МЕНЮ

Aduana-garraioaren aduana-prozedura

142. artikulua. Aduana igarotzeko aduana-prozeduraren edukia eta aplikazioa

 1. Aduana-prozedura aduana igarotzea - ​​merkantziak irteerako aduanako agintaritzatik helmugako aduana agintaritzara garraiatutako (garraiatutako) aduana prozedura da, aduanako zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak eta konpentsaziokoak ordaindu gabe, salgaiak jartzeko baldintzetan. aduana-prozedura honen arabera.
 2. Aduana igarotzeko aduana-prozedura aplikatzen da:
  1. beste aduana-prozedura batzuen pean jartzen ez diren atzerriko salgaien Batasuneko aduana-lurraldean zehar garraiatzeko (garraiatzeko), baita Batasuneko salgaiak ere:
   • esportazioetarako aduana-prozeduraren pean jarri, Batzordeak zehazten dituen kasuetan;
   • lurralde batetik garraiatutako aduana-zona libre bateko aduana-erregimenaren pean jarrita FEZ KZEko beste lurralde batera, Kode honen 8. artikuluko 207. paragrafoak xedatutako kasuan;
  2. Batasuneko aduana lurraldearen zati batetik Batasuneko aduana lurraldearen beste toki batera garraiatzeko (garraiatzeko) Batasuneko kide ez diren estatuen lurraldeetan barrena eta (edo) Batasuneko salgaien itsasoz eta kode honen 4. artikuluko 302. paragrafoan zehaztutako atzerriko salgaiak.
 3. Salgaiak garraiatzeko (garraiatzeko) aduana-garraioaren aduana-prozedura aplikatzen da:
  1. iritsitako tokian aduanako agintaritzatik irteerako aduanako agintaritzara;
  2. iritsitako tokian aduanako agintaritzatik barrualdeko aduana agintaritzara;
  3. barne aduanako agintaritzatik irteera lekuko aduana agintaritzara;
  4. barne aduanako aginte batetik beste aduana barruko agintaritzara;
  5. aduana-agintarien artean Batasuneko kide ez diren estatuen lurraldeetan barrena eta (edo) itsasoa.
 4. Atzerriko ondasunakaduana-garraioaren aduana-erregimenean jartzen direnek atzerriko salgaien egoera mantentzen dute.
 5. Batasuneko ondasunakaduana igarotzeko aduana-erregimenaren pean jarritakoak Batasuneko salgaien egoera mantentzen dute, kode honen 3. artikuluko 307. paragrafoan zehaztutako kasua izan ezik, eta Batzordeak kode honen 17. artikuluko 304. paragrafoaren arabera zehazten dituen kasuak izan ezik.
 6. Batasuneko aduana lurraldean zehar garraiatzeko (garraiatzeko), atzerriko ondasun hauek ez dira aduana igarotzeko aduana prozeduran jartzen:
  1. nazioarteko garraioan zehar Batasuneko aduana-lurraldean lehorreratze teknikoa, behartua edo teknikoa egin duten hegazkinaren ontzian dauden salgaiak merkantzia horiek deskargatu (deskargatu) gabe;
  2. salgaiak, Batasuneko aduana lurraldera iritsi ondoren, salgaiak mugitzeko tokitik Batasuneko aduana mugatik atera ez direnak eta Batasuneko aduana lurraldetik irten ez direnak;
  3. linea elektrikoetan garraiatutako salgaiak;
  4. beste ondasun batzuk Kode honetan aurreikusitako kasuetan.
 7. Batasuneko aduana-lurraldetik garraiatzeko (garraiatzeko) aduana-prozeduretan jartzen diren atzerriko salgaiak aduana-igarobidearen aduana-prozeduran jartzen dira, kode honek eta (edo) aduana-erregulazioari buruzko estatu kideetako legeriak xedatutako kasuetan.
 8. Batasuneko aduana-lurraldearen zati batetik Batasuneko aduana-lurraldearen beste zati batera Batasuneko aduana-lurraldearen beste zati batera garraiatutako Batasuneko salgaiei eta atzerriko salgaiei dagokienez, Batasuneko aduana-lurraldearen arabera Batasunean eta (edo) itsasoz, aduana igarotzeko aduana-prozedura Kode honetako 4. kapituluan zehaztutako berezitasunak kontuan hartuta aplikatzen da.
 9. Norberaren erabilerarako salgaiei, nazioarteko posta bidaliei, hoditeria garraiatutako salgaiei dagokienez, aduana igarotzeko aduana prozedura aplikatuko da Kode honetako 263, 287 eta 294. artikuluetan zehaztutako berezitasunak kontuan hartuta.
 10. Aduana igarotzeko aduana-prozedura aplikatzearen ezaugarriak estatu kide bateko lurraldean zehar garraiatutako salgaiei dagokienez, estatu horretako aduana arautzeari buruzko legeriak ezarri ahal izango ditu.
 11. Aduana igarotzeko aduana-prozedura aplikatzearen ezaugarriak Batasuneko aduana-muga zehar muntatutako edo desmuntatutako forman garraiatutako salgaiei dagokienez, osatu gabeko edo osatu gabeko forma barne, bi estatuetako edo gehiagoko lurraldeetan zehar garatutako aldi jakin batean zehar. Batzordeak zehazten ditu nazioarteko garraioko ibilgailu bat edo gehiago. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 138. zenbakia 07.11.2017koa)
 12. Aduana igarotzeko aduana prozedura aplikatzearen berezitasunak Batzordeak zehazten ditu Batasuneko aduana lurraldean zehar garraiatzeko modu desberdinak (bi edo gehiago) garraiatzeko salgaiei dagokienez.

143. artikulua. Salgaiak aduana-igarotzeko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak

 1. Merkantziak Batasuneko aduana lurraldean zehar garraiatzeko (garraiatzeko) aduana igarotzeko aduanako prozedurapean jartzeko baldintzak hauek dira:
  1. inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra Kode honen 146. artikuluaren arabera betetzen dela ziurtatzea - ​​atzerriko salgaiei dagokienez;
  2. kode honen 146. artikuluan xedatutakoaren araberako betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak ordaintzeko betebeharra betetzen dela ziurtatzea Batzordeak zehaztutako kasuetan - atzerriko salgaiei dagokienez;
  3. salgaiak Kode honetako 341. artikuluan aurreikusitako moduetan identifikatzeko aukera bermatzea;
  4. nazioarteko garraiorako ibilgailua Kode honetako 364. artikuluan zehaztutako baldintzak betetzea, salgaiak ibilgailuaren zama-espazioetan (konpartimentuetan) garraiatzen badira, aduana-zigiluekin eta zigiluekin ezarrita badaude;
  5. debekuak eta murrizketak betetzea Kode honetako 7. artikuluaren arabera.
 2. Batasuneko salgaiak jartzeko baldintzak, besteak beste, postaz bidalitako Batasuneko salgaiak eta atzerriko salgaiak Kode honen 4. artikuluko 302. paragrafoan zehaztutako aduana igarotzeko aduanako prozeduraren arabera, Batasuneko aduana lurraldeko zati batetik garraiatzeko (garraiatzeko) Batasuneko aduana-lurraldearen beste zati bat Batasuneko kide ez diren estatuen lurraldeetan barrena eta (edo) itsasoz kode honen 304-306 artikuluek zehazten dute.
 3. Batasuneko aduana lurraldean zehar garraiatutako salgaien aitorpena aduana igarotzeko aduana-erregimenean jarritako bi garraiobide edo gehiago erabiliz, kode honetako 1. artikuluaren 1. paragrafoaren 83. idatz-zatian zehaztutako pertsonak izan daitezke, edo estatu kideen aurpegia, Estatu kide horretako legeriaren arabera, eskumenak ditu bi garraiobide edo gehiago erabiliz garraiatutako salgaiei dagokienez, eta salgaien garraio horren antolaketa bermatzen du.
 4. Salgaiak aduana-igarotzeko aduana-erregimenean jartzen direnean irteerako aduana bulegoa aduana igarotzeko epea ezartzen du kode honen 144. artikuluarekin bat etorriz, salgaiak entregatzeko lekua zehazten du kode honen 145, 263 eta 304. artikuluekin bat etorriz, salgaien identifikazioa egiten du, haientzako dokumentuak 341. artikuluaren arabera. Kode hau.
  Salgaien garraioa, salgaiak urez edo hegazkinez garraiatzea izan ezik, Kode honetako 364. artikuluan edo horren zati batean zehaztutako baldintzak betetzen dituen ibilgailuaren zama-konpartimenduan (konpartimentuan) egiten bada, identifikazio, Kode honen 341. artikuluan aurreikusitako beste identifikazio metodo batzuez gain, ibilgailu baten edo haren zatiaren zama-espazioei (konpartimentuei) zigiluak aplikatuz ziurtatu behar da, paragrafo honetako hirugarren paragrafoan aurreikusitako kasuak izan ezik.
  Ez da beharrezkoa zigiluak jartzea ibilgailuaren zama-espazioetan (konpartimentuak) edo haren zatian animalia biziak garraiatzerakoan, nazioarteko posta-bidalketak posta-edukiontzietan (posta-poltsak, posta-edukiontziak) garraiatzerakoan, baita estatuen lurraldetik garraiatzeko ere. ez Batasuneko kideak, aduana igarotzeko aduana erregimenean jarritako ibilgailu baten edo haren zati baten zama espazio (konpartimentu) batean, aduana igarotzeko aduana erregimenean jartzen ez diren merkantziekin batera.

