsuen erabilera mugatzeko baldintza bereziak ezarri dira 3. eranskinaren arabera.

V. Agiriak markatzeko eta funtzionatzeko baldintzak

 1. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktu baten izena eta (edo) izendapena (mota, marka, modeloa (baldin badago)), parametro eta ezaugarri nagusiak, fabrikatzailearen izena eta (edo) marka komertziala, zein egoeratan dagoen izena ingeniaritza elektrikoaren eta irrati elektronikaren produktua fabrikatu behar da produktu honi aplikatu behar zaio eta horri erantsitako eragiketa dokumentuetan zehaztu.
  Kasu honetan, elektrizitate eta irrati elektronika produktuaren izena eta (edo) izendapena (mota, marka, modeloa (baldin badago)), fabrikatzailearen izena eta (edo) marka komertziala ere aplikatu behar zaizkio ontziei.
 2. Erregelamendu tekniko honen 9. paragrafoan jasotako informazioa ezin bada aplikatu elektriko eta irrati elektronikako produktuari, orduan produktu horri erantsitako funtzionamendu-dokumentuetan soilik adieraz daitezke. Kasu honetan, elektrizitate eta irrati elektronika produktuaren izena eta (edo) izendapena (mota, marka, modeloa (baldin badago)), fabrikatzailearen izena eta (edo) marka komertziala aplikatu behar zaizkio ontziei.
 3. markatzea elektriko eta irrati elektronikako produktuek irakurgarriak, irakurtzeko errazak izan behar dute eta tresna elektroniko eta irrati elektronikoetako produktuari aplikatu behar zaizkio tresna erabilita desmuntatu gabe ikuskatzeko erabilgarri dagoen leku batean.
 4. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktu baten funtzionamendu-dokumentuek honako hauek jaso behar dituzte:
  • a) araudi tekniko honen 9. klausulan zehaztutako informazioa;
  • b) produktuaren xedeari buruzko informazioa;
  • c) produktuaren ezaugarriak eta parametroak;
  • d) funtzionamenduaren (erabilera), instalazioaren, biltegiratzearen, garraiatzearen (garraiatzea), saltzen eta botatzen diren arauak eta baldintzak (beharrezkoa bada, dagozkion eskakizunak);
  • e) produktuaren funtzionamendu okerra antzematen denean hartu beharreko neurriei buruzko informazioa;
  • f) fabrikatzailearen (fabrikatzailearen baimendutako pertsona), inportatzailearen izena eta kokalekua, haien harremanetarako datuak;
  • g) produktuaren fabrikazio hilabeteari eta urteari buruzko informazioa edo (edo) informazio hori aplikatzen den tokiari edo fabrikazio urtea zehazteko metodoari buruzko informazioa.
 5. Operazio dokumentuak markatzea eta idaztea errusieraz egiten dira eta, Batasuneko estatu kideen legeriak (aurrerantzean estatu kideak izendatutakoak), kide horren hizkuntza ofizialean (hizkuntza ofizialak) betekizun garrantzitsuak badaude. Produktuak zein lurraldetan saltzen diren adierazi. Neurketa unitateak, marka alfabetikoak, izen propioak, likidazioen izenak eta markatze eta eragiketa dokumentuetako beste izen eta xehetasunak beste hizkuntza batzuetan eman daitezke.
  Dokumentu operatiboak paperean egiten dira. Baliteke euskarri elektronikoetako dokumentu operatiboen multzoa erantsi. Etxekoak ez diren produktu elektriko eta irrati elektronikoen multzoan sartutako dokumentu operatiboak euskarri elektronikoetan soilik eman daitezke.

Vi. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuak arau teknikoen eskakizunekin bat datozela ziurtatzea

 1. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuek araudi tekniko hau betetzen dutela ziurtatzen da substantzia arriskutsuen erabilera mugatzeko bere eskakizunak betez.
 2. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuen ikerketa (saiakuntza) eta neurketa metodoak arauen eta ikerketaren (probak) eta neurketetako arauak eta metodoak dituzten arauen zerrendan jasotako arauek ezartzen dituzte, honen eskakizunak aplikatzeko eta betetzeko beharrezko laginketa arauak barne. araudi teknikoa eta adostasuna ebaluatzeko produktuak ezartzea.

