МЕНЮ

Aduanen egiaztapena

 1. Aduana-ikuskapena aduana-agintaritzak egiten dituen aduana kontrolatzeko modu bat da, ezarritako salgaiak askatu ondoren TC EAEU aduana kontrolatzeko erak eta Aduana Kodean aurreikusitako aduana kontrolaren kudeaketa bermatzeko neurriak EAEE, aduana arautzeko nazioarteko itunak eta egintzak betetzen dituzten pertsonek eta (edo) aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeria betetzen duten egiaztatzeko.
 2. Aduana-ikuskapena aduana-deklarazioan adierazitako informazioa eta (edo) aduana-agintariei aurkeztutako dokumentuetan eta (edo) aduana-agintaritzari aurkeztutako edo hark EAEUren Aduana Kodearen arabera jasotako beste informazio bat alderatzean datza. edo estatu kideetako legeria, dokumentuekin eta (edo) kontabilitate eta txostenei buruzko datuekin, EAEU Aduana Kodeak edo estatu kideetako legediak ezarritako prozeduraren arabera lortutako fakturekin eta bestelako informazioarekin.
 3. Aduana-ikuskapena aduana kontrolatzerakoan aplika daiteke EAEUko Aduana Kodearen 8. artikuluko 310. paragrafoarekin bat etorriz, baita 5. artikuluaren 397. paragrafoak eta 6. Artikuluaren 430. paragrafoak xedatutako kasuetan ere. EAEU.
 4. Aduanen ikuskapena ikuskatutako pertsona sortu, erregistratu eta (edo) bizileku iraunkorra duen estatu kideko aduana agintaritzak egiten du.
 5. Ikuskatutako pertsonak honako pertsona hauek direla ulertzen da:
  1. declarant;
  2. garraiolari;
  3. salgaiak aldi baterako biltegiratzeko biltegia ez diren lekuetan egiten ari den pertsona;
  4. aduanen arloan jarduerak egiten dituen pertsona;
  5. askatu ondoren ondasunen gaineko aginpidea duen pertsona;
  6. baimendutako eragile ekonomikoa;
  7. aduana-erregimenean jarritako salgaiekin egindako transakzioetan zuzenean edo zeharka parte hartu zuen pertsona;
  8. Estatu kideetako legeria, estatu kideetako legeria, nazioarteko itunak eta egintzak urratzen dituzten ondasunak daudela edo (edo) erabiltzerakoan ondasunak daudela adierazten duen informazioa dagoen pertsona bat. Batasuneko aduana muga.
 6. Aduana-kontrol bat egitean, aduana-agintariek egiaztatu ahal izango dute:
  1. salgaiak aduana-erregimenean jartzea;
  2. aduana-deklarazioan adierazitako informazioaren zehaztasuna eta (edo) aduana-deklarazioan adierazitako informazioa baieztatzen duten dokumentuetan jasotakoa;
  3. baldintzapean askatutako ondasunak erabiltzeko eta (edo) botatzeko mugak betetzea;
  4. aduana arloan jarduerak burutzen dituzten pertsonek burutzea, kode honek aduana arloan jarduera mota bakoitzerako aurreikusitako betebeharrak;
  5. baimendutako operadore ekonomikoen erregistroan sartzeko eskatzen duen pertsona juridiko batek betetzea, erregistro horretan sartzeko baldintzak, bai eta baimendutako operadore ekonomiko batek baimendutako eragile ekonomikoen erregistroan sartzeko baldintzak eta beste batzuk betetzea ere. Kode honek xedatutako betebeharrak;
  6. salgaiak Kode honek xedatutako aduana-prozedurei jarraiki erabiltzeko baldintzak betetzea;
  7. nazioarteko itunek eta egintzek aduana-erregulazioaren arloan eta (edo) estatu kideetako legeriaren arloan ezarritako beste baldintza batzuk betetzea.
 7. Aduanen ikuskapena etxean edo bertan egin daiteke.
 8. Aduana ikuskapenean parte hartzeko, estatu kideetako beste estatuetako organo batzuetako funtzionarioek parte hartu ahal izango dute estatu kideetako legeriaren arabera.
 9. Administrazio arau-hauste baten zantzuak aduanan ikuskatzean edo krimenak aduana-agintaritzak neurriak hartzen ari dira estatu kideetako legeriaren arabera.
 10. Aduana-agintaritzak aduana-ikuskapenaren emaitzetan oinarritutako erabakiak hartzeko prozedura estatu kideek aduana-erregulazioari buruzko legeriak ezartzen du.