144. artikulua. Aduana igarotzeko epea

 1. Salgaiak aduana igarotzeko aduanako prozedurapean jartzerakoan, irteerako aduana agintaritzak merkantzia irteerako aduana agintaritzatik helmugako aduana agintaritzara (aurrerantzean aduana igarotzeko aldia deituta) entregatu behar den epea zehazten du.
 2. Trenbidez garraiatutako salgaiei dagokienez, aduana igarotzeko epea hilean 2 mila kilometroko tasa da, baina egutegiko 1 egun baino gutxiagokoa.
  Salgaiei dagokienez, beste garraiobide batzuek egiten duten garraioa (garraioa), aduana igarotzeko epea salgaien ohiko garraioaren (garraioa) garraio moduaren eta gaitasunen arabera ezartzen da. ibilgailua, salgaiak garraiatzeko ezarritako bidea, garraiatzeko beste baldintza batzuk eta (edo) deklaratzaileak edo garraiolariak adierazpenak, baita ibilgailuaren gidariaren lan eta atseden erregimenaren betekizunak ere nazioarteko itunen arabera. hirugarren batekin, baina ez aduana igarotzeko epea baino gehiago.
 3. Aduana igarotzeko epea ezin da gainditu hilean 2 mila kilometrotan zehaztutako epea edo Batzordeak zehaztutako epea aduana igarotzeko aduana erregimenean jarritako salgaien garraioaren berezitasunetan oinarrituta.
 4. Aduanariak edo garraiolariak eskaera arrazoituaren gainean aduana-agintaritzak ezarritako aduana igarotzeko epea artikulu honetako 3. paragrafoak ezarritako epean luza daiteke.
  Aduana igarotzeko epea luzatzearekin lotutako aduana-eragiketak egiteko prozedura Batzordeak zehazten du. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 170. zenbakia, 13.12.2017koa)

145. artikulua. Salgaiak entregatzeko lekua. Salgaiak entregatzeko lekua aldatzea

 1. Salgaiak aduana igarotzeko aduanako prozeduraren pean jartzerakoan, irteerako aduana agintaritzak zehazten du aduana igarotzeko aduana erregimenean jarritako salgaiak (aurrerantzean - salgaiak entregatzeko lekua).
 2. Salgaiak entregatzeko lekua garraio (bidalketa) dokumentuetan zehaztutako helmuga puntuari buruzko informazioaren arabera zehazten da, artikulu honetako 3 - 5 paragrafoetan bestelakorik xedatu ezean.
  Salgaiak entregatzeko lekua helmugako aduana-agintaritzaren jarduera-eskualdean dagoen aduana kontrolatzeko zona da. Kasu horretan, iritsi diren lekutik garraiatutako salgaiak aduana-agintaritzaren lekura eramaten dira, salbu eta kode honek eta (edo) aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeriak xedatzen dutenak.
  Trenez garraiatutako salgaiak entregatzeko lekua helmugako geltokiko aduana kontrolatzeko gunea da, helmugako geltokiko sarbide bideetan edo helmugako geltokiaren ondoan dauden trenbide ez publikoetan.
 3. Salgaiak estatu kide baten lurraldean garraiatzean (garraiatzean), irteerako aduana agintaritzak eskubidea du salgaiak entregatzeko lekua finkatzeko, garraio (garraio) dokumentuetan zehaztutako informazioa edozein dela ere, legediak ezarritako kasuetan. aduana arautzeari buruzko estatu kide honetakoa.
 4. Salgaiak bi estatu kide edo gehiagoko lurraldeetan zehar garraiatzean (garraiatzean), irteerako aduana agintaritzak eskubidea du salgaiak entregatzeko lekua zehazteko, garraio (bidalketa) dokumentuetan zehaztutako informazioa edozein dela ere, xedatutako kasuetan. Batasuneko nazioarteko itunak eta (edo) Batzordeak zehazten dituen beste kasu batzuetan.
 5. Salgaiak Batasuneko aduana-lurraldearen zati batetik Batasuneko aduana-lurraldearen beste zati batera garraiatzean (garraiatzerakoan) Batasuneko kide ez diren estatuen lurraldeetan zehar eta (edo) itsasoz, aduana-agintaritzak irteerak eskubidea du garraiatzeko (garraiatzeko) dokumentuetan zehaztutako informazioa edozein dela ere salgaiak entregatzeko lekua zehazteko, Kode honen 8. artikuluaren 9. eta 304. paragrafoetan eta (edo) zehazten diren kasuetan Batzordeak.
 6. Aduana kontrolatzeko gunea diren bigarren edo hirugarren motako ziurtagiriak dituen operadore ekonomiko baimendu baten egiturak, lokalak (lokalen zatiak) eta (edo) gune irekiak (gune irekien zatiak) entregatzeko lekutzat har daitezke. iritsi ziren lekutik garraiatutako salgaiak, garraiatzeko (bidalketa) dokumentuekin bat etorriz gero, salgaiak horrelako egituretara, lokaletara (lokalen ataletara) eta (edo) bidaltzen badira baimendutako eragile ekonomikoa.
 7. Salgaiak garraiatzeko (garraiatzeko) aduana-igarotzeko aduana-prozeduraren arabera helmuga estatu kideek garraioaren arloan duten legeriaren arabera aldatzen bada, salgaiak entregatzeko lekua aldatu ahal izango da baimenarekin. aduana agintariarena.
  Aduana-agintaritzari entregatzeko lekua aldatzeko baimena ematea garraiolari eskubidea du bere bidean kokatutako edozein aduana-agintaritzari eskatzeko, edozein modutan egindako salgaien entrega lekua aldatzeko eskaera batekin. Salgaiak entregatzeko lekua aldatzeko eskaerarekin batera, helmuga aldatu dela baieztatzen duten agiriak, igarotzako aitorpena eta salgaien gaineko beste dokumentuak aurkezten dira.
  Salgaiak entregatzeko lekua aldatzeko baimena aduana-agintaritzak onartzen du eskaera eta klausula honen bigarren paragrafoan zehaztutako agiriak jaso eta hurrengo egunetik hasita biharamunean. Entregatzeko lekua aldatzeko baimena eman ondoren, aduana igarotzeko aduana prozeduraren efektua amaitzen da bidalketa lekua aldatu zaien salgaiei dagokienez, eta merkantziak aduana igarotzeko aduana prozeduraren arabera jarri dira.
  Merkantziak entregatzeko lekua aldatzeko aduana-agintaritzak baimena lortzearekin lotutako aduana-eragiketak egiteko prozedura zehazten du. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 170. zenbakia, 13.12.2017koa)
  Salgaiak entregatzeko lekua aldatzea baimentzen da aduana-igarobideko aduana-prozedura bete gabe, baldin eta bidalketa-leku hori aduana-agintaritzaren eskualde berean kokatuta badago, jatorriz aduana-agintaritzak ezarritako salgaiak entregatzeko lekua bertan badago. , Estatu kideetako legediak aduana arautzeari buruz agindutako eran.

146. artikulua. Aduana-garraioaren aduana-prozeduran zehar aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziokoak ordaintzeko betebeharra betetzen dela ziurtatzea.

