МЕНЮ

Errusiar Federazioko Gobernuaren 639-eko urteko X. Dekretua

Haien autopropulsatutako makinen eta atoiaren kategorien eta kategorien zerrenda eta erabilera-tasaren tamaina

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации # 81 от 06.02.2016 г. 
(Argitaratua Interneteko informazio juridikoko atari ofiziala 05.06.2018 eta Errusiako Federazioaren Legeria Bilduman 24-en 11.06.2018, art. 3528. Argitalpen ofiziala (13.06.2018) eta biharamunetik zazpi egunera sartuko da indarrean paragrafoan 6 Errusiako Federazioko lehendakariaren 763 zenbakiko 23.05.96)
 
Errusiako Federazioaren gobernua
erabakitzen:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства РФ № 81 от 06.02.2016 г.  "Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" (Собрание законодательства РФ, 2016, № 7, ст. 991; № 20, ст. 2840).
2. Министерству промышленности и торговли РФ и Министерству сельского хозяйства РФ осуществлять мониторинг отпускных цен на самоходные машины и прицепы к ним, в отношении которых взимается утилизационный сбор, и представить в Правительство РФ до 01.03.2019 г. предложения, направленные на изменение механизмов государственной поддержки производства и реализации самоходных машин и прицепов к ним, в случае необоснованного повышения отпускных цен на указанную продукцию.
 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства РФ # 81 от 06.02.2016 г. 

1. Autopropultsatutako ibilgailuen eta (edo) ibilgailuen erabileraren gaineko kuota jaso, kalkulatu, ordaindu eta kobratzeko arauak, baita aipatu dekretuak onartutako kuota horren gehiegizko ordaindutako edo gehiegizko zenbatekoak itzultzeko eta konpentsatzeko ere.

a) 7 paragrafoko lehen paragrafoan "autopropultsatutako auto baten pasaporte hutsak eta beste ekipamendu mota batzuk, baztertzeko hitzak barne" hitzak;
b) 11.1 paragrafoa osagarri hurrengo edukiarekin:

11.1. Arau hauetako 11 eta 15 paragrafoek aurreikusitako dokumentuak aduana-agintaritzari 15 egunen barruan aurkeztu beharko zaizkio:
Autopropultsatutako ibilgailuak eta (edo) atoiak askatzea aduana-prozeduraren arabera (aduana-deklarazioa ezartzerakoan);
фактического пересечения самоходными машинами и (или) прицепами Государственной границы РФ и (или) пределов территорий, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права (в случае если декларирование самоходных машин и (или) прицепов при ввозе в РФ не осуществляется).
Arau hauen 11 eta 15 paragrafoetan aurreikusitako agiriak ordaintzaileari edo haren baimendutako ordezkariari emandako hutsak izango dira botaketa-tasa ez ordaintzeagatik zigorra kobratzeko oinarria.
Пени за неуплату утилизационного сбора начисляются за каждый календарный день просрочки со дня, следующего за днем истечения срока представления в таможенный орган документов, предусмотренных пунктами 11 и 15 настоящих Правил, по день исполнения обязанности по уплате утилизационного сбора включительно в процентах суммы неуплаченного утилизационного сбора в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей в период просрочки уплаты утилизационного сбора.
Уплата, взыскание и возврат пеней осуществляются в соответствии с правилами, установленными для уплаты, взыскания и возврата утилизационного сбора.;
c) 17 paragrafoaren lehen paragrafoa honela aldatu da:

17. В случае если в течение 3 лет с даты ввоза самоходных машин и прицепов к ним в РФ после уплаты утилизационного сбора и (или) проставления соответствующей отметки на бланке паспорта установлен факт неуплаты или неполной уплаты утилизационного сбора, aduana agintariek в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты обнаружения указанного факта, информируют плательщика о необходимости уплаты утилизационного сбора и сумме неуплаченного утилизационного сбора (а также пени за просрочку уплаты) с указанием оснований для его доначисления. Указанная информация направляется в адрес плательщика заказным письмом с уведомлением.;

d) aipatutako Arauetako 9 eranskineko 1 zutabearen izenean, "Karga ahalmena (tona)" hitza "Teknikoki gehienezko pisua (tona)" hitzak ordezkatuko dira.

