МЕНЮ

Aduanako zonako doako prozedura

201. artikulua. Aduanako zona askeko aduana-prozeduraren edukia eta aplikazioa

 1. Aduana-prozedura doako aduana zona - atzerriko salgaiei eta Batasuneko salgaiei aplikatutako aduana-prozedura, salgaiak lurraldean bertan jarri eta erabiltzen diren arabera. FEZ edo bere aldetik, aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaindu gabe, salgaiak aduana-erregimen honen pean jartzeko baldintzak eta aduana-erregimen horren arabera erabiltzeko baldintzak betez.
 2. Egoiliarrek (partaideak, subjektuak) FEZeko lurraldean FEZen lurraldean jartzeko eta (edo) erabiltzeko xedatutako ondasunak, egoiliarrek (parte-hartzaileak, subjektuak) FEZeko akordioarekin bat etorriz ekintzaile eta bestelako jarduerak burutzeko. (akordioa) ezarpenari buruzko aduana-eremuko aduana-prozeduraren pean kokatzen dira. (burutzen) jarduerak FEZen lurraldean (FEZko jarduera-baldintzei buruzko akordioa, inbertsio-aitorpena, ekintzailetza-programa), salbu estatu kide bateko legeriak ezarrita du aduana-zona libre bateko aduana-prozeduraren pean jarritako salgaiei dagokienez, estatu kide horren lurraldean sortutako ZEB bereiziak lurraldeetan jartzeko eta (edo) erabiltzeko.
 3. Artikulu honen 2. paragrafoan zehaztutako salgaiak, Batasuneko salgaiak direnak, portuko FEZ edo FEZ logistikoa lurraldean jartzeko eta (edo) inportatutakoak izan ezik, doaneko aduana-prozeduran jartzen dira aduana-eremua FEZen egoiliarra (partaidea, gaia) aukeratuta, baldin eta FEZ ezarri zen lurraldean estatu kideetako legeria bada, ez da zehaztu horiek Batasuneko ondasunak doako eremuko aduana-prozeduraren arabera jarri behar dira hutsik egin gabe.
 4. Doako aduana-zona baten aduana-prozeduraren arabera, portuko FEZ edo FEZ logistiko batean kokatzeko pentsatuta dauden merkantziak portuko FEZ bateko edo FEZ logistiko bateko egoiliar ez diren pertsonek (parte-hartzaileak, entitateak) jartzen dituzte. merkataritza biltegiratzeko (biltegiratzeko), salgaiak kargatzeko (deskargatzeko) eta biltegiratzearekin lotutako beste zama-eragiketak egiteko zerbitzuak emateko akordioa sinatu dute biztanleekin (parte-hartzaileak, entitateak) portuetako FEZ batean edo FEZ logistiko batean. salgaien segurtasuna eta salgaiak garraiatzeko (garraiatzeko) prestatzea, besteak beste, lote bat zatitzea, bidalketak osatzea, sailkatzea, paketatzea, berriro ontziratzea, etiketatzea (aurrerantzean kapitulu honetan - zerbitzuak emateari buruzko akordioa), betiere salgaiekin egindako eragiketak zerbitzu horiek ematean ez dira aldatu kodearen aldaketarekin lotutako ondasunen ezaugarriak Atzerriko Ekonomia Jarduerako Lehengaien Nomenklaturaren arabera.
 5. ZEEren lurraldean kokatuta dauden eta doako aduana-eremuko aduana-prozedurapean jarri gabeko Batasuneko salgaiei dagokienez, edozein eragiketa onartzen da, Kode honetako 1. artikuluko 205. paragrafoan aurreikusitakoak barne.
 6. Ez sartu doako eremuko aduana-prozeduran garraiosalgaiak, bidaiariak eta (edo) ekipajeak FEZ baten lurraldera garraiatzea eta (edo) FEZ horren lurraldetik salgaiak garraiatzea, baita hornidurakhorrelako ibilgailuetan.
 7. Atzerriko ondasunakaduana askeko zonako aduana-erregimenean jarritakoek atzerriko salgaien egoera mantentzen dute, eta aduana-eremu askeko aduana-erregimenean jarritako Batasuneko salgaiek Batasuneko salgaien egoera mantentzen dute.
 8. Doako aduana-eremuko aduana-erregimenean jarritako Batasuneko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak, baita aduana-zona libre bateko aduana-erregimenean jarritako Batasuneko ondasunetatik fabrikatutakoak (jasoak), eta aduana-erregimenekoak ez diren Batasuneko salgaiak. aduana-zona libre bateko Batasuneko salgaien estatusa eskuratu.
 9. Libre aduanako eremuko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotakoak) salgaiak eta aduana-doako eremuko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salerosketetatik fabrikatutakoak (jasotakoak) (aurrerantzean kapitulu honetan - fabrikatutako ondasunak ( jasotakoak) aduana-zona libre bateko aduana-prozeduran jarritako atzerriko salgaietatik) atzerriko salgaien estatusa eskuratzen dute, paragrafo honetako bigarren paragrafoa kontuan hartuta.
  Aske aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen badira, salgaien egoera Kode honetako 210. artikuluaren arabera zehaztuko da.
 10. ZEEren lurraldean kokatutako salgaiak aduana-agintaritzak identifikatu ezin baditu sortu aurretik ZLBren lurraldean zeuden salgaiak direla edo ZELaren lurraldera inportatutako edo fabrikatutako (jasoak) diren lurraldeak FEZ, orduan, salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik kanpora esportatzeko helburuarekin, Batasuneko ondasun gisa hartzen dira eta beste helburu batzuetarako - Batasuneko aduana-lurraldera inportatutako atzerriko salgaiak.
 11. Artikulu honen 10. paragrafoan zehaztutako salgaiak Batasuneko aduana-lurraldera inportatzerakoan, aurrez ZEEko lurraldetik Batasuneko aduana-lurraldetik kanpo esportatutakoak, ez zaie berriro inportatzeko aduana-prozedura aplikatzen salgaiei.
 12. Barne merkatuko babes neurrien mende dauden atzerriko salgaiak, aduana askeko eremuko aduana-erregimenaren pean jarrita, aduana-eremu askeko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaietan identifikatu behar dira esportaziorako. merkantzia horien artean FEZ lurraldetik Batasuneko aduana lurraldeko gainerako zatira.
  Barne merkatuko babes neurrien mende dauden atzerriko salgaiak, aduana askeko eremuko aduana-erregimenaren pean jarrita, aduana askeko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaiak fabrikatzeko erabiltzen badira. zonalde hori, baina ezin da identifikatu ondasun horietan. Batasuneko aduana-lurraldetik esportatu behar dira doako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren ondasunak.
 13. Batzordeak eskubidea du libre aduana-eremuko aduana-prozeduraren arabera ezarri behar ez diren salgaien eta / edo salgaien kategoriak zehazteko.
  Estatu kideetako legeriarekin bat etorriz, estatu horietako lurraldeetan sortutako (sortutako) ZEFetan aduana-eremu libre bateko aduana-prozeduraren pean jarri ezin diren salgaien eta (edo) salgaien zerrenda bat izan daiteke. ezarri.
 14. Aduana-agintaritzak libre dauden aduana-eremuko aduana-prozedurapean jarritako salgaien osaketan sartuta (sartuta) bezala identifikatu ditzakeen piezak, multzoak eta unitateak FEZ lurraldetik esportatzeko helburu gisa jotzen dira jarritako ondasun gisa. aduana-eremu askeko aduana-prozeduraren arabera, eta kode honetan xedatutakoa aplikatuko zaie.
 15. Estatu kide bateko legeriak ezar dezake 3. artikuluko 205. paragrafoa, kode honetako 1. artikuluaren 2. paragrafoko 1. eta 207. paragrafoak ez zaizkie ZZEri aplikatuko, mugak erabat edo partzialki bat datozen aduana-mugako atalekin. estatu kide horren lurraldean sortutako Batasunak.

202. artikulua. Salgaiak aduana-zona libre bateko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak eta aduana-erregimen horren arabera erabiltzeko baldintzak

