МЕНЮ

Esportazio aduana prozedura

139. artikulua. Esportazio-aduanako prozeduraren edukia eta aplikazioa

 1. Aduana-prozedura esportazioa - Batasuneko salgaiei aplikatzen zaien aduana-prozedura. Horren arabera, salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen dira bertatik kanpo egoteko modu iraunkorrean.
 2. Esportazioko aduana-prozedurapean jarritako eta Batasuneko aduana-lurraldetik benetan esportatutako salgaiek Batasuneko salgaien izaera galtzen dute, salbu eta, Kode honen 4. artikuluaren 7. eta 303. paragrafoekin bat etorriz, salgaiek halako izaera mantentzen duten kasuetan izan ezik. Batasuneko ondasunak.
 3. Esportazioko aduana-prozedura aplikatzeko baimena dago:
  1. Batasuneko aduana lurraldetik esportatuta:
   • aduana-lurraldetik kanpo eraldatzeko aduana-erregimenean jarritako salgaiak, kode honen 1. artikuluaren 3. paragrafoaren 176. idatz-zatian zehaztutako salbuespenak salbuespen, aduana-lurraldetik kanpo eraldatzeko aduana-prozedura burutzea Kode honen 1. artikuluko 2. paragrafoa;
   • aldi baterako esportaziorako aduana-erregimenean jarritako salgaiak aldi baterako esportaziorako aduana-prozedura amaitzeko, kode honen 2. artikuluaren 231. paragrafoaren arabera;
   • aduana-erregimen bereziaren azpian jarritako salgaiak, Batzordeak kode honen 254. artikuluarekin eta Batzordeak aurreikusitako kasuetan estatu kideetako legeriarekin bat etorriz zehazten dituen kasuetan;
   • nazioarteko garraiorako ibilgailuak, kode honen 5. artikuluaren 276. paragrafoarekin bat etorriz;
   • Kode honetako 2. artikuluko 5. paragrafoaren 303. idatz-zatian zehaztutako batasuneko ondasunak;
   • produktu eraldatuak, aduana-lurraldetik kanpo eraldatzeko aduana-prozedura betetzeko, kode honen 3. artikuluko 2. paragrafoaren 184. idatz-zatiaren arabera;
  2. kode honen 5. artikuluaren 231. paragrafoan Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzeko zehaztutako salgaiak.
 4. Artikulu honetako 1. paragrafoko 2. eta 3. idatz-zatietan zehaztutako salgaiak esportaziorako aduana-erregimenean jartzen dira Batasuneko aduana-lurraldera inportatu gabe.
 5. Kode honetako 2. artikuluaren 5. klausulako 207. paragrafoaren laugarren paragrafoan zehaztutako salgaiak eta Kode honen 2. artikuluaren 4. paragrafoaren 215. paragrafoko laugarren paragrafoan zehaztutako salgaiak esportazioa egiteko aduana-erregimenean kokatuta daude aduana osatzeko doako aduana-eremuko prozedura edo doako biltegiko aduana-prozedura Batasuneko aduana-lurraldetik esportatu behar da urtebete baino gehiagoko epean, salgaiak aduana-esportazioko erregimenean jarri eta hurrengo egunetik aurrera.
  Estatu kideetako legeriak epe laburragoa ezarri dezake zehaztutako salgaiak Batasuneko aduana lurraldetik esportatu behar diren bitartean.
  Zehaztutako salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzen ez badira, horiek suntsitu eta (edo) berreskura ezin daitezkeen galerak izan ezik, istripu batengatik edo ezinbesteko kasu nagusiengatik edo berreskuraezina den galeragatik garraio baldintza normaletan galera naturalaren ondorioz. (garraioa) eta (edo) biltegiratzea, iraungitze-datara arte, paragrafo honetako lehenengo paragrafoan aurreikusitakoa edo estatu kideetako legeriak paragrafo honetako bigarren paragrafoaren arabera ezarritakoa, esportatzeko aduana-prozedura amaitzen da eta salgaiak aduana-agintariek atxikitzen dituzte Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera.
  Aduana-agintariek zehaztutako salgaiak ez dituzte atxilotzen aduana-agintariek esportaziorako aduana-prozedura amaitzen den unean lurraldean badaude. FEZ edo doako biltegi batean.

140. artikulua. Salgaiak esportaziorako aduana-erregimenean jartzeko baldintzak

Salgaiak esportatzeko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak hauek dira:

 • esportazio aduana-eskubideak kode honen arabera ordaintzea;
 • debekuak eta murrizketak betetzea Kode honetako 7. artikuluan xedatutakoaren arabera;
 • Batasuneko nazioarteko itunek, estatu kideen arteko aldebiko nazioarteko itunak eta estatu kideen nazioarteko itunak hirugarren batekin ezarritako beste baldintzak betetzea.

141. artikulua. Esportaziorako aduana-zergak ordaintzeko betebeharra sortu eta amaitzea, esportatzeko aduana-erregimenean jarritako salgaiei dagokienez, horiek ordaintzeko epea eta kalkulua.

 1. Esportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko betebeharra esportazio-aduanako prozedurapean jarritako salgaiei dagokienez, deklaratzaileari sortzen zaio aduana-agintaritzak salgaien aitorpena erregistratzen duen unetik.
 2. Esportatzaileak aduana-zergak ordaintzeko betebeharra esportaziorako aduana-erregimenean jarritako salgaiei dagokienez, deklaratzaileak amaitzen du inguruabar hauek gertatzen direnean:
  1. ondasunak askatzea esportaziorako aduana-prozeduraren arabera, esportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko pribilegioak aplikatuta;
  2. esportazio-aduana-eskubideak ordaintzeko betebeharra eta (edo) kobratzea artikulu honetako 4. paragrafoaren arabera kalkulatutako eta ordaindu beharreko kopuruetan;
  3. salgaiak uko egitea esportazio aduana prozedurarekin bat etorriz - salgaien aitorpena erregistratzerakoan sortutako esportazio aduana zergak ordaintzeko betebeharrari dagokionez;
  4. salgaien gaineko aitorpena kode honen 113. artikuluaren arabera baliogabetzea eta (edo) salgaiak askatzea bertan behera uztea, kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera - erregistratzean sortutako esportazio aduana-eskubideak ordaintzeko betebeharrari dagokionez. salgaien aitorpena;
  5. ondasunak konfiskatzea edo estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtzea estatu kide horretako legeriaren arabera;
  6. aduana-agintaritzak salgaiak atxikitzea, kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera;
  7. aldi baterako biltegiratzeko edo delitu-txostena egiaztatzerakoan, zigor-espediente batean edo administrazio-arau-hauste espedientean (administrazio-prozedura bat burutzen) prozedura batean atzeman edo atxilotu zituzten salgaien aduana-prozeduraren batean jartzea eta horiei buruz ondasun horiek aurretik askatzen ez badira itzultzeko erabakia hartu zen.
 3. Esportazioko aduana-eskubideak ordaintzeko betebeharra esportazio-aduana-prozeduraren arabera salgaiak askatu aurretik (esportazio-aduana-eskubideak ordaindu behar dira), kode honek beste epe bat ezartzen ez badu behintzat.
 4. Esportazioko aduana-zergak salgaien aitorpenean kalkulatutako esportazio-aduanako zergen zenbatekoaren ordainketan daude, esportazio aduana-eskubideak ordaintzeko onurak kontuan hartuta.