МЕНЮ

Aduana biltegi bateko aduana prozedura

155. artikulua. Aduanako biltegiko aduana-prozeduraren edukia eta aplikazioa

 1. Aduana-prozedura aduana biltegia - atzerriko salgaiei aplikatzen zaien aduana-prozedura, zeinaren arabera salgaiak aduana biltegi batean gordetzen baitira inportazioko zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozko eskubideak ordaindu gabe, salgaiak aduana honen azpian jartzeko baldintzetan. aduanako prozedura horren arabera.
 2. Aduana-biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiek atzerriko salgaien egoera mantentzen dute.
 3. Aduanako biltegi bateko aduana-prozedura aplikatzea baimenduta dago honako hau eteteko:
  1. aldi baterako inportaziorako (sarrera) aduana-prozedura aldez aurretik aldi baterako inportaziorako (onarpena) aduana-erregimenean jarritako salgaien aduana-biltegiko aduana-erregimenaren pean jarriz;
  2. aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedura aduana-biltegiko aduana-erregimenaren pean jarriz aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-erregimenean jarritako salgaiak, eta (edo) aldez aurretik aduana-erregimenean jarritako salgaiak eraldatzeko produktuak aduana lurraldea;
  3. barne kontsumorako eraldatzeko aduana-prozedura aduana biltegiko aduana-erregimenaren pean jarrita aduana-erregimenean sartutako merkantziak barne kontsumorako eraldatzeko, eta (edo) aurrez barne kontsumorako eraldatzeko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eraldatzeko produktuak. .
  4. Aduana biltegiko aduana prozedura aplikatzea baimentzen da, dimentsio handiak edo karga, deskarga eta (edo) biltegiratze baldintza bereziak direla eta aduana biltegian sartu ezin diren salgaiei dagokienez.
   Salgaien biltegiratzea aduana-biltegi ez diren lekuetan egin daiteke, aduana-agintaritzak leku horietan biltegiratzeko baimena emanez gero, estatu kideetako aduana-erregulazioari buruzko legeriaren arabera emanda.
  5. Batzordeak eskubidea du aduana biltegiko aduana-prozedura aplikatzen ez den salgaien zerrenda zehazteko. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 203. zenbakia, 11.12.2018koa)

156. artikulua. Salgaiak aduana-biltegi bateko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak eta horiek aduana-erregimen horren arabera erabiltzeko baldintzak

 1. Salgaiak aduana-biltegi bateko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak hauek dira:
  1. salgaien iraupena eta (edo) salmenta aduana-deklarazioaren egunean aduana-biltegiko aduana-prozeduraren arabera, egutegiko 180 egunetik gorakoa da;
  2. debekuak eta murrizketak betetzea Kode honetako 7. artikuluaren arabera.
 2. Salgaiak aduana biltegiko aduana-prozeduraren arabera erabiltzeko baldintzak hauek dira:
  1. salgaiak aduana biltegian kokatzea eta kokatzea, eta Kode honen 4. artikuluaren 155. paragrafoan zehaztutako salgaiak - aduana agintaritzak baimena biltegian ez den leku batean gordetzeko baimenak zehaztutako lekuetan;
  2. aduana biltegiko aduana prozeduraren baliozkotasun epea betetzea;
  3. kode honetako 158. artikuluan xedatutakoa betetzea aduana biltegi bateko aduana prozedurapean jarritako salgaiekin eragiketak egitean.

