МЕНЮ

Doako biltegiko aduanen prozedura

211. artikulua Doako biltegi bateko aduana-prozeduraren edukia eta aplikazioa

 1. Aduana-prozedura doako biltegia - Batasuneko atzerriko salgaiei eta merkantziei aplikatzen zaien aduana-prozedura. Horren arabera, salgaiak doako biltegian jarri eta erabiltzen dira aduana-tasak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, baldintza hauek betez merkantziak aduana-erregimen honen pean jartzea eta horien erabilera aduana-erregimen horren arabera.
 2. Doako biltegi batean, doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak jarri eta erabil daitezke, baita Batasuneko ondasunakez dago doako biltegi bateko aduana-prozeduran, eta atzerriko salgaiakbeste aduana-prozedura batzuen pean jarrita.
 3. Batasuneko salgaiak doako biltegi baten aduanako prozeduraren pean jartzen dira, deklaratzaileak berak aukeratuta.
  Estatu kide bateko legeriak Batasuneko salgaien kategoriak zehaztu ditzake, eta, estatu kide horretako lurraldean ezarritako doako biltegian jartzeko, doako biltegi bateko aduana-prozeduraren arabera derrigorrez jartzea eskatzen da.
 4. Doako biltegian dauden eta doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jartzen ez diren Batasuneko salgaiei dagokienez, edozein eragiketa egitea baimentzen da, Kode honen 1. artikuluko 213. paragrafoan aurreikusitakoak barne.
 5. Doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiek atzerriko salgaien egoera mantentzen dute, eta doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako Batasuneko salgaiek Batasuneko salgaien egoera mantentzen dute.
 6. Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako Batasuneko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) salmentek eskuratzen dute Batasuneko salgaien izaera.
  Estatu kideetako legeriak doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jartzen ez diren doako biltegian batasuneko salgaiak jartzea eta erabiltzea baimentzen badu, doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako (jaso) salgaiak Batasuneko salgaietatik egindako (jaso) salgaiak. eta aduana-prozeduraren doako biltegian jartzen ez diren Batasuneko salgaiek Batasuneko salgaien egoera eskuratzen dute.
 7. Doako biltegi bateko aduanako prozeduraren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) eta doako biltegi bateko aduana-prozeduraren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) eta Batasuneko ondasunak (aurrerantzean egindakoak (jasotakoak) doako biltegi bateko aduana-prozeduran jarritako atzerriko salgaietatik) atzerriko salgaien egoera eskuratu, klausula honen bigarren paragrafoan zehaztutako kasua izan ezik.
  Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jaso) salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen badira, salgaien egoera Kode honetako 218. artikuluaren arabera zehaztuko da.
 8. Doako biltegiko salgaiak aduana-agintaritzak ezin baditu identifikatu sortu aurretik biltegi librearen lurraldean zeuden salgaiak edo doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako edo doako biltegian fabrikatu (jaso) diren salgaiak direla. , ondoren, salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik kanpoko doako biltegi bateko lurraldetik esportatzeko helburuarekin, Batasuneko salgaitzat hartzen dira eta beste helburu batzuetarako - Batasuneko aduana-lurraldera inportatutako atzerriko salgaiak. .
 9. Artikulu honetako 8. paragrafoan zehaztutako salgaiak Batasuneko aduana-lurraldera inportatzerakoan, aurretik Batasuneko aduana-lurraldetik aduana esportatzeko prozeduraren arabera esportatutakoak, ezin zaie berriro inportatzeko aduana-prozedura salgaiei.
 10. Barne merkatuko babes neurrien mende dauden atzerriko salgaiak, doako biltegi bateko aduana-erregimenaren pean jarrita, doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaietan identifikatu behar dira, ondasun horiek esportatu ahal izateko. doako biltegi bateko lurraldetik Batasuneko gainerako aduana lurraldeetara.
  Doako biltegi bateko aduana-erregimenaren pean jarritako barne merkatuko babes-neurrien mende dauden atzerriko salgaiak doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jasotako) salgaiak fabrikatzeko erabiltzen badira, baina ezin dira ondasun horietan identifikatu, doako biltegi bateko aduana prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) salgaiak Batasuneko aduana lurraldetik esportatu behar dira.
 11. Doako biltegi baten jabeak doako biltegi baten lurraldean Batasuneko salgaiak jarri eta (edo) erabil ditzake, doako biltegi bateko aduana-prozeduran jarri gabe, artikulu honetako 3. paragrafoa kontuan hartuta.
 12. Batzordeak eskubidea du doako biltegi bateko aduana-prozedura aplikatzen ez den salgaien eta / edo salgaien kategoriak zehazteko.
  Estatu kideetako legeriarekin bat etorriz, atzerriko salgaien edo (edo) atzerriko salgaien kategorien zerrenda zehaztu ahal izango da, zeinetarako ez den aplikatzen doako biltegiko aduana-prozedura estatu kide horretako lurraldean.
 13. Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaien osaketan barne (sartuta) gisa identifikatu ditzaketen aduana-agintaritzak identifikatu ditzakeen piezak, multzoak, doako biltegi bateko lurraldetik esportatzeko jotzen diren ondasun gisa jotzen dira. doako biltegi bateko aduana-prozeduraren arabera, eta Kode honetan xedatutakoarekin lotuta aplikatuko da.

212. artikulua. Salgaiak doako biltegi bateko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak eta erabilera horiek aduana-erregimen horren arabera

 1. Salgaiak doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jartzeko baldintza atzerriko salgaiei buruzko debekuak eta murrizketak betetzea da, kode honetako 7. artikuluan xedatutakoaren arabera.
 2. Doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaien aitorpena doako biltegi baten jabea izan daiteke, eta estatu kideek aduana-araudiari buruz xedatutako kasuetan, beste pertsona batzuk ere bai.
 3. Honako hauek dira doako biltegi bateko aduana-prozeduraren arabera salgaiak erabiltzeko baldintzak:
  1. doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaiak doako biltegi baten lurraldean jartzea eta kokapena funtzionatzen duen bitartean, artikulu honetako 5. paragrafoa eta Kode honetako 5. artikuluko 213. paragrafoa kontuan hartuta;
  2. doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaien erabilera, aduana-erregimen horretan jarri zuen deklaratzaileak edo kapitulu honen arabera zehaztutako beste pertsona batzuek;
  3. doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, kode honen 213. artikuluaren araberako ekintzak egitea.
 4. Doako biltegi baten funtzionamendua amaitu ondoren, artikulu honetako 3. paragrafoan zehaztutako doako biltegiko aduana-prozeduraren arabera salgaiak erabiltzeko baldintzak bete beharko dira, aduana-prozedura hau amaitu edo amaitu arte. Kode honen 3. artikuluaren 215. paragrafoarekin.
 5. Estatu kideen legeriak doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaiak doako hainbat biltegitako lurraldeetan kokatu daitezkeen kasuak ezarri ahal izango ditu, eta horien jabea pertsona juridikoa da. doako biltegiko aduana-prozedura, salgaien mugimendu-kasuak eta biltegi horien arteko doako biltegiko aduana-prozedurapean jarritako salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak, bai eta kasu horietan aduana-eragiketen zehaztasunak eta aduanen zehaztasunak ere ondasunekiko kontrola.