 1. Honako hauek dira salgaiak aduana-eremu libre bateko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak:
  1. ondasunak FEZeko lurraldean egoiliarrek (partaideak, subjektuak) kokatzeko eta (edo) erabiltzeko pentsatuta daude FEZeko egoiliarrek (parte-hartzaileak, subjektuak) hitzarmenaren arabera FEZeko biztanleek (parte hartzaileak, subjektuak) ekintzailetza eta bestelako jarduerak burutzeko. (akordioa) FEZen lurraldean jarduerak burutzeari (burutzea) (FEZ bateko jarduera baldintzei buruzko akordioa, inbertsio aitorpena, ekintzailetza programa), estatu kide bateko legeriak hala xedatzen ez badu salbu. kode honen 2. artikuluaren 201. paragrafoarekin, estatu kide horretako lurraldean sortutako FEZ banakoen lurraldeetan kokatzeko eta (edo) erabiltzeko;
  2. salgaiak portuko FEZ edo FEZ logistikoa lurraldean kokatzeko pentsatuta daude, portuko FEZ edo FEZ logistikoa ez diren pertsonek (parte-hartzaileak, entitateak) eta zerbitzu-hitzarmena sinatu duten biztanleek (parte-hartzaileak, entitateak) portuko FEZ edo FEZ logistikoa, baldin eta zerbitzu horiek eskaintzerakoan salgaiekin egindako eragiketek ez badituzte aldatzen kodearen aldaketarekin lotutako ondasunen ezaugarriak Atzerriko Ekonomia Jarduerako Salgaien Nomenklaturaren arabera;
  3. atzerriko salgaiei buruzko debekuak eta murrizketak betetzea, kode honen 7. artikuluan xedatutakoaren arabera.
 2. Doako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaien aitorleak ZEEko biztanleak (parte-hartzaileak, subjektuak) diren pertsonak izan daitezke, merkantzia horiek kokatuko diren lurraldean eta 3. eta 4. paragrafoetan aurreikusitako kasuetan. artikulu horretakoak, artikulu honetako 3. paragrafoan zehaztutako beste pertsona batzuk edo Batzordeak artikulu honen 4. paragrafoaren arabera zehaztutakoak.
 3. Artikulu honen 2. paragrafoko 1. idatz-zatian zehaztutako salgaien deklaratzaileak, portuko FEZ edo FEZ logistikoaren lurraldera inportatuta edo portuko FEZ edo logistika FEZ lurraldetik Batasuneko gainerako aduana lurraldera edo hortik kanpora esportatutakoak. , Kode honetako 1. artikuluaren 2. paragrafoko 1. paragrafoan eta 83. paragrafoko hirugarrenean zehaztutako pertsonak izan daitezke, zerbitzu hitzarmen bat oinarri hartuta.
 4. Batzordeak eskubidea du ZEEko egoiliarrak ez diren (partaideak, subjektuak) estatu kideetako pertsonak zehazteko, eta pertsona horiek askatasuneko aduana-eremuko aduana-prozedurapean jarritako salgaien deklaratzaile gisa jardun dezaketen kasuak.
 5. Honako hauek dira salgaiak libre dauden aduana-eremuko aduana-prozeduraren arabera erabiltzeko baldintzak:
  1. DOZaren lurraldean aduana-zona libreko aduana-erregimenean jarritako salgaien kokapena eta kokapena FEZ-aren funtzionamendu-aldian edo DOAren lurraldean doako aduana-eremuko aduana-prozedura aplikatzeko garaian edo KZEko 4. artikuluaren 205. paragrafoa kontuan hartuta, pertsona horrek FEZeko egoiliar (partaide, subjektu) izaera galdu arte;
  2. ZEEren lurraldean doako aduana-eremuko aduana-prozedurapean jarritako salgaien erabilera:
   • FEZ baten lurraldean jarduerak gauzatzeari buruzko akordioa (akordioa) (FEZ bateko jarduera baldintzei buruzko akordioa, inbertsio aitorpena, ekintzailetza programa) edo estatu kide bateko legeriak ezarritako helburuak kode honen 2. artikuluko 201. paragrafoarekin bat etorriz;
   • portuko FEZ edo FEZ logistikoa (eta partaide, entitatea) portuko FEZ edo FEZ logistikoa (portuko FEZ) logistikoa (parte-hartzailea, entitatea) egoiliarra ez den pertsona batek (parte hartzailea, entitatea) eta portuko FEZ logistikoa (zerbitzuak hornitzeko akordioa) zerbitzu hori eskaintzeko portuko FEZ edo FEZ logistikoaren lurraldean dagoen aduana-zona libreko aduana-prozedura;
  3. ZEEren lurraldean aduana askeko eremuko aduana-erregimenean jarritako salgaiak jartzea eta erabiltzea, honako hauek burututa:
   • ondasun horien edo Kode honek zehazten dituen edo estatu kideetako legediak Kode honen arabera zehazten dituen ondasun horien deklaratzailea;
   • portuko FEZ edo logistika FEZ bateko egoiliarra (partaidea, gaia), salerosketak zerbitzu hitzarmen baten arabera gordetzen baditu eta ez bada ondasun horien deklaratzailea;
  4. libre dagoen aduana-eremu bateko aduana-erregimenean jarritako salgaien inguruko komisioa, kode honetako 205. artikuluaren arabera egindako ekintzak.
 6. FEZren funtzionamendua amaitu edo DOZaren lurraldean doako aduana-eremuko aduana-prozedura aplikatzeari uzteko erabakia hartu ondoren, edo pertsona batek FEZeko egoiliar (partaide, subjektu) izaera galtzen badu, artikulu honen 5. paragrafoan zehaztutako merkataritza askeko aduana-eremuko aduana-prozeduraren arabera salgaiak erabiltzeko baldintzak bete beharko dira, aduana-prozedura hau amaitu edo amaitu arte 3. artikuluko 4. eta 207. paragrafoetan xedatutakoaren arabera. Kode hau.
 7. Portuko FEZ bateko (FEZ) logistiko batek (parte-hartzailea, entitatea) salgaiak biltegiratzen baditu, eta ez da horren adierazlea zerbitzu-hitzarmen baten arabera, salgaien erabilera-baldintzak bete beharko ditu. aduana-eremu libreko aduana-prozedura.

203. artikulua. FEZen lurraldea eta aduana-eragiketakFEZ lurraldean egindakoa

 1. ZEEren lurraldea aduana kontrolatzeko gunea da.
  Estatu kide bateko legeriak zehaztu dezake estatu kide horretako lurraldean sortutako FEZ indibidualen lurraldeak ez direla aduana kontrolatzeko guneak.
 2. ZEEren lurraldea aduana kontrolatzeko ekipatuta egon behar da.
  ZEEren lurraldea antolatzeko baldintzak, lurralde horretako perimetroa bideo zaintza sistema batez hesitu eta hornitzeko baldintzak barne, estatu kideetako legeriaren arabera ezartzen dira.
  ZEE baten lurraldean kontrol-puntuen erregimena bermatzea, besteak beste, lurralde horretara pertsonak sartzeko prozedura zehaztea, estatu kideetako legeriaren arabera egiten da.
 3. ZEEren lurraldean jarritako salgaiei buruzko aduana-eragiketak Kode honen arabera egiten dira, artikulu honetan aurreikusitako berezitasunak kontuan hartuta.
 4. Merkantziak FEZ lurraldean inportatzea, portuko FEZ eta FEZ logistikoa izan ezik, aduana-agintaritzak inportazio horren berri emanez egiten da eta salgaiak FEZ lurraldetik esportatzen dira. aduana-agintaritzaren baimenarekin.
  Salgaiak portuko FEZ lurraldean edo FEZ logistikoak inportatzea aduana-agintaritzaren baimenarekin egiten da.
  Aduana arautzeko estatu kideetako legeriak aipatutako jakinarazpena aurkezteko eta aipatutako baimenak emateko prozedura ezarri ahal izango du, bai eta jakinarazpenaren eta baimenen formak ere.
  Salgaiak portuko FEZ edo FEZ logistikotik irteten direnean, esportazioetarako aduana-prozeduraren arabera ZEE horietako lurraldeetatik kanpo kokatuta daudenean, berriro esportatzeko aduana-prozedura, aduana-lurraldetik kanpo izapidetzeko aduana-prozedura, aldi baterako aduana-prozedura esportazioa, aduana-prozedura berezia, portuko FEZ egoiliarra (partaidea, gaia) edo FEZ logistikoa aduana-agintaritzari bidaltzen dio garraiatzeko (bidaltzeko) dokumentuak, deskargatzeko lekua (portua, aireportua) Batasuneko aduana-lurraldetik kanpoko lekua dela baieztatuz.
  Aduana arautzeko estatu kideetako legeriak paragrafo honetan aurreikusitakoaz gain beste prozedura bat ezarri ahal izango du salgaiak FEZen lurraldera inportatzeko eta salgaiak FEZ lurraldetik esportatzeko.
 5. Kode honetako 4. artikuluaren 204. paragrafoaren arabera aduana deklaratzeko gai ez diren salgaiei dagokienez, portuko FEZ edo FEZ logistikoan inportatzen direnean, merkantziak lurralde aduana lurraldera iristearekin erlazionatutako aduana eragiketak baino ez dira. Kode honen 1. artikuluaren 5etik 88era bitarteko paragrafoetan xedatutako Batasuna egiten da ...
 6. Aduana agintariek ZUZen lurraldean inportatutako ondasunak identifikatzeko eskubidea du. Aduana-agintaritzak ZEEren lurraldean inportatutako salgaiak identifikatzeko prozedura estatu kideetako aduana-erregulazioari buruzko legeriaren arabera ezartzen da.
 7. deklarazio aduana doako eremuko aduana-erregimenean jarritako salgaien erregistroak gordetzen ditu eta aduana-eremu libreko aduana-erregimenean jarritako salgaiekin egindako (jasoak) diren salgaien erregistroak gordetzen ditu, eta salgaiei buruzko txostenak aurkezten dizkie lurraldeko estatu kideko aduana-agintaritzari. horietatik FEZ ezarri zen.
  Doako aduana-eremuko aduana-erregimenean jarritako salgaiekin gertatzen diren aldaketak kontabilitate-dokumentuetan islatu daitezke.
  Aduana askeko eremuko aduana-erregimenean jarritako salgaien erregistroak gordetzeko prozedura eta aduana-eremu librean aduana-erregimenean jarritako salgaietatik egindako (jasoak) diren salgaiak, bai eta salgaiei buruzko txostenak aduanan aurkezteko prozedura. agintea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriarekin bat etorriz ezarriko da.

204. artikulua. Salgaiak portu bateko FEZ edo logistika FEZ lurraldean inportatutako salgaien aduana-eremu libreko aduana-erregimenean jartzearen berezitasunak.

 1. Portuko FEZ edo FEZ logistikoaren lurraldean inportatutako salgaiak aduana-zona askeko aduana-prozeduraren pean jarri direla jotzen da portuko FEZ edo FEZ logistikoaren lurraldera ekartzen diren egunetik aurrera, salgaiak izan ezik. artikulu honetako 3. paragrafoarekin bat etorriz, ez daude aduana doako prozeduraren arabera.
 2. Artikulu honen 1. paragrafoan xedatutakoa ez zaie aplikatuko nazioarteko posta-bidalketetan eta nazioarteko postan bidalitako salgaietan, portuko FEZ lurraldean edo FEZ logistikoan inportatuta. Nazioarteko posta-bidalketekin eta nazioarteko posta-bidalketekin bidalitako salgaien inguruko aduana-eragiketak portuko FEZ edo FEZ logistikoaren lurraldean kokatutako nazioarteko posta-trukerako tokian (erakundean) egiten dira, Kode honen arabera.
 3. Ez daude aduanako zona libreko aduana-erregimenean jartzeko gai:
  1. nazioarteko garraiorako ibilgailuakportuko FEZ edo FEZ logistikoaren lurraldera inportatu eta portuko FEZ edo logistika FEZ lurraldetik esportatutako ibilgailu hauek salgaien nazioarteko garraioarekin lotuta, baita portuko FEZ edo logistika FEZ lurraldean inportatutako ibilgailuak ere. eta portuko FEZ edo FEZ FEZ logistikako lurraldetik esportatzen da, salgaien garraioa Batasuneko aduana lurraldetik lurralde horretatik atera gabe gauzatuz;
  2. Portuko FEZ lurraldean inportatutako edo portuko FEZ lurraldetik Batasuneko gainerako aduana lurraldera esportatutako Batasuneko salgaiak itsas portuko, ibai portuko, aireportuko administrazioak eta ez diren biztanleek (parte-hartzaileak , subjektuak) FEZ eta itsas portuan, ibai portuan, aireportuan funtzionatzen dutenak nabigazioaren segurtasuna, hegazkinen hegaldien segurtasuna, itsas portuko, ibai portuko, aireportuko edo beste funtzio batzuetako azpiegituren instalazioen funtzionamendua ziurtatzeko. itsas portuan, ibai portuan, aireportuan jarduerak ezartzeko;
  3. Portuko FEZ edo FEZ logistikoa lurraldean inportatutako edo portuko FEZ edo logistika FEZ lurraldetik esportatutako Batasuneko salgaiak Batasuneko gainerako aduana lurraldera FEZ portuko edo FEZ logistikoaren administrazioak, eragiketarekin lotutakoak. FEZ horietatik;
  4. portuko FEZ edo FEZ logistikoan inportatutako salgaiak eta handik kanpo jartzen direnak inportazio horren aurretik aduana-lurraldetik kanpo prozesatzeko aduana-prozeduran, aldi baterako esportaziorako aduana-prozedura, berriro esportatzeko aduana-prozedura, aduana-erregimen berezia ;
  5. portuko FEZ edo FEZ logistikoaren lurraldean inportatutako salgaiak eta handik kanpo jarri ziren inportazio horren aurretik esportazioetarako aduana prozedura edo aduana igarotzeko aduana prozeduraren arabera, estatu kideetako legediak ezarritako kasuetan;
  6. portuko FEZ lurraldean inportatutako arrantza flotako ontziak eta portuko FEZ lurraldetik esportatutako uretako baliabide biologikoen, arrainen eta (edo) itsasontzi horietan itsasontzi horietan uretako baliabide biologikoetatik sortutako beste produktu batzuen harrapaketen deskargarekin lotuta. , eta (edo) ontziak ontzian kargatzeko hornikuntza diren salgaiak;
  7. paragrafo honetako 1. eta 6. paragrafoetan zehaztutako ibilgailuek eramandako hornidurak.
 4. Portuko FEZ lurraldean edo FEZ logistikoan inportatutako salgaiek ez dute aduana-deklaraziorik, paragrafo honetako bigarren paragrafoak eta paragrafo honetako hirugarren paragrafoaren arabera aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeriak ezartzen dituen kasuetan izan ezik.
  FEZeko biztanleek (parte-hartzaileak, gaiak) inportatzen dituzten salgaiak itsas portuko, ibai portuko, portuko FEZ portuko lurraldean kokatutako aireportua edo FEZ logistikako azpiegitura instalazioak eraikitzeko, azpiegitura instalazioak berreraikitzeko. aduanako aitorpena.
  Estatu kideetako aduana arautzeari buruzko legeriak beste kasu batzuk ezar ditzake portuko FEZ edo logistika FEZ lurraldean inportatutako salgaiak aduana aitorpenaren mende daudenean, baita aduana aitorpenaren mende dauden salgaien aduana aitorpena aurkezteko epea ere.