2. Autopropultsatutako ibilgailu eta atoien mota eta kategorien zerrenda, birziklapen tasa ordaintzen denari dagokionez, baita aipatutako dekretuak onartutako birziklapen tasaren tamaina ere:

Утвержден постановлением Правительства РФ № 81 от 06.02.2016 г.  (в редакции постановления Правительства РФ № 639 от 31.05.2018 г. )

Haien autopropulsatutako makinen eta atoiaren kategorien eta kategorien zerrenda eta erabilera-tasaren tamaina

Erabilera-tasa, oinarri-tasa = zenbatekoa kalkulatzeko kalkulatzeko taula ₽ 172,500.00Autopropultsatutako ibilgailuaren eta trailerren kategoria bakoitzeko (mota) birziklapen tasaren tamaina oinarrizko tasaren eta posizio jakin baterako emandako koefizientearen berdina da. Autopropultsatutako ibilgailuen eta atoien eskuraketen kuotaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarrizko tasa 172500 errubloak da.
Erabilera-tasaren zenbatekoa kalkulatzeko koefizientea zehazteko irizpide nagusia Eurasiako Ekonomia Batasuneko Atzerriko Jarduera Ekonomikorako Lehengaien nomenklatura bateratuaren kodea da (aurrerantzean, EAEU Commodity FEA).
CodeIdentifikazio kodea Zerga Zerbitzu Federalaren xedea da, autopropultsatutako ibilgailuen eta horien atoien birziklapen kuota jasotzen duena. Autopropultsatutako ibilgailu motak eta kategoriak haientzakoZentralaren potentzia nominala hartzen da kontuan. Autopropultsatutako ibilgailu baten eta beste ekipamendu mota batzuen pasaportearen forma bateratuaren "Motorraren (motorren) potentzia, kW (CV)" eremuan bada, balio hori kilowattetan adierazten da, 1 erlazioa kW = 1,35962 CV Autopropultsatutako ibilgailu eta atoi berriakAutopropultsatutako ibilgailuak eta atoiak fabrikatzeko data motorraren ibilgailua askatzeko eta motorraren bolumena askatzeko denbora zehazteko prozeduraren arabera zehazten da, 6 eranskinean ezarritako 18 eranskinean, Pertsonek Erabilera Pertsonaleko Erabilera Norberaren Erabilerari buruzko Prozeduraren arabera. kaleratu zuten, ekainaren 2010-tik XNUMX-ra, autopropultsatutako ibilgailuak eta horien atoiak fabrikatzeko data, horiek zerga-zerbitzu federalaren dekretua kitatzeko. Autopropultsatutako auto baten eta beste ekipamendu mota batzuen pasaportean adierazten da. Ibilgailu autopropultsatzaileak eta horien atoiak, 3 urte baino gehiago igaro diren fabrikazio egunetik hasitaAutopropultsatutako ibilgailuak eta atoiak fabrikatzeko data motorraren ibilgailua askatzeko eta motorraren bolumena askatzeko denbora zehazteko prozeduraren arabera zehazten da, 6 eranskinean ezarritako 18 eranskinean, Pertsonek Erabilera Pertsonaleko Erabilera Norberaren Erabilerari buruzko Prozeduraren arabera. kaleratu zuten, ekainaren 2010-tik XNUMX-ra, autopropultsatutako ibilgailuak eta horien atoiak fabrikatzeko data, horiek zerga-zerbitzu federalaren dekretua kitatzeko. Autopropultsatutako auto baten eta beste ekipamendu mota batzuen pasaportean adierazten da.
Oinarri-tasa Errubloetan Oinarri-tasa Errubloetan
I. Kalifikatzaileak (8429200010, 8429200091, 8429200099 kodeen arabera sailkatuta)
A01 zentral 100 CV baino gutxiago 3.2 ₽ 552,000.00 8.5 ₽ 1,466,250.00
