МЕНЮ

Aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura

163. artikulua. Aduanako prozeduraren edukia eta aplikazioa aduana-lurraldean izapidetzeko

 1. Aduana-prozedura aduana lurraldean izapidetzea - ​​atzerriko salgaiei aplikatzen zaien aduana-prozedura. Horren arabera, salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzen dira, Batasuneko aduana-lurraldetik ondorengo esportaziorako bideratutako produktuak lortzeko, ordainketarik egin gabe. salgaiei dagokienez: atzerriko salgaiak, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, zerga-eskubideak, salgaiak aduana-prozedura honen pean jartzeko baldintzak eta aduana-prozedura horren arabera erabiltzeko baldintzak betez.
 2. Aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduran jartzen diren salgaiek atzerriko salgaien egoera mantentzen dute, eta Batasuneko aduana-lurraldean prozesatutako eragiketen ondorioz (eraldatutako produktuak, hondakinak eta hondakinak) jasotako (eratutako) salgaiek atzerriko salgaiak.
 3. Aduana lurraldean prozesatzeko aduana prozedura erabiltzea baimentzen da aldi baterako inportaziorako (sarrera) aduana prozedura eteteko salgaiak horren azpian jarrita, behin-behineko inportaziorako (sarrera) aduanako prozeduraren arabera.
 4. Batzordeak eskubidea du aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedura aplikatzen ez zaien salgaien zerrenda zehazteko. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 203. zenbakia, 11.12.2018koa)

164. artikulua. Salgaiak aduana-erregimenean jartzeko baldintzak aduana-lurraldean eraldatzeko eta erabilera horiek aduana-erregimen horren arabera

 1. Honako hauek dira merkantziak aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak:
  1. salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentua eskuragarri izatea, estatu kide bateko erakunde baimenduak emandakoa eta Kode honetako 168. artikuluan zehaztutako informazioa duena. Salgaien gaineko aitorpena dokumentu gisa erabil daiteke, baldin eta aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura aplikatzeko xedea salgaien konponketa bada, baita Batzordeak zehazten dituen beste kasu batzuetan ere; (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 180. zenbakia, 12.11.2018koa)
  2. aduana-agintariek aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak identifikatzeko aukera, beren eraldaketako produktuetan aduana-lurraldean prozesatzeko, salbu eta atzerriko salgaiak salgai baliokideekin ordezteko kasuetan izan ezik, kode honetako 172. artikuluan xedatutakoaren arabera. ;
  3. debekuak eta murrizketak betetzea Kode honetako 7. artikuluaren arabera.
 2. Honako hauek dira salgaiak aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren arabera erabiltzeko baldintzak:
  1. aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedurak ezarritako baliozko epea betetzea;
  2. kode honetako 166. artikuluan xedatutakoa betetzea aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiekin eragiketak egitean;
  3. agirian zehaztutako pertsonekin aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-erregimenean jarritako salgaiak aurkitzea Batasuneko aduana-lurraldean salgaiak prozesatzeko baldintzei buruz, eta salgaiak horiek erabiltzea eragiketak prozesatzeko eragiketak egiteko. pertsona horien ondasunak.
 3. Kapitulu hau aplikatzearen ondorioetarako, aduanako agintaritzak atzerriko salgaiak identifikatu izanaren eraldaketa produktuetan esan nahi du kode honetako 167. artikuluan zehaztutako metodoetako baten bidez aduana izapidetzeko prozeduran jarritako salgaiak zirela. salgaiak prozesatzeko eragiketak jasan ditu Batasuneko aduana lurraldean prozesatutako produktuak lortzeko .. aduana lurraldean.

