МЕНЮ

Barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedura

134. artikulua. Barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren edukia eta aplikazioa

 1. Aduana-prozedura barne kontsumorako askatzea atzerriko salgaiei dagokienez aplikatzen den aduana-prozedura da. Horren arabera, salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean kokatu eta erabiltzen dira, nazioarteko itunek eta haien edukitze, erabilera eta (edo) botatzeko mugarik gabe. aduana arautzeko eremuan jarduten du atzerriko salgaiei dagokienez, kode honek beste xedapenik eman ezean.
 2. Barne-kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiek Batasuneko salgaien egoera eskuratzen dute, Kode honetako 1. artikuluaren 126. paragrafoan zehaztutako baldintzapean askatutako salbuespenak izan ezik.
 3. Baimenduta dago etxeko kontsumorako askatzeko aduana-prozedura aplikatzea:
  1. merkantziak eraldatzeko produktuak diren merkantziak, zeinetan aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedura aplikatu zitzaien eta Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen ziren berriro esportatzeko aduana-prozeduraren arabera;
  2. aldi baterako esportatutako nazioarteko garraiorako ibilgailuak, aduana-lurraldetik kanpo prozesatzeko aduana-erregimenaren pean jarrita, kode honen 3. artikuluaren 277. paragrafoaren lehenengo paragrafoarekin bat etorriz, aduana-lurraldetik kanpo izapidetzeko aduana-prozedura osatzeko. Kode hau;
  3. aldi baterako esportatutako nazioarteko garraiorako ibilgailuak, kode honen 3. artikuluaren 277. paragrafoaren bigarren paragrafoak xedatutako kasuan.

135. artikulua. Salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak

 1. Salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak hauek dira:
  1. inportazioko aduana-zergak eta zergak Kode honen arabera ordaintzea;
  2. isurketen kontrako eskubide konpentsatzaile bereziak ordaintzea, kode honen arabera;
  3. debekuak eta murrizketak betetzea Kode honetako 7. artikuluan xedatutakoaren arabera;
  4. barne-merkatua babesteko neurriak betetzea, anti-dumping, konpentsazio-eskubide bereziak eta (edo) Batasuneko Tratatuaren 50. artikuluaren arabera ezarritako beste betebehar batzuk ez diren moduan beteta.
 2. Kode honetako 1. artikuluaren 3. paragrafoaren 134. idatz-zatian zehaztutako salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduran jartzeko baldintzak hauek dira:
  1. merkantziak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera 3 urteko epean, Batasuneko aduana-lurraldetik benetako esportazioaren egunaren biharamunetik aurrera;
  2. salgaien egoera aldatu gabe zaintzea, higadura naturalaren ondorioz sortutako aldaketak izan ezik, baita garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz sortutako aldaketak ere;
  3. aduana-agintariek salgaiak identifikatzeko gaitasuna;
  4. aduana-agintaritzari Batasuneko aduana-lurraldetik salgaiak esportatzearen inguruabarren inguruko informazioa bidaltzea, aduana eta (edo) bestelako dokumentuak edo dokumentu horiei buruzko informazioa aurkezteak baieztatzen duena;
  5. artikulu honetako 1. paragrafoko 2. eta 1. paragrafoetan zehaztutako baldintzak betetzea.

136. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping antidumping eta konpentsaziozko zergak ordaintzeko betebeharra sortu eta amaitzen da barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduran ezarritako (jarri) diren salgaiei dagokienez, horiek ordaintzeko epea eta kalkulua

 1. Inportazioko aduanako zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra barne kontsumorako aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, deklaratzailearen kontura dator aduana-agintaritzak salgaien aitorpena erregistratzen duen unetik.
 2. Inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean jarri diren salgaiei dagokienez, igorle baten hartzailearen helbidera inportatzen dira garraio (garraio) dokumentu bakarrarekin eta guztizkoarekin aduana-balioa horrek ez du 200 euroren baliokidea gainditzen, eta Batzordeak zenbateko horren beste zenbatekoa zehazten badu, Batzordeak zehaztutako zenbatekoaren zenbatekoa ez da sortzen ondasunak erregistratu ziren egunean indarrean zegoen truke-tasan. aduana-agintaritzaren aitorpena. Aldi berean, paragrafo honen ondorioetarako, aduana-balioa ez da sartzen Batasuneko aduana-lurraldean sartutako salgaien garraioaren (garraioa) kostua, kargatzeko, deskargatzeko edo berriro kargatzeko kostua. salgaiak eta aseguru kostuak garraio horrekin (garraiatzea), kargatzea, deskargatzea edo salgaiak berriro kargatzearekin lotuta.
  Zergak, zerga bereziak, antidumpingak, zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra ez da sortzen Kode honetako 199. eta 200. artikuluetan zehaztutako eta barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduran jarritako salgaiei dagokienez.