213. artikulua. Doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaien inguruan egindako ekintzak, eta doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik egindako (jasotako) salgaiei dagokienez.

 1. Doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaiei eta doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaiekin egindako (jasotako) salgaiei dagokienez, doako biltegiko lurraldean honako eragiketak onartzen dira:
  1. biltegiratzea;
  2. salgaiak kargatzeko (deskargatzeko) eragiketak eta biltegiratzearekin lotutako beste karga eragiketak;
  3. salgaien segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren eragiketak, baita salgaiak garraiatzeko (garraiatzeko) eta saltzeko prestatzeko ohiko eragiketak ere, besteak beste, lote bat zatitzea, bidalketak osatzea, sailkatzea, ontziratzea, berriro ontziratzea, etiketatzea, kalitate komertzialak hobetzeko eragiketak;
  4. salgaiak prozesatzeko (prozesatzeko), salgaiak fabrikatzeko (muntatzea, desmuntatzea, instalatzea, muntatzea barne), salgaiak konpontzea edo mantentzea, doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiek parte hartzen edo laguntzen dutenak barne. salgaiak ekoizteko (jasotzeko), nahiz eta atzerriko salgaiak ondasunak fabrikatzeko (jasotzeko) prozesuan erabat edo partzialki kontsumitu (kontsumitu) eta (edo) aduana-prozeduraren arabera jarritako salgaietatik fabrikatutako (jasotako) ondasunetan ez dauden. doako biltegi bat (aurrerantzean kapitulu honetan - doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak prozesatzeko eragiketak). Doako biltegi bateko aduana prozedurapean jarritako salgaiak prozesatzeko eragiketak egiten dituztenean salgaiak fabrikatzen (jasotzea) parte hartzen duten edo errazten duten atzerriko merkantziek ez dituzte prozesu teknologikoan bitarteko osagarriak diren ondasunak sartzen (adibidez, ekipoak, makinak) , lanabesak);
  5. ekipamendu, makina eta multzoen (funtzionamendua) erabilera, haientzako ordezko piezak, doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaiak prozesatzeko eragiketak egiteko, baita doako biltegi baten funtzionamenduarekin eta funtzionamenduarekin lotutako beste eragiketa batzuk ere. biltegia;
  6. ondasunen erabilera higiezin industrialak eta azpiegitura osagarriak eraikitzeko (aurrerantzean kapitulu honetan - higiezinak) doako biltegi baten lurraldean;
  7. laginak eta (edo) salgaien laginak hartzea, kode honetako 17. artikuluaren arabera;
  8. estatu kideetako legeriak aduana arautzeari buruz ezarritako beste eragiketa batzuk biltegi libreak sortzeko helburuekin bat etorriz.
 2. Salgaien kontsumo osoa edo partziala, salgaiak fabrikatzeko (jasotzeko) prozesuan gastua (kontsumoa) egitean, produkzio prozesuak bermatuz, doako biltegi bateko lurraldean erabilitako ekipoak, makinak eta multzoak mantendu eta ustiatzea barne. higiezinen objektuak eraikitzeko, Kode honetako 424. artikuluko seigarren paragrafoaren arabera aduana-agintaritzari aurkeztutako txostenean gogoeta egin daiteke.
 3. Artikulu honen 1. paragrafoan aurreikusitako doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaien inguruko eragiketen zerrenda murriztu egin daiteke aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeriarekin bat etorriz doako biltegia sortzean. bere sorreraren xedeak.
 4. Artikulu honen 1. paragrafoko 3 - 5 eta 1. paragrafoetan aurreikusitako eragiketak doako biltegi bateko jabeak soilik onartzen ditu.
  Aduana arautzeko estatu kideetako legeriak paragrafo honetan zehaztutako eragiketak egiteko eskubidea duten beste pertsona batzuk zehaztu ahal izango ditu.
 5. Aduana-agintaritzaren baimenarekin, doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eta (edo) fabrikatutako (jasotako) salgaiak baimenduta daude doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik, lurralde bateko lurraldetik. doako biltegia doako biltegiko aduana-prozedura bete gabe kasu hauetan:
  1. zehaztutako salgaiak, ekipoak edo oinarrizko produkzioko beste instalazio batzuk, doako biltegi bateko jabeak edo zehaztutako oinarrizko ekoizpeneko instalazioetako zatiak martxan jarri eta erabiltzen dituztenak, Batasuneko aduana lurraldeko gainerako lurraldeetara esportatzen dira, konpondu ahal izateko. (berrikuspena, modernizazioa izan ezik), mantentze-lanak edo gauzatzea ondasun horiek egoera normalean (lanekoak) mantentzeko beharrezkoak diren bestelako eragiketak;
  2. zehaztutako salgaiak Batasuneko gainerako aduana-lurraldera esportatzen dira, saiakuntza teknikoak, ikerketak, probak, egiaztapenak egiteko, produkzio-prozesuak emandakoak barne, baita lagin gisa erakusteko ere;
  3. zehaztutako salgaiak estatu kideko gainerako lurraldera esportatzen dira, eta doako biltegiaren jabea doako biltegien jabeen erregistroan sartzen den lurraldean aduana-eragiketak egiteko, aduana-prozedura amaitutakoan. doako biltegiaren doako biltegitik kanpoko aduana-agintaritzan baimendutako aduanak arautzeari buruzko konpromisoa estatuko kideen legeriarekin bat etorriz aduana-eragiketak ondasun horiekin lotuta;
  4. zehaztutako salgaiak doako beste biltegi baten lurraldean jartzeko esportatzen dira, estatu kideetako legediak Kode honetako 5. artikuluko 212. paragrafoarekin bat etorriz xedatutako kasuetan.
 6. Artikulu honetako 1. paragrafoaren 2. eta 5. idatz-zatietan zehaztutako salgaiak doako biltegi baten lurraldera berriro inportatu ahal izango dira, aduana-agintaritzak ezarritako epea amaitu baino lehen, eragiketa horien helburu eta inguruabarren arabera. Aduana-agintaritzak ezarritako epea luzatu ahal izango da salgaien deklaratzaileak eskaera arrazoitua egin ondoren.
  Artikulu honetako 3. paragrafoko 5. idatz-zatian zehaztutako salgaiei dagokienez, doako biltegiko aduana-prozedura aduana-agintaritzak ezarritako epea amaitu baino lehen amaitu beharko da. Aduana-agintaritzak ezarritako epea luzatu ahal izango da salgaien deklaratzaileak eskaera arrazoitua egin ondoren.
  Artikulu honen 4. paragrafoaren 5. idatz-zatian zehaztutako salgaiak doako beste biltegi baten lurraldean jarri behar dira, aduana-agintaritzak ezarritako epea amaitu baino lehen. Aduana-agintaritzak ezarritako epea luzatu ahal izango da salgaien deklaratzaileak eskaera arrazoitua egin ondoren.
 7. Artikulu honetako 5. paragrafoan zehaztutako baimena aduana-agintaritzak emateko prozedura Estatu kideek aduana-erregulazioari buruzko legeriarekin bat etorriz ezarriko da.
 8. Doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaien zati bat edo zati bat, eta (edo) doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik egindako (jasotako) salgaiak, salgaiak eskualdatzea aurreikusten duten eragiketak egin daitezke. ondasun horien jabetza, erabilera eta (edo) xedapen eskubideak. Kasu honetan, doako biltegi bateko aduana-prozeduraren jarduketa Kode honek ezartzen duen moduan burutu beharko da, salbu eta artikulu honetako 9. paragrafoarekin bat etorriz zehaztutako salgaiak transferitzea onartzen den kasuetan izan ezik. doako biltegiko aduana-prozedura.
 9. Doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eta (edo) doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik egindako (jasotako) salgaiak baimentzen dira, doako biltegiko aduana-prozedura bete gabe eta ( edo) erabili:
  1. doako biltegi baten lurraldean eraikuntza eta (edo) instalazio kontratu lanak egingo dituen kontratista (azpikontratista) edo beste pertsona bati;
  2. garraiatzaileari garraiatzeko;
  3. salgaiak egoera normalean (lan) egoera normalean mantentzeko beharrezkoak diren konponketak (konponketa handiak, modernizazioa), mantentze lanak eta bestelako eragiketak egingo dituzten pertsonak;
  4. produkzio-prozesuak aurreikusitako ondasun horien azterketa teknikoetan, ikerketan, probetan, egiaztapenetan eragiketak egingo dituzten pertsonak, baita lagin gisa erakustea ere;
  5. doako biltegi bateko lurraldetik esportatutako salgaiei dagokienez eragiketak egingo dituzten pertsonak, artikulu honetako 1. paragrafoaren 2. eta 5. idatz-zatietan aurreikusitako kasuetan.
 10. Salgaiak artikulu honetako 9. paragrafoan zehaztutako pertsonen jabetzara edo (edo) erabilerara eramateak ez du salbuetsi doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaien deklaratzailea salgaiak erabiltzeko baldintzak betetzeari jarraiki. kapitulu honetan aurreikusitako doako biltegi baten aduana-prozedura.