 

Kameral aduanen egiaztapena

 1. Aduana-ikuskapen kameralak aduana-aitorpenetan eta (edo) merkataritzan, garraioan (garraioan) eta ikuskatutako pertsonak aduana-eragiketak egiten dituenean aurkeztutako gainerako dokumentuak aztertuz eta aztertuz egiten da eta (edo) aduana-agintariek, agiriek eskatuta eta estatuetako kide diren estatuetako organoen informazioa, baita aduanetako agintariek eskura dituzten eta ikuskatutako pertsonari buruzko beste dokumentu eta informazioa ere.
 2.  Aduana-agintaritza kameralak aduana-agintaritzaren lekuan egiten ditu ikuskatutako pertsona bisitatu gabe, baita aduana-agintaritzak aduana-agintearen ikuskapena egiteko erabakia (agindua) eman gabe ere.
 3. Kameralen aduana-ikuskapenak beren jokaeraren maiztasunean mugarik gabe egiten dira.
 4. Aduana-mahaiaren ikuskaritza baten emaitzak estatu kideek aduana-erregulazioari buruzko legeriarekin bat etorriz formalizatzen dira.
 5. Kameraleko aduana ikuskapenaren emaitzetan oinarrituta, agindutako epean aduana agintaritzak eskatuta dokumentuak edo (edo) informazioa aurkezten ez bada ere, bertan aduanako ikuskapena egin daiteke.