  Batzordeak eskubidea du paragrafo honen lehenengo paragrafoan aurreikusitakoa baino zenbatekoaren zenbateko desberdina zehazteko. Horren barruan, inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra aduana-erregimenean sartutako salgaiei dagokienez kontsumitzailea, bidaltzaile batetik hartzaile baten helbidera inportatuta, banan-banan garraiatzeko (garraiatzeko) dokumentua ez da sortzen.
 3. Adierazleak zerga-zergak eta inportazio zergak ordaintzeko betebeharra barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduran jarritako salgaiei dagokienez, deklaratzaileak amaitzen du inguruabar hauek gertatu ondoren:
  1. ondasunak askatzea salgaien erabilera eta (edo) ezarpenarekin lotura ez duten inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko pribilegioak aplikatuta barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera;
  2. inportazioko aduana-zergak, zergak eta (edo) horien kobrantza artikulu honetako 1. paragrafoaren 14. idatz-zatiaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko zenbatekoetan betebeharra betetzea, artikulu honen 5. paragrafoak beste zerbait xedatzen ez badu behintzat;
  3. aduana-agintaritzak aitortzea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera, atzerriko salgaien suntsipena eta (edo) berreskuraezina den galera, istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo ondasun horiek behin eta berriz galtzeagatik galera naturalak garraiatzeko (garraiatzeko) edo (edo) biltegiratzeko baldintza arruntetan, kode honen arabera atzerriko salgaiei dagokienez suntsitu edo galera berreskuraezina gertatu aurretik, inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko azken eguna izan ezik. etorri da;
  4. salgaiak askatzeari uko egitea barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera - salgaien aitorpena erregistratzetik sortutako inportazio-aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharrari dagokionez;
  5. aduana-deklarazioa kode honen 113. artikuluaren arabera baliogabetzea eta (edo) salgaiak askatzea bertan behera uztea kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera - inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharrari dagokionez salgaien aitorpenaren erregistroa;
  6. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
  7. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
  8. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espediente batean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten merkantzien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aldez aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen;
 4. Inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, inportazioko aduana-zergak ordaintzeko pribilegioak erabiliz, horiek erabiltzeko murrizketekin eta (edo) besterentzearekin lotutako zergak. salgaiak deklaratzaileak amaitzen ditu inguruabar hauek gertatu direnean:
  1. salgaiak askatzen direnetik 5 urtera igarotzea etxeko kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera, salgaien erabilera eta (edo) ezarpenen murrizketen baliozkotasun epe desberdina ezartzen ez bada, beti ere epe horretan inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko epea ez da artikulu honetako 11. paragrafoak ezarri;
  2. salgaiak erabiltzeko eta (edo) botatzeko mugak ezarritako beste baliotasun-epea igarotzea, baldin eta epe horretan artikulu honetako 11. paragrafoak inportatutako aduana-zergak eta zergak ordaintzeko epea iritsi ez bada;
  3. merkantziak suntsitzeko aduana-erregimenaren pean jartzea merkantziak askatzen direnetik 5 urte igaro aurretik, etxeko kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera edo erabileran ezarritako murrizketen beste indarraldi bat igaro aurretik eta ( edo) salgaiak ezabatzea, baldin eta epe horretan artikulu honetako 11. paragrafoan ezarritako inportazio aduana-zergak eta zergak ordaindu ez badira;
  4. inportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko betebeharra eta (edo) kobratzea artikulu honetako 2. paragrafoaren 14. idatz-zatiaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko kopuruetan, artikulu honen 11. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatu ondoren;
  5. aduana-agintaritzak aitortzea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera, salgaiak askatzen direnetik 5 urte igaro baino lehen etxeko kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera edo ezarritako beste epe bat igaro aurretik. ondasunen erabilera eta (edo) botatzeko murrizketen indarraldia suntsitzeagatik edo (edo) atzerriko ondasunen berreskuraezina galtzea istripua edo indarrean egoteagatik edo ondasun horien berreskuraezina galtzeagatik ondasun horiek galera naturalaren ondorioz garraiatzeko (garraiatzeko) eta (edo) biltegiratzeko baldintza normalak, suntsitu edo galera berreskuraezina gertatu aurreko kasuetan izan ezik, atzerriko salgaiei dagokienez, Kodeak aduana-zergak eta zergak ordaintzeko epea ezarri du artikulu honen 11. paragrafoa;
  6. salgaiak estatuaren aldeko aduana-prozeduraren arabera jartzea salgaiak askatzen direnetik 5 urte igaro baino lehen, etxeko kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera edo murriztapenen indarraldiaren beste epe bat igaro aurretik. ondasunak erabiltzeari edo (edo) botatzeari buruzkoa;
  7. merkantziak berriro esportatzeko aduana-prozeduraren arabera jartzea, baldin eta artikulu honen 11. paragrafoak inportatutako aduana-zergak eta zergak ordaintzeko epea aduana-prozedura horren arabera jarri aurretik ez bada;
  8. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera.