VII. Elektrizitate eta irrati elektronika produktuen adostasunaren ebaluazioa

 1. Adostasunaren ebaluazioa produktu elektrikoak eta elektronikoak adostasuna berresteko moduan sortzen dira.
 2. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuen adostasuna baieztatzen dutenean, eskatzaileak pertsona juridiko bat edo estatu kide bateko lurraldean erregistratutako pertsona fisikoa izan daiteke ekintzaile gisa bere legeriaren arabera, fabrikatzaileak edo inportatzaileak (saltzaileak) edo fabrikatzaileak.
 3. Produktu elektriko eta elektronikoek adostasun-baieztapenaren menpe egon behar dute adostasun-aitorpen moduan, honako eskema hauetako baten arabera:
  • a) masa ekoiztutako produktuetarako - 1d, 3d eta 6d eskemak;
  • b) produktu sorta baterako - 2e eta 4e eskemak.
 4. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuen adostasuna aldarrikatzerakoan, eskatzaileak honako hauek izan daitezke:
  • a) 1d, 3d eta 6d eskemetarako - fabrikatzailea (fabrikatzaileak baimendutako pertsona);
  • b) 2d eta 4d eskemetarako - fabrikatzaileak (fabrikatzaileak baimendutako pertsona) edo inportatzaileak (saltzaileak).
 5. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuen adostasuna adierazteko eskema hautagaiak egiten du.
 6. Elektrikoa eta irrati-elektronikako produktuen adostasun-adierazpena 1d eta 2d eskemen arabera, eskatzaileak bere froga propioen arabera egiten du. Eskatzaileak aukeratutako produktu elektriko eta elektronikoen laginen probak eskatzailearen saiakuntza laborategian edo egiaztatutako saiakuntza laborategietan (zentroan) egiten dira Ziurtagiriaren Erakundeen eta Saiakuntza Laborategien (Zentroak) Erregistro Bateratuan. Aduana Batasuna (aurrerantzean - Erregistro Batua) edo beste entsegu laborategi batzuetan.
  Produktu elektriko eta irrati elektronikoen produktuen adostasun deklarazioa 3d, 4d eta 6d eskemen arabera, eskatzaileak bere froga propioak eta Erregistro Bateratuan egiaztatutako entsegu laborategi (zentro) baten parte hartzearekin lortutako frogak oinarritzat hartuta egiten ditu.
 7. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuen adostasuna adierazterakoan, eskatzaileak:
  • a) produktuek arau tekniko honen eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzen duten dokumentuak sortu eta aztertzen ditu, besteak beste:
   • baldintza teknikoak (eskuragarri badago);
   • dabil dokumentuak;
   • produktuen eta (edo) osagaien, materialen, produktuen osagaien laginak probatzeko protokoloa (protokoloak) erregelamendu tekniko honetako eskakizunak betetzeko eta (edo) eskatzaileak aukeratutako beste dokumentu batzuk. produktuak araudi tekniko honetako eskakizunak betetzea (baldin badago) (1e, 2d, 3d, 4e eta 6e diagramak);
   • Entrega kontratua (kontratua) eta bidalketa dokumentazioa (baldin badago) (produktu sorta baterako, produktu bakarra) (2d eta 4d eskemak);
   • kalitatea kudeatzeko sistemaren ziurtagiria (ziurtagiriaren kopia) (6d eskema);
  • b) produktuen identifikazioa egiten du, araudi tekniko honen eremura bideratzeko;
  • c) produkzioaren kontrola egiten dela ziurtatzen du eta beharrezko neurri guztiak hartzen ditu produktuen produkzio-prozesuak araudi tekniko honetako eskakizunak betetzen direla bermatzeko;
  • d) beharrezko neurri guztiak hartzen ditu kalitatea kudeatzeko sistemaren egonkortasuna bermatzeko (6.d eskema);