Irten aduana-kontroletik

 1. Aduana-agintaritzak irteera aduana kontrolatzen du pertsona juridikoaren kokapeneko tokira, ekintzaile indibidualaren jardueren lekura eta (edo) tokira (k) pertsona horiek jarduerak benetan gauzatzea (aurrerantzean kapitulu honetan - ikuskatutako erakundearen objektuak).
 2. Irteerako aduana kontrolak mota hauetan banatzen dira:
  1. aurreikusitako irteera aduana-kontrola;
  2. planifikatu gabeko aduanako ikuskapena;
  3. planifikatu gabeko irteera aduana kontrolatzea.
 3. Estatu kideetako legeriak inolako aduanako ikuskapen mota osagarriak ezar ditzake, arrazoiak, baldintzak eta ikuskapen horiek egiteko prozeduraren ezaugarriak.
 4. Estatu kideen legeriak ezarri ahal izango du inolako aduanako kontrol bat ez egitea aplikatutako inolako aduanako kontrol moduan.
 5. Aduana agintaritzako buruak (buruak) irteera aduana kontrol bat izendatzen du, estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriarekin bat etorriz zehazten du, berak baimendutako aduana agintaritzako buruordeak (buruordea) edo ordezten duten pertsonek haientzat tokian tokiko aduana-kontrola egiteko erabakia hartuz (agindua emanez).
 6. Aduanako ikuskapen bat egiteko erabakiak (aginduak) informazio hau eduki behar du:
  1. erabaki honen data eta erregistro zenbakia (preskripzioa);
  2. aduanako ikuskapen mota;
  3. bertan aduanako ikuskapena egiten duen aduana-agintaritzaren izena;
  4. bertan aduanako ikuskapena izendatzeko oinarria - ikuskapenen planaren (egutegia) erreferentzia edo artikulu honetako 16. paragrafoan xedatutakoaren arabera;
  5. ikuskatutako pertsonaren izena (abizenak, izena eta patronimikoa (hala badagokio)), kokapenaren tokia (bizilekua) eta benetako jardueraren (edo) lekua, bere identifikazio eta (edo) erregistro zenbakiak ;
  6. abizenak, izen-abizenak, patronimikoak (hala badagokio) eta aduanetako funtzionarioen tokian tokiko aduana ikuskapena egiten duten postuak;
  7. abizenak, izen-abizenak, patronimikoak (hala badagokio) eta tokian tokiko aduanen ikuskapenean parte hartzen duten funtzionarioen karguak;
  8. EAEko Aduana Kodearen 6. artikuluaren 331. paragrafoaren arabera tokian tokiko aduana ikuskatzeko gaia;
  9. estatu kideetako legediak aduana arautzeari buruz ematen duen beste informazioa.
 7. Aduanako ikuskapen bat egiteko erabakiaren (aginduaren) forma estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriak ezartzen du.
 8. Artikulu honetako 5. paragrafoko 9.-6 paragrafoetan zehaztutako informazioa aldatu (osatzea) beharrezkoa bada, tokian tokiko aduanen egiaztapena amaitu aurretik, tokian tokiko aduana egiaztatzeko erabakia (agindua) estatu kideetako legeriak aduana arautzeari buruz agindutako eran aldatu (osatu).
 9. Irteerako aduana-kontrola beste forma batzuetako aduana-kontrolaren emaitzen arabera izendatu ahal izango da, baita aduana-kontrol kameralaren emaitzen arabera ere.
 10. Aduanako ikuskapen planifikatua aduanetako agintariek garatutako ikuskapen planetan oinarrituta egiten da.
  Aduanako agintariek urtean behin baino gehiagotan egiten dituzte ikuskatutako pertsona berarekin lotutako planifikatutako aduanako ikuskapenak.
  Baimendutako eragile ekonomikoei dagokienez, tokian tokiko aduanako ikuskapenak 1 urtetik behin baino gehiagotan egiten dituzte aduana-agintariek.
 11.  Irteera aduanako kontrol programatua egiten duten pertsonen hautaketa iturri hauetatik lortutako informazioa erabiliz egiten da:
  1. merkantziak askatu aurretik eta ondoren aduana kontrolaren emaitzak;
  2. Ohiko informazio baliabideak;
  3. aurreko aduana-kontrolen emaitzak;
  4. bankuak, bankukoak ez diren kreditu (kreditu eta finantza) erakundeak eta estatu kideetako banku eragiketa mota batzuk egiten dituzten erakundeak;
  5. aduana eta (edo) estatu kideetako beste estatu erakunde batzuk;
  6. mass media;
  7. beste informazio iturri batzuk.
 12. Lekuan lekuko aduanetako ikuskapena hasi aurretik aduana agintariek ikuskatutako pertsonari tokian tokiko programatutako aduanetako ikuskapenaren oharra bidali posta elektroniko bidez, ordainagiriaren egiaztagiriarekin, edo jakinarazpen hori igorri izana egiaztatzea ahalbidetzen duen beste modu batera bidaltzea.
 13. Posta bidalitako marka bat itzultzea gutuna helarazi ez zitzaiola hartzaileari bere lekuan ikuskatutako pertsona ez zegoelako ez da oinarria tokian tokiko aduanetako ikuskapena bertan behera uzteko oinarria.