205. artikulua. Libre dauden aduana-eremu bateko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaien inguruan eta aduana-zona askeko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik egindako (jasotako) salgaien inguruan egindako ekintzak.

 1. Doako aduana-eremuko aduana-erregimenean jarritako salgaiei dagokienez, eta (edo) aduana-doako zona bateko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiei dagokienez, edozein eragiketa onartzen da ZEEren lurraldean, besteak beste:
  1. biltegiratzea;
  2. salgaiak kargatzeko (deskargatzeko) eragiketak eta biltegiratzearekin lotutako beste karga eragiketak;
  3. salgaien segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren eragiketak, baita salgaiak garraiatzeko (garraiatzeko) prestatzeko ohiko eragiketak, besteak beste, lotea zatitzea, bidalketak osatzea, sailkatzea, ontziratzea, berriro ontziratzea, etiketatzea, kalitate komertzialak hobetzeko eragiketak;
  4. salgaiak prozesatzeko (prozesatzeko), salgaiak fabrikatzeko (muntaia, desmuntaketa, instalazioa, egokitzea barne), konponketa edo mantentze lanak egiteko, baita aduana-zona libre bateko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiek ere parte hartzen duten edo ondasunen ekoizpenean (ordainagirian) laguntzea, nahiz eta atzerriko salgaiak ondasunak fabrikatzeko (jasotzeko) prozesuan erabat edo partzialki kontsumitu (kontsumitu) diren edo (edo) aduanen azpian jarritako ondasunetatik fabrikatutako (jasotako) ondasunetan ez dauden. aduana-zona aske baten prozedura (aurrerantzean kapitulu honetan - aduana-zona askeko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eraldatzeko eragiketak). Libre dauden aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaiak prozesatzeko eragiketetan salgaien produkzioa (jasotzea) parte hartzen edo errazten duten atzerriko salgaiek ez dituzte prozesu teknologikoan bitarteko osagarriak diren salgaiak sartzen, adibidez, ekipoak, makinak, lanabesak;
  5. salgaien kontsumoa (kontsumoa) ez den salgaien kontsumoa paragrafo honetako 4. idatz-zatian zehaztutako doako aduana-eremu bateko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaiak eraldatzeko eragiketak egitean, Batzordeak zehaztutako kasuetan; (ikus Eurasiako Batzorde Ekonomikoaren Kontseiluaren Erabakia, 88. zenbakia 20.12.2017koa)
  6. laginak eta (edo) salgaien laginak hautatzea, kode honetako 17. artikuluaren arabera.
 2. Salgaien kontsumo osoa edo partziala, salgaiak fabrikatzeko (jasotzeko) prozesuan gastua (kontsumoa) egitean, ondasun higiezinak objektuak sortzea ZEEren lurraldean, ekoizpen prozesuak ziurtatzea, erabilitako ekipoak, makinak eta multzoak mantentzea eta ustiatzea. ZEEren lurraldean, hausnarketa egin daiteke aduana-agintaritzari aurkeztutako txostenean, kode honetako 7. artikuluko 203. paragrafoarekin bat etorriz.
 3. Aduanako zona libreko aduana-erregimenean jarritako salgaiei dagokienez, eta (edo) aduana-eremu libreko aduana-erregimenean jarritako salgaiekin egindako (jasotako) salgaiei dagokienez, honen 1. paragrafoan zehaztutako eragiketak egitea baimentzen da. artikulua FEZaren lurraldeari buruz, operazio horiek FEZen lurraldean jarduerak burutzeari (hitzarmena) ezarritako baldintzak betetzen badituzte (FEZeko jardueren baldintzei buruzko akordioa, inbertsio aitorpena, ekintzailea) programa).
 4. Aduana-agintaritzaren baimenarekin, aduana-zona libre bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eta (edo) aduana-zona libreko aduana-erregimenean jarritako salgaiak (edo) merkantziak esportatzea baimentzen da lurraldetik. ZEE baten doako aduana-eremuko aduana-prozedura bete gabe kasu hauetan:
  1. zehaztutako salgaiak, ekipoak, ekoizpeneko beste aktibo nagusiak, martxan jarri eta EZBko egoiliarrak (partaidea, gaia) edo zehaztutako produkzio-aktibo nagusien zatiak erabiltzen dituztenak, aduana lurraldeko gainerako lurraldera esportatzen dira Sindikatuak hauen konponketarako (berrikuspena, modernizazioa izan ezik), mantentze-lanak egiteko edo ondasun horiek egoera normalean (lan egiteko) mantentzeko beharrezkoak diren bestelako eragiketetarako;
  2. zehaztutako salgaiak Batasuneko gainerako aduana-lurraldera esportatzen dira, saiakuntza teknikoak, ikerketak, probak, egiaztapenak egiteko, produkzio-prozesuak emandakoak barne, baita lagin gisa erakusteko ere;
  3. Salgaiak Estatu Kideren gainerako lurraldera esportatzen dira, ZEE sortu zen lurraldera, baimendutako aduana-agintaritzan baimendutako aduana-eremuko aduana-prozedura amaitutakoan aduana-eragiketak egiteko. aduana arautzeari buruzko estatu kidearen legeriarekin bat etorriz, salgaiei dagokienez aduana-eragiketak egitea;
  4. Ondasun horiek Estatu Kideren gainerako lurraldera esportatzen dira, ZEE sortu zen lurraldera, beren ekoizpen propiorako eta behar teknologikoetarako. Salmenta horiek FEZeko lurraldetik esportatzea baimentzeko baldintzak kasu honetan, bai eta esportazio hori baimenduta dagoen estatu kideko lurraldearen zatia ere Batzordeak zehazten ditu;
  5. salgaiak Batasuneko gainerako aduana lurraldera esportatzen dira salgaiak prozesatzeko (prozesatzeko), salgaiak fabrikatzeko eragiketak egiteko, batzordeak zehaztu muntaketa, instalazio, muntaketa eta bestelako eragiketak barne, baldin eta baldintzarik ez badago. FEZ honen lurraldean dauden ondasunetarako eta eragiketa horiek egiteko aukera. Batzordeak zehazten ditu kasu horretan zehaztutako salgaiak FEZ lurraldetik esportatzea baimentzen den kasuak eta baldintzak. (ikus Eurasiako Batzorde Ekonomikoaren Kontseiluaren Erabakia, 88. zenbakia 20.12.2017koa)
 5. Artikulu honetako 1. paragrafoaren 2., 4., 5. eta 4. idatz-zatietan zehaztutako salgaiak berriro inportatu ahal izango dira FEZen lurraldera, aduana-agintaritzak eragiketa horien helburu eta inguruabarren arabera ezarritako epea amaitu baino lehen. . Aduana-agintaritzak ezarritako epea ZEEko egoiliarrak (parte-hartzailea, gaia) arrazoitutako eskaeraren arabera luza daiteke.
  Artikulu honen 3. paragrafoko 4. idatz-zatian zehaztutako salgaiei dagokienez, aduana-eremuak libre duen aduana-prozedura aduana-agintaritzak ezarritako epea amaitu baino lehen amaitu beharko da. Aduana-agintaritzak ezarritako epea ZEEko egoiliarrak (parte-hartzailea, gaia) arrazoitutako eskaeraren arabera luza daiteke.
 6. Artikulu honetako 4. paragrafoan zehaztutako baimena aduana-agintaritzak emateko prozedura Estatu kideek aduana-erregulazioari buruzko legeriarekin bat etorriz ezarriko da.
 7. Aduanako zona libreko aduana-erregimenean jarritako salgaien zati bat edo zati bat, eta (edo) aduana-eremu libreko aduana-erregimenean jarritako salgaiekin egindako (jasotako) salgaiak, transakzioak egin daitezke. FEZ, ondasun horien jabetza, erabilera eta (edo) besterentzea transferitzea aurreikusten duena. Kasu honetan, aduana-eremua libre dagoen aduana-prozeduraren jarduna Kode honek agintzen duen moduan bete behar da, salbu eta artikulu honetako 8, 10 eta 11. paragrafoekin bat etorriz, zehaztutako salgaiak aduana-zona askeetako prozedura bete gabe.
 8. Libre dago aduana-zona libre bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eta (edo) egindako (jasotako) salgaiak aduana-eremu libreko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik aldatzea, doako aduana-eremu bateko aduana-prozedura bete gabe. eta (edo) erabili:
  1. kontratista bati (azpikontrata) edo beste pertsona bati, FEZeko egoiliarrik ez den (parte-hartzailea, gaia) barne, FEZ lurraldean eraikuntza eta (edo) instalazio kontratu lanak gauzatzeko;
  2. garraiatzaileari garraiatzeko;
  3. konponketak (konponketa handiak, modernizazioa izan ezik), mantentze-lanak eta (edo) ondasun horiek egoera normalean (lanekoak) mantentzeko beharrezkoak diren bestelako eragiketak egingo dituzten pertsonak;
  4. produkzio-prozesuak aurreikusitako ondasun horien azterketa teknikoetan, ikerketan, probetan, egiaztapenetan eragiketak egingo dituzten pertsonak, baita lagin gisa erakustea ere;
  5. artikulu honetako 2. paragrafoaren 1. idatz-zatian aurreikusitako eragiketak egingo dituzten pertsonak portuko FEZ edo FEZ logistikoan, eta estatu kideetako legeriak xedatutako kasuetan, portuak ez diren FEZen lurraldeetan. FEZ edo FEZ logistikoak;
  6. artikulu honetako 1. paragrafoaren 2., 4., 5. eta 4. idatz-zatietan aurreikusitako kasuetan FEZ lurraldetik esportatutako salgaiei dagokienez eragiketak egingo dituzten pertsonak.
 9. Salgaiak artikulu honetako 8. paragrafoan zehaztutako pertsonen jabetzara edo (edo) erabilerara pasatzeak ez du salbuetsi askatasuneko aduana-eremuko aduana-prozeduran jarritako salgaien aitorpena salgaiak salgaiak erabiltzeko baldintzak errespetatzetik. kapitulu honetan aurreikusitako aduana askeko zonaren aduana-prozedura.
 10. Aduana arautzeko estatu kideetako legeriak kasu batzuk ezarri ahal izango ditu egoiliar batek (partaidea, gaia) ZEEri baimena ematen dionean doako erregimeneko aduanako prozedurapean jarritako salgaiak edukitzeko, erabiltzeko eta (edo) kentzeko eskubideak. aduana-eremua, eta (edo) merkataritza (jaso) librea aduana-eremuko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaietatik FEZ honetako beste bizilagun bati (parte-hartzailea, subjektua) doan aduana-eremuko aduana-prozedura bete gabe, baita salgaiak eskualdatzeko prozedura eta baldintzak kasu horietan.
  Kasu horiek ezartzen direnean, estatu kideen legediak ezarri dezake deklaratzaileak deklaratzen duenaren betebeharra salgaiak erabiltzeko baldintzak betetzea askatasuneko aduana-eremuko aduana-prozeduraren arabera eta horren funtzionamendua amaitzeko betebeharra. aduana-prozedura ezarriko zaie salgaien jabetza, erabilera eta (edo) ezabatze eskubideak, eta pertsona horiei esleitzen zaien unea ere zehaztu daiteke.
 11. Aduana arautzeari buruzko estatu kide bateko legeriak ezarri dezake askatasun aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaiak edukitzeko, erabiltzeko eta (edo) botatzeko eskubideak transferitzea eta (edo) salgaietatik egindako (lortutako) salgaiak. doako aduana-erregimenaren menpean jartzen da aduana-eremua, estatu kide horretako lurraldean sortutako FEZ banakoen lurraldeetan, aduana-eremu askeko aduana-prozedura osatu gabe onartzen da.
  Kasu horretan, estatu kideen legeriak ezarri dezake deklaratzaileak deklaratzen duenaren betebeharra salgaiak erabiltzeko baldintzak doako aduana-eremuko aduana-prozeduraren arabera eta aduana-prozedura horren funtzionamendua amaitzeko betebeharra dela. jabetza, erabilera eta (edo) besterentze eskubideak transferitu zaizkien pertsonei ezarriko zaie zehaztutako ondasunak, eta pertsona horiei esleitzen zaien unea ere zehaztu daiteke.
 12. Pertsona batek portuko FEZ bateko biztanle (partaidea, subjektua) egoitza galtzen badu, ZEF logistiko bat, aduana-zona libre bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaiak, pertsona hori estatus hori galtzen duen egunetik 4 hilabeteko epean, transferitu ahal izango da egoiliar horrekin (parte-hartzailea, entitatea) FEZek portuko FEZ bateko beste biztanle bati (parte-hartzailea, gaia) edo FEZ logistiko bati zerbitzuak adierazteko akordioa da, beste batekin egindako zerbitzu hitzarmenaren arabera. bizilaguna (parte-hartzailea, gaia) ZEEn, edo kode honek xedatutako aduana-prozeduren pean jarria.
  Ekintza horiek zehaztutako epearen barruan burutzen ez badira, epe hori igarotzean aduana-eremu libreko aduana-prozedura amaitzen da, eta salgaiak aduana-agintariek atxikitzen dituzte Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera.
 13. Batzordeak eskubidea du ekintzen zerrenda zehazteko, besteak beste, aduana-zona libre bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiekin egin ezin daitezkeen eragiketak barne.
  Estatu kideen legeriak ekintzen zerrenda ezar dezake, besteak beste, estatu kide horietako lurraldeetan sortutako (sortutako) ZEFetan aduana-zona libre bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaiekin egin ezin daitezkeen eragiketak.

