МЕНЮ

Barne kontsumorako aduana izapidetzeko prozedura

188. artikulua. Barne-kontsumorako izapidetzeko aduana-prozeduraren edukia eta aplikazioa

 1. Aduana-prozedura barne kontsumorako prozesatzea - ​​atzerriko salgaiei aplikatzen zaien aduana-prozedura, eta horren arabera salgai horiek barne kontsumorako prozesatzen dira, ondoren kontsumitu ahal izateko aduana-prozeduraren arabera prozesatutako produktuak barne kontsumorako askatzeko aduanako prozedurarekin lortzeko, horri dagokionez ordainketa egin gabe. atzerriko salgaien horien, inportazioko aduana-zergak, salgaiak aduana-prozedura honen pean jartzeko baldintzen arabera eta aduana-prozedura horren arabera erabiltzeko.
 2. Barne-kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiek atzerriko salgaien egoera mantentzen dute, eta barne-kontsumorako prozesatzearen ondorioz (eraldatutako produktuak, hondakinak eta hondakinak) jasotako salgaiek atzerriko salgaien egoera eskuratzen dute.
 3. Barne-kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedura salgaiei aplikatzen zaie, eta horien zerrenda estatu kideetako legediak ezartzen du.

189. artikulua. Salgaiak aduana-erregimenean jartzeko baldintzak barne kontsumorako eraldatzeko eta horiek aduana-erregimen horren arabera erabiltzeko baldintzak

 1. Honako hauek dira salgaiak barne kontsumorako eraldatzeko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak:
  1. salgaiak etxeko kontsumorako prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentua eskuragarri izatea, estatu kide bateko erakunde baimenduak emandakoa eta Kode honen 193. artikuluan zehaztutako informazioa duena;
  2. aduana-agintariek aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak identifikatzeko aukera, haien eraldaketako produktuetan barne kontsumorako eraldatzeko;
  3. salgaiak barne kontsumorako eraldatzeko aduana-erregimenaren pean jartzen badira egunean, inportatutako aduana-zergen zenbatekoak prozesatutako produktuei dagokienez kalkulatutakoak dira, inportatzen direnean barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenaren araberakoak izango balira bezala. Batasuneko aduana-lurraldea, produktu eraldatuen irteerako arauak kontuan hartuta, salgaiak barne kontsumorako prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentuan jasotakoak, inportazioko aduana-zergen zenbatekoak baino txikiagoa da. barne kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedura, salgaiak barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenaren pean jarriko balira bezala;
  4. prozesatutako produktuak jatorrizko egoerara modu ekonomikoki onuragarrian itzultzeko ezintasuna;
  5. isurketen kontrako eskubide konpentsatzaile bereziak ordaintzea;
  6. zergak ordaintzea, zerga salbuespenak ematen ez badira;
  7. barne-merkatua babesteko neurriak betetzea, betebehar bereziak, antidumping, konpentsatzaileak eta (edo) Batasuneko Itunaren 50. artikuluan ezarritakoaren arabera ezarritako beste betebehar batzuk ez izatea;
  8. debekuak eta murrizketak betetzea Kode honetako 7. artikuluaren arabera.
 2. Salgaiak etxeko kontsumorako prozesatzeko aduana-prozeduraren arabera erabiltzeko baldintzak hauek dira:
  1. barne kontsumorako izapidetzeko aduana-prozedurak ezarritako indarraldia betetzea;
  2. kode honetako 191. artikuluan xedatutakoa betetzea etxeko kontsumorako aduana-prozedurapean jarritako salgaiekin eragiketak egitean;
  3. agirian zehaztutako pertsonekin etxeko kontsumorako prozesatzeko aduana-prozeduraren arabera jarritako salgaiak aurkitzea barne kontsumorako salgaiak prozesatzeko baldintzei buruz, eta salgaiak pertsona horiek salgaiak prozesatzeko eragiketak egiteko erabiltzea.
 3. Kapitulu hau aplikatzearen ondorioetarako, aduana-agintaritzak atzerriko salgaiak identifikatu izanak haien tratamenduko produktuetan, kode honen 192 artikuluan zehaztutako metodoetako bat ezartzea esan nahi du salgaiak barne kontsumorako eraldatzeko. prozesatutako produktuak lortzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiak jasan zituzten etxeko kontsumorako prozesatzeko.