165. artikulua. Aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozeduraren iraupena

 1. Aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren indarraldia merkantziak Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko epearen arabera ezartzen da, Batasunak aduana-lurraldean salgaiak prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentuan zehazten den moduan. .
 2. Aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedurak finkatutako epea luzatzen da, pertsonak hala eskatuta, salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko epea luzatzen denean.
 3. Estatu kideen legeriak xedatu dezake Batasunak aduana-lurraldean salgaiak eraldatzeko epea zabaltzen duenean, aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozeduraren ezarritako indarraldia luzatu ahal izango dela, gehienez ere, 10 egun balioduneko epean. iraungipena. Aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren epea luzatzerakoan, aduana-agintaritzak ezarritakoa, iraungi ondoren, aduana-prozedura horren eragina berriro aduana-prozedura hau amaitu zenetik aurrera hasiko da.

166. artikulua. Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketak

 1. Batasuneko aduana lurraldean prozesatzeko eragiketak honakoak dira:
  1. salgaien eraldaketa edo eraldaketa;
  2. salgaien fabrikazioa, muntaketa, muntaketa, desmuntaketa eta muntaketa barne;
  3. salgaien konponketa, horien zaharberritzea, osagaiak ordezkatzea, modernizazioa barne;
  4. produktu prozesatuak ekoiztea errazten edo errazten duten ondasunak erabiltzea, nahiz eta ondasun horiek prozesatzeko prozesuan osorik edo zati batean kontsumitzen diren. Eragiketa hau paragrafo honetako 1 - 3 idatz-zatietan zehaztutako eragiketetako batekin batera egin behar da.
 2. Batasuneko aduana lurraldean izapidetzeko eragiketek ez dute honako hauek barne hartzen:
  1. salmentarako eta garraiatzeko (garraioa) prestatzeko garaian salgaien segurtasuna bermatzeko eragiketak, ontziratzea, ontziratzea eta salgaiak sailkatzea barne, salgaiek beren ezaugarri indibidualak galtzen ez dituzten bitartean;
  2. kumeak, animaliak haztea eta elikatzea, hegaztiak, arrainak barne, baita krustazeoak eta moluskuak hazten ere;
  3. zuhaitzak eta beste landare batzuk hazten;
  4. informazioa, audio eta bideo grabazioak kopiatzea eta erreproduzitzea edozein motatako informazio eramailean;
  5. atzerriko salgaiak baliabide osagarri gisa erabiltzea prozesu teknologikoan (ekipoak, makinak, instalazioak eta abar);
  6. Batzordeak zehazten dituen beste eragiketa batzuk.
 3. Batasuneko aduana lurraldean prozesatzeko eragiketak egiterakoan, Batasuneko salgaiak erabiltzea baimentzen da, salbu eta salbu eta esportazio aduana zergen tasak estatu kideetako legeriak ezartzen dituen eta zehaztutako zerrendan sartzen diren salbuespenak. Batzordeak.
  Batzordeak eskubidea du kasuak noiz zehazteko Batasuneko ondasunak, Estatu kideetako legeriak ezartzen dituen esportazio-aduana-tasen tasak eta paragrafo honetako lehenengo paragrafoan jasotako zerrendan jasotakoak, erabil daitezke lurraldeko aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketak egitean. Batasuna.

167 artikulua. identifikazio atzerriko salgaiak prozesatzeko produktuetan

Tratamenduko produktuetan atzerriko salgaiak identifikatzeko, metodo hauek erabil daitezke:

 • deklaratzaileak, prozesatzeko eragiketak egiten dituen pertsonak edo aduanetako agintarien funtzionarioek zigiluak, zigiluak, marka digitala eta bestelakoak jartzea atzerriko salgaiak;
 • deskribapen zehatza, argazkia, atzerriko salgaien eskala irudia;
 • aurrez hautatutako laginak eta (edo) atzerriko salgaien eta horien prozesamenduko produktuen laginak alderatzea;
 • lehendik dauden produktuen etiketak erabiltzea, serie-zenbakien barne;
 • Batasuneko aduana-lurraldean egindako salgaien izaera eta prozesatze-eragiketetan oinarrituta aplika daitezkeen beste metodo batzuk, besteak beste, atzerriko salgaien erabilerari buruzko informazio zehatza jasotzen duten dokumentuak aztertuz Batasuneko aduana-lurraldea, baita produktu eraldatuak ekoizteko teknologiari buruzkoa ere, edo aduana-kontrolaren bidez Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketetan.