206 artikulua. identifikazio aduana-zona askeko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaiak, aduana-zona askeko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaietan.

 1. Aduanako zona libreko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak identifikatzeko, honako metodo hauek erabil daitezke aduana-eremu libreko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaietan:
  1. zigiluak, zigiluak, marka digitalak eta bestelakoak jartzea askatasuneko aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietan;
  2. deskribapen zehatza, argazkia, atzerriko salgaien eskala irudia;
  3. aurrez hautatutako laginak eta (edo) atzerriko salgaien laginak eta atzerriko salgaietatik fabrikatutako (lortutakoak) aduana-zona libre bateko aduana-prozeduraren pean jarritakoak;
  4. lehendik dauden produktuen etiketak erabiltzea, serie-zenbakien barne;
  5. doako zonako aduana-erregimenean jarritako salgaien izaeran eta aduana-eremu libreko aduana-erregimenean jarritako salgaiak izapidetzeko egindako eragiketetan oinarrituta aplika daitezkeen beste metodo batzuk, besteak beste, aurkeztutako agiriak aztertuz aduanako zonako aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaien erabilerari buruzko informazio zehatza, aduana-doako eremuko aduana-erregimenean jarritako salgaiak prozesatzeko eragiketak gauzatzeko prozesu teknologikoan, baita horien teknologiari buruzkoa ere. ekoizpena, edo aduana-kontrola eginez, aduana-prozedura askeko aduana-eremuan jarritako salgaiak prozesatzeko eragiketetan.
 2. Libre aduana-eremuko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak identifikatzeko prozedura, aduana-doako eremuko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaietan identifikatutako prozedura estatu kideetako legeriaren arabera ezarriko da. aduana arautzea.

