МЕНЮ

TN VED-ren INTERPRETAZIOAREN OINARRIZKO ARAUAK

LEHENENGO 1

Atalen, taldeen eta azpitaldeen izenak TN erabiltzeko erosotasunerako soilik ematen dira FEA; legezko ondorioetarako, ondasunen sailkapena CN FEA epigrafeetako testuak eta atal edo taldeei dagozkien oharrak oinarritzat hartuta egiten da eta, testu horiek kontrakoa xedatzen ez badute, hurrengo xedapenen arabera.

azalpenak

 1. Nomenklaturak modu sistematikoan aurkezten ditu nazioarteko merkataritzan zirkulatzen duten salgaiak. Ondasun horiek atal, talde eta azpitaldetan biltzen dira bertan, estaltzen dituzten ondasunen kategoriak edo motak modu zehatzenean adierazten dituzten izenekin hornituta. Kasu askotan, hala ere, halako ondasun eta kopuru bat atal edo talde batean sailkatzen da, ezinezkoa baita horiek guztiak estaltzea edo izenetan zehazki zerrendatzea.
 2. Araua 1 hortaz proviso hasten izen horiek agertzen dira "erosotasuna soilik". Ondorioz, deusezak dira sailkapenerako.
 3. Arau honen bigarren zatiak sailkapena egin behar dela dio:
  1. goiburuen testuetatik eta dagokion atal edo kapitulu oharretatik abiatuta, eta
  2. testu horiek kontrakoa xedatu ezean, orduan, hala badagokio, 2, 3, 4 eta 5 arauetan xedatutakoaren arabera.
 4. (3) (a) xedapena begi bistakoa da, eta ondasun asko sailkatzen dira Nomenklaturan interpretazio arauei erreferentzia egin gabe (adibidez, zaldi biziak (0101 epigrafea), 4. kapituluko 30. oharrean (3006 epigrafea) aipatutako farmazia produktuak. ).
 5. (3) (b) posizioan:
  1. "Testuek bestelakorik xedatu ezean" esamoldeak nahiko inolako zalantzarik gabe esan nahi du lehengaiak dituztela salgaien elementuen izenak eta atalen edo oharren izenak, hau da, lehenik eta behin kontuan hartzen direla salgaiak sailkatzerakoan. Adibidez, 31. kapituluko oharretan, ondasun jakin batzuk soilik epigrafe batzuetakoak direla zehazten da. Ondorioz, epigrafe horiek ezin dira zabaldu bestela 2. b) arauaren pean egon litezkeen ondasunak;
  2. "2., 2., 3. eta 4. arauetan xedatutakoarekin bat etorriz" 5. arauari erreferentzia egiteak honakoa esan nahi du:
   1. osatuta edo amaitu gabe aurkeztutako salgaiak (adibidez, jarlekurik eta pneumatikorik gabeko bizikleta), eta
   2. muntatu edo desmuntatu aurkeztutako salgaiak (adibidez, muntatu edo desmuntatu diren bizikletak, osagai guztiak batera aurkezten dira), osagaiak beren eskubidearen arabera bereiz daitezke edo bereiz daitezke (adibidez, pneumatikoak, hodiak), edo horien "atal" gisa ondasunak, modu oso edo osoko ondasunak balira bezala sailkatu beharko lirateke, 2. a) arauan xedatutakoaren arabera eta epigrafe edo oharren testuetan beste zerbait adierazi ezean.

LEHENENGO 2

 1. Izenburu baten izenean edozein erreferentzia ondasun halaber, produktu osorako erreferentzia gisa hartu behar da osatuta edo osatu gabe, betiere, osatuta edo osatu gabe aurkezten denean, produktu honek produktu osoko edo osatutako oinarrizko propietatea badu eta, gainera, osoko erreferentzia gisa hartu behar da. edo osatutako produktua (edo arau honen arabera jotzen den epigrafean osatuta edo osatuta sailkatuta), muntatu edo desmuntatu gabe aurkeztua.
 2. Epigrafe baten izenean edozein material edo substantziari egiten zaion erreferentzia edozein material edo substantzia horren beste material edo substantzia batzuekin nahasteak edo konbinazioak aipatzen dira. Material edo substantzia jakin batetik egindako produktuari buruzko edozein erreferentzia ere material edo substantzia horretatik osatutako produktuak, osorik edo zati batean, hartu behar dira. Material edo substantzia bat baino gehiagoz osatutako salgaien sailkapena 3. Erregelamenduan xedatutakoaren arabera egiten da.

