МЕНЮ

Merkantziak askatu aurretik hasi ziren ohiturak, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatzea

 1. Aduana-aitorpena aurkeztearekin batera aduana-adierazpenean adierazitako informazioa baieztatzen duten agiriak aurkeztu ez badira, aduana-agintaritzak eskubidea izango du deklaratzaileari eskatzeko, deklaratzaileari egiaztatzen zaion informazioa dokumentuak, informazioa aduana-deklarazioan horren inguruan adierazten da.
 2. Artikulu honen 1. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz eskatutako agiriak deklaratzaileak aurkeztu beharko ditu 4 artikuluaren 3. paragrafoan zehaztutako epea amaitu baino 119 ordu lehenago. TC EAEU.
 3. Artikulu honen 1. paragrafoarekin bat etorriz eskatutako agiriak deklaratzaileak ez baditu aurkezten, aduanako agintaritzak salgaiak uko egiteari uko egiten dio Aduana Kodearen 125. artikuluaren arabera. EAEE.
 4. Aduanako agintaritzak eskubidea du merkataritzako eta kontabilitateko dokumentuak eskatzeko. jatorri ziurtagiria eta (edo) aduana-deklarazioan deklaratutako egiaztatutako informazioaren zehaztasuna eta osotasuna ezartzeko beharrezkoak diren beste dokumentu batzuk eta (edo) informazioa, idatzizko azalpenak barne, eta (edo) beste dokumentu batzuetan jasotako informazioa, kasu hauetan:
  1. aduana-aitorpena aurkezterakoan edo artikulu honetako 2. paragrafoaren arabera aurkeztutako agiriek ez dute beharrezko informazioa edo ez dute deklaratutako informazioa behar bezala baieztatzen;
  2. aduana-agintaritzak EAEUko Aduana Kodean eta nazioarteko beste itun eta aduana arautzeko arloan eta (edo) estatu kideetako legerian xedatutakoa eta (edo) estatu kideetako legerian xedatutakoa ez betetzearen seinaleak agerian utzi ditu, horrelako dokumentuak.
 5. Artikulu honen 4. paragrafoaren arabera, deklaratzaileari egindako dokumentu eta (edo) informazioa eskaera justifikatuta egon behar da, eta aduana-aitorpenean adierazitako informazioa eta (edo) beste dokumentu batzuetan jasotako informazioa behar bezala daudela adierazten duten zeinuen zerrenda eduki behar da. ez da baieztatu edo zehaztugabeak izan daitezke, gainera eskatzen diren dokumentuen eta (edo) informazioen zerrenda, baita dokumentu eta (edo) informazioa bidaltzeko epeak.
  Eskatutako dokumentuen eta (edo) informazioen zerrenda aduana-agintaritzako funtzionario batek zehazten du egiaztatzen ari den informazioaren arabera, salgaiekin egindako transakzioaren baldintzak, salgaien ezaugarriak, haien xedea eta beste zenbait inguruabar kontuan hartuta. .
 6. Artikulu honen 4. paragrafoaren arabera dokumentuak eta (edo) informazioa eskatzen duenean, aduana-zergen, zergen, dumping berezien, antidumping eta konpentsazioen zenbatekoari eragiten dioten informazioa baieztatzeko, aduana-agintaritzak deklaratzaileari jakinaraziko dio ondasunak askatzea EAEUren Aduana Kodearen 121. artikuluaren arabera. Kasu horretan, aduana-agintaritzak aduanera bidaltzen du aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak eta zerga-eskubideak ordaintzeko betebeharra betetzeko bermearen zenbatekoa kalkulatzea, salbu eta EAEUren Aduana Kodea, aduana-zergak, zergak, bereziak, antidumpingak ordaintzeko segurtasuna ematean, ez da zerga konpentsatzailerik eskatzen.
  Aduana-tasak, zergak, dumping bereziak, antidumpingak, zerga-tasak ordaintzeko betebeharra zenbatekoa den kalkulatzeko inprimakia, kalkulu horren egitura eta formatua dokumentu elektroniko moduan eta betetzeko prozedura horiek Batzordeak zehazten ditu.
 7. Artikulu honetako 4. paragrafoarekin bat etorriz eskatutako agiriak eta (edo) informazioa edo agiriak eta (edo) informazioa ezin direla eta (edo) ez egotearen arrazoien azalpenak deklaratzaileak aurkeztu beharko ditu:
  1. EAEko Aduana Kodearen 4. artikuluaren 3. paragrafoan zehaztutako epea amaitu baino 119 ordu lehenago baino lehen - agirien eskaera eta (edo) informazioa aduana-aitorpenean eta agirietan jasotako informazioaren egiaztapenarekin lotuta badago. aduanako aitorpena aurkezterakoan aurkeztu;
  2. EAEko Aduana Kodearen 2. artikuluaren 3. paragrafoan zehaztutako epea amaitu baino 119 ordu lehenago - agirien eskaera eta (edo) informazioa aduana-aitorpenean eta agirietan jasotako informazioa egiaztatzearekin lotuta badago. artikulu honen 2. paragrafoaren arabera bidalita, eta egiaztatutako informazioak ez du aduana-zergen, zergen, dumping berezien, antidumping eta konpentsazioko zergen zenbatekoan eragiten;
  3. aduana-agintaritzak salgaien irteera-data EAEUren Aduana-Kodearen 1. artikuluaren 4-6 paragrafoekin bat etorriz aduana-agintaritzak ezarritako epea amaitu baino lehen lanegun bat baino lehen, - agirien eskaera eta ( edo) informazioa artikulu honetako 119. paragrafoaren arabera aduana-deklarazioan eta aurkeztutako dokumentuetan jasotako informazioaren egiaztapenarekin lotuta dago, eta egiaztatzen den informazioa aduana-zergen, zergen, dumping berezi, antidumping eta konpentsazioko zergen zenbatekoari eragiten dio.