 5. Inportazioko aduana-zergak ordaintzeko betebeharra eta (edo) kobratzea artikulu honetako 1. paragrafoaren 14. idatz-zatiaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko kopuruetan, barne kontsumorako barne kontsumorako askapenerako aduana-erregimenean jarritako salgaiei dagokien ordainketarekin bat etorriz. Batasuneko nazioarteko itunekin edo Europar Batasuneko Ekonomia Batasuneko Aduana Tarifa Bateratuak ezartzen dituen tasak baino txikiagoak diren Batasunean sartzeko nazioarteko itunekin ez du inportatzen inportazio aduana zergak ordaintzeko betebeharra. Eurasiako Ekonomia Batasuneko Aduana Tarifa Bateratuak ezarritako tarifen arabera kalkulatutako inportazio-aduana-zergen zenbatekoen aldea eta salgaiak askatzean ordaindutako inportazio-aduana-eskubideen zenbatekoak, edo nazioarteko itunen arabera ezarritako beste zenbateko batean. Batasunean sartzeari buruzko nazioarteko edo nazioarteko itunak.
 6. Artikulu honetako 5. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokien inportazio-aduanako zergak ordaintzeko betebeharra, paragrafo honetan zehaztutako zenbatekoan, honako egoera hauek gertatzen direnean amaitzen da:
  1. inportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko betebeharra eta (edo) kobratzea artikulu honetako 3. paragrafoaren 14. idatz-zatiaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko kopuruetan;
  2. artikulu honen 5. paragrafoaren lehenengo paragrafoarekin bat etorriz Batzordeak zehaztutako zerrendan sartutako salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedurarekin bat etorriz gero, 7 urteko iraungipena, Batasuneko nazioarteko itunak edo artikulu honetako 7. klausulako bigarren paragrafoarekin bat etorriz Batasunean edo Batzordean sartzeari buruzko nazioarteko itunak, ez da beste eperik ezarri ondasunek atzerriko salgaien egoera mantentzen duten bitartean, baldin eta epe horretan ordainketa egiteko epea amaitu bada artikulu honen 13. klausulan ezarritako inportazio-aduana-zergak ez dira iritsi;
  3. Batasuneko nazioarteko itunek edo Batasunean sartzeko nazioarteko itunek ezarritako beste epe bat igarotzea, merkantziek atzerriko salgaien egoera mantentzen duten bitartean, baldin eta epe horretan inportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko epea amaitu da artikulu hau ez da etorri;
  4. artikulu honetako 7. klausulako bigarren paragrafoarekin bat etorriz Batzordeak zehaztutako epea igarotzea, Batzordeak artikulu honetako 7. klausulako bigarren paragrafoarekin bat etorriz Batzordeak zehaztutako zerrendan (zerrendetan) sartutako salgaiei dagokienez. , betiere, epe horretan artikulu honen 13. paragrafoak inportatzeko aduana-eskubideak ordaintzeko epea amaitzen bada;
  5. salgaiak estatuaren aldeko ezezko aduana-prozeduran jartzea;
  6. aduana-agintaritzak aitortzea, estatu kidearen aduana arautzeari buruzko legeriarekin bat etorriz, paragrafo honetako 2 - 4 idatz-zatietan aurreikusitako inguruabarrak gertatu aurretik, atzerriko salgaiak suntsitzea eta (edo) atzeraezina galtzea. istripu edo indar nagusiaren ondorioz, edo ondasun horiek modu iraunkorrean galtzeagatik garraiatzeko (garraiatzeko) eta (edo) biltegiratzeko ohiko baldintzetan galera naturalaren ondorioz, suntsitu aurretik edo berreskuraezina den galeran kode honekin atzerriko salgaiei dagokienez, artikulu honetako 13. paragrafoan ezarritako aduana-eskubideak ordaintzeko epea iritsi da;
  7. salgaiak suntsitzeko aduana-prozeduraren arabera jartzea, baldin eta artikulu honetako 13. paragrafoan ezarritako inportazio-aduanako zergak ordaintzeko epea suntsitzeko aduana-prozeduraren aurretik jarri ez bada;
  8. merkantziak berriro esportatzeko aduana-prozeduraren arabera jartzea, baldin eta artikulu honetako 13. paragrafoan inportazio-aduanako zergak ordaintzeko epea aduana-prozedura horren arabera jarri aurretik ez badago;
  9. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera.
 7. Batasuneko nazioarteko itunen arabera edo Batasunean sartzeko nazioarteko itunen arabera, Eurasiako Ekonomia Batasuneko Aduana Tarifa Bateratuak ezarritakoak baino txikiagoak diren inportazio aduana-tasak aplikatzea aurreikusten duten merkantzien artean. Batzordeak Batasuneko salgaiak eskuratzen dituzten salgaien zerrenda (zerrendak) zehazten ditu salgaiak askatzen direnetik 5 urte igaro ondoren, barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera.