  • e) adostasun-aitorpena onartzen du, modu uniformean eta EAECeko Batzordearen 25.12.2012-293-XNUMXeko XNUMX. zenbakiko Erabakiak onartutako arauen arabera egindakoa;
  • f) produktuaren zirkulazioaren marka bakarra aplikatzen du Batasuneko merkatuan, adostasuna berresteko prozedura amaitu ondoren;
  • g) adostasuna berresteko prozedura amaitu ondoren, dokumentu multzo bat osatzen du, paragrafo honetako "a" idatz-zatian aurreikusitako dokumentuak eta adostasun adierazpena biltzen dituena.
 8. Adostasun adierazpena erregistratu behar da EAEC Batzordearen 09.04.2013-76-XNUMXko XNUMX. zenbakiko Erabakiak agindutako moduan.
 9. Masa ekoiztutako produktu elektriko eta irrati elektronikoen produktuen adostasun deklarazioaren baliodun epea ez da 5 urte baino gehiago. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktu sorta baterako, ez dago adostasun-adierazpenaren indarraldia.
 10. Eskatzaileak aukeratuta, produktu elektriko eta irrati elektronikoen produktuen adostasun baieztapena adostasun deklarazio moduan ordezkatu ahal izango da adostasun baieztapenarekin ziurtagiri moduan, eskema hauetako baten arabera:
  • a) masa ekoizten diren produktuetarako - 1c, 2c eta 6c eskemak;
  • b) produktu sorta baterako - 3c eskema.
 11. Elektrikoa eta irrati elektronikako produktuak ziurtatzen dituenean, eskatzailea honako hau izan daiteke:
  • a) 1c, 2c eta 6c eskemetarako - fabrikatzailea (fabrikatzaileak baimendutako pertsona);
  • b) 3c eskemari dagokionez - fabrikatzaileak (fabrikatzailearen baimendutako pertsona) edo inportatzaileak (saltzaileak).
 12. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuen ziurtagiriaren eskema hautatzen duenak eskatzaileak egiten du.
 13. Elektrizitate eta irrati elektronika produktuak ziurtatzen dituenean, eskatzaileak:
  • a) beharrezko neurri guztiak hartzen ditu produktuen produkzio prozesua egonkorra izan dadin eta araudi tekniko honetako eskakizunak betetzen direla ziurtatzeko;
  • b) dokumentazio tekniko hau sortzen du:
   • baldintza teknikoak (eskuragarri badago);
   • dabil dokumentuak;
   • hornidura hitzarmena (kontratua) eta bidalketa dokumentazioa (baldin badago) (produktu sorta baterako) (3c eskema);
   • kalitatea kudeatzeko sistemaren ziurtagiria (ziurtagiriaren kopia) (2c eskema);
   • eskatzaileak aukeratutako beste dokumentu batzuk, produktuek araudi tekniko honetako eskakizunak betetzen dituztela baieztatzeko oinarri izan zirenak (halakorik balego);
  • c) Erregistro Bateratuan sartutako ziurtagiri-organoari produktuak ziurtatzeko eskaera aurkezten dio (dokumentazio teknikoa erantsita). Eskaerak dokumentuaren inguruko informazioa izango du, kalitatea kudeatzeko sistema egiaztatuta duten eskakizunak betetzeko (2c eskema), baita produktu sortaren eta bertan dauden produktu unitateen identifikazio ezaugarriak ere (3c eskema) ;
  • d) produktuaren zirkulazioaren seinale bakarra aplikatzen du Batasuneko merkatuan, adostasuna berresteko prozedura amaitu ondoren;
  • e) Produktuen diseinuan edo horien ekoizpen-teknologian aldaketak izanez gero, produktu horiek araudi tekniko honetako eskakizunekin bat etortzea eragin dezaketen, aldez aurretik ziurtagiri-organoari jakinarazi beharko diote (1c eskema);
  • f) adostasuna berresteko prozedura amaitu ondoren, dokumentu multzo bat eratzen du, paragrafo honetako "b" idatz-zatian aurreikusitako dokumentuak, proben txostena (k), produkzio egoeraren analisiaren emaitzak ( 1c) eskema eta adostasun ziurtagiria.