190. artikulua. Barne-kontsumorako izapidetzeko aduana-prozeduraren iraupena

 1. Barne-kontsumorako prozesatzeko aduana-prozeduraren baliozkotasun-epea barne kontsumorako salgaiak prozesatzeko epearen arabera ezartzen da, barne kontsumorako salgaiak prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentuan zehazten dena.
 2. Barne-kontsumorako izapidetzeko aduana-prozedurak finkatutako epea luzatzen da, pertsonak hala eskatuta, salgaiak barne-kontsumorako izapidetzeko epea luzatzen denean.
 3. Estatu kideen legeriak xedatu dezake barne kontsumorako salgaiak eraldatzeko epea luzatzen denean, barruko kontsumorako izapidetzeko aduana-prozeduraren ezarritako indarraldia luzatu ahal izango dela iraungi eta 10 egun balioduneko epean. Aduana-agintaritzak ezarritako kontsumorako izapidetzeko aduana-prozeduraren baliozkotasun-epea luzatzen denean, iraungi ondoren, aduana-prozedura horren indarraldia berreskuratuko da aduana-prozedura hau amaitzen den egunetik aurrera.

191. artikulua. Barne kontsumorako prozesatzeko eragiketak

 1. Barne kontsumorako prozesatzeko eragiketak honakoak dira:
  1. salgaien eraldaketa edo eraldaketa;
  2. salgaien fabrikazioa, muntaketa, muntaketa, desmuntaketa eta muntaketa barne.
 2. Barne-kontsumorako prozesatzeko eragiketek ez dute honako hauek barne hartzen:
  1. salmentarako eta garraiatzeko (garraioa) prestatzeko garaian salgaien segurtasuna bermatzeko eragiketak, ontziratzea, ontziratzea eta salgaiak sailkatzea barne, salgaiek beren ezaugarri indibidualak galtzen ez dituzten bitartean;
  2. kumeak, animaliak haztea eta elikatzea, hegaztiak, arrainak barne, baita krustazeoak eta moluskuak hazten ere;
  3. zuhaitzak eta beste landare batzuk hazten;
  4. informazioa, audio eta bideo grabazioak kopiatzea eta erreproduzitzea edozein motatako informazio eramailean;
  5. Batzordeak zehazten dituen beste eragiketa batzuk.
 3. Barne kontsumorako prozesatzeko eragiketak egitean, Batasuneko ondasunen erabilera onartzen da.

192 artikulua. identifikazio atzerriko salgaiak prozesatzeko produktuetan

Tratamenduko produktuetan atzerriko salgaiak identifikatzeko, metodo hauek erabil daitezke:

 • deklaratzaileak, prozesatzeko eragiketak egiten dituen pertsonak edo aduanetako agintarien funtzionarioek zigiluak, zigiluak, marka digitala eta bestelakoak jartzea atzerriko salgaiak;
 • deskribapen zehatza, argazkia, atzerriko salgaien eskala irudia;
 • aurrez hautatutako laginak eta (edo) atzerriko salgaien eta horien prozesamenduko produktuen laginak alderatzea;
 • lehendik dauden produktuen etiketak erabiltzea, serie-zenbakien barne;
 • salgaien izaera eta barne kontsumorako egindako eraldaketa-eragiketetan oinarrituta aplika daitezkeen beste metodo batzuk, barne kontsumorako eraldaketa-eragiketak prozesatzeko prozesu teknologikoan atzerriko ondasunen erabilerari buruzko informazio zehatza jasotzen duten dokumentuak aztertuz. baita produktu prozesatuen ekoizpen teknologikoan edo etxeko kontsumorako prozesamenduetan aduana kontrolaren bidez ere.

193. artikulua. Barruko kontsumorako salgaiak prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentua

 1. Estatu kide bateko baimendutako erakunde batek igorritako barne kontsumorako salgaiak prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentua edonork lor dezake estatu kideen aurpegia, agiri hau ematen den lurraldean, salgaiak tratatzeko eragiketak zuzenean egiten ez dituztenak barne.
 2. Salgaiak barne kontsumorako prozesatzeko baldintzei buruzko dokumentuak informazioa jaso behar du:
  1. agiria eman duen estatu kideko erakunde baimenduari;
  2. agiria eman zitzaion pertsonari buruz;
  3. etxeko kontsumorako zuzenean prozesatzeko eragiketak egingo dituen pertsonari (pertsonei buruz);
  4. atzerriko salgaiei eta horien tratamenduko produktuei buruz (izena, kodea atzerriko jarduera ekonomikoaren, kantitatearen eta kostuaren Lehengaien nomenklaturaren arabera). Aduana arautzeari buruzko Estatu kideetako legediak atzerriko salgaien eta produktuen atzerriko produktuen kodea atzerriko jarduera ekonomikoaren nomenklaturako lehengaien mailan zehazteko aukera aurreikusi dezake, baita ez adierazteko aukera ere. salgaien eta produktuen prozesamenduaren kostua;
  5. ondasunen jabe izateko, erabiltzeko eta (edo) botatzeko eskubidea egiaztatzen duten agirietan;
  6. prozesatutako produktuen etekinak kopuru kuantitatiboan edo (edo) ehunekoetan;
  7. barne kontsumorako prozesatzeko eragiketei eta horiek gauzatzeko metodoei buruzkoa;
  8. beren kontsumorako barne kontsumorako eraldatzeko aduana-erregimenean jarritako atzerriko salgaiak identifikatzeko metodoei buruz;
  9. hondakinei eta hondakinei buruz (izena, atzerriko jarduera ekonomikorako lehengaien nomenklaturaren araberako kodea, kantitatea eta kostua). Aduana arautzeko estatu kideetako legeriak hondakinen eta hondakinen kodea atzerriko jarduera ekonomikoko lehengaien nomenklaturako produktuaren mailan adierazteko aukera eman dezake, baita horien balioa ez adierazteko aukera ere. hondakinak eta hondakinak;
  10. salgaiak barne kontsumorako prozesatzeko epea;
  11. hondakinen erabilera komertziala gehiago egiteko aukerari buruz;
  12. aduana-agintaritzari buruz (aduana-agintaritzak), ustez salgaiak aduana-erregimenaren pean jartzen ditu barne kontsumorako prozesatzeko eta aduana-prozedura hori amaitzeko;
  13. prozesatutako produktuak jatorrizko egoerara modu ekonomikoki onuragarrian itzultzeko ezintasunaren inguruan.
 3. Salgaiak barne kontsumorako prozesatzeko epea ezin da urtebete edo luzeagoa izan Batzordeak zehaztutako salgaien zenbait kategoriatarako.
 4. Salgaiak barne kontsumorako eraldatzeko terminoak honako hauek ditu:
  1. salgaiak eraldatzeko ekoizpen prozesuaren iraupena;
  2. produktu kontsumituak etxeko kontsumorako askatzeko aduana-erregimenaren pean jartzeko behar den denbora.
 5. Salgaiak etxeko kontsumorako prozesatzeko epea salgaiak barne kontsumorako prozesatzeko aduana-prozeduraren pean jartzen diren egunetik kalkulatzen da, eta salgaien aduana hainbat loteetan deklaratzen denean - lehenengo salgaia jartzen den egunetik aurrera. barne kontsumorako prozesatzeko aduana-prozeduraren arabera.
 6. Salgaiak barne kontsumorako prozesatzeko epea artikulu honen 3. paragrafoan zehaztutako epean luza daiteke.
 7. Estatu kideetako legeriak informazio osagarria ezarri ahal izango du dokumentuan adierazi beharreko salgaiak etxeko kontsumorako prozesatzeko baldintzei buruz.
 8. Salgaiak barne kontsumorako izapidetzeko baldintzei, hura betetzeko prozedurari eta dokumentu hori emateko prozedurari buruzko dokumentuaren inprimakia, zuzenketak (gehigarriak) sartzeaz gain, erretiratzea (bertan behera uztea) eta (edo) berritzea estatu kideetako legediak ezartzen du. (ikus Errusiako Ogasun Ministerioaren 5n zenbakia, 14.01.2020ko urtarrilaren XNUMXko agindua)

194. artikulua. Prozesatutako produktuen produkzio-tasak

 1. Prozesatutako produktuen produkzio-tasa atzerriko ondasun kopuru jakin bat barne kontsumorako barne kontsumorako prozesatzeko eragiketen ondorioz eratutako produktu prozesatuen kopurua edo (edo) ehunekoa dela ulertzen da.
 2. Barne kontsumorako prozesatzeko eragiketak salgaiekin lotuta egiten badira, horien ezaugarriak ia konstante mantentzen dira ezarritako eskakizun teknikoen arabera, eta etengabeko kalitatea duten produktu prozesatuak jasotzea eragiten badute, estatu kideetako erakunde baimenduek ezarri ahal izango dute produktu prozesatuen irteerako arau estandarrak.