157. artikulua. Aduana-biltegi bateko aduana-prozeduraren iraupena

 1. Aduana-biltegi bateko aduana-prozeduraren indarraldiak ezingo du 3 urte baino gehiagokoa izan salgaiak aduana-erregimen horren barruan jartzen direnetik hasita, artikulu honetako 3. eta 4. paragrafoetan aurreikusitako kasuak izan ezik.
 2. Aduanako biltegi bateko aduana-prozedura behin eta berriz aplikatuz gero, Batasuneko aduana-lurraldean kokatutako atzerriko salgaiei dagokienez, pertsona ezberdinek salgaien deklaratzaile gisa jokatzen dutenean barne, aduana baten aduana-prozeduraren baliozkotasun osoa. biltegiak ezin du artikulu honen 1. paragrafoan aurreikusitako epea gainditu.
 3. Aduana biltegi bateko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaiak artikulu honetako 1. paragrafoan aurreikusitako epea amaitu baino lehen, kode honek xedatutako aduana-prozeduretan jarri behar dira edo hornidura gisa askatu, honen 39. kapituluan xedatutakoaren arabera. Kodea.
  Iraupen mugatua eta (edo) salmenta duten salgaiak beste aduana-prozedura baten pean jarri behar dira iraungitze data eta (edo) salmenta baino 180 egun natural lehenago.
 4. Aduana biltegi baten funtzionamendua amaitzen bada, aduana biltegi bateko aduana-erregimenaren pean jarri eta aduana biltegi horretan dauden salgaiak, gehienez ere 60 egun naturaleko epean, honen funtzionamendua amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. aduana biltegia, beste aduana biltegi batean kokatu behar da edo Kode honek emandako aduana prozeduren arabera jarri edo hornidura gisa askatu Kode honetako 39. kapituluan xedatutakoaren arabera.

158 artikulua. Aduanako biltegiko aduana-prozeduraren pean kokatutako ondasunekin egiten diren operazioak

 1. Salgaiekin zerikusia duten eskumenak dituzten pertsonek edo haien ordezkariek eskubidea dute aduana biltegi bateko aduana prozedurapean jarritako salgaiekin, haien segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren ohiko eragiketak, salgaiak ikuskatzea eta neurtzea barne, aduanako biltegira eramatea, eta Kode honen 4. artikuluaren 155. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez - salgaiak biltegiratzeko lekuan, baldin eta eragiketa horiek ez badute ondasunen egoera aldatzea, ontziratzea eta (edo) bitartekoak urratzen. identifikazioa.
 2. Aduana-agintaritzaren baimenarekin, aduana-biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaiak muntaia-eragiketa soilekin egin daitezke, baita hauetarako ere:
  1. laginak eta (edo) salgaien laginak hautatzea;
  2. salgai eta garraiatzeko (garraiatzeko) salgaiak prestatzea, sorta banatzea, bidalketak eratzea, sailkatzea, ontziratzea, berriro ontziratzea, etiketatzea, aurkezpena hobetzeko eragiketak;
  3. mantentzea - ​​salgaiei dagokienez, eragiketa horiek behar diren biltegiratze-aldian.
 3. Aduana-biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiekin egindako eragiketek ez dituzte aldatu behar merkantzia horien ezaugarriak kodearen aldaketarekin lotutakoak, Kanpo Jarduera Ekonomikoko Lehengaien Nomenklaturaren arabera.
 4. Ez dago baimenduta aduana biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak erabiltzea, haien helburu funtzionalaren arabera.
 5. Aduanako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaien zati edo guztiari dagokionez, salgaiak edukitzeko, erabiltzeko edo (edo) botatzeko eskubideak transferitzea aurreikusten duten eragiketak egin daitezke.

159. artikulua. Salgaiak aduana biltegian biltegiratzea

 1. Salgaiak aduana biltegian edo aduana agintaritzaren baimenean zehaztutako lekuetan jarri behar dira merkantziak aduana biltegia ez den leku batean biltegiratzeko 5 laneguneko epean aduana prozeduran jarri ziren egunaren biharamunetik kontatzen hasita. aduana biltegian.
 2. Beste salgaiak kaltetu edo biltegiratzeko baldintza bereziak eskatzen dituzten salgaiak merkantzia horiek biltegiratzeko baldintzen arabera hornitutako aduana biltegietan jarri behar dira.

160. artikulua. Aduana-biltegian biltegiratu bitartean erabiltezinak, hondatuak edo kaltetutako salgaiak

Aduanako biltegian biltegiratzen diren bitartean istripu baten edo indarreko kasu nagusien ondorioz ezin direla erabili, kaltetu edo hondatu diren salgaiak, deklaratzaileak aukeratutako aduana-erregimenean jartzen direnean, aduana-lurraldera inportatuta daudela uste da. Batasuneko egoera erabilezinean, hondatuta edo kaltetuta.

