МЕНЮ

karga

Bilaketa glosategiaren gaiak (espresio erregularrak onartzen dira)

glosario

Epe Definizioa
karga
Herrialde batetik bestera mugitzen diren landare, landare-produktu eta/edo beste material kopuru jakin bat eta (beharrezkoa bada) ziurtagiri fitosanitario batekin batera (karga ondasun edo lote batez edo gehiagoz osatuta egon daiteke