214 artikulua. identifikazio doako biltegi baten aduanako prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak, doako biltegi bateko aduana-prozeduran jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaietan.

 1. Doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak identifikatzeko, metodo hauek erabil daitezke doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren ondasunetan:
  1. doako biltegi bateko jabeak edo aduana-funtzionarioek doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaien zigiluak, zigiluak, marka digitalak eta bestelakoak jartzea;
  2. deskribapen zehatza, argazkia, atzerriko salgaien eskala irudia;
  3. aurrez hautatutako laginak eta (edo) atzerriko ondasunen laginak eta atzerriko ondasunetatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaien alderaketa;
  4. lehendik dauden produktuen etiketak erabiltzea, serie-zenbakien barne;
  5. doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaien izaeran eta doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaiak izapidetzeko egindako eragiketetan oinarrituta aplika daitezkeen beste metodo batzuk, besteak beste, aurkeztutako dokumentuak zehatz-mehatz aztertuz doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaien erabilerari buruzko informazioa, doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eraldatzeko eragiketak egiteko prozesu teknologikoan, bai eta horien ekoizpen-teknologiari buruz ere; doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak prozesatzeko eragiketetan aduana-kontrola eginez.
 2. Doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak identifikatzeko prozedura, doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaietan identifikatutako prozedura ezartzen da aduana-erregulazioari buruzko estatu kideetako legeriaren arabera.