 14. Egiaztatutako irteera aduana egiaztapena 15 egun natural baino lehenago hasi daiteke ikuskatutako pertsonak programatutako irteera aduana kontrolari buruzko jakinarazpena jasotzen duenetik edo posta bidalketa aduana agintaritzak jasotzen duen egunetik aurrera gutuna ez zaio entregatu hartzaileari.
 15. Lekuan bertan programatu gabeko aduana-ikuskapenak egiten dira ikuskapen horien maiztasunean mugarik gabe.
 16. Honako hauek dira planifikatu gabeko aduanako ikuskapenak izendatzeko arrazoiak:
  1. aduana-agintariek eta estatu kideetako estatuko beste erakunde batzuek eskaintzen dituzten informazio-baliabideetan jasotako informazioaren analisiaren ondorioz lortutako datuak, eta aduana-erregulazioaren eta (edo) legeriaren inguruko nazioarteko itunak eta egintzak urratu litezkeela adieraztea. estatu kideak;
  2. aduana arautzeko eta (edo) estatu kideetako legeriaren arloan nazioarteko itunak eta egintzak urratu daitezkeela adierazten duen informazioa;
  3. pertsona batek baimendutako eragile ekonomikoen erregistroan sartzeko eskaera;
  4. baimendutako operadore ekonomikoak aduanako agintaritzari aurkeztutako informazioaren aldaketei buruzko informazioa, jabetzan, kudeaketa ekonomikoan, kudeaketa operatiboan edo instalazioen, lokalen (lokalen zatien) alokairu ekonomikoaren erregistroan sartuta dagoenean. ) eta (edo) salgaiak aldi baterako biltegiratzeko pentsatutako gune irekiak (eremu irekietako zatiak);
  5. artikulu honetako 17. paragrafoarekin bat etorriz antolatutako irteerako aduana ikuskapen bat egin beharra;
  6. Batasuneko kidea ez den estatu bateko agintaritza eskudunak egindako errekurtsoa (eskaera) atzerriko pertsona batekin Batasuneko aduana-mugan zehar salgaien joan-etorriekin loturiko transakzioak egin zituen pertsonaren ikuskapena egiteko;
  7. estatu kideetako aurretiazko ikerketa-organoek (zigor-jazarpeneko organoek) instrukzioa (eskaera) delitu-txostena egiaztatzeko materialari buruz edo hasitako zigor-auziari buruz;
  8. estatu kide bateko aduana-agintaritzak emandako agindua, beste estatu kide bateko aduana-agintaritzari emana, tokiko aduana-ikuskapena egiteko estatu kide horretako legeriarekin bat etorriz (edo) erregistratuta dagoen pertsona bati, aduana-agintaritzari. horietatik EAEUren Aduana Kodearen 1. artikuluaren 3. eta 3. paragrafoko 373. klausuletan xedatutako arrazoiengatik instrukzioa jaso zen;
  9. estatu kideetako legeriak aduana arautzeari buruz aurreikusitako beste arrazoiak.
 17. Ikuskatutako pertsonak emandako informazioaren zehaztasuna baieztatu behar bada, aduana-agintaritzak aurreikusi gabeko irteerako aduana-kontrola egin diezaieke estatu kide horretako legeriaren arabera sortutako eta (edo) erregistratutako pertsonei, aduana-agintaritzak. irteerako aduana kontrolatzen ari dena, eta ikuskatutako pertsonarekin lotutako salgaiekin eragiketak (eragiketak) egiteko.
 18. Guneko aduanetako ikuskapena hasi zeneko eguna ikuskatutako pertsonari tokiko aduanetako ikuskapena egiteko erabakia (agindua) entregatu zitzaion eguna da, eta erabaki hori (agindua) tokian tokiko zuzendaritza egiteko bada. aduanen ikuskapena beste modu batean jakinarazten zaio ikuskatutako pertsonari, estatu kideen legeriarekin bat etorriz zehaztutako eguna.
 19. Ikuskatutako pertsonak tokian tokiko aduana egiaztatzeko erabakia (agindua) jasotzeari uko egitea ez da inolako aduanako egiaztapena bertan behera uzteko oinarria.
  Kasu honetan, tokiko aduanetako ikuskapena hasi zeneko data, aduanako egiaztapena burutzeari buruzko erabakia (agindua) erabaki hori (agindua) jasotzeari uko egin zaiola jaso zeneko data da. .
 20. Ikuskatutako pertsonaren instalazioetan bertan aduanako ikuskapena hasi aurretik, aduana-agintaritzako funtzionarioek beren zerbitzu ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte ikuskatutako pertsonaren buruari, burua ordezkatzen duen pertsona bati edo ordezkari bati. ikuskatutako pertsona.
 21. Lekuan lekuko aduanetako ikuskapena egiten den bitartean, ikuskatutako pertsonak ez du bere jarduerarekin lotutako dokumentu ikuskatuetan aldaketarik (gehigarririk) egiteko eskubiderik.
 22. Aduanako ikuskapen bat egiteko epea ez da 2 hilabetetik gorakoa izan behar. Epe horretan ez da agiriak eta (edo) informazioa aurkezteko betebeharra ikuskatutako pertsonari entregatu zenetik dokumentu horiek edo (edo) informazioa jaso zenetik igarotako epea sartzen.