2A ARAUA (Osatuta edo osatuta aurkeztutako ondasunak)

 1. 2. a) erregelaren lehen zatiak ondasun jakin bat duen edozein epigrafe edukia zabaltzen du elementu oso bat ez ezik, osatuta edo osatu gabe dagoen elementu hori ere, baldin eta, aurkeztutako moduan, elementuak oinarrizko edukia badu. jabetza.produktu osoa edo amaitua.
 2. Arau honetako xedapenak hutsuneei ere aplikatzen zaizkie, izenburu zehatz batera esleitzen ez badira. "Hutsik" terminoak zuzeneko erabilerarako prest ez dagoen produktu bat da, gutxi gorabeherako forma edo forma duen produktu edo pieza baten forma duena eta erabil daitekeena, salbuespenezko kasuetan izan ezik, amaitutako produktu edo zati bihurtzeko ( adibidez, plastikozko botilen hutsuneak, hodi itxurako produktu erdi-bukatuak direnak, mutur itxi batekin eta torlojuzko tapoi bat ixteko hari mutur ireki batekin, hari muturreko azpiko atala lehertu nahi da. nahi den neurria eta forma)., diskoak, tutuak eta abar) ez dira "hutsik" jotzen.
 3. I-VI. Ataletako epigrafeen irismena kontuan hartuta, arauaren zati hau ez zaie normalean atal horietako salgaiei aplikatzen.
 4. Arau honetan jasotako kasu batzuk atal edo taldeetarako xedapen orokorretan aipatzen dira (adibidez, XVI. Atala eta 61, 62, 86, 87 eta 90. Taldeak).

2A ARAUA (Muntatu edo desmuntatu gabe aurkezten diren salgaiak)

 1. 2. a) arauaren bigarren zatiak xedatzen du muntatu edo desmuntatu gabeko aurkeztutako produktu osoak edo bukatuak muntatutako produktuen epigrafe berean sailkatzen direla. Salgaiak modu honetan aurkezten dira, normalean ontziratzeko, manipulatzeko edo garraiatzeko baldintzekin lotuta.
 2. Arau hau desmuntatu edo muntatu gabeko aurkeztutako produktu osatugabe edo amaitugabeei ere aplikatuko zaie, baldin eta oinarri honetako lehen zatiaren arabera produktu osotutzat edo osatutzat jotzen badira.
 3. Arau honen arabera, "muntatu edo desmuntatu aurkezten diren salgaiak" terminoak produktuak dira, eta horien osagaiak lotzeko materiala (torlojuak, azkoinak, torlojuak, etab.) Edo, adibidez, errematxatzea edo soldadura erabilita muntatu behar dira, betiere horretarako muntaia eragiketak soilik egin behar dira. Muntaia metodoaren konplexutasuna ez da kasu honetan kontuan hartu behar. Hala eta guztiz ere, osagaiek ez dute lanerako beste urratsik egingo azken formara eramateko. Produktu hau muntatzeko behar den kantitatea baino gehiago muntatu gabeko osagaiak bereizita sailkatu behar dira.
 4. Arau honetan jasotako kasuak atal edo taldeetarako xedapen orokorretan aipatzen dira (adibidez, XVI. Atala eta 44, 86, 87 eta 89. taldeak).
 5. I-VI. Ataletako epigrafeen irismena kontuan hartuta, arau honen zati hau ez zaie normalean atal horietako salgaiei aplikatzen.