168. artikulua. Salgaiak Batasuneko aduana lurraldean prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentua

 1. Batasuneko aduana-lurraldean salgaiak prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentua, estatu kide bateko erakunde baimenduak emana, edozein pertsonak lor dezake. estatu kideen aurpegia, agiri hau igortzen den lurraldean, prozesatzeko eragiketak egiten dituztenak edo eragiketa horiek zuzenean egiten ez dituztenak barne.
 2. Salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentuak informazioa jaso behar du:
  1. agiria eman duen estatu kideko erakunde baimenduari;
  2. agiria eman zitzaion pertsonari buruz;
  3. Batasuneko aduana lurraldean zuzenean prozesatzeko eragiketak egingo dituen pertsonari (pertsonei buruzkoa);
  4. atzerriko salgaiei eta horien tratamenduko produktuei buruz (izena, kodea atzerriko jarduera ekonomikoaren, kantitatearen eta kostuaren Lehengaien nomenklaturaren arabera). Aduana arautzeari buruzko Estatu kideetako legediak atzerriko salgaien eta produktuen atzerriko produktuen kodea atzerriko jarduera ekonomikoaren nomenklaturako lehengaien mailan zehazteko aukera aurreikusi dezake, baita ez adierazteko aukera ere. salgaien eta produktuen prozesamenduaren kostua;
  5. Batasuneko salgaiei dagokienez, estatu kideetako legeriak ezartzen dituen esportazio aduana-tasen tasak ezartzen dituena, atzerriko salgaiak prozesatzeko prozesu teknologikoa ezartzen dela bermatuz (izena, kodea atzerriko merkantzien nomenklaturarekin bat etorriz). Jarduera Ekonomikoa eta kantitatea), estatu kidearen legeriak hala ezartzen badu;
  6. ondasunen jabe izateko, erabiltzeko eta (edo) botatzeko eskubidea egiaztatzen duten agirietan;
  7. prozesatutako produktuen etekinak kopuru kuantitatiboan edo (edo) ehunekoetan;
  8. aduanako lurraldean prozesatzeko eragiketei buruz, horiek gauzatzeko metodoei buruz;
  9. aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak identifikatzeko metodoei buruzkoa;
  10. hondakinei eta hondakinei buruz (izena, atzerriko jarduera ekonomikorako lehengaien nomenklaturaren araberako kodea, kantitatea eta kostua). Aduana arautzeko estatu kideetako legeriak hondakinen eta hondakinen kodea atzerriko jarduera ekonomikoko lehengaien nomenklaturako produktuaren mailan adierazteko aukera eman dezake, baita horien balioa ez adierazteko aukera ere. hondakinak eta hondakinak;
  11. salgaiak Batasuneko aduana lurraldean prozesatzeko epea;
  12. salgaiak Kode honetako 172. artikuluan zehaztutako ondasun baliokideekin ordezkatzeari buruz, ordezkapen hori onartzen bada;
  13. hondakinen erabilera komertziala gehiago egiteko aukerari buruz;
  14. aduana-agintaritzari (aduana-agintariei), ustez merkantziak aduana-erregimenean jartzen ditu aduana-lurraldean prozesatzeko eta aduana-prozedura hori amaitzeko.
 3. Salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko epea ezingo da izan 3 urte edo Batzordeak salgaien zenbait kategoriatarako zehaztutako epe luzeagoa. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 203. zenbakia, 11.12.2018koa)
 4. Salgaiak Batasuneko aduana lurraldean prozesatzeko epeak honako hauek ditu:
  1. salgaiak eraldatzeko ekoizpen prozesuaren iraupena;
  2. prozesatutako produktuak Batasuneko aduana-lurraldetik benetan esportatzeko eta atzerriko salgaien hondakinak eta hondakinak botatzearekin lotutako aduana-eragiketak egiteko behar den denbora.
 5. Salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko epea merkantziak aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren pean jartzen diren egunetik kalkulatzen da, eta salgaien aduana hainbat loteetan adieraziz gero, lehenengoa salgaien multzoa aduana-prozeduran jartzen da aduana-lurraldean prozesatzeko.
 6. Salgaiak Batasuneko aduana lurraldean prozesatzeko epea artikulu honetako 3. paragrafoan zehaztutako epean luza daiteke.
 7. Estatu kideetako legeriak informazio osagarria ezar dezake salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentu batean zehaztu beharrekoa.
 8. Salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko baldintzei, hura betetzeko prozedurari eta dokumentu hori emateko prozedurari buruzko dokumentuaren inprimakia, zuzenketak (gehigarriak) sartuz, baita erretiratzea ere (bertan behera uztea) eta (edo) berritzea estatu kideetako legediak ezartzen du. (ikus Errusiako Ogasun eta Finantza Ministerioaren 246n agindua, 24.12.2019ko XNUMXkoa)
 9. Salgaien aitorpena Batasuneko aduana-lurraldean salgaiak prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentu gisa erabiltzen bada, salgaiak aitorpenean adieraziko ditu deklaratzaileak salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko baldintzei buruz.