A02 zentral elektrikoa 100 hp baino txikiagoa ez bada eta 140 CV baino gutxiago 4.2 ₽ 724,500.00 11 ₽ 1,897,500.00
A03 zentral elektrikoa 140 hp baino txikiagoa ez bada eta 200 CV baino gutxiago 6 ₽ 1,035,000.00 16.2 ₽ 2,794,500.00
A04 zentral elektrikoa 200 hp baino txikiagoa ez bada 8 ₽ 1,380,000.00 23.7 ₽ 4,088,250.00
II. Bulldozeroak (8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009 kodeak sailkatuta)
B01 zentral 100 CV baino gutxiago 4 ₽ 690,000.00 12 ₽ 2,070,000.00
B02 zentral elektrikoa 100 hp baino txikiagoa ez bada eta 200 CV baino gutxiago 7 ₽ 1,207,500.00 35 ₽ 6,037,500.00
B03 zentral elektrikoa 200 hp baino txikiagoa ez bada eta 300 CV baino gutxiago 8.4 ₽ 1,449,000.00 55 ₽ 9,487,500.00
B04 zentral elektrikoa 300 hp baino txikiagoa ez bada eta 400 CV baino gutxiago 10 ₽ 1,725,000.00 70 ₽ 12,075,000.00
B05 zentral elektrikoa 400 hp baino txikiagoa ez bada 15 ₽ 2,587,500.00 100 ₽ 17,250,000.00
III. Hondeatzaileak, erne motordun kargatzaileak, bulldozerraren hondeatzaileak (842951, 842952, 8429590000 kodearen arabera sailkatuta)
C01 zentral 170 CV baino gutxiago 4 ₽ 690,000.00 17 ₽ 2,932,500.00
C02 zentral elektrikoa 170 hp baino txikiagoa ez bada eta 250 CV baino gutxiago 6 ₽ 1,035,000.00 25 ₽ 4,312,500.00
C03 zentral elektrikoa 250 hp baino txikiagoa ez bada 8 ₽ 1,380,000.00 40.5 ₽ 6,986,250.00
IV. Gurpil-zamak (8429590000 kodeen arabera sailkatuta)
D01 zentral 100 CV baino gutxiago 2.5 ₽ 431,250.00 76.6 ₽ 13,213,500.00
D02 zentral elektrikoa 100 hp baino txikiagoa ez bada eta 125 CV baino gutxiago 3.3 ₽ 569,250.00 125.3 ₽ 21,614,250.00
D03 zentral elektrikoa 125 hp baino txikiagoa ez bada eta 150 CV baino gutxiago 4 ₽ 690,000.00 125.3 ₽ 21,614,250.00
D04 zentral elektrikoa 150 hp baino txikiagoa ez bada 4.4 ₽ 759,000.00 160.9 ₽ 27,755,250.00
V. Errepideko arrabolak (8429401000, 8429403000 kodeen arabera sailkatuta)
E01 zentral 40 CV baino gutxiago 0.7 ₽ 120,750.00 3.2 ₽ 552,000.00
E02 zentral elektrikoa 40 hp baino txikiagoa ez bada eta 80 CV baino gutxiago 1.7 ₽ 293,250.00 7.3 ₽ 1,259,250.00
E03 zentral elektrikoa 80 hp baino txikiagoa ez bada 2.2 ₽ 379,500.00 9.7 ₽ 1,673,250.00
VI. Aurreko kargatzaileak (842710, 842720, 842951 kodeen arabera sailkatuta)
F01 zentral 50 CV baino gutxiago 1 ₽ 172,500.00 6 ₽ 1,035,000.00
F02 zentral elektrikoa 50 hp baino txikiagoa ez bada eta 100 CV baino gutxiago 2 ₽ 345,000.00 10 ₽ 1,725,000.00
F03 zentral elektrikoa 100 hp baino txikiagoa ez bada eta 200 CV baino gutxiago 4 ₽ 690,000.00 17 ₽ 2,932,500.00
F04 zentral elektrikoa 200 hp baino txikiagoa ez bada eta 250 CV baino gutxiago 4.5 ₽ 776,250.00 20 ₽ 3,450,000.00
F05 zentral elektrikoa 250 hp baino txikiagoa ez bada eta 300 CV baino gutxiago 5 ₽ 862,500.00 30 ₽ 5,175,000.00
F06 zentral elektrikoa 300 hp baino txikiagoa ez bada eta 400 CV baino gutxiago 7 ₽ 1,207,500.00 35 ₽ 6,037,500.00
F07 zentral elektrikoa 400 hp baino txikiagoa ez bada 14.5 ₽ 2,501,250.00 70 ₽ 12,075,000.00
VII. Garabi autopropultsatzaileak, gurpilezko ibilgailuen chassian oinarritutako garabiak izan ezik (842641000 kodearen arabera sailkatuta)
G01 zentral 170 CV baino gutxiago 11.5 ₽ 1,983,750.00 44.3 ₽ 7,641,750.00
