МЕНЮ
 1. Aduanak, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatzea aduana kontrolatzeko modu bat da, hau da, egiaztatzean datza:
  1. aduanako aitorpena;
  2. beste aduana agiri batzuk, aduana agintariek egindako agiriak izan ezik;
  3. aduana-deklarazioan adierazitako informazioa egiaztatzen duten agiriak;
  4. Kode honen arabera aduana-agintaritzari aurkeztutako beste dokumentu batzuk;
  5. aduana-deklarazioan adierazitako informazioa eta (edo) aduana-agintaritzari aurkeztutako dokumentuetan jasotakoa;
  6. aduana-agintaritzari bidalitako edo hark jasotako beste informazioa, kode honen edo estatu kideetako legeriaren arabera.
 2. Aduanak eta bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatzen dira informazioaren zehaztasuna, betetzearen zuzentasuna eta (edo) dokumentuak erregistratzeko, merkantzien erabilera baldintzak aduanako prozeduraren arabera betetzen direla egiaztatzeko. , salgaiak erabiltzeko eta (edo) botatzeko mugak betetzea aduana-zergak, zergak ordaintzeko erabilera-onurekin lotuta, prozedura eta salgaiak erabiltzeko baldintzak betetzea, zenbait kategoriari lotuta ezarrita. kode honekin bat etorriz aduana-prozeduretan jartzeko gai ez diren salgaiak, bai eta aduana-araudiaren arloko nazioarteko itunak eta egintzak eta (edo) aduana-erregulazioari buruzko estatuetako legeria betetzen direla ziurtatzeko beste helburu batzuetarako ere.
 3. Aduana, bestelako agiriak eta (edo) informazioa egiaztatzen dute aduana-aitorpenari dagokionez, aduana-deklarazioan adierazitako informazioa baieztatzen duten agiriak, aduana-deklarazioan adierazitako informazioa eta (edo) aduana-agintariei aurkeztutako agirietan jasotakoa. salgaiak askatu aurretik eta ondoren.
 4. Aitorleak 121. artikuluan aurreikusitako baldintzak bete baditu TC EAEU, bertan aduana agintaritzak egiten du ondasunak askatzea, aduanak, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatzea, salgaiak askatu aurretik hasita, salgaiak askatu ondoren amaitzen da.
 5. Estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriak aduana egiaztatzeko kasuak ezar ditzake, beste dokumentu batzuk eta (edo) aduana adierazpenari dagokionez, aduana deklarazioan adierazitako informazioa egiaztatzen duten agiriak, aduana deklarazioan adierazitako informazioa eta (edo) merkantziak askatu ondoren hasitako agirien aduanek agintariei aurkeztutako informazioan jasotakoa, eta aduana kontrolatzeko modu hori nola egin den jakinarazteko prozedura.
 6. Ohiturak, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatzeko, artikulu honetako 1. paragrafoan zehaztutako dokumentuak eta informazioa aztertzen dira, dokumentu batean jasotako informazioa elkarren artean konparatuz, baita beste dokumentu batzuetan jasotako informazioarekin ere. , aduanako aitorpenean adierazitako informazioa baieztatzen duten dokumentuetan sartuta, aduana agintariek erabilitako informazio sistemetatik lortutako informazioarekin eta (edo) estatu kideetako estatu erakundeetako (erakundeen) informazio sistemekin informazio elkarreraginaren esparruan, beste batzuetatik ikuskapenaren unean aduana-agintaritzaren esku dauden iturriak, bai eta aduana-erregulazioaren arloko nazioarteko itunak eta egintzak eta (edo) estatu kideetako legeriaren arabera beste modu batzuetakoak ere.
 7. Aduana eta beste dokumentu eta (edo) informazioa egiaztatzearen barruan, aduana-agintaritzak biltzeko eta biltzeko eskubidea du. azterketa informazio osagarria, besteak beste, gobernu-agentziei eta beste erakunde batzuei eskaerak bidaltzea.
 8. Aduana, bestelako agiriak eta (edo) informazioa aduana-aitorpenarekin lotuta egiaztatzea, aduana-deklarazioan adierazitako informazioa egiaztatzen duten agiriak, aduana-deklarazioan adierazitako informazioa eta (edo) aduana-agintariei aurkeztutako agirietan jasotakoak, aurretik hasi ziren salgaiak askatzea, TCren 325. artikuluarekin bat etorriz egiten da EAEE.
 9. Aduana, bestelako agiriak eta (edo) informazioa egiaztatzea aduana-aitorpenarekin lotuta, aduana-deklarazioan adierazitako informazioa baieztatzen duten agiriak, aduana-deklarazioan adierazitako informazioa eta (edo) aduana-agintariei aurkeztutako agirietan jasotakoak, ondoren hasita salgaiak askatzea edo aduana kontrolatzeko modu hau aplikatzeko beste kasu batzuetan EAEUko Aduana Kodearen 326. artikuluan xedatutakoaren arabera egiten da, kasuan kasuko aduana, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatzea izan ezik. artikulu honen 10. paragrafoan aurreikusitakoa.
 10. Aduana, bestelako agiriak eta (edo) informazioa egiaztatzea salgaiei buruz aurkeztutako salgaien aitorpenari buruz, eta hori askatzea EAEUren Aduana Kodearen 120. artikuluaren arabera egin da, aitorpen horretan adierazitako informazioa egiaztatzen duten agiriak. , eta aipatutako salgaiei buruzko deklarazioan eta (edo) aduana-agintariei aurkeztutako dokumentuetan jasotako informazioa Batzordeak zehazten duen moduan egiten da.
 11. Merkantziak askatzeko eskaerari buruzko aduanen egiaztapena, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa aplikatzerakoan, salgaien aitorpena egin aurretik, eskaera horrekin batera aurkeztutako agiriak Aduanako Kodearen 4. artikuluaren 120. paragrafoaren arabera. EAEU, eta aipatutako eskaeran eta (edo) aurkeztutako dokumentuetan adierazitako informazioa, dokumentuak ez dira eskatzen ondasunak askatu aurretik.
 12. Salgaien aduana balioa egiaztatzerakoan, aduana, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatzerakoan EAEUren Aduana Kodearen 313. artikuluan aurreikusitako berezitasunak kontutan hartzen dira.
 13. Salgaien jatorria egiaztatzerakoan, aduana, bestelako agiriak eta (edo) informazioa egiaztatzen dira EAEUren Aduana Kodearen 314. artikuluan aurreikusitako berezitasunak kontuan hartuta.