195. artikulua. Barne-kontsumorako eta ekoizpen-galerak prozesatzeko eragiketen ondorioz sortutako hondakinak

 1. Barne-kontsumorako prozesatze-eragiketen ondorioz sortutako hondakinak kode honek xedatutako aduana-prozeduretan jarri behar dira, salbu eta aipatutako hondakinak Estatu kideetako legeriarekin bat etorriz gero, merkataritza-erabilerarako egokiak ez direla aitortzen denean. edo legeriaren arabera hondakin horiek estatu kideek lurperatu, neutralizatu, erabili edo suntsitu ditzakete beste edozein modutan.
 2. Barruko kontsumorako prozesatze-eragiketen ondorioz sortutako hondakinak, deklaratzaileak aukeratutako aduana-prozeduraren pean jartzen direnean, estatu horretan Batasuneko aduana-lurraldera inportatuta kontsideratzen dira.
 3. Artikulu honetako 1. paragrafoan zehaztutako hondakinak, aduana-prozeduretan jartzeko gai ez direnak, Batasuneko salgaien estatusa eskuratzen dute eta aitortzen direnetik aurrera ez daude aduanako kontrolpean, estatu kideetako legeriaren arabera. desegokia denez, merkataritza-erabilera gehiagorako edo aduana-agintaritzari agiriak aurkezten zaizkion egunetik aurrera, sortutako hondakinak lurperatu, neutralizatu, erabili edo suntsitu direla beste modu batean berresten dutenak, edo operazio horietarako transferitu direla.
 4. Barne-kontsumorako eraldatzeko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak, etxeko kontsumorako eraldaketa-eragiketen ondorioz galdu ezin direnak eta aduana-agintariek produkzio-galera gisa aitortuak, ez dira aduana-prozeduretan jartzeko prozesuan aduanako prozedura amaitu ondoren. etxeko kontsumorako.

196. artikulua. Barne-kontsumorako prozesatze-eragiketen ondorioz eratutako atzerriko ondasunen hondakinak

Barne kontsumorako prozesatutako eragiketen ondorioz eratutako atzerriko salgaien hondakinak produktu prozesatuen irteerako arauen arabera, aduana-prozeduretan kokatu behar dira, kode honen 197. artikuluaren arabera.

197. artikulua. Barne-kontsumorako izapidetzeko aduana-prozedura amaitzea, etetea eta amaitzea

 1. Aduana-prozedurak etxeko kontsumorako prozesatzeko ezarritako indarraldiaren epea amaitu baino lehen, aduana-prozedura horren eragina etxeko kontsumorako (produktuak prozesatzea, hondakinak eraldatzea) jasotako (eratutako) salgaiak jartzeak osatzen du. , Kode honen 3. artikuluaren 195. paragrafoan zehaztutako hondakinak izan ezik, eta (edo) saldoak), eta (edo) atzerriko salgaiak etxeko kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedurapean jarri eta etxeko kontsumorako tratamendu-eragiketak jasan ez dituztenak, barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren arabera. Aldi berean, prozesatutako produktuei dagokienez, ez dira ordaindu zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, eta barne-merkatua babesteko neurriak betetzen direla baieztatzen da, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak eta (edo) ez dira Batasuneko Itunaren 50. artikuluarekin bat etorriz ezarritako beste betebehar batzuk behar.
 2. Barne-kontsumorako izapidetzeko aduana-prozedurak ezarritako indarraldiaren epea amaitu baino lehen, aduana-prozedura honen eragina osa daiteke:
  1. etxeko kontsumorako prozesatzeko aduana-prozeduraren pean jarri eta etxeko kontsumorako prozesatzeko eragiketak jasan ez dituzten atzerriko salgaiak jartzea, hondakinak, kode honen 3. artikuluaren 195. paragrafoan zehaztutako hondakinak izan ezik, eta (edo) prozesatzearen ondorioz sortutako hondakinak barne kontsumorako eragiketak, atzerriko salgaiei aplikatzen zaien beste aduana-prozedura baten arabera, kode honek xedatutako baldintzetan, aduana-garraiorako aduana-prozedura izan ezik;
  2. aduana-agintariek estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera aitortzea, suntsipena eta (edo) berreskuraezina den galera istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz galera atzeraezina gertatzeagatik. etxeko kontsumorako (prozesatutako produktuak, hondakinak eta (edo) hondakinak) jasotako (sortutako) salgaien biltegiratzea (garraioa) eta (edo) biltegiratzea, eta (edo) atzerriko salgaiak prozesatzeko aduanako prozedurapean jarritakoak. etxeko kontsumorako eta barne kontsumorako prozesatze-eragiketarik jasan gabe;
  3. aitortzea, estatu kideetako legeriarekin bat etorriz, etxeko kontsumorako prozesatze-eragiketen ondorioz sortutako hondakinak, egokiak ez diren merkataritza-erabilerarako edo aduana-agintaritzari entregatzea lurperatzea, neutralizatzea, ezabatzea edo suntsitzea egiaztatzen duten agiriak. sortutako hondakinak beste modu batean edo eragiketa horiek egiteko transferitu izana;
  4. aduana-agintariek barne kontsumorako prozesatzeko aduanako prozedurapean jarritako atzerriko salgaien zati bat produkzioaren galera gisa aitortzea;
  5. Batzordeak zehaztutako inguruabarrak eta (edo) aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeria, salgaiak aduana kontrolpean izan aurretik.
 3. Barne-kontsumorako eraldatzeko aduana-prozedurak finkatutako epea amaitu baino lehen, aduana-erregimen honen eragina bertan behera gera daiteke aduana-erregimenaren barnean kontsumorako eraldatzeko aduana-erregimenean jarritako salgaiak eta (edo) haien produktuak badira. aduana biltegi bateko aduana-erregimenaren pean jarrita.
 4. Barne-kontsumorako izapidetzeko aduana-prozedurak finkatutako indarraldia amaitzen denean, aduana-prozedura horren eragina amaitzen da.

198. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping antidumping eta konpentsaziozko zergak ordaintzeko betebeharra sortu eta amaitzea, barne kontsumorako prozesamendurako aduana-prozedura pean jarri (jarri) diren salgaiei dagokienez, horiek ordaintzeko epea eta kalkulua

 1. Inportazioko aduana-zergak, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra barne kontsumorako izapidetzeko aduana-prozeduraren pean kokatutako salgaiei dagokienez, deklaratzailearen kontua da aduana-agintaritzak salgaien gaineko aitorpena erregistratzen duen unetik. salgaientzako deklarazioa aurkeztu aurretik salmentarako deklaratutako salgaiekin, salgaiak askatzeko eskaera aurkeztu zuen pertsona batek salgaien gaineko aitorpena egin aurretik - aduana-agintaritzak salgaiak askatzeko eskaera erregistratu zuenetik salgaien aitorpena.
 2. Barruko kontsumorako izapidetzeko aduanako prozedurapean jarritako (jarri) salgaiei dagokienez inportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko betebeharra deklaratzaileak amaitzen du, inguruabar hauek gertatu ondoren:
  1. barne kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedura amaitzea Kode honen 1. artikuluaren 1. paragrafoko 3. eta 5., 2. paragrafoen 197. paragrafoaren arabera, baita honen 1. paragrafoko 2. eta 6. paragrafoetan zehaztutako inguruabarrak gertatu ondoren ere. Artikulu;
  2. barne kontsumorako eraldatzeko aduana-prozedura amaitu den salgaiak jartzea eta (edo) barne kontsumorako eraldaketa-eragiketen ondorioz jasotako (eratutako) salgaiak aduana-erregimen hori aplikatzearen barruan. amaitu egin da, aldi baterako biltegiratzeko, kode honen 6. artikuluko 129. paragrafoaren arabera;
  3. barne kontsumorako eraldatzeko aduana-prozedura amaitu den salgaiak jartzea eta (edo) barne kontsumorako eraldaketa-eragiketen ondorioz jasotako (eratutako) salgaiak aduana-erregimen hori aplikatzearen barruan. kendu egin dira, aduana-prozeduren arabera, kode honen 7. artikuluaren 129. paragrafoaren arabera;
  4. inportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko betebeharra eta (edo) kobratzea artikulu honetako 7. paragrafoaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko kopuruetan;
  5. aduana-agintaritzak aitortzea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera, aduana-lurraldean prozesatzeko aduana-prozeduraren pean jarritako atzerriko salgaiak suntsitu eta (edo) atzeraezinak diren galerak gertatu direla eta (edo) jasotako salgaiak ( eratutakoa) etxeko kontsumorako prozesatzeko eragiketen ondorioz, istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo ondasun horiek berreskuraezinak diren galeraren ondorioz, garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz, salbu eta Kode honen arabera salgaiei dagokienez suntsitu edo galera berreskuraezina gertatu aurretik, inportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko epea iritsi da;
  6. merkantziak askatzeari uko egitea aduana-lurraldetik kanpo prozesatzeko aduana-prozeduraren arabera - salgaien aitorpena erregistratzean sortutako inportazio-aduana-eskubideak ordaintzeko betebeharrari edo merkantzien aitorpena aurkeztu aurretik salgaiak askatzeko eskaerari;
  7. salgaien aitorpena kode honen 113. artikuluaren arabera baliogabetzea eta (edo) salgaiak askatzea bertan behera uztea, kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera. salgaien aitorpena erregistratzea;
  8. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
  9. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
  10. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espedientean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten salgaien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen.
 3. Zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziokoak ordaintzeko betebeharra, etxeko kontsumorako prozesuan aduana-prozeduraren pean jarritako salgaiei dagokienez, artikulu honetako 4. paragrafoak bestelakorik ezartzen ez badu, deklaratzaileari amaiera ematen zaio honako inguruabar hauek gertatzen direnean. :
  1. zergak, betebehar bereziak, antidumping, konpentsatzaileak eta (edo) horien kobrantza betebeharra betetzea artikulu honetako 13. paragrafoaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko zenbatekoetan;
  2. aduana-agintaritzak aitortzea estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriarekin bat etorriz eta (edo) atzerriko salgaiak aduana-lurraldean prozesatzeko aduanako prozeduraren pean jarritako galera atzeraezina dela eta, istripu bat edo ezinbesteko kasua dela eta , edo salgaiak modu iraunkorrean galtzea, garraiatzeko (garraiatzeko) eta (edo) biltegiratzeko ohiko baldintzetan galera naturalaren ondorioz, kode honen arabera suntsitu edo galera berreskuraezina gertatu aurretik gertatzen diren kasuetan izan ezik. Ondasun horietatik zergak ordaintzeko epea iritsi da, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak;
  3. salgaiak askatzeari uko egitea barne kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedurarekin bat etorriz - zergak ordaintzeko betebeharrari dagokionez, merkantzien gaineko aitorpena edo salgaiak askatzeko eskaera aurretik erregistratu zirenean sortutako zerga bereziak, antidumpingak eta konpentsatzaileak. salgaien aitorpena aurkeztea;
  4. salgaien gaineko aitorpena kode honen 113. artikuluaren arabera baliogabetzea eta (edo) salgaiak askatzea bertan behera uztea, kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera - zergak ordaintzeko betebeharrari dagokionez, bereziak, antidumping-a. , salgaien gaineko aitorpena erregistratzerakoan sortutako eskubide konpentsatzaileak;
  5. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
  6. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
  7. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espedientean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten salgaien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen.
 4. Barne-kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, salgaien salmenta aitorpena aurkeztu baino lehen egin zen, zergak ordaintzeko betebeharra, isurketen kontrako zerga bereziak eta konpentsaziorako betebeharrak amaitzen ditu deklaratzaileak inguruabar hauek gertatzea:
  1. zergak ordaintzeko betebeharra, betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, baita aduana-agintaritzak dokumentu elektronikoa bidaltzea edo aduana-agintaritzak honen 17. artikuluaren 120. paragrafoan zehaztutako marka egokiak jartzea. Kodea;
  2. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera.
 5. Barne-kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaien inportazio-aduanako zergak ordaintzeko betebeharra artikulu honetako 6. paragrafoan zehaztutako inguruabarrak gertatzean bete beharko da.
 6. Honako inguruabar hauek gertatuz gero, inportazio-zergak ordaintzeko epea kontuan hartzen da:
  1. atzerriko salgaiak etxeko kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedura amaitu baino lehen transferitzen direnean, dokumentuan zehazten ez den pertsona bati (pertsonak) etxera kontsumitzeko salgaiak prozesatzeko baldintzei buruzkoak - salgaiak eskualdatzen diren eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - salgaiak etxeko kontsumorako aduana-prozeduraren izapidetzearen pean jartzeko eguna;
  2. barne kontsumorako prozesatze-eragiketen ondorioz jasotako (eratutako) salgaiak galtzen badira (edo) barne kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedurapean jarritako atzerriko salgaiak, barne kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedura amaitu aurretik, ezbeharra edo (edo) galera atzeraezina izan ezik, istripu edo indar nagusiaren ondorioz edo galera berreskuraezina garraio (garraio) eta (edo) biltegiratze baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz, - salgaiak galtzen diren eguna, eta egun hori zehazten ez bada, - salgaiak barne kontsumorako aduana prozesatzeko prozeduraren pean jartzeko eguna;
  3. etxeko kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedura ez bada Kode honen 197. artikuluarekin bat etorriz betetzen - aduana-agintaritzak ezarritako barne kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedura amaitu zen eguna.
 7. Artikulu honetako 6. paragrafoan zehaztutako zirkunstantziak gertatu ondoren, inportazioko aduana-eskubideak ordaindu beharko dira, barne kontsumorako prozesatzeko aduana-prozeduran jarritako salgaiak tarifa aplikatu gabe barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduran jarriko balira bezala. lehentasunak eta abantailak inportazio-zergak ordaintzeko ...
  Inportazio aduana-tasak kalkulatzeko, inportazio aduana-tasen tasak indarrean aplikatzen ditu aduana-agintaritzak erregistroaren egunean, barne kontsumorako izapidetzeko aduana-prozedurapean salgaiak jartzeko aurkeztutako salgaientzat eta askatutako salgaientzat. salgaien gaineko aitorpena aurkeztu aurretik - aduanetako agintaritzak salgaiak askatzeko eskaera erregistratu zuen egunean, salgaien gaineko aitorpena aurkeztu aurretik.
 8. Artikulu honen 7. paragrafoaren arabera ordaindutako (kobratutako) inportazio aduana-zergen zenbatekoen gaineko interesak ordaindu behar dira, salgaiak izapidetzeko aduana-prozedura pean jarri ziren egunetik zenbateko horiei dagokien ordainketa geroratzea emango balitz bezala. barne kontsumorako ordainketa epea amaitu arte. Zehaztutako interesak Kode honetako 60. artikuluarekin bat etorriz kalkulatu eta ordaintzen dira.
  Kode honen 3. artikuluaren 197. paragrafoarekin bat etorriz etxeko kontsumorako izapidetzeko aduana-prozeduraren funtzionamendua eten bada, ez da kobratuko edo ordainduko paragrafo honetan aduana-prozedura eteteko aldirako aurreikusitako interesak.
 9. Barne-kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedura amaitzen bada edo aldi baterako biltegiratzeko ezartzen bada Kode honetako 6. artikuluaren 129. paragrafoaren arabera, barne kontsumorako eraldatzeko aduana-prozeduran jarritako salgaiak, eta (edo) salgaiak jaso (eratu) barne kontsumorako prozesatzeko eragiketen ondorioz, edo salgai horiek Kode honen 7. artikuluko 129. paragrafoarekin bat etorriz Kode honek xedatutako aduana-prozeduren arabera edo aduana-agintariek salgai horiek atxikitzean Kode honetako 51. kapituluak inportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko betebeharra eta (edo) horien kobrantza (osorik edo zati bat) bete ondoren, artikulu honen arabera ordaindutako inportazio-aduanako zergen zenbatekoak eta (edo) kobratuko dira artikulu honen arabera kode honen 10. kapituluaren arabera itzul daiteke (konpentsatu).
 10. Barne-kontsumorako prozesatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, salgaien aitorpena aurkeztu baino lehen askatzeko deklaratutako salbuespenak salbu, zergak, isurketen kontrako eta konpentsazioko zerga bereziak ordaintzeko betebeharra betearazita dago (zergak, salerosketak askatu aurretik, barne kontsumorako izapidetzeko aduana prozeduraren arabera.
 11. Barne-kontsumorako eraldatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, salmenta salgaien aitorpena aurkeztu baino lehen egin zen eta hauei dagokienez salgaien aitorpena 16. paragrafoan zehaztutako epea baino lehen aurkeztu zen. Kode honen 120. artikulua eta salgaiei dagokienez, horien adierazlea baimendutako eragile ekonomikoa da - Kode honen 4. artikuluaren 441. paragrafoan zehaztutako epea baino lehenago, zergak ordaintzeko betebeharra, bereziak, antidumpingak, konpentsatzaileak zergak exekutatu behar dira (zergak, zerga bereziak, antidumping, konpentsaziozkoak ordaindu behar dira) salgaien aitorpena egin aurretik.
 12. Barne-kontsumorako eraldatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, salgaia salgaien aitorpena aurkeztu aurretik egin zen eta salgaien aitorpena paragrafoan zehaztutako epea amaitu baino lehen ez zen aurkeztu. Kode honen 16. artikuluaren 120. artikulua, eta salgaiei dagokienez, baimendutako eragile ekonomiko batek jarduten duen deklaratzaileak jarduten du - Kode honen 4. artikuluko 441. paragrafoan zehaztutako epea amaitu arte, zergak ordaintzeko epea, berezia, isurketen kontrako eskubide konpentsatzaileak, kode honen 16. artikuluaren 120. paragrafoan zehaztutako epearen azken eguna da, eta salgaiei dagokienez, baimendutako eragile ekonomikoak jarduten duen deklaratzailea - 4. paragrafoan zehaztutako epearen azken eguna. Kode honen 441. artikulukoa.
 13. Artikulu honen 10 eta 11. paragrafoetan zehaztutako salgaiei dagokienez, zergak, dumpingaren aurkako eta zerga-araubide bereziko tasak, kode honen arabera kalkulatutako kopuruan ordainduko dira salgaien aitorpenean, aurreikusitako berezitasunak kontuan hartuta kode honen 12. kapituluan.
 14. Artikulu honen 12. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez, ordaindu beharreko zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak kalkulatzeko oinarriak zehazten dira salgaiak askatzeko eskaeran zehaztutako informazioaren eta aurkeztutako dokumentuen arabera. adierazpen horrekin batera.
  Atzerriko Ekonomia Jardueren Lehengaien Nomenklaturarekin bat datozen ondasunen kodeak 10 baino gutxiagoko karaktere kopuruarekin multzokatze mailan zehazten badira:
  • zergak kalkulatzeko, balio erantsiaren gaineko zergaren tasarik altuena aplikatzen da, talde horretan sartutako ondasunen gaineko zerga berezien gaineko zerga tasarik altuena (zerga bereziak edo zerga bereziak), horietatik tasen artean altuena aduana-zergen zenbatekoa ezartzen da;
  • betebehar berezien, antidumpingaren eta konpentsazioko tasen kalkulurako, taldekatze horretan sartutako salgaiei dagozkien zerga berezien, antidumping eta konpentsatzailearen tasarik altuena aplikatuko da, klausula honetako bost paragrafoa kontuan hartuta.