 1. Aduana-garraioaren aduana-prozeduran aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasuna Kode honetako 9. kapituluan xedatutakoaren arabera emango da, artikulu hau eta Kode honetako 271. eta 287. artikuluak kontuan hartuta.
  Zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasuna salgaiak Kode honetako 2. artikuluaren 1. paragrafoko 143. idatz-zatian xedatutakoaren arabera aduana igarotzeko aduana-erregimenaren pean jartzeko baldintza da. artikulu honetan xedatutakoa kontuan hartuta ematen da Kode honen 75. artikuluaren arabera.
 2. Salgaiak norberaren erabilerarako eta nazioarteko postarako salbuespenak salbu, aduana igarotzeko aduanako prozeduran, aduana zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun zenbatekoa aduana zenbatekoen arabera zehazten da. zergak, ekoizten dituen aduana-agintaritzan ordainduko liratekeen zergak ondasunak askatzeabaldin eta, igarobideko aitorpena erregistratu zen egunean, merkantziak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedura edo esportazioko aduana-prozedura jarri baziren, inportazioko aduana-zergak, zergak edo onurak ordaintzeko tarifako lehentasunak eta onurak aplikatu gabe. esportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko, hurrenez hurren, baina ez aduana-zergen zenbatekoak baino txikiagoak, gainerako estatu kideetan ordaindu beharko liratekeen zergak, zeinen lurraldeetan salgaien garraioa (garraioa) egingo den aduana-prozeduraren arabera egingo baita. aduana igarotzea, bada ondasun Estatu kide horietako lurraldeetan jarri zen barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedura edo esportazioko aduana-prozedura, inportazio-aduanako zergak ordaintzeko tarifak edo onurak aplikatu gabe, esportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko salbuespenak. , hurrenez hurren.
  Klausula honen lehenengo paragrafoan zehaztutako aduana-zergen eta zergen zenbatekoak aduana-tasen tasen, zergen, salgaien balioa eta (edo) ezaugarri fisikoetan (kantitatea, pisua, eskuragarri dagoen informazioaren arabera zehaztu daitezkeen bolumena edo bestelako ezaugarriak), estatu kideetako legediak ezartzen duen erabilera prozedura.
 3. Batzordeak eskubidea du aduana-zergak, zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko bermearen zenbatekoa zehazteko zehaztasunak eta segurtasun zenbatekoa betebehar bereziak ordaintzeko betebeharra betetzeagatik, antidumpingak, zerga konpentsatzaileak ordaintzeko betebeharra betetzeko. salgaiak (salgaien osagaiak) Batasuneko aduana-mugan zehar garraiatutako aduana-igarobidearen aduana-prozeduraren arabera muntatutako edo desmuntatutako estatuan inprimakia, inprimaki osatugabea edo osatu gabea barne. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 138. zenbakia 07.11.2017koa)
 4. Aduana igarotzeko aduanako prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betearaztea eta isurketen aurkako eskubide konpentsatzaileak ordaintzeko betebeharra ez da kasu hauetan ematen:
  1. aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko bermearen zenbatekoa eta segurtasun zenbatekoa betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, ordaintzeko betebeharra betetzeko, baldin eta berme hori ematea salgaiak jartzeko baldintza bada aduana igarotzeko aduana-prozeduraren arabera, kode honen 2. artikuluko 1. paragrafoko 143. idatz-zatiaren arabera, agregatuan ez da 500 euroren baliokidea gainditzen igarobideko aitorpena erregistratu zen egunean indarrean zegoen truke-tasan;
  2. deklaratzailea deklaratutako salgaien garraioa (garraioa) egiten duen aduana-garraiatzailea da, edo lehen edo hirugarren motako operadore ekonomiko baimenduen erregistroan sartzeko ziurtagiria duen eragile ekonomiko baimendua;
  3. merkantziak trenez, airez edo kanalizazio bidez garraiatzen dira, salbu eta garraiobide hori (garraioa) bi garraiobide edo gehiago erabiliz salgaien garraioaren (garraioaren) zati denean;
  4. atzerriko salgaiak itsas ontzien bidez garraiatzen dira, (ibaia-itsasoa) nabigazio mistoko itsasontziak barne, estatu kide bateko eta (edo) estatu kideetako itsas portuen artean, estatu kide bateko eta (edo) estatu kideetako barneko ibilguetan sartu gabe. salbuespena, garraiobide hori bi garraiobide edo gehiago erabiliz salgaien garraioaren barruan sartzen denean;
  5. salgaiak aduana igarotzeko aduana-erregimenean jartzen diren estatu kide bateko legediak ezartzen dituen kasuetan, salgaien garraioa (garraioa) estatu kide horretako lurraldean zehar egiten bada;
  6. kode honen 1. artikuluko 1. paragrafoko 304. paragrafoko bigarren paragrafoan ezarritako kasuetan, baita Batzordeak kode honen 1. artikuluko 1. paragrafoko 304. paragrafoko hiru paragrafoarekin bat etorriz zehazten dituen kasuetan ere;
  7. Batasuneko nazioarteko itunek eta (edo) estatu kideek nazioarteko itunek hirugarren batekin ezarritako kasuetan;
  8. aduana-agintaritzak aduana-eskoltaren erabilerari buruzko erabakia hartu zuen;
  9. salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean dauden misio diplomatikoek eta kontsulako bulegoek ofizialki erabiltzeko pentsatuta daude, eta horri buruz, bidalketa zehatz bakoitzerako irteerako aduana-bulegoak aduana-bulegoa duen estatu kideko Kanpo Arazoetako Ministerioaren informazioa du. irteera dago. Zehaztutako informazioa irteerako aduana agintaria kokatuta dagoen estatu kideko Kanpo Arazoetako Ministerioak aduana agintaritzara igortzen du, jaso ondoren:
   • ondasunen hartzailea den misio diplomatikoaren edo kontsulako postuaren egoera jasotzen duen estatu kideko Kanpo Arazoetako Ministeriotik;
   • edo irteerako aduana bulegoa kokatzen den estatu kidearen lurraldean kokatutako misio diplomatiko edo kontsul postutik edo misio diplomatikoa edo kontsul postua salgaien hartzailea duen estatuaren misio diplomatikoa edo kontsul postua dena;
  10. salgaiak estatuetako ordezkaritza bulegoek nazioarteko erakundeetan, nazioarteko erakundeetan edo haien ordezkaritza bulegoetan, beste erakunde batzuetan edo Batasuneko aduana lurraldean dauden ordezkaritza bulegoek ofizialki erabiltzeko pentsatuta daude, garraio bakoitzerako irteerako aduana agintaritzak informazioa izan dezan. irteerako aduanako bulegoa dagoen estatu kideko Kanpo Arazoetako Ministeriotik. Informazio hori aduana-agintaritzara igortzen da irteerako aduana-agintea dagoen estatu kideko Kanpo Arazoetarako Ministerioak, estatuen ordezkaritzek estatu anfitrioi duen Estatu Kiderako Atzerri Arazoetako Ministerioak jaso ondoren. ondasunen hartzaile diren nazioarteko erakundeak, nazioarteko erakundeak edo haien ordezkaritzak, beste erakunde batzuk edo horien ordezkaritza bulegoak;
  11. salgaiak norberaren erabilerarako dira, hasierako establezimendurako salgaiak, misio diplomatikoetako langileak, kontsulako postuetako langileak, nazioarteko erakundeetan, nazioarteko erakundeetan edo haien ordezkaritzetan, beste erakunde batzuetan edo haien ordezkaritzetan estatuetako ordezkaritzetako langileak (langileak, funtzionarioak). Batasuneko aduana-lurraldea, baita haien senitartekoak ere, haiei buruz bidalketa zehatz bakoitzerako irteera-aduana bulegoak irteera aduana-bulegoa kokatzen den estatu kideko Atzerri Arazoetarako Ministerioaren informazioa du. Informazio hori aduana-agintaritzara igortzen da irteerako aduana-bulegoa dagoen estatu kideko Kanpo Arazoetako Ministerioak, misio diplomatikoaren egoitza anfitrioia den kontsultako kontsultaren ondoren, kontsulatua. postua, estatuen misioak nazioarteko erakundeetara, nazioarteko erakundeetara edo haien ordezkaritzetara, beste erakundeetara edo haien ordezkaritzetara, langileak, langileak, langileak (langileak, funtzionarioak) ondasunen hartzaile direnak, edo misio diplomatiko edo kontsulako postutik irteerako aduana-agintea kokatzen den estatu kidearen lurraldea, hau da, misio diplomatikoa edo estatuaren kontsul postua, langileak, misio diplomatikoko langileak edo kontsulako postua salgaien hartzaileak direnak;
  12. ondasunak kultur, ikerketa zientifikoetan, kirol lehiaketetan edo haientzako prestaketan erabiltzeko pentsatuta daude, hondamendi naturalen, istripuen, hondamendien ondorioak ezabatuz, estatu kideen defentsarako gaitasuna eta estatuaren (nazio) segurtasuna bermatuz, armak berriro ekipatuz. indarrak, estatuetako estatuen mugak babesten - kideak, estatu kideetako estatuen organoek erabiltzea, dagokion estatu kide horretako estatu organoak frogatzen duen moduan, ondasun horiek askatzeko eskatuz, betebeharra betetzeko segurtasuna eman gabe. aduana-zergak, zergak eta (edo) ordaindu gabe segurtasunik eman gabe, estatu kideetako aduana-agintaritzak aurkeztutako zerga bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak, ordaintzeko betebeharra betetzeko. helmugako aduana-bulegoa, Batzordeak izendatutako estatu kideko aduana-agintaritzari, irteerako aduana-agintea dagoen lurraldean;
  13. errepidez garraiatutako salgaiei dagokienez, egindakoa aduana-deklarazioa Kode honen 114. artikuluak zehaztutako berezitasunekin, barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenaren pean jartzeko eta salgaiei dagokienez, aduana-eskubideak ordaindu dira, zergakZerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, baldin eta aduana igarotzeko aduana-prozeduraren arabera garraiatzea salgaien gaineko aitorpena aurkezten den estatu kidearen lurraldetik eta garraiatutako salgaien deklaratzaileak bakarrik egingo du. aduana igarotzeko aduana-prozedura eta salgaien aitorpena, etxeko kontsumorako askatzeko aduana-erregimenaren menpe dagoen pertsona bera da.
 5. Aduana igarotzeko aduanako prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun kopuru bat eta antidumping bereziak ordaintzeko betebeharra betetzeko bermearen zenbatekoa bada. , konpentsazio-tasak, baldin eta segurtasun hori ematea salgaiak aduana-prozedura aduana-igarobidean jartzeko baldintza bada Kode honetako 2. artikuluaren 1. paragrafoaren 143. idatz-zatiaren arabera, osotara, artikuluan zehaztutako dokumentuetan zehaztutako kopurua gainditzen du. Kode honen 147. zenbakiak 500 euroren baliokidea baino gehiago, trantsizio-aitorpena erregistratu zen egunean indarrean zegoen truke-tasan, aduana-zergak, zergak ordaintzeko betebeharra eta (edo ) ez da derrigorrezkoa betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, ordaintzeko betebeharra betetzeko.
 6. Aduana zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasuna ematen da igarobide aitorpen bakar baten bidez garraiatutako salgaiei dagokienez. Aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun orokorra eman daiteke igarotzako hainbat aitorpenetan garraiatutako salgaiei dagokienez.
 7. Aduanako zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeagatik igarobideko deklarazio bakar baten bidez garraiatutako salgaiei dagokienez segurtasuna eman ahal izango zaie irteerako aduana-agintaritzari edo helmugako aduana-agintaritzari.
  Aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun orokorra eman ahal izango zaie irteerako aduana-agintaritzari, helmugako aduana-agintaritzari edo estatu kideko beste aduana-agintaritzari, zein lurraldetan irteerako aduana-agintaritzak edo helmugako aduana-agintaritza estatu kide horretako legediak aduana arautzeari buruz kokatu eta zehazten du.
 8. Aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun orokorra aplikatzearen ezaugarriak estatu kide bateko aduana-agintaritzak egingo ditu merkantziak aduana-igarobidearen aduanako prozeduraren arabera. izan ere, aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra beste estatu kide bateko aduana-agintaritzari ematen zaio, Batasuneko nazioarteko itun batek zehazten baitu.
  Aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun orokorraren aplikazioaren ezaugarriak aduana igarotzeko aduana-prozeduran salgaiak estatu kide bateko aduana-agintaritzak, aduana-agintaritzak, egingo dituen kasuetan. aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun orokorra eman zaiona estatu kide honetako legediak ezartzen du.