2B ARAUA (material edo substantzien nahasketak eta konposatuak)

 1. 2. b) arauak bi material edo substantzia edo gehiagorekin egindako materialen edo substantzien eta ondasunen nahasketez eta konbinazioez dihardu. Material edo substantzia bat adierazten duten epigrafeei (adibidez, 0507 epigrafea - marfila) eta material edo substantzia jakin batez egindako produktua adierazten duten epigrafeei (adibidez, 4503 epigrafea - kortxo naturaleko artikuluak) aipatzen zaie ... Kontuan izan behar da Arau hau epigrafe hauek edo atal edo kapitulu oharrek beste zerbait zehazten ez badute bakarrik aplikatzen dela (adibidez, 1503 epigrafea - lard - stearin, unmixed ...). Atal edo kapitulu ohar batean edo izenburu batean horrela deskribatutako prestatutako nahasketak 1. Erregelamenduaren arabera sailkatu behar dira.
 2. Arau honen funtsa material edo substantzia batekin lotutako edozein epigrafe zabaltzea da, material edo substantzia horren nahasketak edo konbinazioak beste material edo substantziekin batera. Arau honen bidez, material edo substantzia jakin batetik egindako ondasunekin lotutako edozein epigrafe ere zabaldu nahi da, material edo substantzia horretatik zati batean egindako ondasunak sartzeko.
 3. Horrek, ordea, ez du epigrafea luzatzen, 1. arauaren arabera, epigrafe horretako deskribapena betetzen ez duten ondasunak barne hartzen dituen neurrian; hori gertatzen da beste material edo substantzia bat gehitzeak ondasun hauei epigrafe honetan aipatzen diren ondasun mota horien propietateak kentzen dituenean.
 4. Erregelamendu honen ondorioz, material edo substantzia bat baino gehiagorekin egindako materialen edo substantzien eta ondasunen nahasketak eta konbinazioak, lehen facie, bi epigrafe edo gehiagotan sailka badaitezke, Erregelamenduaren printzipioen arabera sailkatu beharko lirateke. 3.

LEHENENGO 3

2. b) arauaren arabera edo beste edozein arrazoirengatik, prima facie, ondasunak bi epigrafe edo gehiagori egozteko aukera badago, ondasun horien sailkapena honela egiten da:

 1. Lehentasuna salgaien deskribapen zehatzena duen epigrafeari ematen zaio, deskribapen orokorragoa duten epigrafeei baino. Hala ere, bi epigrafe edo gehiago bakoitza nahasketa bat edo osagai anitzeko produktu bat osatzen duten materialen edo substantzien zati batekin edo txikizkako salmentarako multzo batean aurkezten diren ondasunen zati batekin soilik lotzen direnean, epigrafe hauek produktu honen baliokidetzat jo behar dira, nahiz eta horietako batek produktuaren deskribapen zehatzagoa edo zehatzagoa egin.
 2. Nahasteak, material ezberdinez osatutako osagai anitzeko artikuluak edo osagai desberdinez egindakoak, eta txikizkako salmentarako kitetan aurkeztutako salgaiak, horien sailkapena ezin da egin 3. a) arauan xedatutakoaren arabera, horren arabera sailkatuko dira. salgaiei oinarrizko jabetza ematen dieten materiala edo osagaia, betiere irizpide hori aplikagarria bada.
 3. 3. a) edo 3 b) erregelamenduko xedapenen arabera sailkatu ezin diren salgaiak epigrafean sailkatuko dira, azken hauek ondasun horien sailkapenean kontuan hartzeko berdin onargarriak diren epigrafeen arteko kodearen goranzko ordenaren arabera.

azalpenak

 1. Arau honek hiru metodo eskaintzen ditu, lehen facie, bi epigrafe edo gehiagotan sailka daitezkeen ondasunak sailkatzeko, 2. b) arauaren arabera edo beste edozein arrazoirengatik. Metodo hauek arau honetan ematen diren ordenan aplikatzen dira. Beraz, 3. b) araua 3. a) araua sailkapenerako egokia ez denean bakarrik aplikatzen da eta 3. a) eta 3. b) arauak egokiak ez badira, 3. c) araua aplikatzen da. Horregatik, eskaera honako hau da: a) produktuaren deskribapen zehatza; b) ondasun nagusia; c) ondasunen elementua, azken postuen kodearen goranzko ordenan.
 2. Arau hau indarrean sartu ahal izango da goiburuetako testua edo ataletako edo taldeetako oharretako testua bestela zehazten ez bada. Adibidez, 4. kapituluko 97b oharrak eskatzen du 9701 eta 9705 epigrafeen eta 9706 epigrafeen deskribapenarekin bat datozen ondasunak lehen epigrafeetako batean sailkatu behar direla. Ondasun horiek 4. kapituluko 97b oharraren arabera sailkatu behar dira, eta ez arau honen arabera.