 23. Ikuskapen hori egiten duen aduana-agintaritzak erabakita, hilean 1 luzatu ahal izango da tokiko aduana ikuskatzeko epea.
 24. Beharrezkoa bada tokian tokiko programatutako aduana-kontrola egitea, aduana-azterketa egitea, eskaerak Estatu kideetako edo Batasuneko kide ez diren estatuetako agintari eskudunei bidaltzea, ikuskatutako pertsonak berreskuratzea in situ aduanetako egiaztapena, ikuskatutako aldiarekin lotutako dokumentu osagarriak aurkeztu, tokiko aduanako kontrolaren emaitzetan oinarritutako ondorioak eraginez, baita estatu kideetako legeriak ezarritako beste kasu batzuetan ere, in situ. aduana-kontrola eten daiteke aduana-agintaritzako buruak (buruak) aduana-kontrola egiten duenaren erabakiarekin, aduana-organoko bere buruorde (buruordea) baimenduak edo horiek ordezkatzen dituzten pertsonek erabakita.
  Aduanako ikuskapenaren etenaldiak ezingo du 9 hilabetetik gorakoa izan, estatu kideetako legeriak epe luzeagoa ezartzen ez badu.
  Aduanako ikuskapen bat bertan behera uzteko prozedura estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriak ezartzen du.
  Klausula honetan ezarritako arrazoiengatik, bai eta estatu kideetako legediak ezarritako arrazoiengatik, tokiko aduanetako ikuskapena eteteko epea ere ez da sartzen bertan aduanako ikuskapenaren aldian.
 25. Aduanako kontrol bat egiteko erabakiak (preskripzioa) tokian tokiko aduanetako kontrolaren epea luzatzearen inguruko sarrera egokiak jasoko ditu, baita bere jokabidea eteteari buruz ere, eta horren berri emango zaio ikuskatutako pertsonari.
 26. Aduanako ikuskapenaren emaitzak aduana-dokumentu bat eginda formalizatzen dira, eta inprimakia estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriaren arabera ezartzen da, legedi horrek agindutako eran.
 27. Aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeriak ezarri ahal izango du ikuskatutako pertsonei tokian tokiko aduanako ikuskapenaren aurretiazko emaitzak ezagutzeko prozedura eta, hala badagokio, eragozpenak aurkezteko.
 28. Aduanako ikuskapenaren emaitzak erregistratzerakoan egindako aduana agirian informazio hau adierazten da:
  1. dokumentu honen lekua eta data;
  2. dokumentu honen erregistro zenbakia;
  3. bertan aduanako ikuskapena egin duen aduana-agintaritzaren izena;
  4. bertan aduanako ikuskapena izendatzeko oinarria - ikuskapenen planari (egutegia) edo artikulu honetako 16. paragrafoan aurreikusitako arrazoiengatik erreferentzia;
  5. tokian tokiko aduanetako ikuskapena egiteko erabakiaren (agindua) eta zenbakia;
  6. aduanako ikuskapen mota;
  7. ikuskatutako pertsonaren izena (abizenak, izena eta patronimikoa (hala badagokio)), kokapenaren tokia (bizilekua) eta benetako jardueraren (edo) lekua, bere identifikazio eta (edo) erregistro zenbakiak ;
  8. abizenak, izen-abizenak, patronimikoak (baldin badaude) eta tokian tokiko aduana ikuskapena egin duten aduana-funtzionarioen karguak;
  9. abizenak, izen-abizenak, patronimikoak (halakorik balego) eta eremuko aduanetako ikuskapenean parte hartzen duten funtzionarioen karguak;
  10. bertan aduanako ikuskapenaren hasiera eta amaierako datak, eta bertan aduanako ikuskapenerako epea eten edo (edo) luzatzen bada, etenaldi eta / edo luzapen horren epeak ere adierazten dira;
  11. egiaztatutako dokumentu motak;
  12. aduana kontrolatzeko moduei buruzko informazioa, tokian tokiko aduanetako ikuskapenean egindako beste ekintza batzuk;
  13. aduana arautzeko eta (edo) estatu kideetako legeriaren nazioarteko itunen eta egintzen urraketak adierazten dituzten gertaeren deskribapena, aduana arautzeko nazioarteko itunen eta egintzen xedapenak adieraziz eta estatu kideetako legeria, betekizunak urratu direnean, edo halakorik ez egoteari buruzko informazioa;
  14. lekuan lekuko aduanetako ikuskapenaren emaitzetan oinarritutako ondorioak;
  15. estatu kideetako legediak aduana arautzeari buruz ematen duen beste informazioa.
 29. Guneko aduanetako egiaztapena amaitu zeneko data, aduanako egiaztapenaren emaitzak erregistratzerakoan egindako aduana-agiriaren data da.
 30. Irteerako aduana-ikuskapena ez da partikularrei dagokienez egiten, estatu kideetako legeriarekin bat etorriz erregistratutako ekintzaile indibidualak izan ezik.