215. artikulua. Doako biltegiko aduana-prozedura amaitu eta amaitzea

 1. Doako biltegiko aduana-prozedura kasu hauetan bete behar da:
  1. doako biltegi baten funtzionamendua 6 hilabeteko epean doako biltegi baten funtzionamendua amaitu den egunetik aurrera;
  2. doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaiak esportatzea, doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik fabrikatutako (jasotakoak) doako biltegiko lurraldetik, salgaien esportazio-kasuak izan ezik:
   • Kode honen 5. artikuluko 213. paragrafoan zehaztutako helburuetarako;
   • estatu kideetako legeriarekin bat etorriz, neutralizatzea, erabiltzea edo suntsitzea beste edozein modutan, baldin eta ondasun horiek kontsumitzaileen propietateak galdu badituzte eta helburuetarako gaitasunean erabiltzeko desegokiak badira;
  3. aitorpenak doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak edukitzeko, erabiltzeko eta (edo) botatzeko eskubideak transferitzea eta (edo) doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik egindako (jasotako) salgaiak. beste pertsona bat artikulu honetako 10. paragrafoaren arabera, salgaiak eskualdatzea izan ezik Kode honen 9. artikuluko 213. paragrafoan zehaztutako kasuetan.
 2. Doako biltegi bateko aduana-prozedura amaitutakoan, salgaien aitorpena doako biltegi bateko aduana-prozeduraren pean jartzen direnean salgaien aitorpena izan den pertsona izan daiteke, eta kideari buruzko legeriak hala xedatzen badu. Aduana arautzeari buruzko estatuak, beste pertsona bat.
 3. Doako biltegi baten funtzionamendua amaitzean, doako biltegi bateko aduana-prozeduraren ekintza Kode honetan aurreikusitako aduana-prozeduren pean jartzen da, aduana-garraioaren aduana-prozedura salbu doako biltegi baten lurraldea, doako biltegiko aduana-erregimenaren pean jarrita, salgaietatik egindako (jasotako) salgaiak, doako biltegiko aduana-prozeduraren arabera jarrita, artikulu honetako 4. eta 5. paragrafoak kontuan hartuta edo osatu gabe aduana-prozedurak artikulu honetako 7. eta 9. paragrafoekin bat etorriz.
  Doako biltegi bateko aduana-prozedura ez badago paragrafo honetako lehenengo paragrafoarekin bat etorriz, aduana-prozedura honen eragina artikulu honetako 1. paragrafoaren 1. idatz-zatian zehaztutako epea amaitzen denean amaituko da eta salgaiak atxikita egongo dira. aduana-agintariek Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera.
 4. Salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik kanpoko doako biltegi batetik lurraldetik esportatzeko, doako biltegi bateko aduana-prozeduraren ekintza lokalekin amaitzen da:
  1. berriro esportatzeko aduana-prozeduraren arabera:
   • doako biltegiko aduana-prozedurapean jarritako eta aldatu gabeko egoeran doako biltegiko lurraldetik esportatutako atzerriko salgaiak, higadura naturalaren ondorioz sortutako aldaketak izan ezik, baita garraio baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz sortutako aldaketak ere (garraioa ) eta (edo) biltegiratzea;
   • doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutakoak (jasotakoak) eta Batasuneko salgaitzat aitortzen ez diren salgaiak, kode honen 218. artikuluaren arabera;
  2. esportatzeko aduana-prozeduran:
   • Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako batasuneko salgaiak;
   • Batasuneko ondasunekin egindako (jasotako) ondasunak;
   • doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutakoak (jasotakoak) eta Kode honetako 218. artikuluan xedatutakoaren arabera Batasuneko ondasun gisa aitortutakoak.
 5. Salgaiak doako biltegi bateko lurraldetik Batasuneko gainerako aduana lurraldera esportatzeko, doako biltegi bateko aduana prozeduraren ekintza lokalekin amaitzen da:
  1. Kode honen 1. artikuluaren 4. paragrafoaren 5, 7, 10, 14, 16 eta 2-127 idatz-zatietan zehaztutako aduana-prozeduren arabera, doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak, doako biltegi bateko lurraldetik esportatzen dira. aldatu gabeko egoeran, higadura naturalaren ondorioz sortutako aldaketak izan ezik, baita garraio (garraioa) eta (edo) biltegiratze baldintza arruntetan galera naturalengatik eta aduana azpian jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak ere. doako biltegi baten prozedura, artikulu honetako 6. paragrafoa kontuan hartuta;
  2. berriro inportatzeko aduana-prozeduran:
   • Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako batasuneko salgaiak, aldaketarik gabe mantendu ziren, higadura naturalaren ondorioz sortutako aldaketak izan ezik, baita garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz sortutako aldaketak ere;
   • Batasuneko salgaien doako biltegiko aduanako prozedura amaitutakoan Batasuneko doako aduanen prozedurapean jarritako Batasuneko ondasunetatik soilik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak.
 6. Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien osaerak barne merkatuko babes neurrien menpe dauden atzerriko salgaiak biltzen baditu, biltegi libreko lurraldetik gainerako herrialdeetara esportatzeko salgaiak. Batasuneko aduana-lurraldea Kode honen 1. artikuluaren 7. paragrafoaren 2. eta 127. idatz-zatietan zehaztutako aduana-prozeduretan jarri ahal izango da, salgai hauetan doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak salgai hauetan identifikatu beharko dira.
 7. Doako biltegiko aduana-prozedura artikulu honetako 9. paragrafoan aurreikusitako kasuan aduana-prozeduretan jarri gabe amaitu da, baita kasu hauetan ere:
  1. doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eta doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak kontsumitzaileen propietateak galdu dituzte eta helburuetarako gaitasunean erabiltzeko desegokiak bihurtu dira; doako biltegi bateko lurraldea lurperatzeko, neutralizatzeko, erabiltzeko edo suntsitzeko beste edozein modutan, estatu kideetako legeriaren arabera. Kasu honetan, doako biltegi bateko aduana-prozeduraren ekintza doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaien zati batekin amaitzen da, lurperatutako, kaltegabeko bihurtutako, bota eta (edo) ondasun kopuruari dagokiona. beste edozein modutan suntsitua, eta aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeriaren arabera zehaztua;
  2. doako biltegiko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaiak suntsitu egiten dira eta (edo) ezin dira berreskuratu istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo galdu ezin direnak galera naturalaren ondorioz garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza arruntetan, eta suntsipen edo galera atzeraezina gertatu izanak aduana-agintaritzak aitortzen du aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeriaren arabera.
 8. Artikulu honetako 7. paragrafoan aurreikusitako kasuetan doako biltegi bateko aduana-prozedura osatzeko prozedura estatu kideetako aduana-erregulazioari buruzko legeriarekin bat etorriz ezarriko da.
 9. Doako biltegi baten funtzionamendua amaitzean, doako biltegiko aduana-prozedurak doako biltegiko aduana-prozedurapean jarritako eta doako biltegiko jabeak erabiltzen dituen ekipoak diren salgaiei dagokienez, edo doako biltegi baten jabeak doako biltegi bateko lurraldean ondasun higiezinak sortzeko erabiltzen dituen ondasunak, higiezinen objektu horien osagai direnak, zehaztutako salgaiak aduana-prozeduretan jarri gabe, legeriak agindutako moduan. estatu kideetakoak.
  Salgaiek Batasuneko salgaien egoera eskuratzen dute doako biltegi bateko aduana-prozedura amaitu zen egunetik aurrera.
 10. Aitorleak doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak edukitzeko, erabiltzeko eta (edo) botatzeko eskubideak eta (edo) doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik egindakoak (jasotakoak) beste bati transferitzen dizkionean pertsona, doako biltegi bateko aduana-prozeduraren ekintza artikulu honetako 1. paragrafoaren 5. idatz-zatiaren arabera amaitzen da.
 11. Doako biltegi bateko aduana-prozedura osatzea doako biltegi bateko jabea likidatu ondoren, estatu kideetako aduana-araudiari buruzko legeriaren arabera egiten da.

216. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra agertu eta amaitzea doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako (jarri) atzerriko salgaiei dagokienez, horiek ordaintzeko epea eta kalkulua

 1. Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako (jarri) atzerriko salgaiei dagokien inportazio-aduana, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, ordaintzeko betebeharra deklaratzailearengandik sortzen da, aduanako agintaritzak salgaien gaineko aitorpena erregistratzen duen unetik , eta merkantzien aitorpena egin aurretik askatzeko deklaratutako salgaiei dagokienez, salgaiak askatzeko eskaera aurkeztu zuen pertsona batena, salgaien aitorpena egin aurretik - aduana-agintaritzak salgaiak askatzeko eskaera erregistratu zuenetik salgaien aitorpena aurkeztea.
 2. Doako biltegi bateko aduana-prozedura pean jarritako (jarritako) atzerriko salgaiei dagokienez inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping-aren aurkako eta konpentsazioko zerga bereziak ordaintzeko betebeharra amaitzen da deklaratzaileak honako inguruabar hauek gertatu ondoren:
  1. doako biltegiko aduana-prozedura amaitzea Kode honetako 215. artikuluaren arabera, artikulu honetako 4. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatu ondoren ere, doako biltegi bateko aduana-prozedura aduana azpian jarriz izan ezik. salgaiak esportatzeko prozedura, kode honen 2. artikuluaren 4. paragrafoaren 215. paragrafoaren laugarren paragrafoan zehaztutakoa;
  2. Kode honetako 2. artikuluaren 4. paragrafoko 215. paragrafoko laugarren paragrafoan zehaztutako salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzea, esportaziorako aduana-erregimenean jarrita;
  3. doako biltegiko aduana-erregimena amaitu den salgaiak jartzea eta (edo) doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik fabrikatutako (jasotzea) salgaiak, aduana-prozedura hori aplikatzearen esparruan , amaitu dena, aduana-prozeduren arabera, kode honetako 7. artikuluaren 129. paragrafoarekin bat etorriz;
  4. inportazioko aduana-eskubideak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak eta (edo) kobratzeko betebeharra betetzea artikulu honetako 5. paragrafoaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko zenbatekoetan;
  5. aduana-agintaritzak aitortzea Estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera, doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak suntsitu eta (edo) atzeraezinak diren galerak gerta daitezen, eta (edo) egindako (jasotako) salgaiak. doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaietatik, istripu bat edo indarrean egoteagatik edo salgaiak berreskura ezin daitezkeen galeraren ondorioz, garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza arruntetan galera naturalaren ondorioz, salbu eta Kode honen arabera atzerriko salgaiei dagokienez suntsitu edo berreskura daitekeen galera gertatu aurretik, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko epea iritsi da;
  6. salgaiak askatzeari uko egitea doako biltegi bateko aduana-prozeduraren arabera - inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkakoa, konpentsazio-eskubideak ordaintzeko betebeharrari dagokionez, salgaien gaineko aitorpena edo askapen eskaera erregistratzean sortutakoak. salgaien salgaia aitorpena aurkeztu aurretik;
  7. salgaien gaineko aitorpena kode honen 113. artikuluaren arabera baliogabetzea eta (edo) salgaiak askatzea bertan behera uztea kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera - inportazioko aduana-zergak, zergak, bereziak ordaintzeko betebeharrari dagokionez , salgaien gaineko aitorpena erregistratzerakoan sortutako zerga antidumping eta konpentsatzaileak;
  8. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
  9. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
  10. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espedientean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten salgaien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen.
 3. Inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen kontrako eskubide konpentsatzaileak eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra artikulu honetako 4. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatzen direnean bete beharko da.
 4. Honako inguruabar hauek gertatuz gero, inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako tasak, zerga konpentsatzaileak eta ordaintzeko epea honako hau da:
  1. doako biltegiko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaien doako biltegiko lurraldetik esportatzen bada, eta (edo) doako biltegiko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak. merkantzia horietarako doako biltegi baten aduana-prozedura edo aduana-agintaritzaren baimenik gabe Kode honen 5. artikuluko 213. paragrafoan zehaztutako kasuetan, salgaiak doako biltegi bateko lurraldetik esporta daitezkeen kasuetan izan ezik. doako biltegi bateko aduana-prozedura betetzea Kode honen 2. artikuluaren 1. paragrafoaren 215. idatz-zatian aurreikusitako kasuetan, - doako biltegiko lurraldetik ateratzeko eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - eguna doako biltegiko lurraldetik ateratze hori agerian uztea;
  2. doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak eta (edo) doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jaso) ondasunen aduana-prozedura amaitu aurretik beste pertsona bati transferitzen bazaizkio ondasun horietarako doako biltegia, salgai horiek Kode honen 9. artikuluaren 213. paragrafoan aurreikusitako kasuetan transferi daitezkeen kasuetan izan ezik - salgaiak eskualdatzeko eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - agerian uzteko eguna transferentzia horren egitatea;
  3. doako biltegiko lurraldera itzultzen ez bada, aduana-agintaritzak Kode honen 6. artikuluaren 213. paragrafoaren lehenengo paragrafoarekin bat etorriz, epea igaro baino lehen, doako biltegi bateko lurraldetik esportatutako salgaiak Kode honen 1. artikuluaren 2. paragrafoaren 5. eta 213. idatz-zatietan zehaztutako kasuak, - aduana-agintaritzak Kode honen 6. artikuluko 213. paragrafoko lehenengo paragrafoarekin bat etorriz ezarritako epea amaitu zeneko eguna;
  4. doako biltegi bateko aduana-prozedura ez bada amaitu aduana-agintaritzak Kode honetako 6. artikuluaren 213. paragrafoaren bigarren paragrafoarekin bat etorriz, Kode honetako 3. artikuluaren 5. paragrafoaren arabera, doako biltegi bateko lurraldetik esportatutako salgaiei dagokienez. Kode honen 213. artikuluaren XNUMX. paragrafoaren XNUMX. idatz-zatian zehazten den kasua, - epe hori amaitu zen eguna;
  5. doako beste biltegi baten lurraldean kokatu ezean, aduana-agintaritzak Kode honen 6. artikuluaren 213. paragrafoaren hirugarren paragrafoarekin bat etorriz ezarritako epea amaitu baino lehen, doako biltegi bateko lurraldetik esportatutako salgaiak kode honen 4. artikuluko 5. paragrafoaren 213. idatz-zatian zehaztutako kasua - aduana-agintaritzak kode honen 6. artikuluaren 213. klausulako hirugarren paragrafoarekin bat etorriz ezarritako epea amaitu zen eguna;
  6. doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak galtzen direnean, eta (edo) doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiekin egindako (jaso) salgaiak, suntsipena eta (edo) berreskuraezina den galera izan ezik istripu edo indar nagusiaren ondorioz, edo galera berreskuraezina garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz, - salgaiak galtzen diren eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - eguna galera hori agerian uztea;
  7. aduana-agintaritzak ez baditu aurkezten Kode honen 2. artikuluaren 1. paragrafoko 215. paragrafoko hirugarren paragrafoan zehaztutako salgaiak lurperatu, neutralizatu, erabili edo suntsitu direla egiaztatzen duten agiriak aduana-agintaritzari, berak ezarritako epean. - salgaiak doako biltegi bateko lurraldetik kanpo esportatzen diren eguna;