3A ARAUA

 1. Lehenengo sailkapen metodoa 3. a) arauan ematen da. Horren bidez, salgaien deskribapen zehatzena egiten duen epigrafea hobe da deskribapen orokorragoa ematen duen epigrafearen aurrean.
 2. Ez da praktikoa arau zurrunak ezartzea. Horren arabera, epigrafe batek produktuaren deskribapen zehatzagoa egiten duen ala ez zehaztu daiteke, baina, oro har, kontuan hartu behar da:
  1. merkantzia bat zehazki bere izenarekin bereizten da ondasun talde baten izenarekin baino (adibidez, bizarra elektrikoa eta motor elektrikoa duten ilea mozteko makinak 8510 epigrafean sailkatzen dira eta ez 8467 epigrafean sartuta dagoen tresna elektrikoarekin motorra edo 8509 epigrafean motor elektriko sartua duten etxeko makina elektromekaniko gisa);
  2. salgaiak argiago identifikatzen dituen deskribapenarekin bat badatoz, orduan deskribapen hori zehatzagoa da identifikazio gutxiago osatu. Azken produktu kategoria honen adibideak dira:
   1. automobil baten bidaiarien compartimentuko ehungintzako esterillak ez dira 8708 epigrafean motordun ibilgailuaren osagarri gisa sailkatu behar, 5703 epigrafean baizik, alfonbra gisa zehazkiago azaltzen direnean;
   2. Segurtasunik gabeko beira beira, hegazkinetan erabiltzeko formako beira tenplatu edo laminatua barne, ez da 8803 epigrafean sailkatu behar 8801 edo 8802 epigrafeetako artikuluen zati gisa, baizik eta 7007 epigrafean, zehatzago deskribatzen baita segurtasun beira gisa.
 3. Bi epigrafe edo gehiagok nahasteak edo osagai anitzeko produktuak osatzen dituzten materialen edo substantzien zati bat edo txikizkako salmentarako multzo bateko elementuen zati bat soilik aipatzen badute, epigrafe horiek ondasun horien deskribapen berdinak bezala hartu beharko lirateke. , horietako batek besteek baino deskribapen osoago eta zehatzagoa ematen badu ere. Halakoetan, salgaien sailkapena 3. b) edo 3 c) araudiaren menpe egongo da.

3B ARAUA

 1. Bigarren metodoa honako hauetarako da soilik:
  1. nahasketak;
  2. osagai anitzeko materialak material ezberdinez osatuak;
  3. osagai ezberdinez osatutako osagai anitzeko ondasunak;
  4. txikizkako kitean sartutako artikuluak. 3. a) araua aplikatzen ez bada bakarrik erabiltzen da.
 2. Kasu horietan guztietan, ondasunak sailkatu behar dira irizpide hau aplikatzen den neurrian oinarrizko jabetza ematen dien material edo osagai batek soilik osatuko balute bezala.
 3. jabetza nagusiak zehazten duen faktorea ondasun mota batetik bestera ezberdina izango da. Adibidez, materialaren edo osagaiaren izaera, bere bolumena, kantitatea, pisua, kostua edo material edo osagai horrek produktuaren erabileran betetzen duen papera zehaztu daiteke.
 4. Arau hau aplikatzerakoan, osagai desberdinez egindako osagai anitzeko ondasunak ez dira soilik osagai horiek elkarri lotuta dauden ondasunak hartzen, ia osagai bereizezina osatzen dutenak, baizik eta osagai bereizgarriak dituzten ondasunak ere, osagai horiek elkarri egokituta baldin badaude. ., elkarren osagarri eta batera hartuta osotasun bakarra osatzen dute eta horrek normalean ez ditu uzten zati bereiziak gisa salgai jartzea.