 14. Elektrizitate eta irrati elektronika produktuak ziurtatzen dituenean, Erregistro Bateratuan sartutako ziurtapen erakundeak:
  • a) eskatzaileak aurkeztutako dokumentazio teknikoa aztertzen du eta eskatzaileari bere erabakiaren berri ematen dio (ziurtagirirako baldintzak adieraziz);
  • b) produktuen laginen identifikazioa eta probak egiteko eskatzailearen hautaketa egiten ditu;
  • c) produktuen laginak (produktu sorta (sorta bateko laginak) (3c eskema)) probak ziurtatzen ditu Erregistro Bateratuan sartutako egiaztatutako laborategian (zentroan);
  • d) jokabideak azterketa eskatzailearen ekoizpenaren egoera, zeinaren emaitzak egintza baten bidez formalizatzen diren (1c eskema);
  • e) proben emaitza positiboak eta ekoizpen-egoeraren analisia eginez gero, adostasun-ziurtagiria egitea EAECeko Batzordearen 25.12.2012ko abenduaren 293eko XNUMX zenbakiko Erabakiak onartutako inprimaki bateratuan eta eman eskatzaileari;
  • f) emandako adostasun-ziurtagirien eta adostasun-aitorpenen erregistro bateratuen ziurtagiriari buruzko informazioa sartzea;
  • g) egiaztatutako produktuekin erlazionatutako ikuskapen-kontrola egiten du adostasun-ziurtagiriaren indarraldi osoan zehar produktuen laginak Erregistro Bateratuan sartutako egiaztatutako laborategi (zentro) batean probatuta eta (edo) produkzio-egoera aztertuz (1c eskema) );
  • h) ikuskapenaren kontrola egiten du ziurtatutako produktuei dagokienez, adostasun-ziurtagiriaren indarraldi osoan zehar produktuen laginak Erregistro Bateratuan sartutako egiaztatutako laborategi (zentro) batean probatuta eta kalitatearen kudeaketaren ikuskapen-kontrolaren emaitzak aztertuz. sistema ziurtatzeko organoa, ziurtatutako kudeaketa sistemaren kalitateari dagokionez (2c eskema);
  • i) ikuskapenaren kontrolaren emaitza positiboak izanez gero, adostasun-ziurtagiriaren baliozkotasuna berresten du eta ikuskapen kontrolaren aktan sarrera egokia egiten du; ikuskapen kontrolaren emaitza negatiboak izanez gero, erabakiaren erabakia hartzen du. adostasun ziurtagiria eta hartutako erabakiaren berri ematen dio eskatzaileari (1c eta 2c eskemak).
 15. Kalitatea kudeatzeko sistemaren ziurtagiria ematen duten eskemen arabera adostasuna baieztatzen bada (adostasun-aitorpena edo ziurtagiria), sistema horren ziurtapena kalitatearen kudeaketa-sistemako ziurtagiri-erakundeak egiten du, lurraldean erregistratuta. estatu kidea estatu horretako legeriarekin bat etorriz eta sistema nazionalean akreditatuta dagoenean.
 16. Adinako ziurtagiriaren baliozkotasun-epea ez da 5 urte baino gehiago ekoizten produktu elektriko eta irrati elektronikoen produktuetarako. Elektrizitateko eta irrati-elektronikako produktu batzuen kasuan, ez dago adostasun-ziurtagiriaren indarraldia.
 17. Produktu elektriko eta irrati elektronikoen produktuen adostasuna egiaztatu ondoren eratutako dokumentu multzoa gordetzen da:
  • a) masa ekoiztutako produktuetarako - eskatzaileak gutxienez 10 urte ditu adostasun-aitorpena edo adostasun-ziurtagiria amaitzen den egunetik aurrera;
  • b) produktu sorta baterako - eskatzaileak gutxienez 10 urte ditu produktu sorta saltzen amaitu zenetik aurrera;
  • c) produktu batentzat - fabrikatzaileak (fabrikatzaileak baimendutako pertsona batek) gutxienez 10 urtez produktu honen ekoizpena eteten denetik (ekoizpena eteten du).