  8. Kode honen 5. artikuluaren 139. paragrafoaren hirugarren paragrafoarekin bat etorriz gero, esportatzeko aduana-prozeduraren Kode honetako 2. artikuluaren 4. paragrafoaren 215. paragrafoko lau paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez, salbu eta salgaiei dagokienez, esportazioen aduana-prozedura amaitzea, amaiera hori doako biltegi baten lurraldean dagoena - 5. artikuluaren 139. paragrafoaren lehenengo paragrafoak ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunaren biharamunean. Kode honen.
 5. Artikulu honen 4. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiei dagokienez, inportazio-zergak, zergakZerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak, atzerriko salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean jarriko balira bezala inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko tarifako lehentasunak eta onurak aplikatu gabe.
  Artikulu honen 4. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak doako biltegi bateko aduana-prozeduraren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salerosketekin eta ondasun horietan, Kode honen 214. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, salgai dauden atzerriko salgaien arabera aduana-prozedura identifikatzen da. Biltegirako doako prozedura, inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen kontrako tasak, zerga-eskubideak, ordaindu behar dira doako biltegiko aduana-erregimenaren pean jarri eta egindako (jaso) salgaiak fabrikatzeko erabiltzen diren atzerriko salgaiei dagokienez. doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik, atzerriko salgaiak barne-kontsumorako askatzeko aduana-prozeduran jarriko balira bezala, inportazio-aduana-zergak eta zergak ordaintzeko tarifako lehentasunak eta onurak aplikatu gabe.
  Klausula honen lehenengo eta bigarren paragrafoetan zehaztutako kasuetan, inportazioko aduanako zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping, konpentsaziozkoak, inportazioko aduana-zergen tasak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziokoak kalkulatzeko. aplikatzen dira, aduanako agintaritzak salgaien aitorpena erregistratzen duen egunean indarrean, salgaiak doako biltegi bateko aduana-erregimenean jartzeko artxibatuta, eta salgaiei dagokienez, horien askapena, aduana-erregimenean jartzen denean doako biltegi bat, salgaien aitorpena aurkeztu aurretik egin zen, - aduana-agintaritzak salgaiak askatzeko eskaera erregistratu zuen egunean salgaien aitorpena aurkeztu aurretik.
 6. Artikulu honen 4. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak doako biltegi bateko aduana-prozeduraren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salerosketekin eta salgai horietan Kode honen 214. artikuluarekin bat etorriz, aduana azpian jarritako atzerriko salgaiei dagokienez. doako biltegi baten prozedura, inportazioko aduana-tasak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaindu behar dira doako biltegiko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jasoak) salgaiak askatzeko aduana-prozeduraren arabera jarriko balira bezala. barne kontsumorako tarifa lehentasunak eta onurak aplikatu gabe, inportazio aduana zergak eta zergak ordaintzeko. Kasu honetan, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, Kode honetako 7. eta 12. kapituluen arabera kalkulatzen dira.
  Inportaziorako aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak, inportazio aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, inportazioa ordaintzeko epea amaitzen den egunean aplikatuko dira. aduana-zergak, zergak, dumpingaren aurkakoak, zerga-eskubideak, artikulu honetako 4. paragrafoan xedatutakoaren arabera, doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiei dagokienez. Salgaien aduana-balioa zehazteko eta inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak kalkulatzeko, atzerriko moneta estatu kide bateko moneta bihurtu behar bada, bihurketa hori artikulu honetako 4. paragrafoaren arabera, inportazio-aduana, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozko zergak indarrean dauden truke-tasaren arabera egiten da. Aduana-agintaritzak ez badu salgaiei buruzko informazio zehatza (izaera, izena, kantitatea, jatorria eta (edo) aduana-balioa), inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak eta ordaindu beharreko zergak konpentsatzeko oinarriak aduana informazioaren arabera zehazten da, eta salgaien sailkapena Kode honetako 3. artikuluko 20. paragrafoa kontuan hartuta egiten da.
  Atzerriko Ekonomia Jardueren Lehengaien Nomenklaturarekin bat etorriz produktuaren kodea taldekatze mailan zehazten bada 10 baino gutxiagoko karaktere kopuruarekin:
  • inportazioko aduana-tasak kalkulatzeko, aduana-tasen tasarik altuena aplikatzen da, talde horretan sartutako merkantziei dagokiena;
  • zergak kalkulatzeko, balio erantsiaren gaineko zergaren tasarik altuena aplikatzen da, talde horretan sartutako ondasunen gaineko zerga berezien gaineko zerga tasarik altuena (zerga bereziak edo zerga bereziak), horietatik tasen artean altuena aduana-zergen zenbatekoa ezartzen da;
  • betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, klausula honetako hamargarren paragrafoa kontuan hartuta, talde horretan sartutako merkantziei dagozkien zerga berezien, antidumping eta konpentsatzaileen tasen artean altuena aplikatzen da. Zerga konpentsatzaile bereziak, antidumpingak, salgaien jatorriaren arabera kalkulatzen dira, kode honetako 4. kapituluan xedatutakoaren arabera baieztatuta, eta (edo) zehaztutako betebeharrak zehazteko beharrezkoa den beste informazioa. Salgaien jatorria eta (edo) zehaztutako betebeharrak zehazteko beharrezkoa den beste informazioa baieztatzen ez bada, zerga konpentsatzaile bereziak, antidumpingak, konpentsatuko dituztenak, zerga berezien, antidumping eta konpentsatzailearen gaineko tasarik altuenen arabera kalkulatuko dira. Atzerriko Ekonomia Jarduerako Lehengaien Nomenklaturaren kode bera, baldin eta ondasunen sailkapena 10 karaktereko mailan egiten bada edo taldean sartutako ondasunak, baldin eta Atzerriko Ekonomia Jarduerarako Lehengaien Nomenklaturarekin bat datozen ondasunen kodeak badira. taldekatze mailan zehazten da 10 baino gutxiagoko karaktere kopuruarekin.
   Salgaiei buruzko informazio zehatza geroago ezartzeko orduan, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak kalkulatzen dira informazio zehatz horren arabera, eta gehiegi ordaindutako eta (edo) gehiegi bildutako inportazio kopuruen itzulketa (konpentsazioa) aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak edo ordaindu gabeko zenbatekoak kobratzea 10. eta 11. kapituluetan eta Kode honetako 76. eta 77. artikuluetan xedatutakoaren arabera.
 7. Artikulu honetako 5. paragrafoarekin bat etorriz inportatutako aduana-zergen, zergen, antidumping eta konpentsazioko zerga berezien zenbatekoei dagokienez, interesak ordaindu behar dira, adierazitako zenbatekoei dagokienez ordainketa atzerapena eman balitz bezala salgaiak aduana-erregimeneko doako biltegian jarri zeneko eguna, inportazioko zerga, zerga, dumping berezi, antidumping eta konpentsazioko zergak ordaintzeko epea amaitu zen egunean. Zehaztutako interesak Kode honetako 60. artikuluarekin bat etorriz kalkulatu eta ordaintzen dira.
 8. Doako biltegi bateko aduana-prozedura amaitzen bada edo Batasuneko aduana-lurraldetik Kode honetako 2. artikuluaren 4. paragrafoaren 215. paragrafoko laugarren paragrafoan zehaztutako salgaiak esportatzen badira, aduana-prozedura esportatu edo salgaiak aduana-prozedurapean jarri atzerriko salgaiei aplikatzen zaien Kode honen 7. artikuluaren 129. paragrafoaren arabera, edo aduana-agintariek salgai horiek Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera ordaintzeko betebeharra bete ondoren. aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak eta (edo) horien bilketa (osorik edo zati bat) aduana-zergen zenbatekoa, zergak, ordaindutako zerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak eta (edo) bildutakoa artikulu honekin itzul daitezke (konpentsatu) kode honen 10. kapituluan eta 76. artikuluaren arabera.