147. artikulua. Aduanako igarotzean aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun-hornidura berrestearen ezaugarriak

 1. Salgaiak aduana igarotzeko aduanako prozeduraren arabera kokatzea estatu kide bateko aduana agintaritzak egingo badu, eta aduana zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasuna beste estatu kide bateko aduana agintaritzari emango zaio. helmugako aduana-agintaritza zein den, segurtasun hori ematen dela baieztatzeko, aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzen dela ziurtatzen duen ziurtagiria aplikatzen da (aurrerantzean - segurtasun-ziurtagiria).
  Salgaiak aduana igarotzeko aduanako prozeduraren arabera kokatzen badira estatu kideko aduana-agintaritzak egingo du, aduana-agintaritzari aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasuna emanez gero, aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra segurtasun-ziurtagiria edo beste dokumentu bat aplikatzeko baimena ematen du, estatu kide honetako legeriak ezartzen duen forma eta erabilera-ordena ezartzeko.
 2. Segurtasun ziurtagiria dokumentu elektroniko moduan ematen da.
  Norberaren erabilerarako salgaiei dagokienez, aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzen dela ziurtatzen denean, paperezko dokumentu moduan segurtasun-ziurtagiria ematea baimentzen da, baita aduana-agintaritzak eskaintzeko aukerarik ez badu ere. segurtasun ziurtagiria dokumentu elektroniko moduan, aduana agintariek erabilitako informazio sistemen funtzionamendu okerraren ondorioz hutsegite teknikoak eraginda, komunikazio instalazioen funtzionamenduan (telekomunikazio sareak eta Internet) eragindako etenak, argindarraren etena.
 3. Segurtasun-ziurtagiria aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko bermea eman zuen pertsonak zehaztutako zenbatekoan egiten da, aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko emandako bermearen zenbatekoaren barruan. Batasuneko nazioarteko itun batek, Kode honen 8. artikuluko 146. paragrafoan aurreikusitakoak, kasuak eta baldintzak zehaztu ahal izango ditu, aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun orokorrarekin segurtasun-ziurtagiria (segurtasun-ziurtagiriak) denean. aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra emandako segurtasun-betetze kopurua gainditzen duen zenbatekoan egiten da (jaulkitzen da).
 4. Aduanako zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun-hornidura garraio-aitorpen bakar baten bidez garraiatutako salgaiei dagokienez segurtasun-ziurtagiri bat edo gehiago egiaztatzen da.
  Aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun orokorra izanez gero, segurtasun-ziurtagiri bat baiezta daiteke aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra garraiatzeko hainbat aitorpenetan garraiatutako salgaiei dagokienez bermatuko dela ziurtatzeko.
 5. Segurtasun-ziurtagiriaren forma, segurtasun-ziurtagiri horren egitura eta formatua dokumentu elektroniko moduan, horiek betetzeko prozedura eta segurtasun-ziurtagirian aldaketak (gehigarriak) egiteko, baliozkotasun epea zehazteko prozedura, segurtasun-ziurtagiria erabiltzeko prozedura, aduana-agintaritzari bidaltzeko prozedura, erregistroa, inskripzioa ukatzea, inskripzioa bertan behera uztea, indarraldia amaitzea (amortizazioa), baita inskripzioa ukatzeko arrazoiak, inskripzioa bertan behera uztea, segurtasun ziurtagiriaren baliozkotasuna (ezeztapena) Batzordeak zehazten du. (ikus Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen 199. erabakia, 19.11.2019ko azaroaren 01.12.2021koa - 3eko abenduaren 14.01.2020ean sartzen da indarrean) (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoaren Batzordearen erabakia, 01.12.2021 zenbakia, XNUMXko urtarrilaren XNUMXkoa) - dator XNUMXeko abenduaren XNUMXean indarrean jarri zen)
 6. Irteerako aduana-agintaritzari dagokionez, honakoak dira aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasuna eman dela baieztatzea:
  1. segurtasun ziurtagiria, agiri elektroniko moduan emana, aduana-agintaritzak erregistratua eta irteerako aduana-agintaritzak aduana-agintarien informazio sistemak erabiliz jasotakoa;
  2. segurtasun-ziurtagiria, paperezko dokumentu baten moduan egina eta aduana-agintaritzak erregistratuta, eta segurtasun-ziurtagiri horri buruzko informazioa eta irteerako aduana-agintaritzak aduana-agintarien informazio-sistemak erabiliz jasotako segurtasun-ziurtagiri horretako informazioa.
 7. Batasuneko nazioarteko itun batek, Kode honen 8. artikuluaren 146. paragrafoan xedatutakoa, aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun orokorra ematen dela baieztatzeko zehaztasunak zehaztu ahal izango ditu.
 8. Irteerako aduana-agintaritzak ez du aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasun-hornidura berresten, segurtasun-ziurtagiria, zeinari buruzko informazioa igarobideko aitorpenean adierazten den, kasu hauetan:
  1. segurtasun ziurtagiriaren indarraldia igaro da igarobideko aitorpena aurkezten den unean;
  2. agiri elektroniko moduan emandako segurtasun ziurtagirian zehaztutako informazioa edo paperezko agiri moduan emandako segurtasun ziurtagiriaren informazioa edo (edo) aduana agintarien informazio sisteman jasotako segurtasun ziurtagiri horretatik ez dago igarobideko aitorpenean zehaztutako informazioarekin bat datoz;
  3. irteerako aduana-agintaritzak ez zuen segurtasun-ziurtagiriari eta (edo) informazioa jaso ez zuenik artikulu honetako 6. paragrafoaren arabera, paperean agiri moduan emandako segurtasun-ziurtagiria aplikatzean.
 9. Aduana agintariek kode honen 368. artikuluarekin bat etorriz, dokumentu elektroniko moduan emandako berme ziurtagiriak, paperezko dokumentu moduan emandako berme ziurtagiriei buruzko informazioa eta hauen informazioa trukatzen dituzte, baita berme ziurtagiriei buruzko informazioa ere, horren indarraldia amaitu da (bertan behera utzi diren ziurtagiriei buruzko bermea), berme-ziurtagiria ez erabiltzea, berme-ziurtagiriaren erregistroa bertan behera uztea, berme-ziurtagiria amaitzeko (amortizatzeko) aukera.

