МЕНЮ

Aduana-agintariek aitorpenetan hartutako erabakien sailkatzailea

 

10. Salgaiak askatzea baimentzen da

-

11. Aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak eta zerga-eskubideak ordaintzeko betebeharra betetzea bermatzen duten salgaiak askatzea, 12. eta 13. kodeak dituzten posizioetan izendatutako salgaiak askatzea izan ezik.

-

12. EAEUren Aduana Kodearen 121. artikuluak xedatutako ezaugarriak dituzten salgaiak askatzea

121. artikulua. Merkantziak askatzearen berezitasunak aduanen egiaztapena amaitu aurretik, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa
1. Salerosketa salgaiak aduana egiaztatzea amaitu aurretik, merkantziak askatzeko epean bete ezin diren bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa aduana-agintaritzak egiten ditu, betiere aduana-tasak ordaindu badira, zergakmerkantzien aitorpenean kalkulatutako zenbatekoaren gaineko zerga bereziak, antidumping, konpentsatzaileak, eta aduana zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak, betebeharrak betetzeko segurtasuna ematen du. 4. artikuluaren 5. eta 65. paragrafoak eta Kode honetako 5. artikuluaren 6. eta 75. paragrafoak, salbu eta artikulu honetako 1. paragrafoaren 2. idatz-zatian eta 3. paragrafoan aurreikusitako kasuak eta estatu kideetako aduanei buruzko legeriak ezarritako kasuak. artikulu honetako 2. paragrafoko 2. idatz-zatiaren arabera.
2. Aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasuna ez da kasu hauetan ematen:
1) baimendutako eragile ekonomikoak salgaien deklaratzaile gisa jokatzen du;
2) Estatu kideetako legediak aduana arautzeari buruz ezarritako beste kasu batzuetan.
3. Bada aduana-eragiketak deklaratzailearen izenean eta izenean, aduana-ordezkariak konpromisoa hartzen du eta aduana-ordezkari horrek, Kode honen 405. artikuluaren arabera, deklaratzailearekin batera du aduana-zergak, zergak, bereziak, antidumpingak, ordaindutakoak eta ordaintzeko betebeharra. Zergak, aduana-zergak, zergak, dumpingaren aurkako, zerga konpentsatzaile bereziak ordaintzeko betebeharra betetzen dela bermatzeko, ezin izango dira Batzordeak zehaztutako baldintzen arabera eman, eta Batzordeak zehaztu aurretik - Batzordeak zehazten duen legediaren arabera estatu kideak.
4. Aduana-zergak, zergak, dumping berezien, antidumping eta konpentsazioko eskubideak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasuna Kode honetako 9. kapituluan eta 75. artikuluaren arabera emango da.
5. Artikulu honen 1. paragrafoan xedatutakoa ez da aplikatuko, aduana-agintaritzak debekuak eta murrizketak aplikatzeko aukera adierazten duten zeinuak edo (edo) merkatua barne merkatua babesteko neurriak hautematen baditu, bereziak ez diren beste era batean ezarrita badaude, dumpingaren aurkako, konpentsaziozko betebeharrak eta (edo) Batasuneko Itunaren 50. artikuluan ezarritakoaren arabera ezarritako beste betebeharrak, eta deklaratzaileak baieztapenik ez duela betetzen.