207. artikulua. Aduana askeko eremuko aduana-prozedura amaitu eta amaitzea

 1. Aduanako zona libreko aduana-prozedura kasu hauetan bete behar da:
  1. FEZren funtzionamendua amaitu edo FEZ lurraldean doako aduana-eremuko aduana-prozeduraren aplikazioa amaitzeko erabakia hartzea - ​​6 hilabeteko epean, FEZren funtzionamendua amaitu zenetik edo hori onartu zenetik aurrera erabaki bat;
  2. salgaiak aduana-zona askeko aduana-erregimenaren pean jarri zituen pertsonak EZBko egoiliar (partaide, subjektu) izaera galtzen du - pertsona horrek estatus hori galtzen duen egunetik hasita 6 hilabeteko epean;
  3. aduana askeko zonako aduana-erregimenean jarritako salgaiak esportatzea, DOAko lurraldetik aduana-doako eremuko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik egindako (jasoak) salgaiak, salgaien esportazio kasuetan izan ezik:
   • Kode honen 4. artikuluko 205. paragrafoan zehaztutako helburuetarako;
   • artikulu honetako 8. paragrafoan ezarritako kasuan, aduana igarotzeko aduana-prozeduraren arabera FEZ lurralde batetik beste FEZ lurralde batera garraiatzeko;
   • estatu kideetako legeriarekin bat etorriz, neutralizatzea, erabiltzea edo suntsitzea beste edozein modutan, baldin eta ondasun horiek kontsumitzaileen propietateak galdu badituzte eta helburuetarako gaitasunean erabiltzeko desegokiak badira;
  4. salgaien kontsumoa Kode honetako 5. artikuluaren 1. paragrafoaren 205. idatz-zatiaren arabera;
  5. bizilagun batek (parte-hartzailea, subjektua) FEZen eskualdatzea askatasuneko aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaiak edukitzeko, erabiltzeko eta (edo) ezabatzeko eskubideak, eta (edo) egindako (jaso) ondasunak azpian jarritako ondasunetatik aduana doako zona bateko aduana-prozedura, FEZeko beste egoiliar bati (parte-hartzailea, gaia) edo FEZeko egoiliarra ez den pertsona bati (parte-hartzailea, gaia), artikulu honetako 8. eta 9. paragrafoekin bat etorriz, salgaien transferentzia izan ezik, kode honen 8. artikuluaren 10, 11 eta 205. paragrafoetan zehaztutako kasuetan.
 2. Libre dagoen aduanako eremuko aduana-prozedura amaitutakoan, ondasunen aitorpena honako hau izan daiteke:
  1. salgaien deklaratzailea zen pertsona bat aduana-eremu libre bateko aduana-erregimenean jarri zenean;
  2. ZEEko egoiliarra (partaidea, subjektua), zeinari, Kode honetako 10. artikuluaren 205. paragrafoarekin bat etorriz, doako aduana-eremu bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak edukitzeko, erabiltzeko eta (edo) botatzeko eskubideak eta ( edo) merkantziekin egindako (lortutako) salgaiak aduana-eremu askeko aduana-erregimenaren pean jarri dira;
  3. Kode honen 11. artikuluaren 205. paragrafoarekin bat etorriz, doako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaiak edukitzeko, erabiltzeko eta (edo) botatzeko eskubideak eta (edo) egindako (lortutako) salgaiak. doako aduana-eremuko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik;
  4. KZE bateko bizilaguna (partaidea, subjektua) edo Kode honen 3. artikuluko 202. paragrafoan zehaztutako pertsonak - portuko FEZ baten lurraldean edo FEZ logistiko batean kokatutako salgaiei dagokienez;
  5. doako zona bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaien jabe izateko, erabiltzeko eta (edo) botatzeko eskubideak transferitu zaizkion FEZeko egoiliarra (parte-hartzailea, subjektua) ez den pertsona eta (edo) egindako salgaiak ( lortutakoak) aduana-zona libre bateko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik, baldin eta aduana-eremu libreko aduana-prozedura 3. paragrafoko 5. idatz-zatian edo artikulu honetako 1. paragrafoko 6. idatz-zatiaren arabera amaitzen bada.
 3. FEZren funtzionamendua amaitu edo ZEFaren lurraldean doako aduana-eremuko aduana-prozedura aplikatzeari uzteko erabakia hartu ondoren, aduana-doako eremuko aduana-prozeduraren funtzionamendua aduana-prozeduren azpian jarrita amaitzen da. Kode honek xedatutakoa, aduana igarotzeko aduana prozedura, bere lurraldean kokatutako merkantziak, aduana askeko aduana-eremuko prozedura eta aduana-erregimeneko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik egindako (jasoak) salgaiak izan ezik. aduana-zona librea, artikulu honetako 5., 6., 8. eta 9. paragrafoak kontuan hartuta, edo artikulu honetako 10. eta 12. paragrafoen arabera aduana-prozedurarik jarri gabe osatu da.
  Batzordeak eskubidea du aduana-zona askeko aduana-prozedura osatzeko beste prozedura bat zehazteko, ZEEren funtzionamendua amaitutakoan, mugak erabat edo partzialki Batasuneko aduana-mugako atalekin bat datozenean. edo ZEF horren lurraldeetan aduana-eremu askeko aduana-prozeduraren aplikazioa amaitzea erabakitzen denean.
  Doako aduana-eremuko aduana-prozedura ez bada paragrafo honetako lehenengo paragrafoarekin bat etorriz, aduana-prozedura honen eragina amaituko da artikulu honetako 1. paragrafoko 1. idatz-zatian zehaztutako epea eta merkantziak amaitzen direnean. aduana-agintariek atxilotu egiten dituzte Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera.
 4. Pertsona batek FEZ bateko bizilagun (partaide, subjektu) estatusa galtzen badu, doako zona aduanako aduana prozeduraren ekintza Kode honetan aurreikusitako aduana prozedurak betez amaitzen da, aduana prozedura izan ezik aduana-igarobidea, aduana-zona libre bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak, eta aduana-eremu libreko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak, artikulu honetako 5, 6, 8 eta 9 paragrafoak kontuan hartuta, edo aduana-prozedurarik jarri gabe amaitu, artikulu honetako 10. eta 13. paragrafoetan xedatutakoaren arabera.
  Doako aduana-eremuko aduana-prozedura ez bada paragrafo honetako lehenengo paragrafoarekin bat etorriz, aduana-prozedura honen eragina amaituko da artikulu honetako 2. paragrafoko 1. idatz-zatian zehaztutako epea eta merkantziak amaitzen direnean. aduana-agintariek atxilotu egiten dituzte Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera.
 5. Merkantziak EBZko lurraldetik Batasuneko aduana-lurraldetik kanpoko salgaiak esportatzeko, aduana-zona askeko aduana-prozeduraren ekintza lokalekin amaitzen da:
  1. berriro esportatzeko aduana-prozeduraren arabera:
   • libre dauden aduana-eremuko aduana-prozedurapean jarritako eta aldatu gabeko egoeran esportatutako atzerriko salgaiak, higadura naturalaren ondorioz sortutako aldaketak izan ezik, baita garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz sortutako aldaketak ere. ;
   • libre aduana-eremuko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak, aduana-doako eremuko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaietatik egindakoak (jasoak) diren salgaiak ez badira Batasuneko ondasun gisa aitortzen 210. artikuluaren arabera. Kode honen;
  2. esportatzeko aduana-prozeduran:
   • Libre dauden aduana-eremu bateko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaiak;
   • Batasuneko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) salgaiak, aduana-zona libre bateko aduana-prozedurapean jarri ez direnak barne;
   • doako eremuko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak, baldin eta aduana-doako eremuko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaietatik egindakoak (jasoak) diren salgaiak Batasuneko ondasun gisa aitortzen badira, Kode hau;
  3. aduana igarotzeko aduana-erregimenaren arabera, kode honen 1. artikuluaren 3. paragrafoaren 3. eta 142. paragrafoko idatz-zatien arabera, aduana-zona libre bateko aduana-erregimenaren pean jarri eta aldatu gabeko egoeran esportatzen direnak, higadura naturalaren ondoriozko aldaketak izan ezik. eta malkoak, baita garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza arruntetan galera naturalak eragindako aldaketak, portuko FEZ edo FEZ logistikoaren lurraldetik.
 6. Merkantziak FEZ lurraldetik Batasuneko gainerako aduana lurraldera esportatzeko, doako aduana eremuko aduana prozeduraren jarduna lokalek osatzen dute:
  1. Kode honen 1. artikuluaren 4. paragrafoaren 5, 7, 10, 14, 16, 2 - 127 idatz-zatietan zehaztutako aduana-prozeduretan, merkataritza-zona libre bateko aduana-prozedurapean jarri eta salgaien tratamendu-eragiketarik jasan ez duten atzerriko salgaiak. aduana-zona libreko aduana-erregimenean jarritakoak, eta aduana-zona libreko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak, artikulu honetako 7. paragrafoa kontuan hartuta;
  2. berriro inportatzeko aduana-prozeduran:
   • Doako aduana-eremuko aduana-prozedurapean jarritako batasuneko salgaiak, aldatu gabe geratu ziren, higadura naturalaren ondorioz sortutako aldaketak izan ezik, baita garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz sortutako aldaketak ere;