169. artikulua. Prozesatutako produktuen produkzio-tasak

 1. Prozesatutako produktuen errendimendua atzerriko salgaien kopuru jakin bat Batasuneko aduana-lurraldean prozesatutako eragiketen ondorioz eratutako produktu eraldatuen kantitatea edo (edo) ehunekoa da.
 2. Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketak salgaiekin lotuta egiten badira, horien ezaugarriak ia konstante mantentzen dira ezarritako eskakizun teknikoen arabera, eta etengabeko kalitatea duten produktu prozesatuak jasotzea ahalbidetuko dute. estatu kideetako organoek arau estandarrak ezarri ahal izango dituzte eraldatutako produktuen ekoizpenerako.

170. artikulua. Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketen eta ekoizpen-galeren ondorioz sortutako hondakinak

 1. Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketen ondorioz sortutako hondakinak kode honek xedatutako aduana-prozeduren arabera ezarriko dira, salbu eta aipatutako hondakinak estatu kideetako legeriarekin bat etorrizkotzat aitortzen diren kasuetan izan ezik. estatu kideetako legeriarekin bat etorriz gero merkataritza-erabilera edo hondakin horiek lurperatzea, neutralizatzea, erabiltzea edo suntsitzea beste edozein modutan jasan daitezke.
 2. Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketen ondorioz sortutako hondakinak, deklaratzaileak aukeratutako aduana-prozeduraren pean jartzen direnean, estatu horretako Batasuneko aduana-lurraldera inportatuta kontsideratuko dira.
 3. Artikulu honetako 1. paragrafoan zehaztutako hondakinak, aduana-prozeduretan jartzeko gai ez direnak, Batasuneko salgaien estatusa eskuratzen dute eta aitortzen direnetik aurrera ez daude aduanako kontrolpean, estatu kideetako legeriaren arabera. desegokia denez, merkataritza-erabilera gehiagorako edo aduana-agintaritzari agiriak aurkezten zaizkion egunetik aurrera, sortutako hondakinak lurperatu, neutralizatu, erabili edo suntsitu direla beste modu batean berresten dutenak, edo operazio horietarako transferitu direla.
 4. Aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak, Batasuneko aduana-lurraldean egindako eragiketen ondorioz galdu ezin diren eta aduana-agintariek produkzio-galera gisa aitortutakoak, ez dira aduana-prozeduretan kokatu behar. aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura.

171. artikulua. Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketen ondorioz sortutako atzerriko salgaien hondakinak

Batasuneko aduana-lurraldean prozesatutako eragiketen ondorioz eratutako atzerriko salgaien hondakinak produktu prozesatuen irteerako arauen arabera, aduana-prozeduretan kokatu behar dira, kode honen 173. artikuluan xedatutakoaren arabera.