13. EAEUren Aduana Kodearen 122. artikuluak xedatutako ezaugarriak dituzten salgaiak askatzea

122. artikulua. Merkantziak askatzearen berezitasunak aduanako azterketa izendatzerakoan
1. Merkantziak askatzea merkantziak askatu aurretik izendatutako aduana-azterketaren emaitzak jaso aurretik aduana-agintaritzak gauzatzen du, betiere aduana-tasak, zergak, dumpingaren aurkako, zerga-eskubide bereziak, ordaindutakoak, kalkulatutako zenbatekoan ordaindu badira. salgaien aitorpenean, eta segurtasuna eman da aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziokoak ordaintzeko betebeharra betetzeko 4. artikuluko 5. eta 65. paragrafoetan eta 5. paragrafoetan eta Kode honen 6. artikuluko 75. artikulua, salbu eta 1. paragrafoko 2. paragrafoan eta artikulu honetako 3. paragrafoan aurreikusitako kasuak eta estatu kideetako aduana arautzeari buruzko legeriak honen 2. paragrafoaren 2. idatz-zatiaren arabera ezarritako kasuak izan ezik. Artikulu.
2. Aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasuna ez da kasu hauetan ematen:
1) baimendutako eragile ekonomikoak salgaien deklaratzaile gisa jokatzen du;
2) Estatu kideetako legediak aduana arautzeari buruz ezarritako beste kasu batzuetan.
3. Aitorpenaren izenean eta izenean aduana-eragiketak aduana-ordezkari batek eta aduana-ordezkari batek egiten baditu, Kode honetako 405. artikuluaren arabera, deklaratzailearekin batera aduanako zergak ordaintzeko betebeharra solidarioa da. Zergak, zerga bereziak, antidumpingak, zerga konpentsatzaileak, aduana zergak ordaintzeko betebeharra, zergak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak ezingo dira eman Batzordeak zehaztutako baldintzen arabera, eta horien aurretik Batzordeak erabakitzea - ​​estatu kideetako legeriaren arabera.
4. Aduana-zergak, zergak, dumping berezien, antidumping eta konpentsazioko eskubideak ordaintzeko betebeharra betetzeko segurtasuna Kode honetako 9. kapituluan eta 75. artikuluaren arabera emango da.
5. Artikulu honen 1. paragrafoan xedatutakoa ez da aplikatuko, aduana-agintaritzak debekuak eta murrizketak aplikatzeko aukera adierazten duten zeinuak edo (edo) merkatua barne merkatua babesteko neurriak hautematen baditu, bereziak ez diren beste era batean ezarrita badaude, dumpingaren aurkako, konpentsaziozko betebeharrak eta (edo) Batasuneko Itunaren 50. artikuluan ezarritakoaren arabera ezarritako beste betebeharrak, eta deklaratzaileak baieztapenik ez duela betetzen.

14. EAEUren Aduana Kodearen 123. artikuluak xedatutako ezaugarriak dituzten salgaiak askatzea

123. artikulua. Salgaiak askatzearen berezitasunak administrazio arau-haustea antzeman ondoren edo krimenak
Arau-hauste administratiboa edo delitua agerian geratzen bada, salgaiak askatzea administrazio arau-hauste batean prozedura amaitu aurretik (prozedura administratiboa) edo zigor-espediente batean prozedura amaitu ondoren, aduana-agintaritzak egiten du, salgai horiek ez atxilotu edo estatu kideetako legeriaren arabera bahitu.

20. Salgaien baldintzapeko askapena

-

40. Aduana-deklarazioa merkantziak askatu aurretik erretiratzen da

-

50. Salgaien askapena bertan behera utzi zen aduana-deklarazioa baliogabetzean, 4. artikuluaren 6. - 113. paragrafoetan edo EAEko Aduana Kodearen 9. artikuluaren 116. paragrafoetan aurreikusitako kasuetan.