Azken produktu kategoria honen adibideak dira:

 1. hautsontziak, errauts-ontzi ordezkagarria duen euskarri batez osatua;
 2. etxeko espezien apalategiak, marko berezi batez (egurrezkoak) eta forma eta tamaina jakin bateko espezie ontzi huts kopuru egokiz osatuta.

Osagai anitzeko ondasun horien osagaiak pakete arrunt batean bildu ohi dira.

 1. Arau honen aplikazioan, "txikizkako salmentarako multzo batean aurkezten diren ondasunak" terminoak ondokoak dira:
  1. izenburu desberdinetan sailkatutako prima facie bi artikulu gutxienez osatzen dute. Hori dela eta, adibidez, sei fondu sardexka ezin dira arautegi hau aplikatzeko helburuetarako multzo gisa hartu;
  2. Behar zehatz bat asetzeko edo lan zehatz bat betetzeko elkartutako osagaiez osatuta daude; eta
  3. pilatuta, azken kontsumitzaileari saltzen zaionean berriro ontziratzea eskatzen ez dutenean (adibidez, kaxetan edo kaxetan edo oinarrietan).
   "Txikizkako salmentan" ez da sartzen birsaldu nahi diren ondasunen salmenta prozesatu, prestatu, berriro ontziratu edo beste ondasun batzuekin konbinatu edo beste ondasun batzuetan jarri ondoren. "Txikizkako salmentarako multzo batean aurkeztutako ondasunak" terminoak, beraz, azken kontsumitzaileari salgai jarritako ondasunez osatutako multzoak bakarrik aipatzen ditu, zeinetan ondasun indibidualak batera erabili nahi diren. Adibidez, jateko prest edo otordua prestatzeko elkarrekin erabiltzeko pentsatutako hainbat elikagai, batera ontziratuta eta kontsumitzailearen kontsumorako pentsatuta, "txikizkako kit" gisa hartzen dira.
   3b arauan sailkatu daitezkeen kit adibideak:

    1. Okela ogitartekoak, gaztarekin edo gabe, ontzi batean osatutako multzoak (1602 epigrafea), patata patata frijituak (frijituak) (2004 epigrafea): 1602 epigrafean sailkatuta daude.
    2. Osagaiak, horien osagaiak espagetiak prestatzeko batera erabiltzeko asmoa dutenak, egosi gabeko espageti poltsa (1902 epigrafea), gazta birrindu sachet bat (0406 epigrafea) eta tomate saltsa lata txiki bat (2103 epigrafea) osatzen dute. , kartoizko kaxa batean sartuta: 1902. epigrafean sailkatuta daude. Hala ere, araua ez zaie aplikatuko batera ontziratutako eta, esate baterako, honako hauek osatutako elikagai multzoei: - ganba latak (1605 epigrafea), antzara gibel latak (epigrafea) 1602), gazta latak (0406 epigrafea)), hirugihar ebakitako latak (1602 epigrafea) eta saltxitxa latak (1601 epigrafea); edo - 2208 epigrafeko espiritu likor botilak eta 2204. epigrafeko ardo botilak. Bi adibide hauen kasuan eta antzeko janari multzoen kasuan, produktu bakoitza dagokion epigrafean bereizita sailkatu behar da. Hori ere aplikatzen da, esate baterako, beirazko ontzi batean (2101 epigrafea), zeramikazko edalontzi batean (6912 epigrafean) eta zeramikako saltsan (6912 epigrafean) kartoizko kutxa batean txikizkako salmentan sartzeko kafea.
   1. Ile-apaindegi multzoak, ebakitzaile elektrikoen pare (8510 epigrafea), orraziak (9615 epigrafea), guraize batzuk (8213 epigrafea), eskuilak (9603 epigrafea) eta ehungintzako eskuoihalak (6302 epigrafea), 4202 epigrafea larruzko zorroa (8510 epigrafea): XNUMX epigrafean sailkatuta daude.
   2. Erregela (9017 epigrafea), disko kalkulagailua (9017 epigrafea), garraiagailua (9017 epigrafea), arkatza (9609 epigrafea) eta arkatz zorrozlea (8214 epigrafea) osatutako marrazki multzoak, plastikozko kaxan (4202 epigrafea) osatuak. : 9017 epigrafean sailkatzen dira. Arestian aipatutako multzoen kasuan, sailkapena osagai konbinatuetako bat edo gehiagoren gainean egiten da, multzoari bere osotasunean bere funtsezko ezaugarria ematen diola uler baitaiteke.
 2. Arau hau ez zaie aplikatuko bereiz aurkeztutako osagaiez osatutako ondasunei, pakete orokor batean barne, industria-ekoizpenerako zenbait ratio kuantitatiboetan, adibidez, edariak.