G02 zentral elektrikoa 170 hp baino txikiagoa ez bada eta 250 CV baino gutxiago 22.7 ₽ 3,915,750.00 95.5 ₽ 16,473,750.00
G03 zentral elektrikoa 250 hp baino txikiagoa ez bada 30.3 ₽ 5,226,750.00 238.1 ₽ 41,072,250.00
VIII. Hodiak jartzeko garabiak, beldarraren garabiak (8426490010, 8426490091 kodeen arabera sailkatuta)
G04 zentral 130 CV baino gutxiago 10 ₽ 1,725,000.00 30 ₽ 5,175,000.00
G05 zentral elektrikoa 130 hp baino txikiagoa ez bada eta 200 CV baino gutxiago 16 ₽ 2,760,000.00 50 ₽ 8,625,000.00
G06 zentral elektrikoa 200 hp baino txikiagoa ez bada eta 300 CV baino gutxiago 21 ₽ 3,622,500.00 70 ₽ 12,075,000.00
G07 zentral elektrikoa 300 hp baino txikiagoa ez bada 25 ₽ 4,312,500.00 100 ₽ 17,250,000.00
IX. Arrastoak (8716200000, 8716310000, 8716395001, 8716395009, 8716398005, 8716398008, 8716400000 kodeak sailkatuta)
N01 10 tona baino gehiago eramateko ahalmena 1 ₽ 172,500.00 7 ₽ 1,207,500.00
X. Errepideen mantentze-ibilgailuak, errepideen mantentze-ibilgailuen salbuespen gurpildun ibilgailuen chassian oinarrituta (8705, 8479100000 kodeen arabera sailkatuta)
I01 zentral 100 CV baino gutxiago 2.8 ₽ 483,000.00 10.9 ₽ 1,880,250.00
I02 zentral elektrikoa 100 hp baino txikiagoa ez bada eta 220 CV baino gutxiago 4.1 ₽ 707,250.00 16.5 ₽ 2,846,250.00
I03 zentral elektrikoa 220 hp baino txikiagoa ez bada 4.7 ₽ 810,750.00 19.3 ₽ 3,329,250.00
XI. Basogintzako makineria eta ekipoak (843680100 kodearen arabera sailkatuta)
J01 zentral 100 CV baino gutxiago 8 ₽ 1,380,000.00 50 ₽ 8,625,000.00
J02 zentral elektrikoa 100 hp baino txikiagoa ez bada eta 300 CV baino gutxiago 14.5 ₽ 2,501,250.00 60 ₽ 10,350,000.00
J03 zentral elektrikoa 300 hp baino txikiagoa ez bada 18 ₽ 3,105,000.00 70 ₽ 12,075,000.00
Ibilgailuak (8704229101, 8704229901, 870423 kodeak sailkatuta)
J04 zentral 100 CV baino gutxiago 8 ₽ 1,380,000.00 50 ₽ 8,625,000.00
J05 zentral elektrikoa 100 hp baino txikiagoa ez bada eta 300 CV baino gutxiago 14.5 ₽ 2,501,250.00 60 ₽ 10,350,000.00
J06 zentral elektrikoa 300 hp baino txikiagoa ez bada 18 ₽ 3,105,000.00 70 ₽ 12,075,000.00
Basogintzarako zurezko kargadoreak (eta eskiatzaileak) (842720190, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000 kodeak sailkatuta)
J07 zentral 100 CV baino gutxiago 8 ₽ 1,380,000.00 10 ₽ 1,725,000.00
J08 zentral elektrikoa 100 hp baino txikiagoa ez bada eta 300 CV baino gutxiago 14.5 ₽ 2,501,250.00 45 ₽ 7,762,500.00
J09 zentral elektrikoa 300 hp baino txikiagoa ez bada 18 ₽ 3,105,000.00 60 ₽ 10,350,000.00
XII. ATVak, elurra eta zingirako ibilgailuak (870321109, 870321909, 870310, 8703311090, 870490000 kodeak sailkatuta)
K01 300 cu baino txikiagoa duen motorra. zentimetro 0.4 ₽ 69,000.00 0.7 ₽ 120,750.00
K02 motorearen ahalmena 300 cu gutxienez. zentimetro 0.7 ₽ 120,750.00 1.3 ₽ 224,250.00
XIII. Snowmobiles (870310 kodearen arabera sailkatuta)
L01 300 cu baino txikiagoa duen motorra. zentimetro 0.4 ₽ 69,000.00 0.7 ₽ 120,750.00
L02 motorearen ahalmena 300 cu gutxienez. zentimetro 0.7 ₽ 120,750.00 1.3 ₽ 224,250.00
XIV. Gurpil traktoreak (870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701201090, 8701209090, 8709)