   • libre dauden aduana-eremuko aduana-erregimenean jarritako Batasuneko salgaietatik esklusiboki fabrikatutakoak (jasotakoak), barne aduana-eremuko aduana-erregimenaren pean jarri ez diren Batasuneko ondasunak erabiltzea barne
  3. aduana-zona libre bateko aduana-erregimenaren menpe dauden eta aldatu gabeko egoeran esportatutako atzerriko salgaien aduana igarotzeko aduanako prozeduraren arabera, higadura naturalaren ondoriozko aldaketak izan ezik, baita garraio baldintza arruntetan galera naturalak eragindako aldaketak ere. (garraioa) eta (edo) biltegiratzea, portuko FEZ edo estatu kide bateko FEZ logistikotik beste estatu kide baten lurraldera.
 7. Doako zonako aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaien osaerak barne merkatuko babes neurrien menpe dauden atzerriko salgaiak biltzen baditu, FEZ lurraldetik gainerako herrialdeetara esportatzeko salgaiak. Batasuneko aduana-lurraldea Kode honen 1. artikuluaren 7. paragrafoaren 2. eta 127. idatz-zatietan zehaztutako aduana-prozeduren pean jarri ahal izango da, salbu eta aduana-zona libre bateko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak merkantzia horietan identifikatu beharko dira.
 8. Doako aduana-eremu bateko aduana-erregimenaren pean jarritako ondasunen edukitzeko, erabiltzeko eta (edo) botatzeko eskubideak eta (edo) aduana-doako zona bateko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak transferitzen dituenean FEZ bateko bizilaguna (partaidea, gaia), zehaztutako salgaiak aduana doako eremuko aduanako prozeduraren pean jarri dituena, FEZeko beste bizilagun bati (parte-hartzailea, gaia), aduana doako eremuko aduana prozeduraren ekintza burututa dago. salgaiak doako aduana-eremuko aduana-prozeduraren arabera jarriz FEZeko egoiliarrak (parte-hartzailea, subjektua), ondasun horien jabetza, erabilera eta (edo) ezabapen eskubideak.
  Kasu honetan merkantziak FEZ lurralde batetik beste FEZ lurralde batera garraiatzea beharrezkoa bada, garraio hori aduana igarotzeko aduana-prozeduraren arabera egiten da Kode honetako 22. kapituluan aurreikusitako moduan eta baldintzetan, salbu paragrafo honetako hirugarren paragrafoan aurreikusitako kasurako.
  Batasuneko salgaiak FEZ lurralde batetik beste FEZ lurralde batera garraiatzen dira merkantziak aduana igarotzeko aduana-erregimenaren pean jarri gabe, baldin eta FEZ horiek estatu kide bateko lurraldean badaude, estatuetako lurraldeetan zehar garraiatutako Batasuneko salgaiak izan ezik. ez dira Batasuneko kideak, eta (edo) itsasoz.
 9. Doako aduana-eremu bateko aduana-erregimenaren pean jarritako ondasunen edukitzeko, erabiltzeko eta (edo) botatzeko eskubideak eta (edo) aduana-zona askeko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak eskualdatzen dituenean FEZ bateko bizilaguna (partaidea, subjektua), zehaztutako salgaiak aduana doako eremuko aduana-erregimenaren pean jarri dituena, FEZeko egoiliarra (parte-hartzailea, subjektua) ez den pertsona bati, lurraldeko lurraldetik esportatzeko FEZ Batasuneko gainerako aduana-lurraldeetara, doako aduana-eremuko aduana-prozeduraren ekintza salgaiak artikulu honen 1. paragrafoaren 6. idatz-zatian zehaztutako aduana-prozeduretan jartzen dira, salbu eta kasuetan artikulu honen 3. paragrafoko 1. idatz-zatiaren arabera, merkantziak ZEEko lurraldetik esporta daitezke, aduana askeko eremuko aduana-prozedura bete gabe.
 10. Aduanako zona libreko aduana-prozedura salgaiak aduana-prozeduretan jarri gabe amaitzen da artikulu honetako 12. eta 13. paragrafoetan aurreikusitako kasuetan, baita kasu hauetan ere:
  1. aduana askeko eremuko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eta (edo) aduana-doako eremuko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik fabrikatutako (jasoak) ondasunek kontsumitzaileen propietateak galdu dituzte eta erabiltzeko desegokiak izan dira xedatutako gaitasunean. , ZEEren lurraldetik esportatzen dira lurperatzeko, neutralizatzeko, erabiltzeko edo suntsitzeko beste edozein modutan, estatu kideetako legeriaren arabera. Kasu honetan, doako zona aduanako prozeduraren jarduna amaitzen da aduana doako eremuko aduana erregimenean jarritako salgaien zati bati dagokionez, lurperatutako, kaltegabeak bihurtutako, bota eta salgai dauden kopuruari dagokiona. (edo) beste edozein modutan suntsituta, eta aduana arautzeko estatu kideetako legeriaren arabera zehaztuta;
  2. libre dauden aduana-eremuko aduana-prozedurapean jarritako salgaiak suntsitu egiten dira eta (edo) berreskuraezinak dira istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo berreskuraezinak dira garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz, eta aduana-agintaritzak aduana-agintaritzak aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera aitortutako suntsipen edo galera atzeraezina gertatu izana;
  3. doako aduana-eremu bateko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eta aduana-zona libreko aduana-erregimenean jarritako salgaiekin egindako (jasoak) salgaiak kontsumitu dira Kode honetako 5. artikuluaren 1. paragrafoaren 205. idatz-zatiaren arabera;
  4. doako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak portuko FEZ edo FEZ logistikoaren lurraldean, aldaketarik gabe mantendu direnak, higadura naturalaren ondoriozko aldaketak izan ezik, baita garraio baldintza normaletan galera naturalak eragindako aldaketak ere. (garraioa) eta (edo) biltegiratzea, Batasuneko aduana-lurraldetik kanpo esportatzen dira irteera lekutik, portu horretako FEZ bat edo FEZ logistiko bat atxikitzen den tokira, estatu kideetako legediak ezarritako kasuetan;
 11. Artikulu honetako 1. paragrafoaren 2., 4. eta 10. idatz-zatietan aurreikusitako kasuetan doako aduana-eremuko aduana-prozedura osatzeko prozedura ezarriko da aduana-erregulazioari buruzko estatu kideetako legeriaren arabera.
  Artikulu honetako 3. paragrafoko 10. idatz-zatian aurreikusitako kasuan, aduana-zona libreko aduana-prozedura osatzeko prozedura Batzordeak zehaztuko du. (ikus Eurasiako Batzorde Ekonomikoaren Kontseiluaren Erabakia, 88. zenbakia 20.12.2017koa)
 12. Aduanako zona askearen funtzionamendua amaitu edo ZEBaren lurraldean aduana askeko eremuko aduana-prozedura aplikatzeari uzteko erabakia hartzerakoan, aduana askeko eremuko aduana-prozedurak jarritako salgaiei dagokienez duen eragina. doako aduana-eremuko aduana-prozeduraren arabera eta egoiliarrak (parte-hartzailea, gaia) FEZ martxan jarri eta erabiltzen dituen ekipamenduak dira, FEZaren lurraldean jarduerak gauzatzeari buruzko akordioa (akordioa) ezartzeko (akordioa) (FEZko jarduera baldintzei buruzko akordioa, inbertsio aitorpena, ekintzailetza programa), edo FEZ lurraldean ondasun higiezinak sortzeko erabilitako ondasunak eta higiezinen objektu horien osagai dira, zehaztutako ondasunak aduanen menpe jarri gabe osatuta. estatu kideetako legeriak agindutako moduan. Batzordeak eskubidea du zehaztutako salgaiei dagokienez, aduanako zona libreko aduana-prozedura osatzeko prozedura zehazteko.
  Merkantzia horiek Batasuneko salgaien egoera eskuratzen dute aduana askeko eremuko aduana-prozedura amaitu zen egunetik aurrera.
 13. Pertsona batek FEZeko egoiliar (partaide, subjektu) izaera galtzen duenean, FEZ lurraldean jarduerak gauzatzeari (burutzea) buruzko akordioa (hitzarmena) iraungi dela eta ZEBko jarduera, inbertsio aitorpena, ekintzailetza programa) eta akordio honen baldintzak betetzea aduana doako eremuko aduana prozeduraren funtzionamendua aduana doako eremuko aduana prozedurapean jarritako eta ekipamenduak diren salgaiei dagokienez. FEZko egoiliarrak (parte-hartzailea, gaia) martxan jarri eta FEZeko lurraldean jarduerak gauzatzeari buruzko akordioa (hitzarmena) ezartzeko (hitzarmena) gauzatzeko (FEZko jarduera baldintzei buruzko akordioa, inbertsioa) aitorpena, ekintzailetza programa), edo ondasun higiezinak FEZen lurraldean sortzeko erabilitako ondasunak eta higiezinen objektu horien osagai dira, ondasun horiek aduana-prozeduretan agindutako moduan jarri gabe osatu dira. estatu kideetako legedia.
  Batzordeak eskubidea du zehaztutako merkantziei dagokienez, aduanako zona libreko aduana-prozedura osatzeko prozedura zehazteko.
  Merkantzia horiek Batasuneko salgaien egoera eskuratzen dute aduana askeko eremuko aduana-prozedura amaitu zen egunetik aurrera.
 14. Doako aduana-eremuko aduana-prozedura amaitzea FEZeko egoiliar (parte-hartzaile, subjektu) bat den pertsona bat likidatzean (jarduera amaitzean) Estatu kideetako aduana-erregulazioari buruzko legeriaren arabera egiten da.

208. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra agertu eta amaitzea doako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako (jarritako) atzerriko salgaiei dagokienez, horiek ordaintzeko azken eguna. eta horien kalkulua

 1. Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra doako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako (jarritako) atzerriko salgaiei dagokienez, deklaratzailearen kontua da aduana-agintaritzak deklarazio bat erregistratzen duen unetik salgaiak, paragrafo honetako bigarren eta hirugarren paragrafoetan aurreikusitako kasuak izan ezik.
  Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziokoak ordaintzeko betebeharra doako aduana-eremuko aduana-prozedurapean jarritako (jarritako) atzerriko salgaiei dagokienez, salgaientzako aitorpena egin aurretik askatzeko deklaratuta dago. salgaiak askatzeko eskaera aurkeztu zuen pertsona batek salgaien aitorpena aurkeztu aurretik, aduana-agintaritzak salgaiak askatzeko eskaera erregistratu zuenetik salgaien aitorpena aurkeztu zenetik.
  Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra portu bateko FEZ edo logistikoa den FEZ portu bateko lurralde askeko aduana-eremu bateko aduana-prozedura pean jarritako (jarritako) atzerriko salgaiei dagokienez. portuko FEZ edo logistika FEZ lurraldean inportatzearen ondorioz.
 2. Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziokoak ordaintzeko betebeharra, portuko FEZ edo FEZ logistikoa Batasuneko kide ez den estatu bateko lurraldetik inportatutako atzerriko salgaiei dagokienez. , eta Kode honetako 4. artikuluaren 204. paragrafoarekin bat etorriz, aduana-aitorpenaren mende ez daudenak, hornikuntzari buruzko akordioa egin duen portuko FEZ bateko egoiliar (partaide, entitate) batetik edo FEZ logistiko batetik sortzen da. zerbitzuen salgaiak portuetako FEZ edo logistika FEZ lurraldean inportatzen diren unetik.
 3. Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziokoak ordaintzeko betebeharra, aduana-zona libre bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiei dagokienez, honen 10. artikuluaren 11. eta 205. paragrafoekin bat etorriz. Kodeak, ondasun horiek edukitzeko, erabiltzeko eta (edo) kentzeko eskubideak transferitu zaizkie eta (edo) askatutako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak, eta horiek, estatu kideei, deklaratzailearen betebeharra agintzen zaie merkantziak aduana-prozedura dohainik gabeko eremuaren arabera eta aduana-prozedura horren baliozkotasuna betetzeko betebeharrak betetzeari dagokionez, deklaratzailearen betebehar zehatzak ezartzen zaizkie pertsona horiei.
 4. Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra doako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako (jarritako) atzerriko salgaiei dagokienez amaituko da, honen 1 - 3 paragrafoetan zehaztutako pertsonentzat. artikulua, inguruabar hauek gertatzean:
  1. aduana askeko zonako aduana-prozedura amaitzea Kode honetako 207. artikuluarekin bat etorriz, artikulu honetako 7. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatu ondoren ere, aduana-eremu askeko aduana-prozedura amaituta izan ezik salgaiak esportatzeko aduana-prozedura, kode honen 2. artikuluaren 5. paragrafoaren 207. paragrafoaren laugarren paragrafoan zehaztutakoa;
  2. Kode honetako 2. artikuluaren 5. paragrafoaren 207. paragrafoaren laugarren paragrafoan zehaztutako salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzea, esportatzeko aduana-prozeduraren pean jarritakoak;
  3. merkataritza askatzea aduana-eremuko aduana-erregimena amaitu denerako, eta (edo) aduana-eremu askeko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik egindako (jasotako) salgaiak, hori aplikatzearen esparruan aduana-prozedura amaitu da, aduana-prozeduren arabera, kode honen 7. artikuluko 129. paragrafoarekin bat etorriz;
  4. inportazioko aduana-eskubideak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak eta (edo) kobratzeko betebeharra betetzea artikulu honetako 8. paragrafoaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko zenbatekoetan;
  5. aduana-agintaritzak aitortzea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriarekin bat etorriz eta (edo) atzerriko salgaiak galerarik gabeko galera aduana-eremuko aduana-prozedurapean jarrita, eta (edo) egindako (jaso) ) doako aduana-eremuko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaietatik, istripu bat edo indarrean egoteagatik edo salgaien galera berreskuraezina izateagatik garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz kode honen arabera atzerriko salgaiei dagokienez suntsitu edo galera berreskuraezina gertatu aurretik kasuetan, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaindu behar dira;
  6. merkantziak askatzeari uko egitea aduana doako eremuko aduana-prozedurarekin bat etorriz - inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako, konpentsaziozko zergak ordaintzeko betebeharrari dagokionez, salgaien gaineko aitorpena edo eskaera egiteko eskaera erregistratzerakoan sortutakoak. salgaiak askatzea salgaien gaineko aitorpena egin aurretik;
  7. salgaien gaineko aitorpena kode honen 113. artikuluaren arabera baliogabetzea eta (edo) salgaiak askatzea bertan behera uztea kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera - inportazioko aduana-zergak, zergak, bereziak ordaintzeko betebeharrari dagokionez , salgaien gaineko aitorpena erregistratzerakoan sortutako zerga antidumping eta konpentsatzaileak;
  8. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
  9. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
  10. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espedientean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten salgaien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen.
 5. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumpingaren aurkako eta konpentsazioko zergak ordaintzeko betebeharra doako zona aduana-eremuko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiei dagokienez, artikulu honetako 1. eta 3. paragrafoetan zehaztutako pertsonei amaiera emango zaie transferentzia egin ondoren. askatasuneko aduana-eremuko aduana-erregimenean jarritako salgaien jabetza, erabilera eta (edo) xedapen-eskubideak eta (edo) aduana-zona askeko aduana-erregimenean jarritako salgaietatik egindako (jasotako) salgaiak, aduana bete gabe doako aduana-zona baten prozedura, kode honetako 10. artikuluaren 11. eta 205. paragrafoekin bat etorriz, baldin eta salgaiak edukitzeko, erabiltzeko eta (edo) botatzeko eskubideak transferitzen diren bitartean, deklaratzailearen betebeharrak baldintzak betetzea eskubide horiek eskualdatu zaizkien pertsonei ezartzen zaizkie aduana-eremu askeko aduana-prozeduraren arabera eta deklaratzaileak deklaratzen duen betebeharra aduana-prozedura horren funtzionamendua betetzeko.
 6. Inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen kontrako eskubide konpentsatzaileak eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra artikulu honetako 7. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatzen direnean bete beharko da.
 7. Honako inguruabar hauek gertatuz gero, inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako tasak, zerga konpentsatzaileak eta ordaintzeko epea honako hau da:
  1. doako zonako aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaien FEZ lurraldetik esportatutako kasuan, eta (edo) aduana-zona askeko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak. merkantzien zona horri dagokionez edo aduana-agintaritzaren baimenik gabe aduana-eremu askeko aduana-prozedura amaitzea Kode honen 4. artikuluaren 205. paragrafoan zehaztutako kasuetan, salgaiak esportatu ahal diren kasuetan izan ezik. doako aduana-eremuko aduana-prozedura, kode honen 3. artikuluaren 1. paragrafoko 207. eta XNUMX. paragrafoko hiru eta lau paragrafoetan aurreikusitako kasuetan, - ZEEren lurraldetik esportatzen den eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - ZEEren lurraldetik esportazio hori agerian uzten den eguna, zeinetan aplikatzen baita aduana-zona askeko aduana-prozedura;
  2. aduana askeko eremuko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaiak eta (edo) aduana-doako eremuko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jasotako) salgaiak beste pertsona bati eskualdatzea aduana-prozedura bete gabe aduana-zona librea, salgai horiek Kode honen 8. artikuluaren 10, 11 eta 205. paragrafoekin bat etorriz salbuetsita izan ezik, - salgaiak eskualdatzeko eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - agerian uzteko eguna transferentzia horren egitatea;
  3. aduana-agintaritzak Kode honen 5. artikuluaren 205. paragrafoaren lehenengo paragrafoarekin bat etorriz, ZEEren lurraldera itzultzen ez bada, zehaztu diren kasuetan ZELaren lurraldetik esportatutako salgaiak. kode honen 1. artikuluaren 2. paragrafoaren 4, 5, 4 eta 205. idatz-zatietan, - epe hori amaitu zen eguna;
  4. aduana-eremu libreko aduana-prozedura amaitu ez bada aduana-agintaritzak Kode honetako 5. artikuluaren 205. paragrafoaren bigarren paragrafoarekin bat etorriz, ZEEko lurraldetik esportatutako salgaiei dagokienez. Kode honen 3. artikuluaren 4. paragrafoaren 205. idatz-zatian zehaztutako kasua, - epe hori amaitu zen eguna;
  5. aduana askeko eremuko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaiak galtzen badira eta (edo) aduana-eremu askeko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jasotako) salgaiak, suntsipena eta (edo) atzeraezina izan ezik salgaien galera istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo berreskura ezin daitekeen galeraren ondorioz, garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz, - salgaiak galtzen diren eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - galera hori agerian uzteko eguna;
  6. aduana-agintaritzari aurkezten ez bazaio, berak ezarritako epean, Kode honen 1. artikuluaren 10. paragrafoaren 207. idatz-zatian zehaztutako salgaiak lurperatu, neutralizatu, erabili edo bestela suntsitu direla egiaztatzen duten agiriak - salgaien esportazio eguna FEZ lurraldetik kanpo;
  7. Kode honetako 5. artikuluaren 139. paragrafoaren hirugarren paragrafoarekin bat etorriz gero, esportazioetarako aduana prozeduraren kodea, 2. artikuluaren 5. paragrafoko 207. paragrafoko laugarren paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez, salbu eta zehaztutako salgaiei dagokienez, esportazioetarako aduana-prozedura amaitzea, aduana-prozedura hori amaitzen den unean FEZaren lurraldean kokatuta daudenak, - lehenengo paragrafoak ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunean. Kode honen 5. artikuluko 139. paragrafoa.
  8. Artikulu honen 7. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak doako zona aduanako prozedura pean jarritako atzerriko salgaiei dagokienez, inportazio-zergak, zergakZerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak, atzerriko salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean jarriko balira bezala inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko tarifako lehentasunak eta onurak aplikatu gabe.
   Artikulu honen 7. paragrafoan zehaztutako zirkunstantziak libre dauden aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiei dagokienez eta salgai horietan, Kode honetako 206. artikuluaren arabera, aduana askeko zonako aduana-prozeduraren arabera, inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen kontrako zerga bereziak, konpentsaziozkoak, aduana-doako eremuko aduana-prozedurapean jarri eta egindako salgaiak fabrikatzeko erabiltzen diren atzerriko salgaiei dagokienez ordaindu behar dira ) aduana-erregimenaren araberako aduana-eremuan jarritako atzerriko salgaietatik, atzerriko salgaiak barne-kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera jarriko balira bezala, inportazio-aduana-zergak eta zergak ordaintzeko tarifako lehentasunak eta onurak aplikatu gabe.
   Klausula honen lehenengo eta bigarren paragrafoetan zehaztutako kasuetan, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak, inportazioko aduana-zergen tasak, zergak, zerga bereziak, antidumpingak eta konpentsaziokoak kalkulatzeko. aplikatzen dira, aduana-agintaritzak erregistroaren egunean indarrean dagoen merkantzia horiek libre dauden aduana-eremuko aduana-prozeduraren pean aurkeztutako salgaien deklarazioan, salgaiei dagokienez, horien askapena, aduana doako eremuko aduana prozedura, salgaien aitorpena aurkeztu aurretik egin zen - aduanetako agintaritzak salgaiak askatzeko eskaera erregistratu zuen egunean, salgaien aitorpena aurkeztu aurretik, eta merkantziak doako aduana-eremuko aduana-prozeduraren arabera Kode honen arabera kokatu ziren aduana-deklaraziorik gabe, - merkantziak portuko FEZ lurraldean edo FEZ logistikoan inportatu ziren egunean.
  9. Artikulu honen 7. paragrafoan zehaztutako zirkunstantziak libre dauden aduana-eremu bateko aduana-prozeduraren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salerosketekin eta ondasun horietan, Kode honen 206. artikuluaren arabera, aduana doako zonako aduana-prozeduraren arabera, inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen kontrako zerga bereziak, zerga konpentsatzaileak ordainduta daude, doako eremuko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jasoak) diren salgaiak balira bezala. barne kontsumorako askapen aduana prozeduran jarri ziren, inportazio aduana zergak eta zergak ordaintzeko tarifen lehentasunak eta onurak erabili gabe.
   Kasu honetan, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, Kode honetako 7. eta 12. kapituluekin bat etorriz kalkulatzen dira.
   Inportaziorako aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak, inportazio aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, inportazioa ordaintzeko epea amaitzen den egunean aplikatuko dira. aduana-zergak, zergak, dumpingaren aurkakoak, zerga-eskubideak, artikulu honetako 7. paragrafoan xedatutakoaren arabera, aduana-zona libre bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiei dagokienez.
   Salgaien aduana-balioa zehazteko eta inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak kalkulatzeko, atzerriko moneta estatu kide bateko moneta bihurtu behar bada, bihurketa hori artikulu honetako 7. paragrafoaren arabera, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, indarrean dagoen truke-tasaren arabera egiten da.
   Aduana-agintaritzak ez badu salgaiei buruzko informazio zehatza (izaera, izena, kantitatea, jatorria eta (edo) aduana-balioa), inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak eta ordaindu beharreko zergak konpentsatzeko oinarriak aduana informazioaren arabera zehazten da, eta salgaien sailkapena Kode honetako 3. artikuluko 20. paragrafoa kontuan hartuta egiten da.
   Atzerriko Ekonomia Jardueren Lehengaien Nomenklaturarekin bat etorriz produktuaren kodea taldekatze mailan zehazten bada 10 baino gutxiagoko karaktere kopuruarekin:
   • inportazioko aduana-tasak kalkulatzeko, aduana-tasen tasarik altuena aplikatzen da, talde horretan sartutako merkantziei dagokiena;
   • zergak kalkulatzeko, balio erantsiaren gaineko zergaren tasarik altuena aplikatzen da, talde horretan sartutako ondasunen gaineko zerga berezien gaineko zerga tasarik altuena (zerga bereziak edo zerga bereziak), horietatik tasen artean altuena aduana-zergen zenbatekoa ezartzen da;
   • betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, klausula honetako hamargarren paragrafoa kontuan hartuta, talde horretan sartutako merkantziei dagozkien zerga berezien, antidumping eta konpentsatzaileen tasen artean altuena aplikatzen da. Zerga konpentsatzaile bereziak, antidumpingak, salgaien jatorriaren arabera kalkulatzen dira, kode honetako 4. kapituluan xedatutakoaren arabera baieztatuta, eta (edo) zehaztutako betebeharrak zehazteko beharrezkoa den beste informazioa. Salgaien jatorria eta (edo) zehaztutako betebeharrak zehazteko beharrezkoa den beste informazioa baieztatzen ez bada, zerga konpentsatzaile bereziak, antidumpingak, konpentsatuko dituztenak, zerga berezien, antidumping eta konpentsatzailearen gaineko tasarik altuenen arabera kalkulatuko dira. Atzerriko Ekonomia Jarduerako Lehengaien Nomenklaturaren kode bera, baldin eta ondasunen sailkapena 10 karaktereko mailan egiten bada edo taldean sartutako ondasunak, baldin eta Atzerriko Ekonomia Jarduerarako Lehengaien Nomenklaturarekin bat datozen ondasunen kodeak badira. taldekatze mailan zehazten da 10 baino gutxiagoko karaktere kopuruarekin.
    Salgaiei buruzko informazio zehatza geroago ezartzeko orduan, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak kalkulatzen dira informazio zehatz horren arabera, eta gehiegi ordaindutako eta (edo) gehiegi bildutako inportazio kopuruen itzulketa (konpentsazioa) aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak edo ordaindu gabeko zenbatekoak kobratzea 10. eta 11. kapituluetan eta Kode honetako 76. eta 77. artikuluetan xedatutakoaren arabera.
  10. Artikulu honetako 8. paragrafoarekin bat etorriz inportatutako aduana-zergak, zergak, dumpingaren kontrako eta konpentsazioko zerga berezien zenbatekoei dagokienez, interesak ordaindu behar dira, zenbateko horiei dagokienean ordainketa geroratzea emango balitz bezala. salgaiak aduana-erregimenaren araberako aduana doako eremuan jartzeko eguna, inportazioko zergak, zergak, dumping berezien, antidumping eta konpentsazioko zergak ordaintzeko epea amaitzen den egunean. Zehaztutako interesak Kode honetako 60. artikuluarekin bat etorriz kalkulatu eta ordaintzen dira.
  11. Doako aduanako eremuko aduana-prozedura amaitzen bada edo Batasuneko aduana-lurraldetik Kode honetako 2. artikuluaren 5. paragrafoaren 207. paragrafoaren laugarren paragrafoan zehaztutako salgaiak esportatzen badira, aduana-prozeduraren pean jarrita esportazioa, edo jartzea Kode honetako 7. artikuluaren 129. paragrafoaren arabera atzerriko salgaiei aplikatzen zaizkien aduana-prozeduretan, edo aduana-agintariek merkantzia horiek atxikitzea Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoarekin bat etorriz, betebeharra bete ondoren. aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak eta (edo) horien kobrantza (osorik edo zati bat) aduana-zergen zenbatekoa, zergak, ordaindutako zerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak eta (edo) artikulu honen arabera itzul daitezke (konpentsatu) kode honen 10. kapituluan eta 76. artikuluaren arabera.