 

Aduanetako eta estatuko beste erakunde batzuetako funtzionarioek sarbidea ikuskatutako pertsonaren tokira aduanako ikuskapena egiteagatik

 1. Ikuskatutako pertsona, aduanetako agintaritzako funtzionarioek tokian tokiko aduana ikuskatzeko eta zerbitzu ziurtagiriak egiteko erabakia (agindua) aurkeztu ondoren, behartuta dago funtzionario horiei eta parte hartzen duten estatuko beste erakunde batzuetako funtzionarioei sarbidea eman ahal izateko. tokian tokiko aduana ikuskatzea ikuskatutako pertsonaren instalazioetan, aduanako kontrolak egiteagatik.
  Aduanetako agintaritzako funtzionarioak eta estatuko beste erakunde batzuetako funtzionarioak, aduanetako ikuskapenean parte hartzeko, ikuskatutako pertsonaren bizitokietara sartzea baimentzen da, estatu kideetako legeriak hala xedatzen badu.
 2. Estatu kide bateko legeriak banakako objektuetara sartzeko prozedura berezi bat aurreikusten badu, sarbide hori estatu kide horretako legediak ezartzen duen moduan egiten da.
 3. Ikuskatutako pertsonak eskubidea du aduanetako agintaritzako funtzionarioei eta tokian tokiko aduanetako ikuskapenean parte hartzen duten beste erakunde batzuetako funtzionarioei ukatutako pertsona horren objektuaren sarbidea ukatzeko kasu hauetan:
  1. funtzionario horiek ez zuten inolako erabakirik (agindua) aurkeztu bertan aduanetako ikuskapena eta (edo) zerbitzuaren ziurtagiriak egiteko;
  2. funtzionario horiek ez daude bertan aduanako ikuskapena egiteko erabakian (aginduan) adierazita;
  3. funtzionario horiek ez dute baimen berezirik ikuskatutakoaren instalazioetara sartzeko, baimen hori beharrezkoa bada estatu kideetako legeekin bat etorriz.
 4. Ikuskatutako pertsonak modu lokalean aduanako ikuskapena egiten duten aduana-agintaritzako funtzionarioei eta tokian tokiko aduana-ikuskapena burutzen duten estatu kideetako beste estatuetako erakundeetako funtzionarioei sarbidea ematea justifikatu gabe ukatuz gero, egintza egokia (protokoloa) egiten da ikuskatutako pertsonaren instalazioetan estatu kide bateko legeriaren arabera.
  Ikuskatutako pertsonak modu lokalean aduanetako ikuskapena egiten duten aduana-funtzionarioei eta tokian tokiko aduana-ikuskapena egiten parte hartu duten estatu kideetako beste estatuetako erakundeetako funtzionarioei sarbidea ematea justifikatu gabe ukatuz gero, eskubidea izango dute sartzeko. objektu hori erresistentzia kentzearekin edo (edo) blokeatutako lokalak irekitzearekin, estatu kideetako legeriaren arabera

 

Aduana-agintaritzako funtzionarioen eskubideak eta betebeharrak aduana-ikuskapenean