VIII. Produktuaren zirkulazioaren marka bakarreko etiketatzea Batasuneko merkatuan

 1. Erregelamendu tekniko honen eskakizunak betetzen dituen eta adostasuna ebaluatzeko prozedura araudi tekniko honen VII. Atalaren arabera gainditu duen elektrizitate eta irrati elektronika produktuak Batasuneko merkatuan produktuaren zirkulazioaren marka bakarra markatu behar da.
 2. Batasuneko merkatuan produktuaren zirkulazioaren marka bakarrarekin markatzea produktu elektriko eta irrati elektroniko bat Batasuneko merkatuan zirkulaziora atera aurretik egiten da.
 3. Produktu elektriko eta irrati elektronikoko produktu bakoitzari produktuaren zirkulazioaren marka bakarra aplikatzen zaio produktuaren zerbitzu bizitza osoan irudi argia eta argia eskaintzen duen edozein modutan, eta horrekin batera erantsitako eragiketa dokumentuetan ere ematen da.
  Batasuneko merkatuan produktu elektriko eta irrati elektronikoetako produktu batean zirkulazioaren marka bakarra aplikatzea ezinezkoa bada, produktuaren ontzian eta horri erantsitako eragiketa dokumentuetan soilik aplikatzea baimentzen da.
 4. Elektrizitateko eta irrati elektronikako produktuak Batasuneko merkatuan produktu zirkulazio marka bakar batekin markatzen dira Batasuneko (Aduana Batasuna) arau tekniko guztiei eskatzen zaizkien baldintzak betetzen baditu.

 

"Elektronika eta irrati elektronikan substantzia arriskutsuen erabilera mugatzeari buruz" EAEU arau teknikoen menpe dauden produktu elektriko eta irrati elektronikoen zerrenda (TR EAEU 037/2016)

 1. Etxetresna elektrikoak eta elektrikoak:
  • a) janaria prestatu eta biltegiratzeko eta sukaldeko lanak mekanizatzeko, baita sukaldeko beste ekipamendu batzuk ere;
  • b) arropa, arropa eta oinetakoak prozesatzeko (garbitu, lisatu, lehortu, garbitu) egiteko;
  • c) lokala garbitzeko eta garbitzeko;
  • d) barruko klima mantentzea eta erregulatzea;
  • e) sanitarioak eta higienikoak;
  • f) ilea, iltzeak eta larruazala zaintzeko;
  • g) gorputza berotzeko;
  • h) bibrazio masajea;
  • i) jolaserako, kirolerako eta ariketa fisikoko materiala;
  • j) audio eta bideo ekipoak, telebista eta irrati igorpen hargailuak;
  • k) jostea eta puntuzko lana;
  • m) elikatze iturriak, kargagailuak, tentsio egonkortzaileak;
  • m) lorezaintzarako;
  • o) akuario eta lorategietako urmaeletarako;
  • o) bonba elektrikoak;
  • p) erloju elektrikoak eta elektronikoak;
  • c) kalkulagailuak;
  • r) kableaturako produktuak;
  • y) luzapen lokarriak.
 2. Haiekin konektatutako ordenagailu elektronikoak eta gailuak, horien konbinazioak barne:
  • a) zerbitzariak, ordenagailu pertsonalen sistema unitateak;
  • b) ordenagailu eramangarriak;
  • c) tableta, poltsikoa, eskukoa eta beste ordenagailu txiki batzuk;
  • d) teklatuak, manipulatzaileak, jarraitzaileak eta kontrol eta sarrera gailuak (ordenagailuko saguak, joystickak, kaskoak, betaurrekoak);
  • e) biltegiratzeko gailu aldagarriak;
  • f) monitoreak;
  • g) inprimagailuak;
  • h) eskanerrak;
  • i) sistema akustikoak eta entzungailuak;
  • j) multimedia proiektoreak;
  • k) informazio biometrikoaren irakurleak;
  • m) web kamerak;
  • m) modemak;
  • o) etenik gabeko elikatze iturriak.
 3. Telekomunikazio instalazioak (terminaleko telekomunikazio gailuak):
  • a) telefono finko eta mugikorrak;
  • b) telefonoak ordaindu;
  • c) telefaxa;
  • d) telexak;
  • e) irrati eramangarriak eta eramangarriak;
  • f) RFID etiketak.
 4. Kopiagailuak eta bulegoko (bulegoko) ekipamendu elektrikoak.
 5. Tresna elektrifikatuak (eskuko makina elektriko eramangarriak eta eramangarriak).
 6. Argi iturriak eta argiztapen ekipoak, altzarietan sartutako ekipoak barne.
 7. Tresna elektromusikalak.
 8. Joko eta salerosketa makinak.
 9. Kutxazainak, txartelak inprimatzeko makinak, NAN irakurgailuak, kutxazain automatikoak, informazio kioskoak.
 10. Kableak, hariak eta kableak 500 V CA eta (edo) DC baino gehiagoko tentsio nominalean erabiltzeko pentsatuta, zuntz optikoko kableak izan ezik.
 11. Etengailu automatikoak eta hondarreko korronte gailuak.
 12. Suteen, segurtasunaren eta suteen aurkako detektagailuak.

 

Aduanako aitorpena aurkeztean produktuen zerrenda osoa, adostasuna ebaluatzeko dokumentua (adostasuna ebaluatzeko dokumentuari buruzko informazioa) aurkezten den EAEU TR "Substantzia arriskutsuen erabilera elektrikoaren murrizketari buruz" eta produktu elektronikoak "(TR EAEU 037/2016)

EAEC Batzordearen 33. zenbakiko 23.03.2021eko Erabakiaren bidez aldatua

Produktuaren izena TH kodea FEA EAEE Betetze dokumentua
hozkailuak izozkailuak hozkailuak 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
adostasun adierazpena
ontzi-garbigailuak 8422110000 adostasun adierazpena
sukalde elektrikoak eta sukalde elektrikoen sukaldeko panelak 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
adostasun adierazpena
labe elektrikoak labe elektrikoak labeak labe integratuak lehorgailu elektrikoak frutetarako barazkiak baia perretxikoak 8516608000
8516609000
8516797000
adostasun adierazpena
galdara likidoak berotzeko etxetresna elektrikoak hozgailuak kafe-makinak kafe-makinak haurrentzako janari-berogailuak lurrun-esterilizatzaileak 8516108000
8516710000
8516797000
adostasun adierazpena
mikrouhin labeak 8516500000 adostasun adierazpena
Hondakinak botatzea 8509800000 adostasun adierazpena
erretegi elektrikoak kontaktu erretegiak aero erretegiak parrilla elektrikoak erretegi elektrikoak artezle elektrikoak gofreak egosteko barbakoa frijigailuak okindegiak arrautzak egiteko jogurtak egosten multikooker zartagin elektrikoak nahasgailuak kafe artezgailuak sukaldeko makinak janari prozesagailua janari zukugailuak gurina txingarrak haragi artezgailuak irabiagailuak birrinduak birrintzeko birrinduak birrindulari txikitzaile txikitzaile labeak 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
adostasun adierazpena
garbigailuak 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
adostasun adierazpena
zentrifugak danborrak lehortzeko 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
adostasun adierazpena
arropa ultrasoinu garbitzeko gailuak 8450190000
8479899708
adostasun adierazpena
burdinak lisatzeko makinak lurrun garbitzaileak lurrun sorgailuak 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
adostasun adierazpena
eskuoihaletarako eta arroparako lehorgailu elektrikoak 8516797000 adostasun adierazpena
bustitako eta lehorreko xurgagailuak 8508 adostasun adierazpena
zoruak leuntzeko 8509800000 adostasun adierazpena
xurgatzeko sistemak 8508 adostasun adierazpena
eskuila elektrikoak 8509800000 adostasun adierazpena
lurrunezko eskuilak garbigailuak 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
adostasun adierazpena
ura xurgatzeko gailuak 8509800000 adostasun adierazpena
zaleak 8414510000 adostasun adierazpena
aire girotua 841510
8415810090
8415820000
8415830000
adostasun adierazpena
hezegailuak lurrungailuak hezegailuak 8415900009
841899
8479899708
8509800000
adostasun adierazpena
aire arazgailuak sukaldeko kanpaiak 841460000
8421392009
adostasun adierazpena
animaliak hazteko eta landareak hazteko erabiltzen diren berogailu elektrikoak berotzeko etxetresna elektrikoak geletako lokaletako berokuntza berogailu elektrikoak haizagailuak berogailu konbektoreak 8436210000
8516210000
851629
adostasun adierazpena
tximinia elektrikoak 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
adostasun adierazpena
zoru bidezko berokuntza sistemak 851680 adostasun adierazpena
ur-berogailuak 851610 adostasun adierazpena
dutxako kabinak komunak korronte alternoko argiztapeneko berokuntzara konektatuta daudenean 3922
7324900009
9019109001
adostasun adierazpena
barrunbearen higienerako erabiltzen diren gailuak ahozko 8509800000 adostasun adierazpena
berogailu elektrikoak sauna berogailuetarako 8516299900 adostasun adierazpena
intsektuak kontrolatzeko gailu elektrikoak 8543709000 adostasun adierazpena
ebakitzaile elektrikoak ebakitzaileak ebakitzaileak 8510100000
8510300000
adostasun adierazpena
ilea moztekoak 8510200000 adostasun adierazpena
aurpegirako sauna elektrikoak 8516797000 adostasun adierazpena
ile lehorgailuak estilistak ilea apaintzeko aparatuak zuzentzaileak 8516310009
8516320000
adostasun adierazpena
esku lehorgailu elektrikoak 8516330000 adostasun adierazpena
ile kiribil elektrikoa 8516320000 adostasun adierazpena
berogailu elektrikoetarako estalkiak mantak koltxoiak eta burkoak 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
adostasun adierazpena
gorputz masajea egiteko makinak medikuaren gainbegiratzerik gabe 9019101000 adostasun adierazpena
oin hidromasajeko bainuak 9019109001 adostasun adierazpena
bideojokoak eta haientzako gailuak 950450000 adostasun adierazpena
korronte alternoko sareetara konektatutako kirol eta ariketa materiala jokatu 950430
9504908009
950691
adostasun adierazpena
audio-bideoa grabatzeko eta audio-bideoa erreproduzitzeko ekipoak 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
adostasun adierazpena
irratia jasotzeko ekipoak 8527 adostasun adierazpena
hargailuak telebista telebista sintonizatzaileak satelite bidezko telebista sintonizatzaileak 852871
852872
adostasun adierazpena
Sistema akustikoak 8518210000
851822000
851829
adostasun adierazpena
audio anplifikadoreak 851840
8518500000
adostasun adierazpena
bideo-telefonoak 8517691000
8517692000
adostasun adierazpena
josteko makina elektrikoak 845210 adostasun adierazpena
overlocks 8452101900 adostasun adierazpena
puntuzko makina elektrikoak 8447 adostasun adierazpena
elikatze-iturriak kargagailuak etxeko ekipamenduetarako tentsio egonkortzaileak 8504403009
8504408200
8504409000
adostasun adierazpena
bateria kargagailuak 8504405500 adostasun adierazpena
belarra moztekoak belarra eta heskaiak 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
adostasun adierazpena
ate leihoetarako pertsiana elektrikoak, motor elektrikoarekin osatuak 8479899708 adostasun adierazpena
lorategiko haizagailuak aireztapen xurgagailuak 8467298509
8508600000
adostasun adierazpena
jezteko makinak 8434100000 adostasun adierazpena
konpresoreak 8414808000 adostasun adierazpena
ponpak 841370
8413810000
adostasun adierazpena
berogailuak 8516108000 adostasun adierazpena
argiztapen ekipamenduko lanparak 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
adostasun adierazpena
ur iragazkiak iragazteko edo arazteko ekipoak esterilizatzaile elektrikoak 8421210009 adostasun adierazpena
elikadura elektrikoak 8509800000 adostasun adierazpena
motordun elektrikoa duten edo lorategiko urmaeletarako iturri apaingarriak edo ponpa elektrikoa 841370
8413810000
adostasun adierazpena
edateko ura hornitzeko sistemetan erabiltzeko ponpa elektrikoak, ura hornitzeko, ura berotzeko, bizitzeko pentsatutako etxe banatan funtzionatzen duten hondakin-urak botatzeko 8413 adostasun adierazpena
erloju elektrikoak eta elektronikoak 9102120000
9105210000
9105910000
adostasun adierazpena
kalkulagailuak 8470 adostasun adierazpena
etengailu erdieroaleen tenporizadoreak barne 853650
9107000000
adostasun adierazpena
etxetresna elektrikoetarako etengailuak 853650 adostasun adierazpena
socket 8536699008 adostasun adierazpena
sardexkak 8536699008 adostasun adierazpena
banatzaile egokitzaileak 8536699008
8536901000
8536908500
adostasun adierazpena
luzapen-lokarriak iragazki luzapen lokarriak barne 854442 adostasun adierazpena
luzapen-lokarriak bobinan 854442 adostasun adierazpena
ordenagailu pertsonalen zerbitzariak 8471410000
8471490000
8471500000
adostasun adierazpena
ordenagailu eramangarriak 8471300000 adostasun adierazpena
tabletako eskuko gailuak eta beste ordenagailu txiki batzuk 8471300000 adostasun adierazpena
teklatuak manipulatzaileak mendizaleak eta beste kontrol eta sarrera gailu batzuk ordenagailuko saguak joysticks kaskoak betaurrekoak 8471
950450000
adostasun adierazpena
kanpoko biltegiratze gailuak 847170
8523
adostasun adierazpena
monitoreak 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
adostasun adierazpena
inprimagailuak 844331
8443321009
adostasun adierazpena
eskanerrak 8471607000 adostasun adierazpena
bozgorailuak eta entzungailuak 8518210000
851822000
851829
851830
adostasun adierazpena
multimedia proiektoreak 8528621000 adostasun adierazpena
irakurle biometrikoak 8471
9031499000
9031803800
adostasun adierazpena
web kamerak 852580 adostasun adierazpena
modemak 851762000 adostasun adierazpena
etenik gabeko hornidura-unitateak 8504403002
8504403009
adostasun adierazpena
telefono finko eta mugikorrak 8517110000
8517120000
8517180000
adostasun adierazpena
telefonoak 8517180000 adostasun adierazpena
telefaxak 8443323000
851762000
adostasun adierazpena
telexak 851762000 adostasun adierazpena
irrati eramangarriak eta eramangarriak 8517
8525600009
adostasun adierazpena
RFID etiketak 852352 adostasun adierazpena
Fotokopiagailuak eta bulegoko beste ekipamendu elektrikoak 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
adostasun adierazpena
zulagailuak mailu birakariak bihurkinak nutunners bihurkinak 846721
8467292000
8467298509
adostasun adierazpena
zerrak puzzle 846722 adostasun adierazpena
angelu-leungailuak barne 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
adostasun adierazpena
laukizuzenak 8467297000 adostasun adierazpena
guraizeak 8467292000
8467298501
8467298509
adostasun adierazpena
sharpener 8467295900 adostasun adierazpena
fresatzeko makinak 8467298509 adostasun adierazpena
haririk gabeko esku tresna kargagailuarekin 8467211000
8467292000
adostasun adierazpena
tamaina txikiko egurra lantzeko makinak banakako erabilerarako 8465 adostasun adierazpena
sukoiak ez diren likido-pistolak 8424200000 adostasun adierazpena
arkua eta plasma arkua soldatzeko makinak eta aparatuak 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
adostasun adierazpena
lanpara goritasun elektrikoak helburu orokorreko LED fluoreszente trinkoa 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
adostasun adierazpena
helburu orokorreko luminariak 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
adostasun adierazpena
luminariak lurrean sartzen ziren 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
adostasun adierazpena
akuarioetarako lanparak 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
adostasun adierazpena
fokuak 9405401002
9405401008
adostasun adierazpena
etxeko girlandak Gabonetako zuhaitza barne 9405300001
9405300009
adostasun adierazpena
Musika tresnak 9207 adostasun adierazpena
Joko eta merkataritza makinak 8476
950430
adostasun adierazpena
Kutxazainetan txartelak inprimatzeko makinak NAN txartelen irakurgailuak kutxazain automatikoen informazio kioskoak 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
adostasun adierazpena
Kableak eta kableak V AC edo DC tentsio nominalean erabiltzeko pentsatuta dauden kableak, zuntz optikoko kableak izan ezik 854449910
8544499501
8544499509
adostasun adierazpena
Zirkuituak eta hondar korronteak 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
adostasun adierazpena
Suteen aurkako segurtasuna eta segurtasun suteen detektagailuak 853110 adostasun adierazpena
1 to 10 (119)