172. artikulua. Atzerriko salgaiak ondasun baliokideekin ordezkatzea

 1. Aduana-agintaritzaren baimenarekin, aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak aduana-lurraldean prozesatzeko edo aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduran jartzeko aurreikusitako baldintzak zehazten dituen dokumentuaren arabera salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzea, Batasuneko salgaiekin, deskribapenari dagokionez, kalitatea eta ezaugarri teknikoak bat datozen atzerriko salgaiekin (aurrerantzean artikulu honetan - baliokideak diren salgaiak).
  Batasuneko aduana-lurraldera inportatzearen kasuan, piezak, multzoak, lehenago Batasuneko aduana-lurraldetik esportatutako salgaien zati ziren salgaien zati ziren aduana esportatzeko prozedurarekin bat etorriz, Batasuneko salgaiak. horien deskribapenean, kalitatea eta ezaugarri teknikoak bat datoz Batasuneko aduana lurraldean inportatutakoekin, piezak, multzoak, unitateak merkantzia baliokidetzat jotzen dira, haien erabilgarritasunaren edo (edo) hondatzearen egoera kontuan hartu gabe.
 2. Batasuneko ondasunen aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketen ondorioz lortutako produktuak prozesatzea atzerriko salgaien produktuak eraldatzea da kapitulu honetan xedatutakoaren arabera.
 3. Ondasun baliokideek atzerriko ondasunen estatusa eskuratzen dute, eta haiek ordezkatutako salgaiek Batasuneko ondasunen estatusa eskuratzen dute.
 4. Atzerriko salgaiak ondasun baliokideekin ordezkatzea onartzen bada, Batasuneko aduana-lurraldetik salmenta baliokideetatik lortutako produktuak eraldatzeko produktuak esportatzea baimentzen da Batasuneko aduana-lurraldera atzerriko salgaiak inportatu aurretik.
 5. Atzerriko salgaiak merkantzia baliokideekin ordezkatzeko prozedura eta baldintzak Estatu kideetako aduana arautzeari buruzko legeriak ezartzen ditu.

173. artikulua. Aduanako lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura amaitzea, etetea eta amaitzea