 8. Artikulu honen 4. paragrafoarekin bat etorriz eskatutako dokumentuak eta (edo) informazioa, idatzizko azalpenak edo dokumentu horiek edo (edo) informazioa aurkezteko eta (edo) ez egotearen arrazoien azalpenak, ez badira aurkezten artikulu honen 7. paragrafoak ezarritako baldintzak, eta EAEUko Aduana Kodearen 121. artikuluak xedatutako baldintza ez da betetzen, aduana-agintaritzak salgaiak askatzeari uko egiten dio EAEUren Aduana Kodearen 125. artikuluaren arabera.
 9. Artikulu honetako 1. eta 4. paragrafoekin bat etorriz eskatutako dokumentuak eta (edo) informazioa eskatu zaizkien pertsonek aurkeztu beharko dituzte, eskaera bakoitzerako multzo batean (aldi berean).
  Aduana-agintaritzak eskatutako dokumentuekin eta (edo) informazioarekin batera, eskatzen zaien pertsonek beste dokumentu batzuk edo (edo) informazioa aurkeztu ahal izango dituzte, aduana-deklarazioan adierazitako informazioaren zehaztasuna eta osotasuna egiaztatzeko eta (edo) beste dokumentu batzuetan jasotako informazioa.
 10. Ohiturak, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatu ondoren, salgaiak askatu aurretik dokumentu eta / edo informazioa artikulu honekin bat etorriz aurkeztu diren dokumentuak edo dokumentu eta (edo) informazioaren zergatiak azaltzen badira. ezin dira aurkeztu eta (edo) ez daude, edo aduanen kontrolaren emaitzak beste forma batzuetan edo (edo) merkantzien aduanako azterketak eta / edo) ikuskapen horren baitan egindako dokumentuek egiaztatzen dute zehaztasuna eta (edo) osotasuna Informazioa egiaztatuta, aduana-agintaritzak salgaiak askatzen ditu EAEUren 118. artikuluko TC.
 11. Ohiturak, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatu ondoren, salgaiak askatu aurretik dokumentu eta / edo informazioa artikulu honekin bat etorriz aurkeztu diren dokumentuak edo dokumentu eta (edo) informazioaren zergatiak azaltzen badira. ezin dira aurkeztu eta (edo) ez daude, edo aduanen kontrolaren beste emaitzetako emaitzek eta (edo) merkantzien aduanako azterketek eta / edo) ikuskapen horren barruan egindako dokumentuek ez dute zehaztasuna eta (edo) osotasuna berresten. Egiaztatzen ari den informazioari buruz eta (edo) ez dituzte auditoria bat egiteko aduanak, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiteko arrazoiak ezabatzen, aduanako agintaritzak, eskura duen informazioaren arabera, aldatzeko eskaera bidaltzen du (osagarria) aduana-deklarazioan adierazitako informazioa, salgaiak askatu aurretik EAEUren Aduana Kodearen 112. artikuluaren arabera.
 12. Aduanen egiaztapena, bestelako agiriak eta (edo) informazioa ezin badira osatu EAEUren Aduana Kodearen 119 artikuluak ezarritako salgaiak askatzeko epean, baita agiriak eta (edo) informazioa ez aurkezteagatik ere. artikulu honetako 7. paragrafoan ezarritako epeak, aduana-agintaritzak salatzaileari salgaiak emateko aukera jakinarazten dio EAEUren Aduana Kodearen 121. artikuluaren arabera.
 13. Salgaiak EAEUren Aduana Kodearen 121. artikuluaren arabera askatzen direnean, aduana, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatzen da salgaiak askatu ondoren artikulu honen 14-18 paragrafoetan xedatutakoarekin bat etorriz.
 14. Aduanako agintaritzak eskatu eta artikulu honetako 7. paragrafoan zehaztutako epean aurkeztu ez diren dokumentuak eta (edo) informazioa, aduanen egiaztapena osatzeko, beste dokumentu batzuk eta (edo) informazioa aurkeztu ahal izango ditu deklaratzaileak salgaiak askatu ondoren. aduana aitorpena erregistratzen den egunetik hasita 60 egun naturaletik gorako epean, EAEUren Aduana Kodearen 2. artikuluko 314. paragrafoan aurreikusitako kasua izan ezik.