 1. Aduana-ikuskapena egitean, aduana-funtzionarioek eskubidea dute:
  1. ikuskatutako entitatearen komertziala eskatu eta jaso, garraiatzeko (bidaltzeko) dokumentuak, kontabilitate- eta txosten-dokumentuak, baita bestelako informazioa ere, euskarri elektronikoetan barne, ikuskatzen ari diren ondasunekin lotutakoa, ikuskatutako pertsonaren ondasun horiekin lotutako beste transakzio batzuei buruzko informazioa barne;
  2. ikuskatutako entitateari EAEUren Aduana Kodearen 18. artikuluan xedatutakoaren arabera txostenak aurkezteko eskatzea;
  3. aduanako ikuskapena egiten den salgaiekin egindako transakzioetan (eragiketetan) ikuskatutako pertsonari lotutako pertsonei dokumentu kopiak eta ikuskatutako pertsonarekin edo transakzioekin lotutako hirugarrenekin egindako transakzio eta likidazioen gaineko beste informazioa aurkeztea. (eragiketak) ondasun horiekin;
  4. bankuek, bankukoak ez diren kreditu (kredituak eta finantza) erakundeek eta banku eragiketa mota batzuk egiten dituzten erakundeek, estatu kideek eta haietatik jaso dokumentu eta informazioa erakundeetako eta estatu kideetako banako ekintzaileen banku kontuen eskuragarritasunari eta zenbakiei buruz. , baita erakundeen eta banakako ekintzaileen kontuetan funtsak mugitzeari buruzko dokumentuak eta informazioa ere, aduana ikuskatzeko beharrezkoak direnak, estatu kideetako legeriaren arabera banku sekretua dutenak barne;
  5. estatu kideetako estatu organoei eskatzea eta haietatik jasotzea aduana-ikuskapena egiteko beharrezkoak diren dokumentuak eta informazioa, Estatu kideetako legeriaren arabera legeak babestutako merkataritza, banku, zerga eta bestelako sekretuak osatzen dituztenak barne;
  6. kontsultak bidaltzea estatu kideetako erakundeei, estatuari eta beste erakundeei (erakundeei) eta Batasuneko kide ez direnei, aduana ikuskapenarekin lotuta;
  7. aduana azterketa izendatzeko;
  8. estatu kideetako legeriak xedatutako beste ekintza batzuk burutzea.
 2. Aduanako ikuskapena bertan egiten dutenean, aduana-funtzionarioek eskubidea dute:
  1. ikuskatutako pertsonari irteera aduana kontrolatzeko salgaiak aurkezteko eskatzea;
  2. Estatu kideetako legeriak agindutako moduan, inbentarioa egitea edo ondasunen inbentarioa eskatzea;
  3. ikuskatutako pertsonaren instalazioetara sartzea aduana-funtzionarioek tokian tokiko aduana ikuskatzeko eta zerbitzu ziurtagiriak egiteko erabakia (agindua) aurkeztu ondoren;
  4. laginak eta (edo) salgaien laginak hartu;
  5. bahitu agiriak edo horien kopiak ikuskatutako pertsonari bahitzeko ekintza bat egitearekin batera;
  6. salgaiak bahitzea edo estatu kideetako legediak ezarritako prozeduraren arabera bahitzea, tokian tokiko aduana ikuskatzeko aldian, salgaiak alienatzea helburu duten ekintzak saihesteko, bertan aduanako ikuskapena egiten den bitartean. gauzatzen ari direnean edo ondasun horiek beste modu batera botatzea;
  7. lokalean, biltegietan, artxiboetan eta dokumentuen eta salgaien gainerako kokalekuak (biltegiratzea) zigilatzea, bertan aduanako egiaztapena egiten baita;
  8. ikuskatutako pertsonaren ordezkariek agintaritza baieztatzen duten nortasun agiriak edo (edo) aurkez ditzatela eskatu;
  9. sarbidea izatea, beren eskumenen mugen barruan, ikuskatutako erakundearen informazio sistemetako datu base eta datu bankuetara;
  10. Ikuskatutako pertsonari eskatu eta jasotzea, egiaztatu beharreko gaien esparruan, beharrezko dokumentuak (kopiak), bestelako informazioa, modu elektronikoan barne, bere jarduerei eta ondasunei buruzkoa. Dokumentu horiek (haien kopiak), estatu kideetako legeriarekin bat etorriz, aduanako ikuskapenaren lekuan kokatu behar ez badira, aduana funtzionarioak aurkezteko nahikoa epea jarriko du, baina gutxienez 3 lan egunak;
  11. bitarteko teknikoak erabili (audioa eta bideoa grabatzeko ekipoak, argazkigintza barne), baita ikuskatutako pertsonak modu elektronikoan emandako informazioa prozesatzeko diseinatutako software produktuak ere;
  12. estatu kideetako legeriak xedatutako beste ekintza batzuk burutzea.
 3. Aduana-ikuskapena egitean, aduana-funtzionarioak behartuta daude:
  1. ikuskatutako pertsonaren eskubideak eta legezko interesak behatu, legez kontrako erabaki eta ekintzek (inaktibitatea) ikuskatutako pertsonari kalteak eragotzi;
  2. aduana ikuskatzerakoan lortutako informazioa EAEUren Aduana Kodearen 356. artikuluaren arabera erabiltzea;
  3. aduanetako ikuskapenean jasotako eta egindako dokumentuen segurtasuna bermatzea, haien edukia ez ezagutzera ematea ikuskatutako pertsonaren baimenik gabe, estatu kideetako legediak xedatutako kasuak izan ezik;
  4. etika ofiziala betetzea;
  5. jakinarazi pertsona ikuskatuari bere eskubide eta betebeharrei buruz aduanetako ikuskapenean, aduana aztertzeko izendapenean, laginketak eta (edo) salgaien laginak, baita aduana funtzionarioek aduana ikuskatzerakoan dituzten eskubide eta betebeharrei buruz ere;
  6. tokian tokiko aduana ikuskatzeko garaian ikuskatutako pertsonaren ezarritako funtzionamendu modua ez urratzea;
  7. eman, ikuskatutako erakundeak hala eskatuta, EAEUren Aduana Kodean eta estatu kideetako legerian aduana ikuskaritza egiteko prozedurari buruz xedatutakoari buruzko beharrezko informazioa;
  8. tokian tokiko aduana kontrolatzerakoan ikuskatutako pertsonaren ordezkariei aurkeztuko diete tokian tokiko aduana egiaztatzeko erabakia (agindua) eta horien zerbitzu ziurtagiriak;
  9. estatu kideetako legeriak xedatutako beste eginkizun batzuk betetzea.

 