M01 zentral 30 CV baino gehiago ez 0.4 ₽ 69,000.00 1.8 ₽ 310,500.00
M02 zentral 30 CV baino gehiago eta ez 60 hp baino gehiago 0.5 ₽ 86,250.00 2.2 ₽ 379,500.00
M03 zentral 60 CV baino gehiago eta ez 90 hp baino gehiago 0.7 ₽ 120,750.00 3 ₽ 517,500.00
M04 zentral 90 CV baino gehiago eta ez 130 hp baino gehiago 1.5 ₽ 258,750.00 7 ₽ 1,207,500.00
M05 zentral 130 CV baino gehiago eta ez 180 hp baino gehiago 2.5 ₽ 431,250.00 10 ₽ 1,725,000.00
M06 zentral 180 CV baino gehiago eta ez 220 hp baino gehiago 3 ₽ 517,500.00 15 ₽ 2,587,500.00
M07 zentral 220 CV baino gehiago eta ez 280 hp baino gehiago 3.8 ₽ 655,500.00 20 ₽ 3,450,000.00
M08 zentral 280 CV baino gehiago eta ez 340 hp baino gehiago 5 ₽ 862,500.00 22 ₽ 3,795,000.00
M09 zentral 340 CV baino gehiago eta ez 380 hp baino gehiago 6.7 ₽ 1,155,750.00 25 ₽ 4,312,500.00
M10 zentral 380 CV baino gehiago 9 ₽ 1,552,500.00 40 ₽ 6,900,000.00
XV. Arrastatutako traktoreak (8701300009 kodearen arabera sailkatuta)
N01 zentral 100 CV baino gehiago ez 1.5 ₽ 258,750.00 7 ₽ 1,207,500.00
N02 zentral 100 CV baino gehiago eta ez 200 hp baino gehiago 2.5 ₽ 431,250.00 10 ₽ 1,725,000.00
N03 zentral 200 CV baino gehiago 9 ₽ 1,552,500.00 28 ₽ 4,830,000.00
XVI. Konbinagaiak (843351000 kodearen arabera sailkatuta)
O01 zentral 25 CV baino gehiago eta ez 160 hp baino gehiago 2.4 ₽ 414,000.00 8.8 ₽ 1,518,000.00
O02 zentral 160 CV baino gehiago eta ez 220 hp baino gehiago 3.6 ₽ 621,000.00 13.2 ₽ 2,277,000.00
O03 zentral 220 CV baino gehiago eta ez 255 hp baino gehiago 5.5 ₽ 948,750.00 17.6 ₽ 3,036,000.00
O04 zentral 255 CV baino gehiago eta ez 325 hp baino gehiago 6.5 ₽ 1,121,250.00 22 ₽ 3,795,000.00
O05 zentral 325 CV baino gehiago eta ez 400 hp baino gehiago 8.5 ₽ 1,466,250.00 29.92 ₽ 5,161,200.00
O06 zentral 400 CV baino gehiago 12 ₽ 2,070,000.00 45.46 ₽ 7,841,850.00
XVII. Autopropultsatzaileak (843359110 kodearen arabera sailkatuta)
P01 zentral 295 CV baino gehiago ez 5 ₽ 862,500.00 12.76 ₽ 2,201,100.00
P02 zentral 295 CV baino gehiago eta ez 401 hp baino gehiago 9.2 ₽ 1,587,000.00 26.4 ₽ 4,554,000.00
P03 zentral 401 CV baino gehiago 14.4 ₽ 2,484,000.00 52.8 ₽ 9,108,000.00
XVIII. Nekazaritzako nekazaritzako makinak (842482, 8433201000 kodeak sailkatuta)
Q01 Landare babeslerako autopropultsatzaileak 100 CV baino gehiagoko zentral potentziala eta ez 120 hp baino gehiago 2 ₽ 345,000.00 10 ₽ 1,725,000.00
Q02 Landare babeslerako autopropultsatzaileak 120 CV baino gehiagoko zentral potentziala eta ez 300 hp baino gehiago 8 ₽ 1,380,000.00 30 ₽ 5,175,000.00
Q03 Landare babeslerako autopropultsatzaileak 300 CV baino gehiagoko zentral potentziala 16 ₽ 2,760,000.00 40 ₽ 6,900,000.00
Q04 autopropultsatzaileak 4 ₽ 690,000.00 14.66 ₽ 2,528,850.00
XIX. Errepublikaz kanpoko zabortegiak (870410 kodearen arabera sailkatuta)
R01 zentral 650 CV baino gutxiago 22.4 ₽ 3,864,000.00 51.12 ₽ 8,818,200.00
R02 zentral elektrikoa 650 hp baino txikiagoa ez bada eta 1750 CV baino gutxiago 41.3 ₽ 7,124,250.00 52.8 ₽ 9,108,000.00
R03 zentral elektrikoa 1750 hp baino txikiagoa ez bada 61.1 ₽ 10,539,750.00 66 ₽ 11,385,000.00