Zerga konpentsatzaile bereziak, antidumpingak, salgaien jatorriaren arabera kalkulatzen dira, kode honetako 4. kapituluan xedatutakoaren arabera baieztatuta, eta (edo) zehaztutako betebeharrak zehazteko beharrezkoa den beste informazioa. Salgaien jatorria eta (edo) zehaztutako betebeharrak zehazteko beharrezkoa den beste informazioa baieztatzen ez bada, zerga konpentsatzaile bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, kalkulatzen dira zerga konpentsatzaile berezien, antidumping eta konpentsatzaileen tasarik altuenen arabera. Atzerriko Ekonomia Ekintzako Lehengaien Nomenklaturaren kode bera, salgaien sailkapena 10 karaktereko mailan egiten bada edo taldekatzean sartutako ondasunak, baldin eta Atzerriko Ekonomia Jarduerarako Lehengaien Nomenklaturarekin bat datozen ondasunen kodeak badira. taldekatze mailan zehazten da 10 baino gutxiagoko karaktere kopuruarekin.
Artikulu honen 12. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez, ondasunen gaineko aitorpena, zergak, isurketen aurkako tasak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak, ondoren Kode honen arabera kalkulatutako zenbatekoan aurkezten dira salgaien aitorpenean, oinarritzat hartuta salgaien aitorpenetan zehaztutako informazioa. Gehiegizko ordaindutako eta (edo) gehiegizko kobratutako zergen zenbatekoen itzulketa (konpentsazioa), betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, kode honetako 10. kapituluan eta 76. artikuluaren arabera gauzatuko dira.