3B ARAUA

 1. Salgaiak 3a edo 3b arauaren arabera sailkatu ezin direnean, epigrafean sailkatu beharko lirateke, azkenean goranzko kodeen arabera, ondasun horiek sailkatzeko kontuan hartzeko modukoak direnen artean.

LEHENENGO 4

Salgaiak, horien sailkapena ezin da goiko arauetan xedatutakoaren arabera egin, kasuan kasuko salgaien antzeko (hurbilen) diren salgaiei dagokien epigrafean sailkatzen dira.

azalpenak

 1. Arau hau 1.etik 3.era bitarteko arauetan sailka ezin daitezkeen salgaiei aplikatzen zaie ondasun horien sailkapena gertuagoko ondasunen izenburuan.
 2. 4. arauaren araberako sailkapenean, aurkeztutako ondasunak antzeko ondasunekin alderatu behar dira, lehenengoak hurbilen dituzten ondasunak zehazteko. Aurkeztutako ondasunak hurbilen dauden salgaien epigrafe berean daude sailkatuta.
 3. Ondasunen antzekotasuna, jakina, faktore askoren mende egon daiteke, hala nola, motaren, jabetzaren eta xedearen arabera.

LEHENENGO 5

Aipatutako xedapenez gain, honako arau hauek aplikatuko zaizkie beheko produktu izendatuei:

a) Kamerak, musika tresnak, pistolak, marrazkirako osagarriak, lepokoak eta antzeko ontzientzako maletak eta kaxak, forma berezia dutenak edo dagokion produktua edo produktu multzoa egokitzeko egokituak, epe luzerako erabiltzeko egokiak eta batera aurkeztuta xede diren produktuak bertan ontziratutako produktuekin batera sailkatu beharko lirateke, baldin eta ontzi mota hau produktu horiekin batera salgai jarri ohi bada. Hala ere, Arau hau ez zaie aplikatzen ontziratutako produktuarekin osotasun osoa osatzen dutenean azken honi oinarrizko propietatea ematen dioten ontziei.

b) Aurreko 5. a) erregelan xedatutakoa betez, bertan dauden salgaiekin hornitutako ontziratzeko materialak eta ontziak batera sailkatuko dira, baldin eta salgaiak ontziratzeko normalean erabiltzen diren motakoak badira. Hala ere, xedapen hau ez da derrigorrezkoa baldin eta ontziratzeko material edo ontzi horiek argi birziklatzen badira.

5A ARAUA (Maletak, kaxak eta antzeko ontziak)