Aduanako ikuskapenean ikuskatutako pertsonaren eskubideak eta betebeharrak

 1. Aduanako ikuskapenean, ikuskatutako pertsonak eskubidea du:
  1. aduana-agintariei eskatzea eta haiengandik jasotzea kode honetan eta estatu kideetako legerian aduana-ikuskapen bat egiteko prozedurari buruzko informazioa;
  2. nazioarteko itunak eta egintzak aduana arautzeko eta (edo) estatu kideetako legeriak betetzen dituztela egiaztatzen duten dokumentu eta informazio guztia aurkeztea;
  3. aduana-agintarien erabaki eta ekintzen (inaktibitateen) aurka jotzea, estatu kideetako legeriak agindutako moduan;
  4. tokian tokiko aduanen egiaztapena egiten duten aduana-arduradunei erabakia (agindua) aurkezteko eskatzen diete, bertan aduanako egiaztapena eta zerbitzu ziurtagiriak egiteko;
  5. bertan egotea aduanako kontrolean eta azalpenak ematea tokiko aduanetako kontrolarekin lotutako gaiei buruz;
  6. estatu kideetako legeriak aurreikusten dituen beste eskubide batzuk izatea.
 2. 2. Aduanetako ikuskapenean ikuskatutako pertsona behartuta dago:
  1. irteerako aduana kontrolatzen den salgaia aurkeztu, ahal bada, salgaiak aurkeztu;
  2. aduanako agintaritzak hala eskatuta, dokumentuak eta informazioa paperean aurkeztea, eta, behar izanez gero, beste euskarri batean ere, ezarritako epe barruan;
  3. tokian tokiko aduana-ikuskapena egiten duten aduana-funtzionarioek eta ikuskapen hori egiten parte hartu duten funtzionarioek eragozpenik gabeko sarbidea ziurtatu ikuskatutako pertsonaren instalazioetara eta lantoki bat emango diete;
  4. aduana ikuskatzeko helburuarekin behar den dokumentazioa aduana agintaritza ikuskatzen duen estatu kideko hizkuntza ez den beste hizkuntza batean idatzita badago, - aduana ikuskatzen ari diren aduana funtzionarioei aurkeztu dokumentazio horren itzulpena. ;
  5. aduana-ikuskapena egiten duten aduana-funtzionarioei agiriak eta informazioa bidaltzeko ardura duten pertsonen zirkulua zehaztea, gehienez ere egutegiko 2 eguneko epean, tokian tokiko aduana-ikuskapena egiteko erabakia (agindua) aurkeztu zenetik kontatzen hasita;
  6. ziurtatu inbentarioa tokian tokiko aduanen ikuskapenean;
  7. salgaien laginak eta (edo) laginak egiteko aukera ziurtatzea, aduanetako ikuskapena egiten duten aduana-funtzionarioek aduana-azterketa izendatzeko erabakia hartzen dutenean;
  8. eman, bertan aduanetako ikuskapena egiten duten aduana-funtzionarioek hala eskatuta, ikuskatutako pertsonaren jarduerei buruzko idatzizko eta ahozko azalpenak ematea, baita ziurtagiriak eta kalkuluak aurkeztea ere;
  9. estatu kideetako legeriak xedatutako beste eginkizun batzuk betetzea.

Aduanak ikuskatzeko beharrezkoak diren dokumentuak eta informazioa bidaltzea

 1. Estatu kideetako estatu-organoek, aduana-agintaritzak hala eskatuta, erakundeen eta banakako ekintzaileen erregistroari, zergen ordainketa eta kalkulua, datuak eta (edo) kontabilitate- eta txosten-agiriei buruz dituzten dokumentuak eta informazioa aurkezten dituzte. baita aduana-ikuskapenak egiteko beharrezkoak diren bestelako dokumentuak eta informazioa ere, legeak babestutako merkataritza, banku, zerga eta bestelako sekretuak osatzen dutenak barne, estatu kideetako legeriaren estatua, merkataritza, banku, zerga eta babesari buruzko baldintzak betez. eta legeak babestutako beste sekretu batzuk.
 2. Bankuek, kredituak (kredituak eta finantzarioak) ez diren erakundeek eta banku eragiketa mota batzuk egiten dituzten erakundeek. Estatu kideek, aduana agintaritzak hala eskatuta, erakundeen banku kontuen eskuragarritasunari eta zenbakiei buruzko dokumentuak eta informazioa aurkezten dute. estatu kideetako ekintzaile indibidualak, bai eta aduana garraiatzeko beharrezkoak direnak ere, erakunde horien eta banakako ekintzaileen kontuetako fondoen mugimenduari buruzko dokumentuak eta informazioa egiaztatzea, estatu kideetako legeriaren arabera banku sekretuak dituztenak barne.
 3. Aduana-ikuskapena egiten den salgaiekin egindako salerosketekin (eragiketekin) ikuskatutako pertsonarekin lotura duten pertsonak behartuta daude, aduana-agintaritzak hala eskatuta, dokumentuen kopiak eta dokumentu kopiak eta gainerakoekin batera egindako transakzio eta likidazioekin. ikuskatutako pertsona edo aduana ikuskatzeko beharrezkoak diren salgaiekin lotutako transakzioekin (eragiketekin) lotutako hirugarrenekin.