МЕНЮ

Azalpenak lortzea aduana kontrolatzeko modu bat da, hau da, aduanetako funtzionarioek aduanetako kontrolak egiteko garrantzitsua den informazioa lortzea garraiolarien, deklaratzaileen eta informazio hori duten beste pertsona batzuen eskutik.

Azalpenak aduana-agiri bat eginda idatziko dira, Batzordeak zehazten duen forma. Azalpenak jasotzeko pertsona bati deitzea beharrezkoa bada, aduanako agintaritzak jakinarazpen bat egingo du, deitutako pertsonari entregatu edo bidaliko zaiona.