148. artikulua. Deskargatzea, berriro kargatzea (transbordatzea) eta bestelako zama-eragiketak salgaiekin, baita salgaiak garraiatzean (garraiatzea) ibilgailuak ordezkatzea Batasuneko aduana-lurraldean zehar aduana igarotzeko aduana-prozeduraren arabera.

 1. Deskargatzea, berriro kargatzea (transbordatzea), garraio mota bateko ibilgailu batetik beste garraio mota bateko ibilgailura eta beste zama-eragiketa batzuk Batasuneko aduana lurraldean zehar aduana igarotzeko aduana prozeduraren arabera garraiatutako salgaiekin batera. salgaiak garraiatzeko ibilgailuak ordezkatzea ere onartzen da operazio horiek egiten dituzten jarduera-eskualdeko aduana-agintaritzaren baimenarekin, artikulu honetako 2. paragrafoan zehaztutako kasuak izan ezik.
 2. Artikulu honen 1. paragrafoan salgaiei eta ibilgailuei dagokienez zehaztutako eragiketak inposatutako aduanako zigiluak eta zigiluak kendu gabe egin daitezke edo merkantziei aduanako zigiluak eta zigiluak ezartzen ez bazaizkie, eragiketa horiek baimenduta daude dagokion jakinarazpenaren ondoren. aduana-agintaritza, operazio horiek egiten diren jarduera-eskualdean, modu elektronikoan edo idatziz.
 3. Aduana-agintaritzak baimena lortzeko prozedura, deskargatzeko, berriro kargatzeko (transbordatzeko) eta bestelako zama-eragiketak garraiatutako salgaiekin garraiatutako merkantziekin Batasuneko aduana-lurraldean zehar aduana igarotzeko, baita ordezkatzeko ere. salgaiak garraiatzen dituzten ibilgailuak, edo aduana-agintaritzak eragiketa horiek burutzeari buruzko jakinarazpenarekin, Batzordeak zehazten ditu. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 170. zenbakia, 13.12.2017koa)
 4. Aduana-agintaritzak eskubidea du Batasuneko aduana-lurraldetik aduana igarotzeko aduana-prozeduraren arabera garraiatutako salgaiekin zama-eragiketak egiteko baimena emateari uko egiteko eskubidea baldin badago, garraioan (bidalketa) eragiketa horiek debekatuta badaude. dokumentuak, murrizketak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak edo gobernuko agentziek igorritako bestelako agiriak.
 5. Pertsona batek hala eskatuta, aduana-agintaritzaren baimenarekin, Batasuneko aduana-lurraldetik aduana igarotzeko aduana-prozeduraren arabera garraiatutako salgaiekin egindako zama-eragiketak aduana-agintaritzaren orduetatik kanpo egin daitezke.

149. artikulua. Salgaiak garraiatzean (garraiatzea) gertatutako istripua, ezinbesteko kasua edo bestelako inguruabarrak gertatuz gero, aduana igarotzeko aduana prozeduraren arabera hartutako neurriak.

 1. Garraiolariak Kode honen 150. artikuluan aurreikusitako betebeharrak betetzea eragozten duten istripu, indar nagusiaren edo bestelako inguruabarren kasuan, garraiolaria behartuta dago salgaien eta ibilgailuen segurtasuna bermatzeko neurri guztiak hartzera, berehala jakinarazi gertukoenari aduana-agintaritzak inguruabar horiei eta salgaien kokapenari buruz, bai eta salgaiak garraiatzea edo horien garraioa (garraiatzea) ziurtatzea (bere ibilgailua hondatuta badago) aduana-agintaritzarik hurbilenera edo aduana-agintaritzak zehazten duen beste leku batera.
  Egoera horiei buruzko mezua jaso duen aduana-agintaritza behartuta dago irteerako aduana-agintaritzari eta helmugako aduana-agintaritzari aduana-igarotzeko aduana-prozeduraren arabera salgaiak garraiatzea (garraiatzea) eragozten duten inguruabarren berri emateko. .
 2. Merkantziak garraiatzean (garraiatzean) aduana-garraioaren aduana-prozeduraren arabera aduana-eragiketak egiteko prozedura, aduana-igarobideko aduana-prozedurarekin bat etorriz gero, sortzen diren prozedurak zehazten ditu. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 170. zenbakia, 13.12.2017koa)
 3. Garraiolariak artikulu honetako 1. paragrafoko baldintzak betetzeagatik sortutako kostuak ez dituzte aduana-agintariek ordainduko.

150. artikulua. Garraiolariak merkantziak garraiatzean (garraiatzean) betebeharrak, aduana igarotzeko aduana-prozeduraren arabera

 1. Salgaiak aduana igarotzeko aduana-prozeduraren arabera garraiatzean (garraiatzean), garraiolariak, aduana-prozedura horren arabera jarritako salgaien aitorpena den ala ez, artikulu honen 2. paragrafoan zehaztutako kasua izan ezik, behartua:
  1. salgaiak eta haientzako agiriak entregatu aduanako agintaritzak salgaiak entregatzeko lekura ezarritako epean, salgaiak garraiatzeko (garraiatzeko) bide jakin bat jarraituz, hala badago;
  2. salgaien, aduana-zigiluen eta zigiluen edo beste identifikazio-baliabide batzuen segurtasuna bermatzea, erabili izan balira;
  3. beste zama-eragiketa batzuk deskargatzea, birkargatzea (transbordatzea) eta egitea eragotzi aduana igarotzeko aduana-prozeduraren arabera garraiatutako (garraiatutako) salgaiekin, bai eta salgaiak eramaten dituzten ibilgailuak ordezkatzea ere, aduana-agintariek baimenik gabe, salbu 2. paragrafoan Kode honetako 148. artikuluan aurreikusitako kasurako.
 2. Salgaien garraioa (garraioa) bi garraio mota edo gehiago erabiliz egiten bada, artikulu honen 1. paragrafoan zehaztutako betebeharrak aduanako igarobidearen aduana-erregimenean jarritako salgaien deklaratzaileari ezarriko zaizkio.
 3. Burdinaz garraiatutako salgaiak banatzen ez direnean, aduana igarotzeko aduanako prozeduraren pean jarrita, irteerako aduana agintaritzak zehazten dituen salgaiak entregatzeko lekura, salgaiak garraiatzeko onartu dituen estatu kideetako trenbide garraiolari bakoitzak. behartuta dago, aduana-agintaritzak hala eskatuta, entregatu gabeko salgaiei buruzko informazioa ematera. Dagokion eskaera eta informazioa transmititu daitezke idatziz eta informazio sistemak eta informazio teknologia erabiliz.