199. artikulua. Inportazioko aduana-zergak, zergak, dumping anti-dumping eta konpentsaziozko zergak kalkulatzeko eta ordaintzeko zehaztasunak produktu eraldatuen kasuan, barne kontsumorako askatzeko aduana-erregimenean jartzen direnean.

 1. Produktuak eraldatzen dituztenean barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean jartzen direnean, inportazioko aduanako zergak produktu eraldatuen arabera kalkulatzen dira eta kode honetako 136. artikuluan xedatutakoaren arabera ordaintzen dira.
 2. Produktuak eraldatzeko aduana-prozeduraren barnean kontsumora askatzeko, deklaratzaileak ez du zergak, dumping bereziak, kontrako tasak eta zergak ordaintzeko betebeharra.

200. artikulua. Zergak ordaintzearen berezitasunak, isurketen kontrako tasak, konpentsatzaileak, atzerriko salgaiei dagokienez, prozesatzeko eragiketak jasan ez dituzten salgaiak, hondakinak eta etxeko kontsumorako prozesatzeko eragiketen ondorioz sortutako hondakinak, aduanaren menpe jartzen direnean. barne kontsumorako askatzeko prozedura

Tratamendu-eragiketarik jasan ez duten atzerriko salgaiak, baita etxeko kontsumorako prozesatze-eragiketen ondorioz sortutako hondakinak eta hondakinak barne kontsumorako askatzeko aduana-prozeduraren pean jartzen direnean, deklaratzaileak ez dauka zergak ordaintzeko betebeharrik, betebehar bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak ...