МЕНЮ

Aduana ikuskatzea

Bilaketa glosategiaren gaiak (espresio erregularrak onartzen dira)

glosario

Epe Definizioa
Aduana ikuskatzea

Zigiluak, zigiluak eta bestelako produktuak identifikatzeko beste bide batzuk ikustea ondasunen eta ibilgailuen ikuskapena, ibilgailu edo ontziak, ontziak eta merkantziak dauden beste toki batzuetan merkantzien edo merkantziaren ontziak irekiz.