209. artikulua. Inportazioko aduana-eskubideak, zergak, dumping berezien, antidumping eta konpentsazioko zergak kalkulatzeko eta ordaintzeko zehaztasunak, aduana-zona aske bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiei eta aduana azpian jarritako salgaietatik egindako (jasotako) salgaiei dagokienez. aduana-zona aske baten prozedura, aduana-prozedura bereizietan jartzen direnean

 1. Libre dauden aduana-zona bateko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaiak jartzerakoan eta aduana-zona askeko aduana-erregimenean jarritako salgaiak prozesatzeko eragiketak jasan ez dituztenean, inportazioko aduana-zergak kalkulatzeko barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenean. zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, inportazioko zerga tasak aplikatzen dira, zergak, dumping, antidumping eta konpentsazioko zergak indarrean daude aduanako agintaritzak salgaiak jartzeko aurkeztutako salgaien gaineko aitorpena indarrean dagoen egunean. aduana-zona aske baten aduana-prozedura, eta salgaiei dagokienez, askapen hori askatu da aduana-eremu askeen aduana-erregimenean jartzen direnean salgaien gaineko aitorpena aurkeztu baino lehen, - aduanak erregistratu duen egunean. salgaiak askatzeko eskaeraren autoritatea salgaien aitorpena aurkeztu aurretik, klausula honen bigarren paragrafoan zehaztutako kasua izan ezik.
  Doako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako ekipamenduak etxeko kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean jartzen direnean, martxan jarri eta FEZeko egoiliar batek (parte-hartzailea, gaia) erabiltzen duen ekimena (akordioa) ezartzeko jarduerak burutzea (burutzea) FEZen lurraldean (akordioa FEZko jardueren baldintzei buruzkoa, inbertsio aitorpena, ekintzailetza programa), baita portu bateko ZEEko lurraldean doako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako salgaiak edo FEZ logistikoa, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, zerga konpentsatzaileak, inportazioko aduanako zergen tasak kalkulatzeko, zergak, zerga bereziak, anti-dumping, konpentsatzaileak, erregistro egunean egunean indarrean merkantziak etxeko kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jartzeko aurkeztutako salgaien aitorpenaren aduana-agintaritza.
 2. Kode honen 1. artikuluaren 5. paragrafoaren 7., 10., 14., 2. eta 127. paragrafoetan zehaztutako aduana-prozeduretan jartzen direnean, doako zona bateko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiekin egindako (jasoak) salgaiak:
  1. zehaztutako salgaietan zehaztutako salgaietan zehaztutako aduana-eremuko aduana-prozeduraren pean jarrita, Kode honetako 206. artikuluan xedatutakoaren arabera burututa, inportazio-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak kalkulatzen dira aduana-zona askeko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaiekin eta erlazionatutako doako zona bateko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaiekin egindako (jasotakoak) salgaiak fabrikatzeko erabiltzen direnak. Aldi berean, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, zerga konpentsatzaileak, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, anti-dumping eta konpentsatzaileak, kalkulatzeko, indarrean dagoen egunean aduana-agintaritzak salgaiak aduana-eremu libreetako aduana-erregimenean jartzeko aurkeztutako salgaien gaineko deklarazioa erregistratzea, eta salgaiei dagokienez, horien askapena, aduana-eremu libreko aduana-erregimenean jartzen denean, salgaien aitorpena aurkeztea - aduana-agintaritzak salgaiak askatzeko eskaera erregistratu zuen egunean, salgaien aitorpena aurkeztu aurretik;
  2. aduana-agintaritzak salgaien gaineko aitorpenik egin ezean salbuespeneko aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jasotako) salgaien inguruko aitorpenik ez badago, aduana-zona librea aduana-eremuko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jasotako) salgaietan, kode honen 206. artikuluan xedatutakoaren arabera burututakoa, inportazio-aduanako zergak, zergak egindako salmenten arabera kalkulatzen dira. aduana-zona askeko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak. Aldi berean, inportazioko aduana-zergak eta zergak kalkulatzeko, inportazio-aduana-zergen eta zergen tasak indarrean aplikatzen dira aduana-agintaritzak erregistratu den egunean bertan zehaztutako aduana-prozeduren arabera jarritako salgaien aitorpenean. 1. paragrafoko 4, 5, 7, 10, 14 eta 2. paragrafoak Kode honetako 127. artikulua. Kasu honetan, inportazioko aduanako zergak ad valorem tasan kalkulatzeko oinarria doako zona aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien balio zenbatetsia da, Batzordeak zehazten duen prozedura. .
  3. Doako aduana-eremuko aduana-prozedura amaitutakoan, aduana-doako zonako aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaiak aduana-prozeduretan jarriz gero, kode honen 8. artikuluaren 9. eta 207. paragrafoekin bat etorriz, zergak, zergak kalkulatzen dira libre dauden aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotakoak) salgaien arabera. Aldi berean, inportazioko aduana-zergak eta zergak kalkulatzeko, inportazio-aduana-zergen eta zergen tasak indarrean aplikatzen dira aduana-agintaritzak erregistratutako egunean, zehaztutako aduana-prozeduretan salgaiak jartzeko egindako deklarazioan. kode honen 1. artikuluaren 4. paragrafoaren 5, 7, 10, 14, 2 eta 127. idatz-zatietan.
  4. Artikulu honetako 1 - 3 paragrafoetan zehaztutako kasuetan inportazio-aduana, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak kalkulatzeko, atzerriko moneta estatu kide bateko moneta bihurtzea eskatzen bada, hala nola, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, zerga-eskubideak, kasu bakoitzerako ezarritako tasen aplikazio egunean indarrean dagoen truke-tasaren arabera egiten da.

210. artikulua. Aske aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien egoera zehaztea

 1. Aske aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jaso) salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen badira, salgaien egoera merkantzien nahikoa prozesatzeko irizpideen arabera zehaztuko da. honela adierazten da:
  1. ondasunen kodea aldatzea atzerriko jarduera ekonomikoaren Lehengaien nomenklaturarekin bat etorriz lehenengo 4 karaktereetako edozein mailatan;
  2. ondasunen balioan erabilitako materialen kostuaren ehunekoa edo balio erantsia azken produktuaren prezioaren zati finko batera iristen denean (ad valorem araua);
  3. beharrezko baldintzak betetzea, produkzioa eta eragiketa teknologikoak egitea, ondasunak Batasuneko ondasun gisa aitortzeko nahikoa.
 2. Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzeko helburuarekin aduana-eremu libre bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) salgaiak Batasuneko ondasun gisa aitortzen dira fabrikazioko eragiketen ondorioz (ordainagiria) salgaien baldintza hauetako bat betetzen da:
  1. salgaien kodea aldatu zen atzerriko jarduera ekonomikoaren Lehengaien nomenklaturarekin bat etorriz lehenengo 4 karaktereetako edozein mailatan, artikulu honen 3. paragrafoan zehaztutako kasuak izan ezik;
  2. aduana askeko zonako aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaien balioaren ehunekoak ez du azken produktuaren prezioaren kuota finkoa gainditzen edo balio erantsiak azken produktuaren prezioan kuota finkoa lortzen du, salbu artikulu honen 3. paragrafoan zehaztutako kasuak;
  3. salgaiei dagokienez, baldintzak bete dira, ekoizpen eta operazio teknologikoak egin dira, nahikoa aduana-zona libre bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jasoak) salerosketetarako, Batasuneko salgaiak izan ezik. artikulu honen 3. paragrafoaren lehenengo paragrafoan zehaztutako kasurako.
 3. Doako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik egindakoak (jasotakoak) ez dira Batasuneko ondasun gisa aitortzen, baldin eta nahikoa izapidetzeko irizpideak betetzen ez dituzten salgaiei dagokienez egindako eragiketak bakarrik egin badira, edozein dela ere beste baldintza batzuk betetzea.
  Salgaien kodea aldatzea Atzerriko Ekonomia Ekonomia Ondasunen Nomenklaturarekin bat etorriz lehen 4 digituetako edozein mailatan eta ad valorem share araua ez dira aplikatzen atzerrian kokatutako ondasunetatik egindako (jaso) ondasunen nahikoa prozesatzeko irizpide gisa. aduana-zona aske baten aduana-prozedura, aduana-zona aske bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiei dagokienez, egindako salgaiak aitortzeko nahikoa baldintza, ekoizpen eta eragiketa teknologikoen zerrenda (jasoa) ) merkataritza askeko zona bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik.
 4. Libre dauden aduana-zona bateko, Batasuneko salgaien aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaiak aitortzeko nahikoa baldintza, ekoizpen eta operazio teknologikoen zerrenda, baita horien burutzea ere. ez ditu nahikoa izapidetzeko irizpideak betetzen aduana askeko eremuko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien egoera zehazteko. Batzordeak zehaztuko du.
 5. Doako aduana-zona bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik egindako (jasotako) salgaiak nahikoa prozesatzeko irizpide gisa ad valorem share araua erabiltzeko prozedura zehazten du. Akziozko ad valorem araua ez da Batasuneko ondasunen konponketa eragiketak egiterakoan nahikoa prozesatzeko irizpide gisa aplikatzen.
 6. Doako aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaien egoera baimendutako estatu erakunde batek edo estatu kide bateko erakunde baimendu batek zehazten du.
 7. Aske aduana-eremu bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien egoera egiaztatzen duen dokumentu gisa, baimendutako estatu erakunde batek edo estatu kide bateko erakunde baimendu batek egindako (jasotako) salgaien aitorpenari buruzko iritzia ematen du. aduana azpian jarritako atzerriko salgaietatik, aduana-zona aske baten prozedura, Batasuneko salgaiak edo aduana-zona aske bateko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salerosketetatik fabrikatutako (jasotakoak) ondasunen aitorpenari buruzko ondorioa. Batasuna.
  Ondorio horien formak, ondorio horien egitura eta formatua dokumentu elektronikoen forman, horiek betetzeko prozedura, baita horiek emateko eta aplikatzeko prozedura ere Batzordeak zehazten ditu.
 8. Merkataritza libreko eremuko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasotako) salgaien egoera egiaztatzen duen agiririk ez badago, baliogabetu edo baliogabetu ez bada Batasuneko aduana-lurraldetik egiten duten esportazioaren salmenta salgaitzat hartuko da Batasuna, eta beste helburu batzuetarako, atzerriko salgaitzat.