МЕНЮ

Esportazio aduana berriro esportatzea

238. artikulua. Aduana-prozeduraren edukia eta aplikazioa berriro esportatzeko

 1. Aduana-prozedura berriro esportatu - atzerriko salgaiei eta Batasuneko salgaiei aplikatutako aduana-prozedura, horren arabera atzerriko salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen dira inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsaziozkoak eta (edo) zerga eta zerga horien zenbatekoak itzultzearekin (konpentsatzea) 242. artikuluan xedatutakoaren arabera. Kode hau, eta Batasuneko ondasunak - esportazio-aduanako zergak ordaindu gabe, salgaiak aduana-prozedura honen pean jartzeko baldintzak betez.
 2. Esportazioen aduana berriro esportatzeko prozedura aplikatuko da:
  1. Batasuneko aduana lurraldean inportatutako eta Batasuneko aduana lurraldean kokatutako atzerriko salgaiak, aduana prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak barne;
  2. Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketen ondorioz jasotako (eratutako) salgaiak (produktuak prozesatzea, hondakinak, kode honen 3. artikuluaren 170. paragrafoan zehaztutako hondakinak eta (edo) hondakinak izan ezik), osatzeko aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura, kode honen 1. artikuluko 173. paragrafoarekin bat etorriz;
  3. hondakinak, kode honen 3. artikuluaren 195. paragrafoan zehaztutako hondakinak izan ezik, eta (edo) etxeko kontsumorako prozesatze-eragiketen ondorioz sortutako hondakinak, etxeko kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedura amaitzeko Kode honen 1. artikulua;
  4. doako eremuko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jasoak) diren salgaiak, aduana-eremu libreko aduana-prozedura osatzeko, kode honen 1. artikuluaren 5. paragrafoaren 207. idatz-zatiaren arabera;
  5. doako biltegiko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaietatik fabrikatutako (jaso) salgaiak doako biltegiko aduana-prozedura osatzeko, Kode honen 1. artikuluaren 4. paragrafoaren 215. idatz-zatiaren arabera;
  6. Batasuneko salgaiak, barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedura aplikatu zaienean, salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen badira salgaiak garraiatzeko oinarritutako transakzioaren baldintzak ez betetzeagatik. Batasuneko aduana-mugan zehar, kopuruari, kalitateari, deskribapenari edo ontziei dagokienez ere, kode honen 2. artikuluaren 239. paragrafoak ezarritako baldintzak betetzen badira;
  7. barne kontsumorako askatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiak, horiei dagokienez, Batasuneko nazioarteko itunen arabera edo Batasunean sartzeko nazioarteko itunen arabera, inportazioko aduana-tasen tasa baxuagoak aplikatzen dira Aduana Tarifa Bateratuak ezartzen dituenak baino. Eurasiako Ekonomia Batasunekoak, salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen badira salerosketak Batasuneko aduana-muga zeharkatzen duten transakzioaren baldintzak ez betetzeagatik, kopuruaren arabera ere, kalitatea, deskribapena edo ontziratzea, kode honen 2. artikuluaren 239. paragrafoak ezarritako baldintzen arabera.
 3. Artikulu honen 6. paragrafoaren 2. idatz-zatian zehaztutako Batasuneko salgaiek, berriro esportatzeko aduana-prozedurapean jarri eta Batasuneko aduana-lurraldetik benetan esportatuta, Batasuneko salgaien izaera galtzen dute.
 4. Onartzen da berriro esportatzeko aduana-prozedura Batasuneko aduana-lurraldetik esportatutakoekin alderatuta:
  1. kode honen 1. artikuluaren 3. paragrafoaren 176. idatz-zatian zehaztutako salgaiak, aduana-lurraldetik kanpo izapidetzeko aduana-erregimenaren pean jarriak, aduana-lurraldetik kanpo izapidetzeko aduana-prozedura osatzeko. Kode hau;
  2. aduana-araubide berezi baten pean jarritako salgaiak, Batzordeak zehazten dituen kasuetan;
  3. nazioarteko garraiorako ibilgailuak, kode honen 7. artikuluaren 276. paragrafoarekin bat etorriz;
  4. kode honen 2. artikuluko 5. paragrafoaren 303. idatz-zatian zehaztutako atzerriko salgaiak.
  5. Artikulu honen 4. paragrafoan zehaztutako salgaiak berriro esportatzeko aduana-prozeduran jartzen dira, Batasuneko aduana-lurraldera inportatu gabe.