  Aduana, bestelako agiriak eta (edo) informazioa egiaztatzeko aduana-agintaritzak burutzen ditu eskatutako dokumentuak eta (edo) informazioa aurkezten den egunetik 30 egun igaro baino lehen, eta dokumentu edo (edo) informazioa aurkezten ez bada paragrafo honen lehenengo paragrafoak ezarritako epean - epe hori iraungi zen egunetik aurrera.
 15. Artikulu honekin bat etorriz aurkeztutako dokumentuak eta (edo) informazioa edo dokumentu horiek eta (edo) informazioa aurkezteko eta (edo) ez dauden arrazoien azalpenak, ez ezabatu aduanak, bestelako dokumentuak eta ( edo) informazioa, aduana-agintaritzak, artikulu honetako 14. klausulako bigarren paragrafoan ezarritako epea amaitu aurretik, fidagarritasuna eta beharrezkoak diren dokumentuak eta (edo) informazioa, idatzizko azalpenak barne, eskatzeko eskubidea du. aduana-deklarazioan adierazitako egiaztatutako informazioaren osotasuna eta (edo) beste dokumentu batzuetan jasotako informazioa.
  Dokumentu osagarriak eta (edo) informazioa, idatzizko azalpenak barne, eskaera aduana-agintaritzak erregistratu zenetik 10 egun igaro baino lehen aurkeztu beharko ditu.
 16. Dokumentu osagarriak eta (edo) informazioa bidaltzeko eskaera bidaltzen denean, idatzizko azalpenak barne, artikulu honen 14. klausulako bigarren paragrafoan zehaztutako epea eten egingo da eskaera hori aduanako agintaritzak erregistratu zuenetik aurrera eta berriro hasiko da. aduanako agintaritzak dokumentu eta (edo) informazio osagarriak jasotzen dituen egunetik aurrera, idatzizko azalpenak barne, eta horiek eman ezean - aurkezteko epea amaitu zen egunetik aurrera.
 17. Aduana, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatzen denean, artikulu honekin bat etorriz dokumentuak edo (edo) informazioa aurkeztu diren dokumentuak edo dokumentu horiek eta (edo) informazioa aurkeztu ezin diren arrazoien azalpena eta () edo) ez badaude, edo aduana kontrolaren beste forma batzuetako emaitzak eta (edo) merkantzien aduanako azterketak eta (edo) auditoria horren barruan egindako agiriek ez dute EAEUren Aduana Kodean xedatutakoa betetzen berresten, aduana arautzeko eta estatu kideetako legeriaren arloko nazioarteko beste itun eta egintza batzuk, egiaztatzen ari den informazioaren fidagarritasuna eta (edo) osotasuna barne, eta (edo) ez dituzte aduanak, bestelako dokumentuak eta bestelakoak egiaztatzeko arrazoiak ezabatzen. (edo) informazioa, aduana-agintaritzak, eskura duen informazioan oinarrituta, aduana-deklarazioan adierazitako informazioaren aldaketei (gehiketei) buruzko erabakia hartzen du, EAEUren Aduana Kodearen 112. artikuluaren arabera.
 18. Aduana, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatu ondoren, aduana-agintaritzak artikulu honetako 4. eta 15. paragrafoekin bat etorriz eskatutako dokumentuak eta (edo) informazioa, edo halako arrazoien azalpena. dokumentuak eta (edo) informazioa ezingo da aurkeztu eta (edo) ez dago, ez da artikulu honetan ezarritako epeetan aurkeztu, aduanako agintaritzak, eskura duen informazioaren arabera, aldaketak (gehigarriak) erabakitzen ditu aduana-deklarazioan adierazitako informazioari, EAEU Aduana Kodearen 112. artikuluaren arabera.
 19. Aduanak, bestelako dokumentuak eta (edo) informazioa egiaztatzen direnean, artikulu honekin bat etorriz, dokumentuak eta (edo) informazioa aurkeztu badira, aduanen kontrolaren emaitzak beste forma batzuetan edo (edo) merkantzien aduanako azterketak eta () edo) ikuskapen horren barruan egindako dokumentuak, egiaztatzen ari den informazioaren zehaztasuna eta (edo) osotasuna baieztatzen dutenean, aduana-agintaritzak aduana aitorpenari jakinarazten dio aduanen ikuskapena amaitu dela, beste dokumentu batzuk eta (edo) informazioa eta EAEUren Aduana Kodearen 1. artikuluaren 121. paragrafoaren arabera emandako aduana-zergak, zergak, isurketen aurkako, zerga-eskubide bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak ordaintzeko betebeharra betetzen dela ziurtatzeko (konpentsatzea).
 20. Aduana-zergak, zergak, dumping bereziak, antidumping eta konpentsaziozkoak ordaintzeko betebeharra betetzeagatik bermea itzultzea (konpentsatzea) 7. artikuluko 63. paragrafoa, 10. kapitulua eta Aduana Kodeko 76. artikuluaren arabera egiten da. EAEU.