 1. Arau hau:
  1. forma berezia du edo produktu edo produktu multzo jakin bat egokitzeko egokituta dago, hau da, produktu mota jakin baterako bereziki diseinatuta daude. Edukiontzi batzuek daukan produktuaren forma errepikatzen dute;
  2. epe luzerako erabiltzeko egokia, hau da, xedatutako produktuen iraunkortasun bera du. Edukiontzi honek produktuak erabiltzen ez direnean (adibidez, garraiatzean edo biltegiratzean) segurtasuna bermatzeko ere balio du. Irizpide horiek ohiko ontzietatik bereizten dute;
  3. xede diren produktuekin batera aurkezten da, produktuak berez ontziratu daitezkeela garraiatzeko erraztasunak kontuan hartu gabe. Bereiz aurkeztuta, ontzi hauek dagokien epigrafean sailkatzen dira;
  4. dagokion produktuarekin batera saldu ohi diren tankerako ontziak dira; eta
  5. ez dio osotasunari oinarrizko jabetza ematen.
 2. Arau honen arabera sailkatu beharreko ontziratzeen adibideak, honako artikulu hauek aurkezten dira:
  1. bitxiak eta kaxak (7113 epigrafea);
  2. bizarra egiteko kasuak (8510 epigrafea);
  3. prismatikoetarako eta teleskopioetarako zorroak (9005 epigrafea);
  4. musika tresnen kasuak eta kasuak (adibidez, 9202 epigrafea);
  5. armetarako kasuak (adibidez, 9303 epigrafea).
 3. Arau honetan estaltzen ez diren ontzien adibide dira edukiak dituzten zilarrezko kadia edo gozokiak dituen zeramikazko loreontzi apaingarria.

5B ARAUA (Ontziratzeko materialak eta ontziak)

 1. Arau honek lotzen dituen salgaiak ontziratzeko erabili ohi diren ontziratzeko materialen eta ontzien sailkapena arautzen du. Hala ere, xedapen hau ez da aplikatzen ontziratzeko material edo ontzi horiek argi eta garbi berrerabili daitezkeen kasuetan, adibidez, burdinazko metalezko zilindro batzuk edo gas konprimitu edo likidotutako deposituetarako.
 2. Arau hau 5. a) arauan xedatutakoaren arabera aplikatzen da, beraz, 5. a) arauan aipatzen diren kasuen, kasuen eta antzeko paketatzeen sailkapena arau horren arabera egin beharko litzateke.

LEHENENGO 6

Lege ondorioetarako, ondasunen sailkapena goiburu baten azpititulutan sailkatuko da azpitituluen izenekin eta azpitituluei dagozkien oharrekin eta, mutatis mutandis, aipatutako Arauetan xedatutakoarekin bat etorriz ere, betiere azpitituluak maila bera alderagarria da. Arau honen ondorioetarako, dagokion atala eta taldeko oharrak ere aplika daitezke, testuinguruak bestelakorik zehazten ez badu.

azalpenak

 1. Goian aipatutako 1etik 5era arteko arauak aplika daitezke, mutatis mutandis, izenburu beraren azpitituluko mailan sailkatzeko.
 2. 6. araua, adierazpen hauek honako esanahi hauek dituzte hemen esleituta:
  1. "maila bereko azpitituluak" - marratxo bat duten azpitituluak (1. maila) edo bi marratxo dituzten azpitituluak (2. maila). Beraz, 3. a) arauaren arabera marratxo bat duten bi azpititulu edo gehiagoren analisi konparatuan, haietako bati produktua esleitzeko aukera marratxo batekin azpi-izenburu horietako produktuaren deskribapenaren arabera zehaztu beharko litzateke. . Elementuaren deskribapen zehatzena ematen duen marratxo batekin azpi-izenburu bat aukeratu ondoren eta azpititulua bera zatituta badago, orduan bakarrik azaltzen da azpitituluko mailan deskribapena bi marratxorekin kontutan hartuta eta horietako bat hautatzen da;
  2. "testuinguruak beste zerbait eskatzen ez badu" - ataleko edo taldeko oharrak bateraezinak diren azpitituluko testuarekin edo azpitituluko oharrekin. Hori gertatzen da, adibidez, 71. kapituluan, non kapituluaren 4.b oharreko "platinoa" terminoaren esanahia 2. azpitituluko "platinoa" terminoaren esanahia desberdina den. Hori dela eta, 7110 11 eta 7110 19 azpitituluak interpretatzeko, 2. azpitituluko oharra aplikatzen da eta ez 4. kapituluko b) oharra.
 3. Marratxo biko azpitituluaren irismena ez da marratxo bateko azpitituluari dagokion marratxo bateko azpititulutik haratago joan behar; eta marratxo bateko azpitituluak ez du marratxo bateko azpititulua hartzen duen goiburua gainditu behar.