217. artikulua. Inportaziorako aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako, araubide osoko tasak kalkulatzearen eta ordaintzearen ezaugarriak doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jartzen diren salgaiak eta aduana azpian jarritako atzerriko salgaietatik egindakoak (jasotakoak) diren salgaiak. doako biltegi baten prozedura, aduanako prozedura bereizien arabera

 1. Doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak jartzerakoan eta doako biltegiko lurraldean doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eraldatzeko eragiketak jasan ez dituztenean, barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenaren arabera inportazio-aduanako zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsaziozkoak, inportazioko aduanako zergen tasak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, aplikatzen dira, aduana-agintaritzak aitorpenaren erregistro egunean. salgaiak doako biltegiko aduana-erregimenean jartzeko aurkeztutako salgaientzat eta salgaiei dagokienez, askapena, doako aduana-prozedurapean jarritakoan biltegia salgaien aitorpena aurkeztu aurretik egin zen, - merkantziak askatzeko eskaera aduanako agintaritzak erregistratu zuen egunean, salgaien aitorpena aurkeztu aurretik, klausula honen bigarren paragrafoan zehaztutako kasua izan ezik.
  Doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako ekipamenduak etxeko kontsumorako askatzeko aduana-erregimenean jartzen direnean, doako biltegi bateko jabeak funtzionamenduan jarri eta erabiltzen ditu honen 1. artikuluaren 213. paragrafoan aurreikusitako eragiketak egiteko. Kodeak, inportazioko aduanako zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak kalkulatzeko, inportazioko aduanako zergak, zergak, dumping berezien, antidumping eta konpentsazioko tasak aplikatzen ditu, adierazpeneko aduana-agintaritzak erregistratutako egunean. ekipamendua etxeko kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jartzeko artxibatutako salgaientzat.
 2. Kode honen 1. artikuluaren 5. paragrafoaren 7., 10., 14., 2. eta 127. paragrafoetan zehaztutako aduana-prozeduretan jartzen direnean, doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiekin egindako (jasoak) salgaiak:
  1. doaneko biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietan zehaztutako salgaietan identifikatu behar da, kode honetako 214. artikuluan xedatutakoaren arabera gauzatuta, inportazioko zerga-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozko eskubideak kalkulatzen dira doako biltegiko aduana-erregimenaren pean jarritako eta salgaien fabrikazioan erabilitako atzerriko salgaiei, doako biltegiko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak). Aldi berean, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak eta konpentsaziozkoak kalkulatzeko, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, tasak aplikatzen dira, indarrean aduana-agintaritzak salgaiak doako biltegi bateko aduana-erregimenaren pean jartzeko aurkeztutako salmenten erregistroa. eta salgaiei dagokienez, horien askapena, doako biltegiko aduana-erregimenean jartzen denean, salgaien aitorpena aurkeztea, - merkantziak askatzeko eskaera aduana-agintaritzak erregistratu zuen egunean;
  2. aduana-agintaritzak salgaien gaineko aitorpenik egin ezean doako biltegi bateko aduana-prozeduraren pean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jasotako) salgaien gaineko deklarazioa, doako aduana-prozeduran jarritako atzerriko salgaien identifikazioa biltegia doako biltegiko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jaso) salgaien biltegia, inportazio-zergak, zergak kalkulatzen dira jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaien aldean. doako biltegi bateko aduana-prozeduran. Aldi berean, inportazio aduana-zergak eta zergak kalkulatzeko, inportazio aduana-zergen eta zergen tasak indarrean aplikatzen dira aduana-agintaritzak erregistratutako egunean bertan zehaztutako aduana-prozeduretan jarritako salgaien aitorpenean. kode honen 214. artikuluaren 1. paragrafoaren 5, 7, 10, 14 eta 2. paragrafoak. Kasu honetan, inportazioko aduanako zergak ad valorem tasan kalkulatzeko oinarria doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien balio zenbatetsia da, Batzordeak zehazten duen prozedura.
 3. Doako biltegi bateko aduana-prozedura amaitutakoan doako biltegiko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaiak jarriz gero, aduana-prozeduren arabera Kode honen 10. artikuluaren 215. paragrafoaren arabera, inportazio-zergak, zergak doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien arabera kalkulatzen dira. Aldi berean, inportazioko aduana-zergak eta zergak kalkulatzeko, inportazio-aduana-zergen eta zergen tasak indarrean aplikatzen dira aduana-agintaritzak erregistroaren egunean, idatz-zatietan zehaztutako aduana-prozeduretan salgaiak jartzeko aurkeztutako salgaien deklarazioan. Kode honen 1. artikuluaren 5. paragrafoaren 7, 10, 14, 2 eta 127.
 4. Artikulu honetako 1 - 3 paragrafoetan zehaztutako kasuetan inportazio-aduana, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak kalkulatzeko, atzerriko moneta estatu kide bateko moneta bihurtzea eskatzen bada, hala nola, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, zerga-eskubideak, kasu bakoitzerako ezarritako tasen aplikazio egunean indarrean dagoen truke-tasaren arabera egiten da.