  Zehaztutako ondasunen kategoria batzuei dagokienez, Batzordeak eskubidea du klausula honen lehenengo paragrafoan zehaztutakoa baino beste epe luzeagoan Batasuneko ondasunen izaera eskuratzen duten ondasunen zerrenda (zerrendak) zehazteko, eta baita zehazteko ere. halako aldia.
 8. Barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarri (jarri) diren salgaiei dagokien zerga berezia, antidumping eta konpentsatzailea, ordaintzeko betebeharra amaitzen da aitorleak honako inguruabar hauek gertatzean:
  1. artikulu honetako 16. paragrafoaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko zenbatekoetan zerga bereziak, antidumpingak, konpentsatzaileak eta (edo) kobratzeko betebeharra betetzea;
  2. aduana-agintaritzak estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriarekin bat etortzea eta (edo) atzerriko salgaien galera berreskuraezina gertatzea istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo ondasun horien galera itzulezina dela eta. galera naturalak garraiatzeko (garraiatzeko) eta (edo) biltegiratzeko baldintza arruntetan, salbu eta suntsitu edo kode berreskuraezina izan aurretik kode honen arabera atzerriko salgaiei dagokienez, bereziak ordaintzeko epea, dumpingaren kontrako eskubide konpentsatzaileak etorri dira;
  3. salgaiak askatzeari uko egitea barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera - salgaien gaineko aitorpena erregistratzerakoan sortutako zerga konpentsatzaile bereziak, antidumpingak, ordaintzeko betebeharrari dagokionez;
  4. aduana-aitorpena kode honen 113. artikuluaren arabera baliogabetzea eta (edo) salgaiak askatzea bertan behera uztea, kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera - isurketen aurkako, konpentsazio bereziak ordaintzeko betebeharrari dagokionez. aduana-aitorpena erregistratzean sortutako betebeharrak;
  5. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
  6. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
  7. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espedientean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten salgaien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen.
 9. Barne-kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, inportazioko zerga eta zergak ordaintzeko betebeharra exekutatu behar da (inportazio aduana zergak, zergak ordaindu beharrekoa) salgaiak askatu aurretik barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera, salbu eta inportazio aduana-zergak eta zergak ordaintzeko beste epe bat ezarri bada Kode honen arabera.
 10. Inportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko pizgarriak aplikatuta aduana-prozedurapean jarritako merkantziei dagokienez, merkantzia horiek erabiltzeko eta (edo) kentzearekin lotutako mugekin lotutako zergak, inportazio-aduana-eskubideak ordaintzeko betebeharra. eta zergak artikulu honetako 11. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatu ondoren exekutatu behar dira.
 11. Ondorengo inguruabarrak gertatuz gero, artikulu honetako 10. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez inportazioko zerga eta zergak ordaintzeko epea honako hau da:
  1. aitorleak pribilegio horiek ukatzen baditu - salgaiak deklarazioan sartzeko eguna merkantziak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jartzeko aurkeztutako eguna da, inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzerakoan pribilegioak ukatzeari dagokionez aldaketak;
  2. inportazioko aduana-eskubideak, zergak eta (edo) salgaiak horiek erabiltzeko edo (edo) uzteko mugak onura horiek aplikatzearekin lotuta onurak emateko xedeak eta baldintzak urratzen dituzten ekintzak burutzen badira, besteak beste ekintza horiek burutzeak ondasun horiek galtzea ekarri bazuen, - ekintza horiek burutu zireneko lehen eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - salgaiak aduana-prozeduraren barnean jartzeko eguna kontsumorako askatzeko;
  3. salgaiak galtzen badira, suntsitu eta (edo) berreskuraezina izan den istripua edo ezinbesteko galera edo galera berreskuraezina izan ezik galera naturalaren ondorioz garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan, - salgaiak galtzeko eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenaren pean jartzeko eguna;
  4. inportazioko aduana-zergak, zergak ordaintzeko abantailak emateko helburuak eta baldintzak betetzea baldin eta onura horiek aplikatzearekin batera ondasun horiek erabiltzeko eta (edo) botatzeko mugak errespetatzea bada kode honen 316. artikuluaren arabera baieztatu gabe jotzen dela - merkantziak etxeko kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera jartzen diren eguna.
 12. Batasuneko nazioarteko itunen arabera edo Batasunean sartzeko nazioarteko itunen arabera Batasuneko nazioarteko tratatuen arabera inportazioko aduana-zergen tasa baxuagoetan aduana bateratuak ezarritakoak baino baxuagoak diren barne kontsumoan askatzeko aduana-prozeduran jarritako salgaiei dagokienez. Eurasiako Ekonomia Batasuneko Tarifaren arabera, inportazioko aduanako zergak ordaintzeko betebeharra beteko da artikulu honetako 13. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatzen direnean.
 13. Honako inguruabar hauek gertatuz gero, artikulu honetako 12. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez inportazio-zergak ordaintzeko epea honako hau da:
  1. inportazioko aduanako zergak borondatez ordaintzearen kasuan - merkantziak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedura pean jartzeko aurkeztu diren salgaien aitorpenean sartzen den eguna, inportazioko aduana-zergak kalkulatzeko aldaketak edo Batzordeak zehazten duen beste egun bat Batasuneko nazioarteko itunen arabera edo Batasunean sartzeko nazioarteko akordioen arabera;
  2. Kode honen 4. artikuluaren 126. paragrafoak ezarritako salgaien erabilerarako murrizketak urratzen dituzten neurriak hartzen badituzu, edo (edo) Batasuneko nazioarteko itunek edo Batasunean sartzeko nazioarteko itunek ezarritako beste baldintza batzuk urratzen dituztenean, - Ekintza hauek egin zireneko lehenengo eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - Salgaiak aduana-prozeduraren barnean jartzeko eguna kontsumitzeko.
 14. Kode honek bestelakorik ezartzen ez badu, inportazioko zerga eta zergak ordaindu behar dira:
  1. artikulu honen 9. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez - salgaien aitorpenean Kode honen arabera kalkulatutako inportazio-aduana-zergak eta zergak zenbatekoa den, inportazio-aduana-zergak eta zergak ordaintzeko tarifen lehentasunak eta onurak kontuan hartuta;
  2. artikulu honen 10. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez - salgaien aitorpenean Kode honen arabera kalkulatutako inportazio aduana-zergen eta zergen zenbatekoen zenbatekoa, tarifa lehentasunak kontuan hartuta eta eskaerarekin lotuta ordaindu ez direnak. inportazioko zerga eta zergak ordaintzerakoan pribilegioak izatea, eta salgaiak aduana-lurraldetik kanpo Kode honen 5. artikuluaren 3. paragrafoaren arabera konponketarako aduana-prozeduraren pean jartzen badira, - inportazio-aduanako zergen zenbatekoan ere eta Kode honetako 176. artikuluko 1 - 6 paragrafoen arabera kalkulatutako zergak;
  3. artikulu honen 12. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez - Kode honen arabera kalkulatutako inportazio aduana-zergen zenbatekoen diferentziaren zenbatekoa Eurasiako Ekonomia Batasuneko Aduana Tarifa Bateratuak ezarritako inportazio aduana-tasen tasetan. eta salgaiak askatzean ordaindutako inportazio aduana-zergen zenbatekoak edo Batasuneko nazioarteko itunen arabera edo Batasunean sartzeko nazioarteko itunen arabera ezarritako beste kopuru batean.
 15. Barne-kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako (jarritako) salgaiei dagokienez, betebehar bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra exekutatu behar da (zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak ordaindu behar dira) askatu aurretik salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera.
 16. Salgaien gaineko aitorpenean kalkulatutako zenbatekoan ordainduko dira salgaien aitorpenean kalkulatutako zenbatekoan, salerosketen aurkako zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak. Kodea.
 17. Salgaien gaineko aitorpena egin baino lehen etxeko kontsumorako askatzeko aduana-erregimenean jarritako (jarritako) salgaiei dagokienez, artikulu hau aplikatuko da Kode honetako 137. artikuluak ezarritako berezitasunak kontuan hartuta.

137. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, zerga-eskubideak, ordaintzeko betebeharra agertu eta amaitzearen ezaugarriak, haiek ordaintzeko epea eta askatzeko aduana-prozeduraren pean kokatutako salgaiei dagokien kalkulua. etxeko kontsumorako, ondasunen aitorpena aurkeztu aurretik salgaiak askatu ondoren

 1. Barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, salgaientzako aitorpena aurkeztu aurretik askatzeko deklaratuta, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra salgaiei dagokienez. merkantzien aitorpena aurkeztu aurretik salgaiak askatzeko eskaera aurkeztu zuenetik sortzen da, aduanako agintaritzak salgaiak askatzeko eskaera erregistratu zuenetik merkantzien aitorpena aurkeztu zenetik.
 2. Barne-kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, salgaien aitorpena egin aurretik askatzeko deklaratuta, inportazioko aduanako zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra aurkezten duen pertsonak amaitzen du. salgaiak askatzeko eskaera ondasunen gaineko aitorpena egin aurretik ondasunak inguruabar hauetan:
  1. aduana-agintaritzak aitortzea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera, atzerriko salgaien suntsipena eta (edo) berreskuraezina den galera, istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo ondasun horiek behin eta berriz galtzeagatik galera naturalak garraiatzeko (garraiatzeko) eta (edo) biltegiratzeko baldintza normaletan, hala badagokio suntsipena edo berreskura ezin daitekeen galera ondasun horiek askatu aurretik gertatu da;
  2. salgaiak askatzeari uko egitea salgaien gaineko aitorpena egin aurretik;
  3. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
  4. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
  5. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espedientean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten salgaien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen.
 3. Barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean jarritako salgaiei dagokienez, salgaien salmenta aitorpena aurkeztu aurretik egin zen, inportazioko zerga eta zergak ordaintzeko betebeharra amaituko da eskaera aurkeztu zuenarentzat. ondasunen askapena salgaien gaineko aitorpena aurkeztu aurretik, inguruabar hauek gertatu ondoren:
  1. aduana-agintaritzak dokumentu elektroniko bat zuzentzea edo aduana-agintaritzak Kode honen 17. artikuluko 120. paragrafoan zehaztutako marka egokiak jartzea, salgaiei inportazio-aduana-zergak eta zergak ordaintzeko onurak aplikatzen badira ez daude ondasun horiek erabiltzeko eta (edo) botatzeko murrizketekin lotuta;
  2. aduana-zergak, zergak eta (edo) horien kobrantza artikulu honetako 1. paragrafoaren 12. idatz-zatiaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko zenbatekoetan betebeharra betetzea, artikulu honetako 4. eta 5. paragrafoetan beste zerbait xedatzen ez bada, baita bidaltzea ere aduana-agintaritzaren dokumentu elektronikoa edo aduana-agintaritzak kode honen 17. artikuluko 120. paragrafoan zehaztutako marka egokiak jartzea;
  3. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera.
 4. Barne-kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean jarritako salgaiei dagokienez, salgaia salgaien aitorpena aurkeztu aurretik egin zen eta horri buruz dokumentu elektronikoa bidali zen aduana-agintaritzak edo dagozkion oharrak. kode honen 17. artikuluaren 120. paragrafoa aplikatu zen, inportazioko aduanako zergak ordaintzeko onurak, salgaiak erabiltzeko eta (edo) uzteko murrizketekin lotutako zergak, inportazioko aduana-eskubideak eta zergak ordaintzeko betebeharra ondasun horiei dagokienez. salgaiak askatzeko eskaera aurkeztu zuenak amaituko du salgaien gaineko aitorpena egin aurretik, Kode honetako 4. artikuluaren 136. paragrafoan aurreikusitako inguruabarrak gertatu ondoren.
 5. Baldin eta, barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, horien askapena salgaien gaineko aitorpena aurkeztu baino lehen egin bada eta horri buruz aduana-agintaritzak dokumentu elektronikoa edo zehaztutako marka egokiak bidali ditu. kode honen 17. artikuluaren 120. paragrafoa egiten da, Batasunaren esparruko nazioarteko itunen arabera edo Batasunean sartzeko nazioarteko itunen arabera, inportazio-aduana-zergak inportazio-aduana-tasen tasa baxuagoetan ordaintzen dira, Aduana Batuak ezarritakoak baino. Eurasiako Ekonomia Batasuneko tarifak, inportazioko zerga zergak ordaintzeko betebeharra betetzea eta (edo) artikulu honetako 1. paragrafoaren 12. paragrafoaren arabera kalkulatutako eta ordaindutako zenbatekoetan jasotzea ez du inportatzen inportazio aduana zergak ordaintzeko betebeharra. Eurasiako Ekonomiako Aduana Tarifa Bateratuak ezartzen dituen inportazio aduana-zergen zenbatekoen diferentziaren zenbatekoan. Batasun ekonomikoa, eta salgaiak askatzean ordaintzen diren inportazio aduana-zergen zenbatekoak edo Batasuneko nazioarteko itunen arabera edo Batasunean sartzeko nazioarteko itunen arabera ezarritako beste kopuru batean. Inportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko betebehar hori salgaiak askatzeko eskaera aurkeztu zuenarentzat amaituko da, salgaien gaineko aitorpena aurkeztu aurretik, Kode honetako 6. artikuluaren 136. paragrafoak xedatutako inguruabarrak gertatu ondoren. .
 6. Barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, salgaien salmenta aitorpena egin baino lehen egin zen salmentari dagokionez, isurketen aurkako eskubide konpentsatzaile bereziak ordaintzeko betebeharra amaitzen du. salgaiak askatzeko eskaera ondasunen aitorpena aurkeztu aurretik, inguruabar hauek gertatu direnean:
  1. artikulu honetako 13. paragrafoaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko zenbatekoetan zerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak eta (edo) kobratzeko betebeharra betetzea, eta dokumentu elektronikoa aduana-agintaritzak bidaltzea edo aduana-agintaritzak jartzea Kode honen 17. artikuluko 120. paragrafoan zehaztutako marka egokiak;
  2. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera.
 7. Barne-kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, salmenta salgaien aitorpena aurkeztu aurretik egin zen eta salgaien aitorpena aurkeztu zen, gehienez ere, 16. paragrafoan zehaztutako epea baino lehen. Kode honen 120. artikuluak eta salgaiei dagokienez, horien adierazlea baimendutako eragile ekonomikoa da - Kode honen 4. artikuluaren 441. paragrafoan zehaztutako epea baino lehenago, inportazioko zerga eta zergak ordaintzeko betebeharraren mende dago. gauzatzea (inportazio aduana zergak, zergak ordaindu behar dira) salgaien aitorpena aurkeztu aurretik, inportazio aduana zergak ordaintzeko beste epe bat ez bada, zergak ez dira Kode honen arabera ezartzen.
 8. Barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, salgaia salgaien aitorpena aurkeztu baino lehen egin da eta horri buruz dokumentu elektronikoa bidali du aduana-agintaritzak edo dagokion oharrak zehaztutako atalean kode honen 17. artikuluko 120. paragrafoa aplikatu zen, inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko onurak merkantzia horiek erabiltzeko eta (edo) ezabatzeko murrizketekin lotutakoak, inportazioko aduana-eskubideak eta zergak ordaintzeko betebeharra ondasun horiei dagokienez. zirkunstantziak gertatu eta Kode honetako 11. artikuluaren 136. paragrafoan zehaztutako epeetan gauzatuko da.
 9. Baldin eta, barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, horien askapena salgaien gaineko aitorpena aurkeztu baino lehen egin bada eta horri buruz aduana-agintaritzak dokumentu elektronikoa edo zehaztutako marka egokiak bidali ditu. kode honen 17. artikuluaren 120. paragrafoa egiten da, Batasunaren esparruan nazioarteko itunen arabera edo Batasunean sartzeko nazioarteko itunen arabera, inportazio aduana-zergak inportazio aduana-tasen tasa baxuagoetan ordaindu dira. Eurasiako Ekonomia Batasuneko Aduana Tarifaren arabera, inportazioko zerga zergak ordaintzeko betebeharra baldintza betearazten da, kode honen 13. artikuluko 136. klausulan zehaztutako epe barruan.
 10. Barne-kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, salmenta salgaien aitorpena aurkeztu aurretik egin zen eta salgaien aitorpena aurkeztu zen, gehienez ere, 16. paragrafoan zehaztutako epea baino lehen. Kode honen 120. artikuluak eta salgaiei dagokienez, horien adierazlea baimendutako eragile ekonomikoa da - Kode honen 4. artikuluaren 441. paragrafoan zehaztutako epea beranduenez, betebehar bereziak, antidumping, konpentsatzaileak dira. salgaien gaineko aitorpena egin aurretik (exekutatu egin beharko dira (isurketen aurkako tasak, zerga konpentsatzaileak, ordainduta daude).
 11. Barne-kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, salmenta salgaien aitorpena aurkeztu aurretik egin bada, salgaien aitorpena ez da aurkeztu artikuluaren 16. paragrafoan zehaztutako epea amaitu baino lehen. Kode honen 120. artikuluak eta horren adierazlea baimendutako eragile ekonomikoa den salgaiei dagokienez - Kode honen 4. artikuluko 441. paragrafoan zehaztutako epea amaitu baino lehen, inportazioko aduana-zergak, zergak, bereziak, -Konpentsatzeko betebeharrak betebeharraren mende daude. Inportaziorako aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako tasak, konpentsaziozkoak eta ordaintzeko epea Kode honen 16. artikuluaren 120. paragrafoan zehaztutako epearen azken eguna da eta baimendutako eragile ekonomikoak deklaratutako salgaien azken eguna. Kode honen 4. artikuluaren 441. paragrafoan zehaztutako epea.
 12. Inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaindu behar dira:
  1. artikulu honen 7. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez - salgaien aitorpenean Kode honen arabera kalkulatutako inportazio-aduana-zergak eta zergak zenbatekoa den, inportazio-aduana-zergak eta zergak ordaintzeko tarifen lehentasunak eta onurak kontuan hartuta;
  2. artikulu honen 8. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez - salgaien aitorpenean Kode honen arabera kalkulatutako inportazio aduana-zergen eta zergen zenbatekoen zenbatekoa, tarifa lehentasunak kontuan hartuta eta eskaerarekin lotuta ordaindu ez direnak. inportazioko zerga eta zergak ordaintzerakoan pribilegioak izatea, eta salgaiak aduana-lurraldetik kanpo Kode honen 5. artikuluaren 3. paragrafoaren arabera konponketarako aduana-prozeduraren pean jartzen badira, - inportazio-aduanako zergen zenbatekoan ere eta Kode honetako 176. artikuluko 1 - 6 paragrafoen arabera kalkulatutako zergak;
  3. artikulu honen 9. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez - Eurasiako Ekonomia Batasuneko Aduana Tarifa Bateratuak ezarritako Kode honen arabera kalkulatutako inportazio aduana-zergen zenbatekoen diferentziaren zenbatekoan. eta salgaiak askatzean ordaindutako inportazio aduana-zergen zenbatekoak edo Batasuneko nazioarteko itunek edo Batasunean sartzeko nazioarteko itunek ezarritako beste kopuru batean.
 13. Artikulu honen 10. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez, isurketen kontrako eskubide konpentsatzaile bereziak ordaindu behar dira salgaien aitorpenean kalkulatutako zenbatekoan, Kode honetako 12. kapituluan aurreikusitako berezitasunak kontuan hartuta.