4. Aitorleak hala eskatuta, dokumentu elektroniko edo paperean agiri elektronikoan aurkeztuta, erregistratutako igarobidearen aitorpena atzerriko salgaiakKode honen 4. artikuluko 302. paragrafoan zehaztutakoak bertan behera utzi ahal izango ditu aduana-agintaritzak salgaiak askatu aurretik edo aduana-agintaritzak merkantziak askatu ondoren, salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik atera aurretik.
5. Aitorpenak hala eskatuta, dokumentu elektroniko edo paperean agiri elektronikoan aurkeztuta, erregistratuta aduana-deklarazioa on Batasuneko ondasunak berak erretiratu ahal izango ditu salgaiak Batasuneko aduana-lurraldetik atera aurretik, baita aduana-agintaritzak salgaiak askatu ondoren ere, artikulu honetako 6. paragrafoa kontuan hartuta.
6. Aitorpenak eskatuta, dokumentu elektroniko edo paperezko dokumentu moduan aurkeztuta, aduana-esportazioa aduana-esportazio prozeduraren pean jarritako Batasuneko salgaien aduana, doako zona aduana edo aduana-prozedura osatzeko. doako biltegia ezezta dezake hark:
1) ondasun horiek lurraldean badaude FEZ edo doako biltegi baten lurraldean, baita aduanako agintaritzak salgaiak askatu ondoren ere;
2) salgaiak FEZaren lurraldetik kanpo edo doako biltegi bateko lurraldetik kanpo badaude eta Batasuneko aduana-lurraldetik abiatu ez badira, salgaiak beste herrialde baten azpian jartzeko aduana-aitorpena aldi berean aurkeztu behar bada. aduana-prozedura 1. artikuluaren 6. paragrafoaren 207. idatz-zatiaren arabera, kode honen 1. artikuluaren 5. paragrafoko 215. paragrafoa.
------
9. Aldian aldiko aduana-deklarazioan zehar salgaien aitorpenean deklaratutako salgaiak deklaratutako aldian erregistratu zuen aduana-agintaritzari ez zitzaizkion aurkeztu deklaratutako aldian edo benetan aduana-lurraldetik esportatu ez zirenean. Batasuneko artikulu honetako 8. paragrafoak ezarritako epean, salgaien gaineko aitorpen hori kendu egin behar da Kode honetako 8. artikuluaren 113. paragrafoarekin bat etorriz.

51. Salgaien askapena bertan behera utzi zen EAEUren Aduana Kodearen 10. artikuluko 116. paragrafoan aurreikusitako kasuan.

10. Aitorleak artikulu honetako 9. paragrafoaren arabera deklarazioa erretiratzeko neurririk hartzen ez badu ezarritako epeetan, aduana-agintaritzak salgaiak askatzea bertan behera utziko du Kode honen 4. artikuluaren 118. paragrafoaren arabera.

52. Salgaiak askatzea bertan behera gelditu zen deklaratzailearen eskaera arrazoituta, EAEUren Aduana Kodearen 4. artikuluko 118. klausulako bigarren paragrafoarekin bat etorriz zehaztutako kasuetan.

4. Aduana aitorpena kentzen duenean Kode honen 4. artikuluaren 6.-113 paragrafoetan xedatutako kasuetan, baita Kode honen 9. artikuluaren 116. paragrafoan aurreikusitako kasuetan ere, aduana agintaritzak salgaiak askatzea bertan behera utziko du.
Batzordeak eta estatu kideetako aduana arautzeari buruzko legeriak Batzordeak aurreikusitako kasuetan ere zehaztu ahal izango dituzte kasuak eta baldintzak aduana-agintaritzak salgaien askapena bertan behera utz dezakeenean, deklaratzailearen eskaera arrazoitua egin ondoren.
Salgaien askapena bertan behera uzteko aduana-agintaritzaren informazio-sistemaren bidez egiten da dokumentu elektroniko bat sortuz edo aduanako aitorpenean marka egokiak paperean jarriz.
Salgaien askapena bertan behera uztearekin lotutako aduana-eragiketak egiteko prozedura Batzordeak zehazten du, eta Batzordeak arautzen ez duen zatian, aduana-erregulazioari buruzko estatu kideetako legeriaren arabera.

60. Salgaiak askatzeko eguna etenda dago

-

61. Salgaien askapena eteteko epea zabaldu da

-

62. Baliogabetutako ondasunen kaleratze data etetea

-

70. Salgaiak askatzeko epea luzatu da

-

82. Aduanako aitorpena artxibatuta ez dagoela uste da

-

90. Uko egin dio ondasunak askatzeari

-

92. EAEUko estatu kideen legeriak aurreikusten duen beste erabaki bat

-