151. artikulua. Aduana-igarobideko aduana-prozedura amaitu eta amaitzea

 1. Aduana igarotzeko aduana prozeduraren ekintza salgaiak ondasunak entregatu diren lekura entregatu ondoren amaitzen da, irteerako aduana agintaritzak zehaztuta.
 2. Salgaiak entregatzeko lekuan, aduana igarotzeko aduana-prozedura amaitu aurretik, salgaiak aduana kontrolatzeko eremuan jartzen dira, salgaiak entregatu ziren ibilgailutik deskargatu gabe ere.
  Salgaiak aduana kontrolatzeko eremuan jartzen dira eguneko edozein unetan.
 3. Aduana igarotzeko aduana prozedura osatzeko, garraiolaria edo, estatu kideetako aduana arautzeari buruzko legeriak hala xedatzen badu, declarant aduana igarotzeko aduana-erregimenean jarritako salgaiak behartuta daude helmugako aduana-agintaritzara igarotzeko aitorpena eta eskura dituen beste agiri batzuk aurkeztera:
  1. errepidean garraiatutako salgaiei dagokienez - 3 orduko epean salgaiak entregatu ziren lekura iritsi zirenetik eta merkantziak aduana-agintaritzaren lanorduetatik kanpo iritsi zirenean - 3 orduko epean aduana-agintari honen lanaren hasiera;
  2. ura, airea edo trenbide garraioa erabiliz garraiatutako salgaiei dagokienez - nazioarteko garraioan portuko, aireportuko edo tren geltokiko prozesu teknologikoak (ordutegiak) ezarritako denboran edo Estatu kideetako aduana arautzeari buruzko legeriak ezarritako beste aldian. .
 4. Garraiolariaren izenean, artikulu honen 3. paragrafoan aurreikusitako ekintzak garraiolari horren izenean jarduten duten pertsonek egin ditzakete, aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeriaren arabera onartzen bada.
 5. Aduana-agintaritzak hala eskatuta, garraiolaria behartuta dago salgaiak aurkeztera.
 6. Helmugako aduana-agintaritzak, artikulu honetako 1. paragrafoan zehaztutako agiriak aurkezten diren egunetik ordu beteko epean, estatu kideetako aduana-erregulazioari buruzko legeriak agindutako eran erregistratzen du.
 7. Helmugako aduana-agintaritzak aduana-igarotzeko aduana-prozedura ahalik eta lasterren amaitzen du, baina aduana-agintaritzaren lanaldiko 4 ordu igaro baino lehenago artikulu honetako 3. paragrafoan zehaztutako dokumentuak aurkeztu direnetik, eta dokumentu horiek aurkezteko aduana-agintaritzaren lan-orduak amaitu baino 4 ordu lehenago inskribatzen badira - aduana-agintaritza horren lan-ordutegia hasi eta 4 orduko epean.
 8. Aduana-agintaritzak aduana-ikuskapena egitea erabakitzen badu, aduana-igarotzeko aduana-prozedura amaitzeko epea, helmugako aduana-agintaritzako buruak (buruak), bere baimendutako aduana-buruak (buruordeak) aduanetako baimena idatziz baimenduta. helmugako agintaritza edo horiek ordezkatzen dituzten pertsonak, aduana ikuskatzeko behar den denbora luzatu ahal izango da, baina gehienez ere 10 lanegun baino gehiago artikulu honetako 3. paragrafoan zehaztutako dokumentuak aurkeztu zireneko egunaren biharamunetik aurrera. salbu eta estatu kideetako legeriak epe laburragoa finkatzen badu salgaien garraioa (garraioa) egiteko garraio motaren arabera.
 9. Aduana-igarobidearen aduana-prozedura amaitzea aduana-agintaritzaren informazio-sistema erabiliz formalizatzen da, dokumentu elektronikoa sortuz edo garraio-aitorpenean edo igarotze-aitorpen gisa erabilitako beste dokumentuetan marka egokiak jarriz.
 10. Batzordeak zehazten du aduana-garraiorako aduana-prozedura amaitzearekin lotutako aduana-eragiketak egiteko prozedura, salgaien garraioa (garraioa) egiteko garraio-motaren arabera. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 170. zenbakia, 13.12.2017koa)
 11. Estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriak zehaztu ahal izango ditu aduana igarotzeko aduana prozeduraren ekintzak amaitzen direnean aldi baterako biltegiratzeko salgaiak jartzearekin, aduana aitorpenaren erregistroarekin, salgaiak askatzearekin, salgaiak aduana lurraldetik irtetean. Batasunak, baita aduana-agintariek salgaiak atxilotzea ere, kode honen 51. kapituluan xedatutakoaren arabera.
  Aduana-igarobideko aduana-prozedura amaitzearekin lotutako aduana-eragiketak egiteko prozedura, salgaien garraioa (garraioa) zein garraiatzeko egiten den garraiatzearen arabera, kasu horietan estatu kideetako legediak ezartzen du. aduana arautzeari buruzkoa.
 12. Kode honen 7. artikuluko 145. paragrafoan aurreikusitako kasuan, bai eta salgaiak helmugako aduana ez den beste aduana-agintaritza bati entregatzen bazaizkio, aduana igarotzeko aduana-prozedura artikulu honetan agindutako moduan amaitzen da.
 13. Salgaiak osorik edo partzialki entregatu ez badira salgaiak entregatzeko lekura eta artikulu honetako 12. paragrafoan aurreikusitako kasuetan aduana-prozedura amaitu ez bada, aduana igarotzeko aduana-prozedura amaituko da.
  Aduana-garraiorako aduana-prozedura amaitzearekin lotutako aduana-eragiketak egiteko prozedura, aduana-igarotzeko aduana-prozedura amaitzeko epea eta aduana-garraiorako aduana-prozedura amaitzeko erregistroa. Batzordeak zehazten ditu. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 170. zenbakia, 13.12.2017koa)
 14. Salgaiak bigarren edo hirugarren motako ziurtagiriak dituen baimendutako operadore ekonomiko baten egitura, lokaletan (lokalen atalak) eta (edo) sortutako aduana kontrolatzeko eremura bidaltzen direnean, aduanako prozedura aduana-garraioa Kode honetako 440. artikuluan ezarritako ezaugarriekin amaitzen da.

152 artikulua. Aduana-eragiketaksalgaiak ondasunen entrega lekura egin ondoren egindakoa

 1. Estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriak besterik xedatu ezean, kode honen 3. artikuluaren 151. paragrafoan zehaztutako dokumentuak aurkezteko helmugako aduanako agintaritzak erregistratu ondoren, 1. paragrafoaren 3 - 1 idatz-zatietan zehaztutako pertsonak. Kode honen 83. artikulua behartuta dago merkantziak aldi baterako biltegiratzeko edo horien aduana-aitorpena egiteko aduana-eragiketak egitera:
  1. errepidez garraiatutako merkantziei dagokienez, 8 baino beranduago, aduana-agintaritzaren lanaldien orduak helmugako aduana-agintariek dokumentuen aurkezpena egin ostean erregistratu ondoren;
  2. itsasontziak, hegazkinak edo trenbide garraioak erabiliz garraiatutako salgaiei dagokienez - nazioarteko garraioan portuko, aireportuko edo tren geltokiko prozesu teknologikoak (ordutegiak) ezarritako denboran edo estatu kideetako aduana arautzeari buruzko legeriak ezarritako beste aldian. .
 2. Itsasontziak erabiliz garraiatutako salgaiei dagokienez, salgaiak aldi baterako biltegiratzeko jartzearekin lotutako aduana-eragiketak egin behar dituzte Kode honetako 1. artikuluaren 4. paragrafoaren seigarren paragrafoan eta 1. paragrafoaren 83. paragrafoan zehaztutako pertsonek.
 3. Kode honen 1. artikuluaren 3. paragrafoko 1 - 83 idatz-zatietan zehaztutako pertsonek artikulu honetako 1. paragrafoko lehenengo paragrafoan aurreikusitako aduana-eragiketak egiten ez badituzte, garraiolaria behartuta dago salgaiak aldi baterako biltegiratzeko Kode honetako 16. kapituluan xedatutakoarekin bat etorriz, aduana-agintaritzak agiriak aurkeztu zireneko helmugako erregistroko egunaren biharamunetik aurrera.
  Aduana arautzeko estatu kideetako legeriak ezar ditzake baldintzak eta (edo) prozedura garraiatzaileari jakinarazteko prozedura hutsegiteekin zerikusia duten aduana-eragiketen kode honen 1. artikuluaren 3. paragrafoko 1 - 83 paragrafoetan zehaztutako pertsonek hutsegitea dela eta. merkantziak aldi baterako biltegiratzeko edo horien aduana-aitorpena. (ikus Errusiako Ogasun eta Finantza Ministerioaren agindua, 57. zenbakia, 16.04.2019-XNUMX-XNUMXkoa)
 4. Artikulu honetako 1 - 3 paragrafoetan xedatutakoa ez da aplikatuko salgaiei buruzko aurretiazko aduana-deklarazioa egin bada.
 5. Artikulu honen 1. paragrafoaren arabera, salgaien aduana-deklarazioarekin lotutako aduana-eragiketak egitean, Kode honen 1. artikuluaren 3. paragrafoko 1 - 83 idatz-zatietan zehaztutako pertsonak behartuta daude aduana-eragiketak egitera. aldi baterako biltegiratzeko salgaiak Kode honetako 16. kapituluan xedatutakoaren arabera, jaso eta hurrengo 3 orduko epean:
  1. aduana-agintaritzak baimena, aduana-aitorpena kode honen 113. artikuluaren arabera ezeztatzeko;
  2. aduana-agintaritzak salgaiak askatzeko epea Kode honen 124. artikuluaren arabera eteteko erabakia;
  3. salgaiak uko egitea Kode honetako 125. artikuluaren arabera.
 6. Artikulu honetan ezarritako aduana-eragiketak artikulu honetako 1. eta 5. paragrafoetan zehaztutako epeetan egin ez diren salgaiak aduana-agintariek atxikiko dituzte, kode honen 51. kapituluan xedatutakoaren arabera.
 7. Artikulu honetan xedatutakoa ez da aplikagarria:
  1. Batasuneko merkantziei dagokienez, Batasuneko aduana-lurraldera iritsi ziren eta Kode honen 4. artikuluaren 302. paragrafoan zehaztutako atzerriko salgaiak, aduana-garraioaren aduana-prozedurapean jarritako estatu bateko lurraldean zehar garraiatzeko (garraiatzeko). ez da Batasuneko kidea;
  2. nazioarteko posta bidalketekin lotuta;
  3. Batasuneko aduana lurraldetik esportatutako merkantzien irteerako tokian aduana igarotzeko aduanako prozedura amaitu ondoren;
  4. aduana kontrolatzeko zonara entregatutako salgaiei dagokien aduana igarotzeko aduana prozedura amaitutakoan, ziurtagiriak dituzten baimendutako operadore ekonomiko baten egitura, lokaletan (lokalen zatiak) eta (edo) gune irekietan (gune irekietako zatiak) sortuak. bigarren edo hirugarren motakoa.

153. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra sortu eta amaitu zen, aduana igarotzeko aduana-prozedurapean jarritako (jarri) atzerriko salgaiei dagokienez, garraioan zehar (garraioa) Batasuneko aduana lurraldea, ordaintzeko epea eta kalkulua