TN kode bera autopropultsatutako ibilgailu mota desberdinetarako ematen bada FEA EAEE eta botatzeko kargaren tamaina kalkulatzeko koefiziente desberdinak dira. Autopropultsatutako makinaren izena zerrenda honetako ataletako bat ez datorren arren, botatzeko kargaren tamainaren kalkulua koefiziente altuagoan egiten da.

Autopropultsatutako ibilgailu edo trailer baten adostasunaren ebaluazioari buruzko dokumentua "Aduana Batasuneko araudi teknikoaren" makineriaren eta ekipoen segurtasunari buruz "(TR CU 010/2011) edo Aduana Batasuneko araudi teknikoa" Nekazaritzako eta basogintzako traktore eta atoien segurtasunari buruzkoa "bada (TR TS 031/2012) kodea zehaztu da CN FEA EAEU, kodearen desberdina, zeinaren arabera, Eurasiako Ekonomia Batasuneko aduanaren kodearen 20. artikuluan xedatutakoaren arabera ondasun aduanako agintariek sailkatuta, erabilera kuota kalkulatu eta ordaintzeko, EAEUko HS kodea erabiltzen da, eta, horren arabera, merkantzia aduanako agintariek sailkatzen dute.

Adostasuna berresteko agiriek EAEUren Lehengaien Kodea Atzerriko Ekonomia Jardueren aurreko bertsioaren arabera adierazten badute, erabilera kuota, EAEUko Lehengaien Kodearen Atzerriko Jarduera Ekonomikoen Batzordearen korrespondentzien taulak aintzat hartuta ordaintzen dira, produktuen, azpiatalen eta azpiatalen mailan.

Oharra. Autopropultsatutako ibilgailuen eta atoiengatik ordaindu beharreko erabilera kuotaren zenbatekoa, horretarako, autopropultsatutako makinaren eta egindako beste ekipamendu mota batzuen pasaporte berria aldez aurretik ordaindu den erabilerarako ibilgailu edo atoiengatik ordaindu beharrekoa da. autopropultsatutako ibilgailuen edo atoiengatik ordaindu behar den botatze-tasaren zenbatekoa eta autopropultsatutako ibilgailuen edo atoiengatik aldez aurretik ordaindutakoa. burutu da burutzea.