239. artikulua. Salgaiak berriro esportatzeko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak

 1. Kode honetako 1. artikuluaren 5. paragrafoaren 2-238 idatz-zatietan berriro esportatzeko aduana-prozeduran jartzeko baldintzak hauek dira:
  1. debekuak eta murrizketak betetzea Kode honetako 7. artikuluan xedatutakoaren arabera;
  2. aduana-agintaritzari salgaiak Batasuneko aduana-lurraldera inportatzearen inguruabarren inguruko informazioa, Batasuneko aduana-lurraldetik salgaiak esportatzea, aduana eta (edo) bestelako agiriak aurkeztean baieztatzen direnak edo dokumentu horiei buruzko informazioa.
 2. Kode honen 6. artikuluaren 7. paragrafoaren 2. eta 238. paragrafoetan zehaztutako salgaiak berriro esportatzeko aduana-prozeduran jartzeko baldintzak hauek dira:
  1. merkantziak berriro esportatzeko aduana-erregimenean jartzea urtebeteko epean, barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenean aduana-erregimenean jartzen den egunaren biharamunetik aurrera;
  2. aduana-agintaritzari salgaiak Batasuneko aduana-lurraldera inportatzearen inguruabarren inguruko informazioa bidaltzea, salerosketak Batasuneko aduana-mugatik zehar garraiatu diren transakzioaren baldintzak ez betetzea, merkantzia horiek etxeko kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean, salgaien erabilera barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduran jarri ondoren, aduana eta (edo) bestelako dokumentuak edo dokumentu horiei buruzko informazioa aurkeztean baieztatzen direnak. Salerosketak Batasuneko aduana-mugatik zehar garraiatutako transakzioaren baldintzak ez direla betetzen egiaztatzeko, aduana-agintaritzari baimendutako erakundeek legediaren arabera emandako dokumentuak aurkeztu ahal izango zaizkie. estatu kideetakoak;
  3. salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean ez erabiltzea eta horiek konpontzea, salbu eta salgaiak erabiltzea akatsak edo bestelako zirkunstantziak antzemateko beharrezkoa zen kasuetan izan ezik. salgaiak esportatzea Batasuneko aduana lurraldetik;
  4. aduanako agintaritzak salgaiak identifikatzeko gaitasuna;
  5. debekuak eta murrizketak betetzea Kode honetako 7. artikuluaren arabera.

240. artikulua. Esportazioak berriro esportatzeko aduana-erregimenean jarritako salgaiekin

 1. Batasuneko aduana-lurraldetik garraiatzeko (garraiatzeko), berriro esportatzeko aduana-erregimenean jartzen diren salgaiak aduana-garraiorako aduana-erregimenean jartzen dira, izan ezik:
  1. kode honen 6. artikuluaren 2. paragrafoaren 238. idatz-zatian zehaztutako ondasunak;
  2. portuko lurraldetik esportatzen diren salgaiak FEZ edo FEZ logistikoa eta salgaien irteera lekua da Batasuneko aduana-mugan zehar salgaiak mugitzeko lekua, portu horretako FEZ edo FEZ logistikoa atxikita dagoen tokia da;
  3. Batzordeak zehazten dituen beste salgaien kategoria batzuk.
 2. Aduana-prozeduraren arabera berriro esportatzeko jarritako salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatu behar dira 4 hilabetetik gorako epean, salgaiak aduana-erregimen horren pean jarri eta hurrengo egunetik aurrera, salbu eta inportatutako salgaiak. portuko FEZ edo FEZ logistikoa.
 3. Atzerriko salgaiak berriro esportatzeko aduanako prozeduraren pean jarri eta hurrengo egun balioduneko 3 egun baliodunetan, salgaiak aduana igarotzeko aduanako prozeduran jarri ez badira edo Batasuneko aduana lurraldetik irten badira, aldi baterako biltegian jarri beharko dira .
 4. Berriro esportatzeko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen ez badira, ezbeharren edo (edo) galera berreskuraezinaren kasuak izan ezik, istripu batengatik edo ezinbesteko kasu nagusiengatik edo berreskuraezinak diren galeren ondorioz galera naturalak garraiatzeko (garraiatzeko) eta (edo) biltegiratzeko ohiko baldintzetan, artikulu honetako 2. paragrafoan ezarritako epea amaitu baino lehen, berriro esportatzeko aduana-prozedura amaitzen da, eta atzerriko salgaiak aduana-agintaritzak atxikitzen ditu. kode honen 51. kapituluan xedatutakoaren arabera.

241. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra sortu eta amaitzen da berriro esportatzeko aduana-prozeduraren arabera jarri diren (jarri) atzerriko salgaiei dagokienez, horiek ordaintzeko epea eta kalkulua

 1. Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra berriro esportatzeko aduana-prozeduran jarritako atzerriko salgaiei dagokienez, deklaratzaileari sortzen zaio aduana-agintaritzak salgaien gaineko aitorpena erregistratzen duen unetik.
 2. Esportazioak berriro esportatzeko aduana-prozedurapean jarritako (jarri) atzerriko salgaiei dagokienez inportazioko aduana-zergak, zergak, dumpingaren kontrako eta konpentsazioko zerga bereziak ordaintzeko betebeharra amaitzen da deklaratzaileak honako inguruabar hauek gertatu ondoren:
  1. Batasuneko aduana-lurraldetik atzerriko salgaien benetako esportazioa, irteera lekuko aduana-agintaritzak baieztatutakoa, Batzordeak kode honetako 93. artikuluan xedatutakoaren arabera zehaztutako eran;
  2. salgaiak jartzea, zeinari dagokionez berriro esportatzeko aduana-prozeduraren eragina amaitu den, aduana-prozeduren arabera, kode honetako 7. artikuluaren 129. paragrafoaren arabera;
  3. inportazioko aduana-eskubideak, zergak, dumping berezien, antidumping, konpentsazioko zergak eta (edo) kobratzeko betebeharra betetzea artikulu honetako 4-6 paragrafoen arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko zenbatekoetan;
  4. aduana-agintaritzak aitortzea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera, atzerriko salgaien suntsipena eta (edo) berreskuraezina den galera, istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo ondasun horiek behin eta berriz galtzeagatik galera naturalak garraiatzeko (garraiatzeko) edo (edo) biltegiratzeko baldintza arruntetan, salbu eta suntsitu edo kode berreskuraezina gertatu aurretik kode honen arabera atzerriko salgaiei dagokienez, inportazioko aduana-zergak, zergak ordaintzeko epea amaitzen den kasuetan izan ezik. , betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak etorri dira;
  5. salgaiak askatzeari uko egitea berriro esportatzeko aduana-prozedurarekin bat etorriz - salgaien gaineko aitorpena erregistratzerakoan sortutako inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharrari dagokionez;
  6. salgaien gaineko aitorpena kode honen 113. artikuluaren arabera baliogabetzea eta (edo) salgaiak askatzea bertan behera uztea kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera - inportazioko aduana-zergak, zergak, bereziak ordaintzeko betebeharrari dagokionez , salgaien gaineko aitorpena erregistratzerakoan sortutako zerga antidumping eta konpentsatzaileak;
  7. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
  8. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
  9. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espedientean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten salgaien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen.
 3. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumpingaren aurkako eta konpentsazioko zergak ordaintzeko betebeharra beteko da berriro esportatzeko aduana-prozeduran jarritako atzerriko salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen ez badira, iraungi baino lehen. Kode honen 2. artikuluaren 240. paragrafoak ezarritako epea.
  Zirkunstantzia hori gertatu zenean, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko eguna salgaiak berriro esportatzeko aduana-prozedurapean jartzen den eguna da.
 4. Artikulu honetako 3. paragrafoan zehaztutako zirkunstantzia gertatu ondoren, inportazio-zergak, zergakZerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, berriro esportatzeko aduana-prozeduran jarritako atzerriko salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduran jarriko balira bezala, inportazio-aduana-zergak ordaintzeko tarifako lehentasunak eta onurak aplikatu gabe. eta zergak, artikulu honetako 5. eta 6. paragrafoetan zehaztutako kasuak izan ezik.
  Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, kalkulatzeko, inportazioko aduanako tasak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, aplikatzen dira, aduanako agintaritzak erregistratu zuen egunean. salgaiak berriro esportatzeko aduana-prozedura pean jartzeko aurkeztutako salgaien aitorpena.
 5. Artikulu honen 3. paragrafoan zehaztutako zirkunstantzia Kode honen 1. artikuluaren 1. paragrafoaren 126. idatz-zatian zehaztutako baldintzapean askatutako salgaiei dagokienez, inportazio-zergak eta zergak ordainduko dira inportazio-aduanako zergen zenbatekoan, ordaindu gabeko zergak. merkantziak askatzean, barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera, inportazioko aduana-zergak eta zergak ordaintzeko pizgarriak erabiltzearekin lotuta. Zehaztutako salgaiei dagokien zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, ez dira ordaindu behar.
 6. Artikulu honen 3. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren pean jarritako salgaiak eraldatzeko produktuekin zerikusia izanez gero, inportazioko zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaindu beharko dira. inportazioko aduana-zergak, zergak, dumpingaren aurkako eta konpentsaziozko zergen zenbatekoan, aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak eta produktu eraldatuak fabrikatzeko erabiliko lirateke. prozesatutako produktuak askatzeko arauak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduran jarri ziren.
  Inportazioko aduanako zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsaziozkoak, inportazioko zerga tasak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziokoak aplikatzen dira, indarrean aduana agintaritzak erregistratu zuen egunean. merkantziak aduana-lurraldean eraldatzeko aduana-erregimenaren pean jartzeko aurkeztutako salgaien deklarazioa, eta salgaiei dagokienez, horien askapena, aduana-lurraldean eraldatzeko aduana-prozedurapean jarritakoan, aitorpena aurkeztu aurretik egin zen. salgaientzat, - aduana-agintaritzak salgaiak askatzeko eskaera erregistratu zuen egunean, salgaien aitorpena aurkeztu aurretik.
  Inportazioko aduana-zergak, zergak, anti-dumping, zerga-eskubide bereziak kalkulatzeko, atzerriko moneta estatu kide bateko moneta bihurtu behar bada, bihurketa hori egunean indarrean dagoen truke-tasan egiten da. klausula honen bigarren paragrafoan zehaztutakoa.
 7. Artikulu honetako 6. paragrafoarekin bat etorriz inportatutako aduana-zergen, zergen, dumpingaren aurkako, konpentsazioko zerga berezien, ordaindutako (kobratutako) zenbatekoen gainean, interesak ordaindu behar dira, zenbateko horiei dagokienean ordainketa geroratzea emango balitz bezala. merkantziak aduana-lurraldean prozesatzeko aduanako prozeduraren pean jarri zen eguna, salgaiak berriro esportatzeko aduana-erregimenean jartzen diren egunean. Zehaztutako interesak Kode honetako 60. artikuluarekin bat etorriz kalkulatu eta ordaintzen dira.
  Kode honetako 3. artikuluaren 173. paragrafoaren arabera aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren funtzionamendua eten bada, ez da kobratuko edo ordainduko paragrafo honetan aduana-prozedura eteteko aldirako aurreikusitako interesak.
 8. Batasuneko aduana-lurraldetik atzerriko salgaiak benetan esportatzen direnean, irteera lekuko aduana-agintaritzak baieztatu du Batzordeak zehaztutako moduan, edo horren kode honen 7. artikuluaren 129. paragrafoarekin bat etorriz. salgaiak atzerriko salgaiei aplika dakizkiekeen aduana-prozeduretan, edo aduana-agintariek salgai horiek Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera atxilotzea, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak eta betebeharrak bete ondoren. edo) beren kobrantza (osorik edo zati bat) inportazioko zerga zergak, zergak, isurketen aurkakoak, ordaindutako zergak eta artikulu honen arabera bildutakoak (edo) kode honen 10. kapituluan eta 76. artikuluaren arabera itzuliko dira. .
 9. Adierazleak ez du esportaziorako aduanako zergak ordaintzeko betebeharra berriro esportatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez.

242. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping berezienak, zerga konpentsatzaileen zenbatekoak itzultzea (konpentsatzea).

 1. Kode honen 6. artikuluaren 7. paragrafoaren 2. eta 238. idatz-zatietan zehaztutako salgaiei dagokienez, berriro esportatzeko aduanako prozeduran jarri eta Batasuneko aduana-lurraldetik benetan esportatutakoak, inportazioko aduana-zergen zenbatekoak, zergak, barne-kontsumorako askapenerako aduana-prozedura aplikatzeari lotuta ordaindutako (kobratutako) zerga konpentsatzaile bereziak, antidumpingak, salbu eta inportazioko aduana-zergen eta zergen zenbatekoak ordaindu izanaren (kobratu) direnean izan ezik. inportazioko aduana-zergak, zergak eta (edo) merkantziak horiek erabiltzeko eta (edo) botatzeko murrizketak urratzen dituzten onurak emateko onura horiek erabiltzearekin lotura duten xedeak eta baldintzak urratzen dituzten ekintzak burutzea.
 2. Artikulu honetako 1. paragrafoaren arabera, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumpingaren aurkako eta konpentsazioko zergen zenbatekoak itzultzea (konpentsatzea) Kode honetako 10. kapituluan eta 76. artikuluaren arabera gauzatuko da.