МЕНЮ

Berriro inportatzeko aduana-prozedura

235. artikulua. Berriro inportatzeko aduana-prozeduraren edukia eta aplikazioa

 1. Aduana-prozedura berriro inportatzea atzerriko salgaiei aplikatzen zaien aduana-prozedura da eta, horren arabera, aurrez Batasuneko aduana-lurraldetik esportatutako salgaiak Batasuneko aduana-lurraldera inportatzen dira inportazio-aduanako zergak, zergak, bereziak, antidumping, ordaindu gabe. konpentsazio-tasak, salgaiak aduana-erregimen honetan jartzeko baldintzak betez.
 2. Berriro inportatzeko aduana-prozedura Batasuneko aduana-lurraldetik aurretik esportatutako salgaiei aplikatzen zaie, eta hauei buruz honako hau aplikatu zen:
  1. esportazio aduana prozedura;
  2. aduana-lurraldetik kanpo izapidetzeko aduana-prozedura, aduana-prozedura honen funtzionamendua amaitzeko, kode honen 1. artikuluko 2. paragrafoaren 184. idatz-zatiaren arabera;
  3. aldi baterako esportaziorako aduana-prozedura, aduana-prozedura honen funtzionamendua Kode honetako 1. artikuluaren 231. paragrafoarekin bat etorriz.
 3. Berriro inportatzeko aduana-erregimenean jarritako salgaiek Batasuneko salgaien izaera eskuratzen dute, aurretik Batasuneko aduana-lurraldetik esportatutako salgaiek izan ezik, aldi baterako esportaziorako aduana-prozedura edo kanpotik prozesatzeko aduana-prozedura izan ezik. aduana-lurraldea aplikatu zen eta Kode honetako 1. artikuluaren 3. paragrafoko 176. idatz-zatian zehaztutako salgaiak dira, edo horien transformazioko produktuak.
 4. Onartzen da berriro inportatzeko aduana-prozedura aplikatzea:
  1. Batasuneko salgaiak doako aduana-eremuko aduana-prozedura osatzeko, kode honetako 2. artikuluko 6. paragrafoaren 207. idatz-zatiaren arabera edo doako biltegiko aduana-prozedura, kode honen 2. artikuluaren 5. paragrafoaren 215. idatz-zatiaren arabera;
  2. aduana-lurraldetik kanpo eraldatzeko aduana-erregimenaren pean jarritako salgaiak eraldatzeko produktuak, Batasuneko aduana-lurraldetik beren doako (berme) konponketarako esportatzen zirenak, paragrafoaren bigarren paragrafoan zehaztutako salgaiak eraldatzeko produktuak izan ezik. Kode honen 1. artikuluaren 184.
 5. Ez da onartzen berriro inportatzeko aduana-prozedura aplikatzea 11. artikuluaren 201. paragrafoan eta Kode honetako 9. artikuluaren 211. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez.

236. artikulua. Merkantziak berriro inportatzeko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak

 1. Salgaiak berriro inportatzeko aduana-erregimenean jartzeko baldintzak hauek dira:
  1. debekuak eta murrizketak betetzea Kode honetako 7. artikuluan xedatutakoaren arabera;
  2. aduana-agintaritzari Batasuneko aduana-lurraldetik salgaiak esportatzearen inguruabarren inguruko informazioa bidaltzea, konponketa-eragiketak, eragiketa horiek Batasuneko aduana-lurraldetik kanpoko merkantziekin egin badira eta aduana eta (edo) dokumentu horiei buruzko bestelako dokumentuak edo informazioa;
  3. artikulu honetako 2., 4. eta 6. paragrafoek ondasun-kategoria batzuei buruz ezarritako beste baldintza batzuk.
 2. Aurretik Batasuneko aduana-lurraldetik esportatutako salgaiak jartzeko baldintzak, aduana esportatzeko prozedura aplikatu zitzaienean, berriro inportatzeko aduana-prozeduraren arabera:
  1. merkantziak aduana-prozeduraren arabera berriro inportatzeko 3 urte igaro baino lehen Batasuneko aduana-lurraldetik benetako esportazioaren egunaren biharamunetik aurrera edo Batzordeak paragrafoaren arabera zehaztutako beste epe bat igaro baino lehen. Artikulu honetako 3;
  2. Batasuneko aduana lurraldetik esportatu ziren salgaien egoera aldatu gabe kontserbatzea, higadura naturalaren ondorioz sortutako aldaketak izan ezik, baita garraio baldintza arruntetan (garraioa) ohiko baldintzetan galera naturalaren ondorioz sortutako aldaketak eta ( edo) biltegiratzea;
  3. horien gaineko zergak eta (edo) interesak itzultzea, zerga horien eta (edo) Batasuneko aduana lurraldetik salgaiak esportatzearekin lotutako zenbatekoak ordaindu ez zirenean edo itzuli zirenean, baita beste zerga batzuen zenbatekoak ere. , dirulaguntzak eta ordaindu gabeko edo zuzenean edo zeharka jasotako beste zenbateko batzuk, Batasuneko aduana-lurraldetik salgaiak esportatzearekin lotutako ordainketa, onura edo itzulketa gisa, estatu kideetako legeriak hala xedatzen badu, moduan eta legeria horrek ezarritako baldintzak.
 3. Salgaien kategoria batzuei dagokienez, Batzordeak eskubidea du artikulu honetako 1. paragrafoaren 2. idatz-zatian zehaztutako epea gainditzen duen epea zehazteko. (ikusi Eurasiako Batzorde Ekonomikoko Batzordearen erabakia, 203. zenbakia, 11.12.2018koa)
 4. Aurretik Batasuneko aduana-lurraldetik esportatutako salgaiak jartzeko baldintzak, aldi baterako esportaziorako aduana-prozedura aplikatuta, berriro inportatzeko aduana-prozeduraren arabera:
  1. salgaiak Batasuneko aduana lurraldera inportatzea aldi baterako esportaziorako aduana-prozedura iraun bitartean;
  2. Batasuneko aduana lurraldetik esportatu ziren salgaien egoera aldatu gabe gordetzea, higadura naturalaren ondorioz sortutako aldaketak izan ezik, baita garraio (garraiobide) eta (edo) ohiko baldintzetan galera naturalaren ondorioz sortutako aldaketak ere. biltegiratzea, baita aldi baterako esportaziorako aduana-prozeduraren arabera erabiltzen diren salgaiekin erlazionatuta dauden aldaketak ere.
 5. Aurretik Batasuneko aduana-lurraldetik esportatutako salgaiak jartzeko baldintzak, zeinari aduana-lurraldetik kanpo eraldatzeko aduana-prozedura aplikatu zitzaien, berriro inportatzeko aduana-prozeduraren arabera:
  1. merkantziak Batasuneko aduana-lurraldera inportatzea, aduana-lurraldetik kanpo prozesatzeko aduana-prozeduraren indarraldian;
  2. Batasuneko aduana lurraldetik esportatu ziren salgaien egoera aldatu gabe gordetzea, higadura naturalaren ondorioz sortutako aldaketak izan ezik, baita garraio (garraiobide) eta (edo) ohiko baldintzetan galera naturalaren ondorioz sortutako aldaketak ere. biltegiratze.
 6. Salgaien eraldatutako produktuak jartzeko baldintzak aduana-lurraldetik kanpo eraldatzeko aduana-erregimena aduana-erregimenaren arabera berriro inportatzeko aplikatu ziren:
  1. aduana-lurraldetik kanpo prozesatzeko aduana-erregimenean jarritako salgaiak esportatzea Batasuneko aduana-lurraldetik, doako (berme) konponketarako;
  2. aduana-lurraldetik kanpo eraldatzeko aduana-prozeduraren baliozkotasun-aldian aduana-prozeduraren arabera prozesatutako produktuak aduanako prozeduraren arabera berriro inportatzeko jartzea.
 7. Artikulu honen 2., 4.-6 paragrafoetan zehaztutako aduana-prozeduraren batean jarritako salgaien aitorpena berriro inportatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaien aitorpena izan daiteke salgaiak esportatu zirenaren arabera. Batasuneko aduana lurraldetik.

237 artikulua. Itzulketa (konpentsazioa) esportazio aduanako zenbatekoak

 1. Kode honen 2. artikuluaren 236. paragrafoan zehaztutako salgaiei dagokienez, berriro inportatzeko aduana-prozeduraren pean jarrita, esportatutako aduana-zergen ordaindutako zenbatekoen itzulketa (konpentsazioa) gauzatzen da, baldin eta salgaiak horiek azpian jartzen badira berriro inportatzeko aduana-prozedura, jarritako egunaren biharamunetik aurrera 6 hilabete igaro baino lehen.
 2. Bada, salgaiak aduana esportatzeko prozedurapean jartzerakoan aduana-deklarazioa salgaiak Estatu kideetako legediak aduana arautzeari buruz ezarritako ezaugarriekin egiten ziren, kode honen 8. artikuluaren 104. paragrafoarekin bat etorriz edo Kode honen 115. artikuluan, 116. artikuluan edo 117. artikuluan zehaztutako ezaugarriekin, berriro inportatzeko aduana-prozedurapean jarritako salgaiei, esportatutako aduana-zergen ordaindutako zenbatekoen itzulketa (konpentsazioa) egiten zaie, baldin eta aipatutako salgaiak aduana-prozeduran jartzen badira berriro inportatzeko epea beranduenez salgaiak esportatzeko aduana-erregimenaren pean jarri ziren estatu kideko aduana arautzeko legediak ezarritakoa.