 14. Artikulu honen 11. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez, inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako zerga bereziak, kontrajartzen direnak eta ordaindu beharrekoak kalkulatzeko oinarriak zehazten dira salgaiak askatzeko eskaeran zehaztutako informazioaren arabera. eta adierazpen horrekin batera aurkeztutako agiriak.
  Atzerriko Ekonomia Jardueren Lehengaien Nomenklaturarekin bat datozen ondasunen kodeak 10 baino gutxiagoko karaktere kopuruarekin multzokatze mailan zehazten badira:
  • aduana-tasak kalkulatzeko, talde horretan sartutako salgaiei dagozkien aduana-tasen tasarik altuena aplikatzen da;
  • zergak kalkulatzeko, balio erantsiaren gaineko zergaren tasarik altuena aplikatzen da, talde horretan sartutako ondasunen gaineko zerga berezien gaineko zerga tasarik altuena (zerga bereziak edo zerga bereziak), horietatik tasen artean altuena aduana-zergen zenbatekoa ezartzen da;
  • betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, klausula honetako seigarren paragrafoa kontuan hartuta, talde horretako salgaiei dagozkien zerga berezien, antidumping eta konpentsatzaileen tasen artean altuena aplikatzen da.
   Zerga konpentsatzaile bereziak, antidumpingak, salgaien jatorriaren arabera kalkulatzen dira, kode honetako 4. kapituluan xedatutakoaren arabera baieztatuta, eta (edo) zehaztutako betebeharrak zehazteko beharrezkoa den beste informazioa.
   Salgaien jatorria eta (edo) zehaztutako betebeharrak zehazteko beharrezkoa den beste informazioa berresten ez bada, zerga konpentsatzaile bereziak eta antidumpingak konpentsatzen dituzten zerga berezien, antidumping eta konpentsatzaileen tasarik altuenen arabera kalkulatzen dira. Atzerriko Ekonomia Ekintzako Lehengaien Nomenklaturako kode bera, salgaien sailkapena 10 karaktereko mailan egiten bada edo taldean sartutako ondasunak, baldin eta Atzerriko Ekonomia Jarduerarako Lehengaien Nomenklaturarekin bat datozen ondasunen kodeak badira. taldekatze mailan zehazten da 10 baino gutxiagoko karaktere kopuruarekin.
 15. Artikulu honen 11. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez, ondasunen gaineko aitorpena aurkezten bada, aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak kode honen arabera kalkulatutako zenbatekoan ordainduko dira deklarazioan. salgaientzat, salgaien aitorpenean zehaztutako informazioan oinarrituta. Gehiegizko ordaindutako eta (edo) gehiegizko bildutako aduana-zergen zenbatekoak (zergak, dumpingaren aurkako eta konpentsaziozko zergak, kode honen 10. kapituluan eta 76. artikuluaren arabera gauzatuko dira).

138. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak eta konpentsaziozkoak ordaintzearen berezitasunak, kode honen 3. artikuluko 134. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez.

 1. Kode honen 1. artikuluaren 3. paragrafoko 134. idatz-zatian zehaztutako salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean jartzen direnean, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaindu behar dira. inportazio-aduana-zergak, zergak, tarifa bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, balitz bezala ordaindu beharko liratekeen tasak atzerriko salgaiakaduana-lurraldean prozesatzeko aduana-erregimenaren pean jarri eta Kode honen 1. artikuluaren 3. paragrafoko 134. idatz-zatian zehaztutako salgaiak fabrikatzeko erabiltzen direnak, askatzeko arauekin bat etorriz, askatzeko aduana-erregimenean jarri ziren barne kontsumoa.
  Salgaiei dagokienez inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako tasak, zerga konpentsatzaileak, kode honetako 1. artikuluaren 175. paragrafoaren arabera kalkulatzen dira.
 2. Artikulu honetako 1. paragrafoarekin bat etorriz inportatutako aduana-zergak, zergak, dumpingaren aurkako eta konpentsazioko zerga berezien zenbatekoei dagokienez, interesak ordaindu behar dira, zenbateko horiei dagokienez ordainketaren atzerapena emango balitz bezala. salgaiak aduana-lurraldean prozesatzeko aduanako prozeduraren pean jarri zireneko eguna inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping berezien, antidumping eta konpentsazioko zergak ordaintzeko betebeharra amaitu zen egunean.
  Zehaztutako interesak Kode honetako 60. artikuluaren arabera kalkulatzen eta ordaintzen dira.
  Kode honetako 3. artikuluaren 173. paragrafoaren arabera aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren funtzionamendua eten bada, ez da kobratuko edo ordainduko paragrafo honetan aduana-prozedura eteteko aldirako aurreikusitako interesak.
 3. Kode honen 3. artikuluaren 3. paragrafoko 134. idatz-zatian zehaztutako salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean jartzen direnean, inportazioko aduana-zergak eta zergak Kode honetako 186. artikuluaren arabera kalkulatu eta ordaindu behar dira, ondasun horiek prozesatutako produktuak ziren.