 1. Aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedurak finkatutako epea amaitu baino lehen, aduana-prozedura honen funtzionamendua Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketen ondorioz jasotako (eratutako) salgaiak jartzearekin amaitzen da ( produktuak prozesatzea, hondakinak, kode honen 3. artikuluaren 170. paragrafoan zehaztutako hondakinak izan ezik, eta (edo) saldoak), eta (edo) aduana-prozeduran aduana-lurraldean prozesatzeko jarritako atzerriko salgaiak eta prozesatze-eragiketarik jasan ez dutenak. Batasuneko aduana-lurraldean, berriro esportatzeko aduana-prozeduraren arabera.
 2. Aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedurak ezarritako indarraldia amaitu baino lehen, aduana-prozedura honen eragina osatu ahal izango da:
  1. Batasuneko aduana lurraldean prozesatzeko eragiketen ondorioz jasotako (eratutako) salgaiak jartzea (produktuak prozesatzea, hondakinak, kode honen 3. artikuluaren 170. paragrafoan zehaztutako hondakinak eta (edo) hondakinak izan ezik), eta ( edo) aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-erregimenaren pean jarritako atzerriko salgaiak eta Batasuneko aduana-lurraldean izapidetzeko eragiketak jasan ez dituztenak, barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera edo atzerriko salgaiei baldintzetan aplika dakiekeen beste aduana-prozedura baten arabera. kode honek xedatutakoa, aduana igarotzeko aduana prozedura, aldi baterako inportazio aduana prozedura (onarpena) izan ezik. Aldi berean, dumpingaren aurkako eta konpentsazioko zerga berezirik ez da ordaintzen prozesatutako produktuei dagokienez, eta barne-merkatua babesteko neurriak betetzen dituztela egiaztatzen duten agiriak aurkeztea, betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak ez diren moduan. (edo) Batasuneko Itunaren 50. artikuluaren arabera ezarritakoa ez da beharrezkoa beste tarifa batzuk;
  2. aldi baterako inportaziorako (onarpena) aduana-prozedura berriro hastea, eta horren funtzionamendua eten egin da Kode honetako 3. artikuluaren 224. paragrafoaren arabera;
  3. aduana-agintariek aitortzea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera, suntsipena eta (edo) berreskuraezina den galera istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo galera itzulezina gertatzea galera naturalaren ondorioz baldintza normaletan garraiatzeko (garraiatzeko) eta (edo) jasotako (eratutako) salgaien biltegiratzea Batasuneko aduana lurraldean prozesatutako eragiketen ondorioz (produktu prozesatuak, hondakinak eta (edo) hondakinak), eta (edo) atzerriko salgaiak aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura eta Batasuneko aduana-lurraldean izapidetzeko eragiketarik jasan ez duena;
  4. Batasuneko aduana-lurraldean prozesatzeko eragiketen ondorioz sortutako hondakinak, estatu komertzialetako legeriarekin bat etorriz aitortzea, merkataritza-erabilera gehiagorako egokiak ez izatea, edo aduana-agintaritzari aurkeztea lurperatzea, neutralizatzea, egiaztatzen duten agiriak, sortutako hondakinak beste modu batera bota edo suntsitzea edo eragiketa horietarako transferitzea;
  5. aduana-agintariek aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaien zati bat aduana-lurraldean prozesatzeko produkzio-galera gisa aitortzea;
  6. Batzordeak zehaztutako inguruabarrak eta (edo) aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeria, salgaiak aduana kontrolpean izan aurretik.
 3. Aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedurak finkatutako epea amaitu baino lehen, aduana-erregimen honen eragina eten daiteke aduana-erregimenean jarritako salgaiak aduana-lurraldean eraldatzeko, eta (edo ) aduana biltegi bateko aduanako prozeduraren arabera eraldatzen dituzten produktuak edo aduanen eraldaketako produktuak aldi baterako inportatzeko prozedura (onarpena).
 4. Prozesatutako produktuak aduana-prozeduretan jarri daitezke lote batean edo batzuetan.
 5. Aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedurak finkatutako epea amaituta, aduana-prozedura hau amaituko da.

174. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping antidumping eta konpentsazioko zergak ordaintzeko betebeharra sortu eta amaitzen da, aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedurapean jarri (jarri) diren salgaiei dagokienez. eta kalkulua