161. artikulua. Aduana-biltegiko aduana-prozedura amaitu eta amaitzea

 1. Aduana-biltegiko aduana-prozedura amaitu aurretik, Kode honetako 157. artikuluan xedatutakoa, aduana-prozedura hau amaitzen da:
  1. salgaiak atzerriko salgaiei aplika dakizkiekeen aduana-prozeduretan jartzea Kode honek xedatutako baldintzetan, aduana-garraiorako aduana-prozedura izan ezik, paragrafo honetan beste zerbait xedatzen ez bada;
  2. aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura berriro hastea, eta ekintza hori eten egin da Kode honetako 3. artikuluko 173. paragrafoarekin bat etorriz;
  3. barne kontsumorako izapidetzeko aduana-prozedura berriro hastea, eta horren eragina Kode honetako 3. artikuluaren 197. paragrafoaren arabera eten zen;
  4. aldi baterako inportaziorako (onarpena) aduana-prozedura berriro hastea, eta horren funtzionamendua eten egin da Kode honetako 3. artikuluaren 224. paragrafoaren arabera;
  5. merkantziak aduana igarotzeko aduana-erregimenaren pean jartzea, salgaiak aduana-erregimen honen barruan jartzen badira estatu kideko lurraldetik garraiatzeko, zeinaren aduana-agintaritzak ondasunak askatzea aduana biltegi bateko aduana-erregimenaren pean jartzen direnean, beste estatu kide baten lurraldean;
  6. salgaiak hornidura gisa askatzea, kode honen 39. kapituluarekin bat etorriz;
  7. aduana-agintariek aitortzea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera, salgaien suntsipena eta (edo) berreskuraezina den galera istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo salgaiak behin eta berriz galtzeagatik galera naturala garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan;
  8. Batzordeak zehaztutako inguruabarrak eta (edo) aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeria, salgaiak aduana kontrolpean izan aurretik.
 2. Zerga biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak aduana-prozeduretan jarri ahal izango dira lote batean edo gehiagotan.
 3. Aduana-biltegiko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaiak muntatu edo desmuntatu moduan, osatu gabeko edo osatu gabeko forma barne, beste aduana-prozedura batzuen pean jarri ahal izango dira, aduana-biltegiko aduana-prozedura osatzeko, produktuaren kodearen adierazpenarekin. Atzerriko jarduera ekonomikoen salgaien nomenklatura, inprimaki oso edo osoko salgaiei dagokiena, Atzerriko Jarduera Ekonomikoko Salgaien Nomenklaturarekin bat etorriz gero, Atzerriko Jarduera Ekonomikoko Salgaien Nomenklaturako XVI. edo) Atzerriko Ekonomia Jarduerarako Lehengaien Nomenklatura 2 (a) interpretatzeko arauak, baldintza hauek betez:
  1. aduana-biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaien eta aduana-biltegiko aduana-prozedura osatzeko aduana-prozeduretan jarritako salgaiak pertsona bera da;
  2. salgaiak Batasuneko aduana-mugatik zehar garraiatzen ziren transakzio baten esparruan;
  3. Batasuneko aduana-mugan zehar garraiatutako salgaiak sailkapenari buruzko erabakia aurkeztea muntatu edo desmuntatu gabe, osatu gabe edo osatu gabe, Batzordeak zehaztutako kasuetan;
  4. Batzordeak zehazten dituen beste baldintza batzuk betetzen dira.
 4. Aduana-biltegiko aduana-prozedura amaitu ondoren, merkantziak aduana-biltegitik esportatu ahal izango dira 5 egun balioduneko epean, gehienez ere, 1 - 6 eta 8 idatz-zatietan aurreikusitako inguruabarrak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera. artikulu honen 1. paragrafoa.
 5. Aduanako biltegiko aduana-prozedura artikulu honetako 1. paragrafoaren arabera amaitzen ez bada, aduana-biltegiko aduana-prozedura amaituko da Kode honetako 1. artikuluaren 2. eta 157. paragrafoetan zehaztutako epeak igarotzen direnean, eta salgaiak aduana-agintariek atxikitzen dituzte Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera.
 6. Kode honen 3. artikuluko 4. klausulako bigarren paragrafoan eta 157. klausulan zehaztutako ekintzak ez badira horietan zehaztutako epeetan egin, epe horiek amaitu ondoren aduana biltegiko aduana prozedura amaitzen da, eta salgaiak aduana-agintariek atxikitzen dituzte Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera ...

162. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra agertu eta amaitzen da, aduana-biltegi bateko aduana-prozedurapean jarri (jarri) diren salgaiei dagokienez, horiek ordaintzeko epea eta kalkulua.

 1. Aduana-biltegiko aduana-prozedurapean jarritako (jarritako) salgaiei dagokienez inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako tasak eta zerga konpentsatzaileak ordaintzeko betebeharra sortzen da:
  1. deklaratzailearengandik - aduanako agintaritzak salgaien aitorpena erregistratu zuenetik;
  2. aduana biltegiaren jabearengandik - salgaiak aduana biltegian jartzen diren unetik.
 2. Aduana-biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako (jarritako) salgaiei dagokienez inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako eta konpentsazioko zerga bereziak ordaintzeko betebeharra amaitzen da deklaratzaileak honako inguruabar hauek gertatu ondoren:
  1. merkantziak aduana biltegi batean jartzea;
  2. kode honetako 161. artikuluaren arabera aduana biltegiko aduana prozedura amaitzea, salgaiak biltegiratzea aduana biltegian egin ez bada, zehaztutako inguruabarrak gertatu ondoren aduana biltegiko aduana prozedura amaitzea barne. artikulu honetako 1. paragrafoaren 6. idatz-zatian.
  3. Aduana-biltegiko aduana-prozedurapean jarritako (jarritako) salgaiei dagokienez inportazio-aduanako zergak, zergak, isurketen aurkako eta konpentsazioko zerga bereziak ordaintzeko betebeharra aduana-biltegiko jabeak amaitzen du. aduana biltegia, kode honen 161. artikuluarekin bat etorriz, artikulu honetako 2. paragrafoko 6. idatz-zatian zehaztutako inguruabarrak gertatu ondoren, aduana biltegiko aduana-prozedura amaitutakoan barne.
  4. Artikulu honetako 2. eta 3. paragrafoetan zehaztutako pertsonei amaiera emango zaie inportazioko aduana-zergak, zergak, antidumping eta konpentsazioko zergak ordaintzeko betebeharra aduana biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako (jarri) salgaiei dagokienez. inguruabar hauek gertatzean:
   1. aduana biltegi bateko aduana-prozedura aduana-prozedurei amaiera eman zaien salgaiak jartzea, kode honetako 7. artikuluaren 129. paragrafoaren arabera;
   2. inportazioko aduana-eskubideak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak eta (edo) kobratzeko betebeharra betetzea artikulu honetako 7. paragrafoaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko zenbatekoetan;
   3. aduana-agintaritzak aitortzea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera, atzerriko salgaien suntsipena eta (edo) berreskuraezina den galera, istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo ondasun horiek behin eta berriz galtzeagatik galera naturalak garraiatzeko (garraiatzeko) edo (edo) biltegiratzeko baldintza arruntetan, salbu eta suntsitu edo kode berreskuraezina gertatu aurretik kode honen arabera atzerriko salgaiei dagokienez, inportazioko aduana-zergak, zergak ordaintzeko epea amaitzen den kasuetan izan ezik. , betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak etorri dira;
   4. salgaiak askatzeari uko egitea aduana biltegi bateko aduana-prozedurarekin bat etorriz - salgaien gaineko aitorpena erregistratzerakoan sortutako inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako tasak, zerga konpentsatzaileak, merkantzien aitorpena erregistratzerakoan sortutakoak;
   5. salgaien gaineko aitorpena kode honen 113. artikuluaren arabera baliogabetzea eta (edo) salgaiak askatzea bertan behera uztea kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera - inportazioko aduana-zergak, zergak, bereziak ordaintzeko betebeharrari dagokionez , salgaien gaineko aitorpena erregistratzerakoan sortutako zerga antidumping eta konpentsatzaileak;
   6. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
   7. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
   8. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espedientean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten salgaien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen.
  5. Aduana-biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako eta konpentsazioko zerga bereziak ordaintzeko betebeharra artikulu honetako 6. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatzean bete beharko da.
  6. Honako inguruabar hauek gertatuz gero, inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako tasak, zerga konpentsatzaileak eta ordaintzeko epea honako hau da:
   1. aitorpenean:
    • salgaiak aduana biltegian sartu aurretik galtzen badira, suntsipena eta (edo) galera berreskuraezina izan ezik, istripu batengatik edo indarrean dagoen edo galera berreskuraezina garraio baldintza arruntetan (garraioa) ohiko galeren ondorioz. (edo) biltegiratzea, - galera horren eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - merkantziak aduana-biltegiko aduana-erregimenaren pean jartzeko eguna;
    • salgaiak aduana biltegiko aduana prozedura amaitu aurretik beste pertsona bati galdu edo transferitzen bazaizkio, salgaiak biltegiratzea aduana biltegian egin ez bada, suntsipena eta (edo) berreskuraezina den galera izan ezik istripu bat edo indar handieneko bat edo berreskuraezina den galera baten ondorioz baldintza normaletan garraiatzea (garraiatzea) eta (edo) biltegiratzea, - galera edo transferentzia horren eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - jartzeko eguna aduana-biltegiko aduana-erregimeneko salgaiak;
    • salgaiak biltegirako lekutik kanpo esportatzen direnean, salgaiak biltegiratzea ez bada aduana biltegi batean egin Kode honen 4. artikuluaren 155. paragrafoarekin bat etorriz, - esportazio horren eguna, eta egun hori bada ez dago zehaztuta, - salgaiak aduana-biltegiko aduana-erregimenaren pean jartzeko eguna;
   2. aduana biltegiaren jabearengana:
    • salgaiak galtzen direnean, suntsipena eta (edo) berreskuraezina den galera izan ezik, istripu bat edo indar handiago batengatik edo berreskuraezina den galera baten ondorioz biltegi normalean gordetako baldintza naturaletan, - salgaiak galtzen diren eguna, eta hori eguna ez dago finkatuta, - merkantziak aduana biltegian jartzeko eguna;
    • aduana biltegitik salgaiak askatzen direnean aduana biltegiko aduana prozedura amaitu dela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu gabe - salgaiak jaulkitzeko eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - salgaiak jartzeko eguna aduana biltegian.
  7. Artikulu honetako 6. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatzean, inportazio-zergak, zergakZerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, ordaindu behar dira aduana biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenean jarriko balira bezala, inportazio-aduana-zergak ordaintzeko tarifako lehentasunak eta onurak aplikatu gabe. eta zergak.
   Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, kalkulatzeko, inportazioko zerga-tasak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, indarrean daude aduana-agintaritzak erregistratu zuen egunean. salgaiak aduana biltegi bateko aduana-prozedurapean jartzeko aurkeztutako deklarazio baten.
   Aduana-agintaritzak ez badu salgaien aduana-balioa zehazteko beharrezko informazio zehatza, aduana-balioa salgaiak aduana-agintaritzak eskuragarri duen informazioaren arabera zehazten da.
  8. Salgaien aduana balioa zehazteko beharrezkoa den informazio zehatza finkatzerakoan, salgaien aduana balioa zehazten da informazio zehatz horretan oinarrituta, eta gehiegizko ordaindutako eta (edo) gehiegizko bildutako inportazio aduana zergak, zergak, bereziak, -dumping, konpentsaziozko eskubideak itzuli edo konpentsatu edo ordaindu gabeko zenbatekoak kobratzen dira 10. eta 11. kapituluetan eta Kode honetako 76. eta 77. artikuluetan xedatutakoaren arabera.
  9. Kode honetako 161. artikuluaren arabera aduana biltegi bateko aduana-prozedura amaitzen bada edo atzerriko salgaiei aplika dakizkiekeen aduana-prozeduretan edo kode honen 7. artikuluaren 129. paragrafoaren arabera jartzen bada edo aduanek merkantzia horiek atxikitzen badituzte agintariek Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera, betebeharrak egin ondoren aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak eta (edo) horien bilketa (osorik edo zati bat) aduana-zergen zenbatekoa, zergak, bereziak, artikulu honen arabera ordaindutako antidumping, konpentsaziozko zergak eta (edo) kobratutakoak, itzuli egin beharko dira (konpentsatu) Kode honetako 10. kapituluan eta 76. artikuluaren arabera.