 1. Aduana-garraioaren aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiei dagokienez inportazioko aduana-zergak, zergak, dumpingaren aurkako eta konpentsazioko zergak ordaintzeko betebeharra sortzen da:
  1. deklaratzailearengandik - aduanako agintaritzak trantsizio aitorpena erregistratu zuenetik;
  2. estatu kide bateko lurralde barruko aduana igarotzeko aduana igarotzeko prozedurapean jarritako salgaiak trenbide garraiatzeko nazioarteko itunek trenbide garraioaren eta nazioarteko itunen arabera eratutako moduan onartu dituen estatu kide bateko trenbide garraiolari batetik. Estatu Independenteen Mankomunitateko estatu kideetako Trenbide Garraioen Kontseilua, salgaien transferentzia estatu kideetako tren garraiolarien artean egiten bada edo estatu kideetako legeriak garraio arloan agindutako eran, baldin eta salgaien transferentzia estatu kide bateko tren garraiolarien artean egiten da, salgaiak agindutako moduan garraiatzeko onartzen diren unetik aurrera.
 2. Zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, ez dira sortzen norberaren erabilerarako salgaiak eta nazioarteko posta aduana-garraiorako aduana-erregimenaren pean jartzen direnean.
 3. Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra aduana-igarobideko aduana-prozedura pean jarritako (jarritako) atzerriko salgaiei dagokienez, deklaratzaileak amaitzen du, baita kide den trenbide-garraiatzaileak ere. Artikuluko 2. paragrafoaren 1. idatz-zatian zehaztutako egoera salgaiak garraiatzea (garraiatzea) merkantziak entregatzeko lekura arte, irteerako aduana-agintaritzak zehaztuta, inguruabar hauek gertatuz gero:
  1. aduana igarotzeko aduana-prozedura Kode honetako 151. artikuluarekin bat etorriz, paragrafo honetako 2. idatz-zatian zehaztutako kasua izan ezik;
  2. baimendutako eragile ekonomiko batek salgaiak onartzea, kode honen 440. artikuluaren arabera;
  3. merkantziak jartzea, aduana igarotzeko aduana-prozeduraren eragina bertan behera utzi denean, aldi baterako biltegiratzeko, kode honetako 6. artikuluaren 129. paragrafoaren arabera;
  4. merkantziak jartzea aduana-igarobideko aduana-prozedura amaitu da aduana-prozeduren arabera, kode honetako 7. artikuluaren 129. paragrafoarekin bat etorriz;
  5. inportazioko aduana-eskubideak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak eta (edo) kobratzeko betebeharra betetzea artikulu honetako 6. paragrafoaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko zenbatekoetan;
  6. aduana-agintaritzak aitortzea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera, atzerriko salgaien suntsipena eta (edo) berreskuraezina den galera, istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo ondasun horiek behin eta berriz galtzeagatik galera naturalak garraiatzeko (garraiatzeko) edo (edo) biltegiratzeko baldintza arruntetan, salbu eta suntsitu edo kode berreskuraezina gertatu aurretik kode honen arabera atzerriko salgaiei dagokienez, inportazioko aduana-zergak, zergak ordaintzeko epea amaitzen den kasuetan izan ezik. , betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak etorri dira;
  7. merkantziak askatzeari uko egitea aduana igarotzeko aduana-prozedurarekin bat etorriz - inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping anti-dumping eta konpentsaziozko zergak ordaintzeko betebeharrari dagokionez, igarobideko aitorpena erregistratzean sortutakoak;
  8. kode honetako 113. artikuluaren arabera igarotze-aitorpena baliogabetzea eta (edo) salgaiak askatzea bertan behera uztea, kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera - inportazioko aduana-zergak, zergak, bereziak ordaintzeko betebeharrari dagokionez, igarobidearen aitorpena erregistratzerakoan sortutako eskubide antidumping eta konpentsatzaileak;
  9. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
  10. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
  11. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espedientean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten salgaien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen.
 4. Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra aduana-igarobideko aduana-prozedurapean jarritako (jarritako) atzerriko salgaiei dagokienez, bertan behera utzitako salgaiak transferitu zituen estatu kideko tren garraiolariak amaitzen du. aduana igarotzeko aduana-prozedura, garraiobidez garraiatuta, beste estatu kide bateko tren garraiolari batek nazioarteko itunek trenbide garraioaren arloan ezarritako eran eta Estatu Independenteen Mankomunitateko Estatu kideetako Trenbide Garraioen Kontseiluaren egintzak. , edo estatu kideetako trenbide garraiolari bat estatu kideetako legediak garraioaren arloan ezarritako moduan, ezarritako prozeduraren arabera salgaiak transferitzerakoan.
 5. Inportaziorako aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako tasak, zerga konpentsatzaileak ordaintzeko betebeharra betebeharra izango da, baldin eta merkantziak ez badira aduana-agintaritzak eta aduana-prozedurak ezarritako aduana-igarotzeko epean salgaiak entregatzeko lekura eramaten. ez da osatu Kodearen honetako 12. artikuluko 151. paragrafoan aurreikusitako kasuetan.
  Zirkunstantzia hori gertatu zenean, salgaiak aduana-igarotzeko aduanako prozedurapean jartzeko eguna inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko epemuga dela ulertzen da.
 6. Artikulu honen 5. paragrafoan zehaztutako zirkunstantzia gertatu ondoren, inportazioko zergak, zergak, dumpingaren kontrako eta konpentsazioko zerga bereziak ordaindu beharko dira, aduana igarotzeko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak aduana-erregimenean jarriko balira bezala. etxeko kontsumorako askatzea, inportazio-zerga, zergak eta norberaren erabilerarako salgaiei dagokienez tarifa lehentasunak eta onurak aplikatu gabe - norberaren erabilerarako salgaiak zirkulazio librean sartuko balira bezala.
  Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, kalkulatzeko, inportazioko aduanako zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, indarrean daude aduana-agintaritzak erregistratu zuen egunean. igarobidearen aitorpenarena.
  Aduana-agintaritzak ez badu salgaiei buruzko informazio zehatza (izaera, izena, kantitatea, jatorria eta (edo) aduana-balioa), inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak eta ordaindu beharreko zergak konpentsatzeko oinarriak informazioa aduanako organoaren arabera zehazten da, eta salgaien sailkapena Kode honetako 3. artikuluko 20. paragrafoa kontuan hartuta egiten da. Atzerriko Ekonomia Jardueren Lehengaien Nomenklaturarekin bat datozen ondasunen kodeak 10 baino gutxiagoko karaktere kopuruarekin zehazten badira:
  • inportazio-aduanako zergak kalkulatzeko, talde horretan sartutako salgaiei dagozkien inportazio-aduana-tasen tasarik altuena aplikatzen da;
  • zergak kalkulatzeko, balio erantsiaren gaineko zergaren tasarik altuena eta zerga berezien gaineko zergarik altuena (zerga bereziak edo zerga bereziak) talde horretan sartzen diren ondasunen arabera aplikatzen dira, eta horietatik tasen artean altuena inportazioko aduana-zergak ezarri dira;
  • klausula honetako zortzigarren paragrafoa kontuan hartuta, betebehar berezi, antidumping eta konpentsagarrizko tasak kalkulatzeko, taldekatze horretan sartutako merkantziei dagozkien zerga berezien, antidumping eta konpentsatzaileen tasen artean altuena aplikatuko da.
 7. Zerga konpentsatzaile bereziak, antidumpingak, salgaien jatorriaren arabera kalkulatzen dira, kode honetako 4. kapituluan xedatutakoaren arabera baieztatuta, eta (edo) zehaztutako betebeharrak zehazteko beharrezkoa den beste informazioa. Salgaien jatorria eta (edo) zehaztutako betebeharrak zehazteko beharrezkoa den beste informazioa baieztatzen ez bada, zerga konpentsatzaile bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, kalkulatzen dira zerga konpentsatzaile berezien, antidumping eta konpentsatzaileen tasarik altuenen arabera. Atzerriko Ekonomia Ekintzako Lehengaien Nomenklaturaren kode bera, salgaien sailkapena 10 karaktereko mailan egiten bada edo taldekatzean sartutako ondasunak, baldin eta Atzerriko Ekonomia Jarduerarako Lehengaien Nomenklaturarekin bat datozen ondasunen kodeak badira. taldekatze mailan zehazten da 10 baino gutxiagoko karaktere kopuruarekin.
  Salgaiei buruzko informazio zehatza geroago ezartzeko orduan, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak kalkulatzen dira informazio zehatz horren arabera, eta gehiegi ordaindutako eta (edo) gehiegi bildutako inportazio kopuruen itzulketa (konpentsazioa) aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak edo ordaindu gabeko zenbatekoak kobratzea 10. eta 11. kapituluetan eta Kode honetako 76. eta 77. artikuluetan xedatutakoaren arabera.
  Nazioarteko posta-bidalketen inguruko inportazio-aduana-zergak eta zergak Kode honen 7. artikuluaren 287. paragrafoak ezarritako zenbatekoaren arabera ordainduko dira.
 8. Aduana igarotzeko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaiak aldi baterako biltegiratzeko Kode honetako 6. artikuluaren 129. paragrafoaren arabera edo salgaiak aduana-prozeduretan jartzen badituzu, kode honen 7. artikuluko 129. paragrafoaren arabera edo aduana-agintariek salgaiak Kode honetako 51. kapituluarekin bat etorriz gero, aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak eta (edo) horien bilketa (osorik edo zati bat) zenbatekoa kobratu ondoren. aduana-zergak, zergak, artikulu honen arabera ordaindutako eta (edo) zerga bereziak, antidumpingak, konpentsatzaileak, itzuliko (konpentsatuko) dira Kode honetako 10. kapituluan eta 76. artikuluaren arabera.
 9. Kode honetako 3. artikuluaren 62. paragrafoarekin bat etorriz inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping antidumping eta konpentsaziozko zergak ordaintzeko betebeharra betetzeko bermea baldin bada aduana-garraioaren aduana-prozedura, beste pertsona hori modu solidarioan egongo da deklaratzailearekin aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako tasak eta zerga-eskubideak konpentsatzera ordaintzera.
 10. Bada garraio aduana igarotzeko aduanako prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak garraiatzen dituzten nazioarteko garraioak estatu kide bateko legeriarekin kode honen 3. artikuluaren 343. paragrafoarekin bat etorriz zehaztutako erakundearekin batera etortzen da, erakunde hori behartuta egongo da solidarioki. inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak ordaindu behar ditu deklaratzailearekin.
 11. Salgaiak trenez garraiatzerakoan, aduana igarotzeko aduanako prozedurapean jarritako salgaien aitorlea ez zen aduana igarotzeko aduanako prozedurapean jarritako salgaiak garraiatzeko onartu zituen estatu kideetako tren garraiatzailea. trenbide garraioaren arloko nazioarteko itunek ezarritako prozedura eta Estatu Independenteen Mankomunitateko Estatu kideetako Trenbide Garraioetarako Kontseiluaren egintzak edo garraio alorreko estatu kideetako legeria, trenbide garraiolari hori elkarrekin eta inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak eta zerga-eskubideak konpentsatzaileak ordaintzera behartuta.

154. artikulua. Pertsonen erantzukizuna aduana-igarobideko aduana-prozedura urratzen bada

 1. Aduana igarotzeko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaiak guztiak entregatu ezean eta haiek agiriak salgaiak entregatzeko lekura bidaliz gero, kode honetako 150. artikuluan zehaztutako pertsonak erantzukizuna izango dute kideren legeriaren arabera. Estatua, zeinaren aduana-agintaritzak salgaiak askatu zituen aduana-prozedura aduana-igarobidearen arabera
  Salgaiak garraiatzean (garraiatzean) betebeharrak ez betetzea beste kasu batzuetan, aduana igarotzeko aduana prozedurarekin bat etorriz, baita aduana igarotzeko aduana erregimenean jarritako salgaien zati bat ez entregatzearen kasuan ere, kode honen 150. artikuluan zehaztutako pertsonak erantzukizuna izango dute arau-haustea detektatu den estatu kideko legeriaren arabera.
 2. Merkantziak trenbidez garraiatzerakoan garraiolariaren betebeharrak ez betetzearen erantzukizuna aduana igarotzeko aduana-prozeduraren arabera erantzukizuna izango da merkantzia estatu kideetako baten lurraldean zehar garraiatzea onartu duen trenbide-garraiolari batek. trenbide garraioaren arloko nazioarteko itunak eta Estatuen Trenbide Garraiorako Kontseiluaren egintzak - Estatu Independenteen Mankomunitateko kideak edo estatu kideetako legeria garraio arloan, salgaien transferentzia tren garraiolarien artean egiten bada estatu kide bateko.
  Merkantziak trenez garraiatzean aduana igarotzeko aduana prozeduraren arabera betebeharrak ez betetzeagatik, klausula honen lehenengo paragrafoan zehaztutako trenbide garraiatzailea erantzukizuna izango da estatu kideko legeriarekin bat etorriz, garraiatzeko salgaiak onartzen diren lurraldea.