 1. Aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako eta konpentsazioko zerga bereziak ordaintzeko betebeharra sortzen zaio deklaratzaileari, aduanako agintaritzak salgaien gaineko aitorpena erregistratzen duen unetik aurrera. eta merkantzien aitorpena aurkeztu aurretik askatzeko deklaratutako salgaiei dagokienez, salgaiak askatzeko eskaera aurkeztu zuen pertsona batek salgaien gaineko aitorpena egin aurretik - aduanako agintaritzak salgaiak askatzeko eskaera erregistratu zuenetik salgaien aitorpena aurkeztea.
 2. Aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedurapean jarri (jarri) diren aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra deklaratzaileak amaitzen du honako inguruabar hauek gertatu direnean:
  1. aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura amaitzea Kode honetako 1. artikuluaren 1. paragrafoa eta 2. paragrafoko 4, 6, 2-173 idatz-zatien arabera, aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura amaitu aurretik aduana-agintaritza, artikulu honetako 1. paragrafoaren 2. eta 4. idatz-zatietan zehaztutako inguruabarrak gertatu ondoren ere;
  2. merkantziak aduana-lurraldean eraldatzeko aduana-prozedura amaitu den eta (edo) salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean izapidetzeko eragiketen ondorioz jaso (eratu) diren salgaiak horien aplikazioaren esparruan aduana-prozedura, zeinaren jarduketa amaitu den, aldi baterako biltegiratzeko, kode honen 6. artikuluaren 129. paragrafoarekin bat etorriz;
  3. merkantziak aduana-lurraldean eraldatzeko aduana-prozedura amaitu den eta (edo) salgaiak Batasuneko aduana-lurraldean izapidetzeko eragiketen ondorioz jaso (eratu) diren salgaiak horien aplikazioaren esparruan aduana-prozedura amaitu da, aduana-prozeduren arabera, kode honen 7. artikuluaren 129. paragrafoarekin bat etorriz;
  4. inportazioko aduana-eskubideak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak eta (edo) kobratzeko betebeharra betetzea artikulu honetako 5. paragrafoaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko zenbatekoetan;
  5. aduana-agintaritzak aitorpena Estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera, aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak suntsitu eta (edo) atzeraezinak diren galerak gertatu direla eta (edo) jasotako salgaiak ( eratutako) aduana-lurraldean izapidetzeko eragiketen ondorioz, istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo salgaien galera berreskuraezinaren ondorioz, garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz, salbu Kode honen arabera salgaiei dagokienez suntsitu edo galera berreskuraezina gertatu aurretik kasuetarako, inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko epea iritsi da;
  6. merkantziak askatzeari uko egitea aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren arabera - inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharrari dagokionez, salgaien gaineko aitorpena edo eskaera egiteko eskaera erregistratzean sortutakoak. salgaiak askatzea salgaien gaineko aitorpena egin aurretik;
  7. salgaien gaineko aitorpena kode honen 113. artikuluaren arabera baliogabetzea eta (edo) salgaiak askatzea bertan behera uztea kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera - inportazioko aduana-zergak, zergak, bereziak ordaintzeko betebeharrari dagokionez , salgaien gaineko aitorpena erregistratzerakoan sortutako zerga antidumping eta konpentsatzaileak;
  8. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
  9. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
  10. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espedientean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten salgaien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen.
 3. Inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen kontrako eskubide konpentsatzaileak eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra artikulu honetako 4. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatzen direnean bete beharko da.
 4. Honako inguruabar hauek gertatuz gero, inportazioko aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako tasak, zerga konpentsatzaileak eta ordaintzeko epea honako hau da:
  1. aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak transferitzen badira, aduanako prozedura hori amaitu aurretik aduanan lurraldean izapidetzeko baldintzei buruzko dokumentuan zehaztu gabeko pertsona (pertsonei) - eguna salgaien transferentzia, eta egun hori zehazten ez bada - salgaiak aduana-prozeduran jartzen diren eguna aduana-lurraldean prozesatzeko;
  2. aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak galtzen badira aduana-prozedura hori amaitu aurretik, suntsipena eta (edo) berreskuraezina izan ezik, istripu batengatik edo indar handiko edo galera berreskuraezinagatik. garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza arruntetan galera naturalaren ondorioz, - salgaiak galtzen diren eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - salgaiak aduanako prozeduraren pean jartzeko eguna aduana lurraldea;
  3. aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura amaitu ez bada aduana-agintaritzak ezarritako aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura amaitu baino lehen - aduanek ezarritako aduana-lurraldean izapidetzeko aduana-prozedura amaitu zen eguna. autoritatea.
 5. Artikulu honetako 4. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatzean, inportazio-zergak, zergakZerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak, aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-erregimenean jarritako salgaiak barne-kontsumorako askatzeko aduana-erregimenean jarriko balira bezala, inportazio-aduana-zergak ordaintzeko tarifako lehentasunak eta onurak aplikatu gabe. eta zergak.
  Inportazioko aduanako zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsaziozkoak, inportazioko zerga tasak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziokoak aplikatzen dira, indarrean aduana agintaritzak erregistratu zuen egunean. merkantziak aduanako lurraldean prozesatzeko aduanako prozedurapean jartzeko aurkeztutako salgaien deklarazioa eta salgaiei dagokienez, salgaia salgaien deklarazioa aurkeztu aurretik egin zen - aduanetako agintaritzak erregistratu zuen egunean salgaiak askatzeko eskaera ondasunen aitorpena aurkeztu aurretik.
 6. Artikulu honetako 5. paragrafoarekin bat etorriz inportatutako aduana-zergak, zergak, dumpingaren aurkako eta konpentsazioko zerga berezien zenbatekoei dagokienez, interesak ordaindu behar dira, zenbateko horiei dagokienez haien ordainketa geroratzea emango balitz bezala. salgaiak aduana-lurraldean aduana-prozeduraren izapidetze-prozesuan jartzeko eguna inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping berezien, antidumping eta konpentsazioko zergak ordaintzeko epea amaitu zen egunean. Zehaztutako interesak Kode honetako 60. artikuluarekin bat etorriz kalkulatu eta ordaintzen dira.
  Kode honetako 3. artikuluaren 173. paragrafoaren arabera aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren funtzionamendua eten bada, ez da kobratuko edo ordainduko paragrafo honetan aduana-prozedura eteteko aldirako aurreikusitako interesak.
 7. Aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozedura amaitzen bada edo aldi baterako biltegiratzeko ezartzen bada, kode honetako 6. artikuluaren 129. paragrafoaren arabera aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren arabera jarritako salgaiak eta (edo) salgaiak jaso (eratu) aduana-lurraldean edo lokaletan Kode honetako 7. artikuluaren 129. paragrafoarekin bat etorritako salerosketen ebazpenen ondorioz, Kode honek xedatutako aduana-prozeduretan edo aduanek merkantzia horiek atxikitzean agintariek Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera, aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, konpentsaziozkoak eta (edo) horien bilketa (osorik edo zati bat) aduana-zergen zenbatekoak, zergak artikulu honen arabera ordaindutako eta (edo) ordaindutako zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, 10. kapituluan eta artikuluaren arabera itzul daitezke (konpentsatu). Kode honen 76. zenbakia.

175. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping anti-dumping eta konpentsaziozko zergak kalkulatzeko eta ordaintzeko zehaztasunak produktu eraldatuen kasuan, barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenean jartzen direnean.

 1. Produktuak eraldatzen dituztenean barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean jartzen direnean, inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, inportazioko aduana-zergak, zergak, bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak ordaintzen dira. aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-erregimenaren pean jarri eta produktu prozesatuak ekoizteko arauen arabera prozesatutako produktuak fabrikatzeko erabiltzen diren atzerriko salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenean ezarriko lirateke. .
  Inportazioko aduanako zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsaziozkoak, inportazioko zerga tasak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziokoak aplikatzen dira, indarrean aduana agintaritzak erregistratu zuen egunean. merkantziak aduanako lurraldean prozesatzeko aduanako prozedurapean jartzeko aurkeztutako salgaien deklarazioa eta salgaiei dagokienez, salgaia salgaien deklarazioa aurkeztu aurretik egin zen - aduanetako agintaritzak erregistratu zuen egunean salgaiak askatzeko eskaera ondasunen aitorpena aurkeztu aurretik.
  Aduana-zergak eta zergak kalkulatzeko, atzerriko moneta estatu kide bateko moneta bihurtu behar bada, bihurketa hori klausula honen lehenengo paragrafoan zehaztutako egunean indarrean dagoen truke-tasaren arabera egiten da.
 2. Artikulu honetako 1. paragrafoarekin bat etorriz inportatutako aduana-zergak, zergak, dumpingaren kontrako eta konpentsazioko zerga berezien zenbatekoei dagokienez, interesak ordaindu behar dira, zenbateko horiei dagokienez haien ordainketaren atzerapena emango balitz bezala. merkantziak aduana-lurraldean prozesatzeko aduanako prozeduraren pean jarri zeneko eguna inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziokoak ordaintzeko betebeharra amaitu zen egunean. Zehaztutako interesak Kode honetako 60. artikuluarekin bat etorriz kalkulatu eta ordaintzen dira.
  Kode honetako 3. artikuluaren 173. paragrafoaren arabera aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren funtzionamendua eten bada, ez da kobratuko edo ordainduko paragrafo honetan aduana-prozedura eteteko aldirako aurreikusitako interesak.