218. artikulua. Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien egoera zehaztea

 1. Doako biltegi bateko aduana-prozeduraren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jaso) salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen badira, salgaien egoera salgaiak nahikoa prozesatzeko irizpideekin bat etorriz zehazten da. hemen:
  1. ondasunen kodea aldatzea atzerriko jarduera ekonomikoaren Lehengaien nomenklaturarekin bat etorriz lehenengo 4 karaktereetako edozein mailatan;
  2. ondasunen balioan erabilitako materialen kostuaren ehunekoa edo balio erantsia azken produktuaren prezioaren zati finko batera iristen denean (ad valorem araua);
  3. beharrezko baldintzak betetzea, produkzioa eta eragiketa teknologikoak egitea, ondasunak Batasuneko ondasun gisa aitortzeko nahikoa.
 2. Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzeko helburuarekin doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) salgaiak Batasuneko ondasun gisa aitortzen dira, baldin eta fabrikazioko eragiketen ondorioz (ordainagiria) salgaien baldintza hauetako bat betetzen da:
  1. salgaien kodea aldatu zen atzerriko jarduera ekonomikoaren Lehengaien nomenklaturarekin bat etorriz lehenengo 4 karaktereetako edozein mailatan, artikulu honen 3. paragrafoan zehaztutako kasuak izan ezik;
  2. doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaien balioaren ehunekoak ez du azken produktuaren prezioaren zati finkoa gainditzen edo balio erantsiak azken produktuaren prezioaren zati finkoa lortzen du, salbu artikulu honen 3. paragrafoan zehaztutako kasuak;
  3. salgaiei dagokienez, baldintzak bete dira, ekoizpen eta operazio teknologikoak egin dira, nahikoa diren doako biltegi bateko aduana prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik Batasuneko salgaitzat jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jasoak) salmentak egiteko, salbu artikulu honen 3. klausulako lehenengo paragrafoan zehaztutako kasurako.
 3. Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) salgaiak ez dira Batasuneko ondasun gisa aitortzen, baldin eta nahikoa izapidetzeko irizpideak betetzen ez dituzten salgaiei dagokienez eragiketak egin badira, beste baldintza batzuk betetzea.
  Salgaien kodea aldatzea Atzerriko Ekonomia Ekonomia Ondasunen Nomenklaturarekin bat etorriz lehen 4 digituetako edozein mailatan eta ad valorem share araua ez dira aplikatzen atzerrian kokatutako ondasunetatik egindako (jaso) ondasunen nahikoa prozesatzeko irizpide gisa. doako biltegi baten aduana-prozedura, doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaiei dagokienez, fabrikatutako (jasotako) ondasunak aitortzeko nahikoa baldintza, ekoizpen eta operazio teknologikoen zerrenda. doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak, Batasuneko salgaiak.
 4. Doako biltegi bateko aduana-prozeduran jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salmentak egiteko nahikoa baldintza, ekoizpen eta eragiketa teknologikoen zerrenda, Batasuneko salgaiak, baita eragiketen zerrenda ere. doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien egoera zehazteko nahikoa prozesatzeko irizpideak ez ditu betetzen Batzordeak zehazten ditu.
 5. Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaiak nahikoa prozesatzeko irizpide gisa ad valorem share araua erabiltzeko prozedura Batzordeak zehazten du.
  Akziozko ad valorem araua ez da aplikatzen doako biltegi bateko aduana-erregimenean jarritako Batasuneko salgaien konponketa-eragiketak egitean nahikoa prozesatzeko irizpide gisa.
 6. Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien egoera baimendutako estatu organo batek edo estatu kide bateko erakunde baimendu batek zehazten du.
 7. Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien egoera egiaztatzen duen dokumentu gisa, baimendutako estatu erakunde batek edo estatu kide bateko erakunde baimendu batek egindako (jaso) ondasunen aitorpenari buruzko iritzia ematen du aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak doako biltegi bat, Batasuneko salgaiak edo Batasuneko salgaiak ez diren doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien aitorpenari buruzko ondorioa. Ondorio horien formak, ondorio horien egitura eta formatua dokumentu elektronikoen moduan, horiek betetzeko prozedura, baita horiek emateko eta aplikatzeko prozedura ere Batzordeak zehazten ditu.
 8. Doako biltegi bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien egoera berresten duen agiririk ez badago, bertan behera utzi edo baliogabetzea doako biltegi bateko aduana-prozedura amaitu ondoren esportatu ahal izateko. Batasuneko aduana-lurraldetik, Batasuneko salgaitzat hartuko dira eta beste helburu batzuetarako - atzerriko salgaitzat.